Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп груші в умовах західного лісостепу україниСторінка104/204
Дата конвертації05.02.2019
Розмір4,88 Mb.
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   ...   204
Бібліографічний список

1. Альсмик П.И. Селекция картофеля в Белоруссии / П.И.Альсмик. – Минск : Урожай, 1979. – 127 с.

2. Альсмик П.И. Селекция нематодоустойчивых сортов картофеля / П.И.Альсмик, В.В.Сафронова // Картофелеводство: селекция, семеноводство, агротехника : сб. науч. тр. / БелНИИКПО. – Минск, 1986. – С. 12–22.

3. Бондарчук А.А. Наукове забезпечення виробництва картоплі в Україні / А.А. Бондарчук // Картоплярство : міжвід. темат. наук. зб. – К. : Аграрна наука, 2004. – Вип. 33. – С. 3–9.

4. Бороевич С. Принципы и методы селекции растений / С. Бороевич. – М. : Колос, 1984. –343 с.

5. Будин К.З. Генетические основы селекции картофеля / К.З. Будин. – Л. : Агропромиздат, 1986. – 192 с.

6. Будин К.З. Мировой генофонд растений и его использование в селекции / К.З. Будин // Сб. науч. тр. по прикл. ботанике и селекции. – Л. : Изд-во ВИР, 1987. – Т. 100. – С. 3–7.

7. Будин К.З. Дикие виды картофеля как доноры устойчивости к патогенам / К.З. Будин, Т.И. Соболева // Генетика, селекция и исходный материал картофеля : сб. науч. тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. – Л., 1987. – Т. 115. – С. 7–18.

8. Будин К.З. Состояние и перспективы селекции высококачественных сортов картофеля / К.З. Будин // Селекция и биотехнология картофеля : науч. тр. НИИКХ. – М., 1990. – С. 3–11.

9. Завірюха П.Д. Результати вивчення і використання вихідного матеріалу в селекції на стійкість до картопляної нематоди / П.Д.Завірюха // Проблеми селекції і насінництва картоплі в західному регіоні України. – Львів, 1995. – С. 24–39.

10. Завірюха П.Д. Підбір та оцінка генетичних донорів для селекції картоплі в західному регіоні України / П.Д.Завірюха // Селекція, насінництво і технології вирощування польових культур : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : Буковина, 1996. – С. 80–81.

11. Завірюха П.Д. Теоретичні і прикладні аспекти генетичних донорів та їх використання в практичній селекції картоплі / П.Д.Завірюха // Проблеми агропромислового комплексу України: стан і перспективи. – Дубляни, 1996. – С. 20–27.

12. Завірюха П.Д. Оцінка колекційних зразків картоплі зарубіжної селекції в умовах Західного Лісостепу України / П.Д.Завірюха // Проблеми агропромислового комплексу Карпат. – В.Бакта, 1996. – Вип. 5. – С. 106–115.

13. Завірюха П.Д. Підбір та використання генофонду картоплі для виведення сортів з підвищеною крохмалистістю бульб / П.Д.Завірюха // Вісник Львів. держ. аграр. ун-ту : агрономія. – 1999. – № 4. – С. 232–238.

14. Завірюха П.Д. Підбір та оцінка вихідного матеріалу для селекції картоплі в Західному регіоні України // Вісник Державної агроекологічної академії України. – Спецвипуск «Проблеми виробництва екологічно-чистої сільськогосподарської продукції». – Житомир, 2000. – С. 356–357.

15. Завірюха П.Д. Цінний вихідний матеріал для практичної селекції картоплі в західному регіоні / П.Д.Завірюха // Проблеми агропромислового комплексу Карпат : міжвід. темат. наук. зб. – В. Бакта, 2001. – С. 42–48

16. Завирюха П.Д. Результаты изучения цибридных линий картофеля межвидового происхождения в полевых условиях / П.Д.Завирюха // Картофелеводство ХХІ века: проблемы и решения : материалы Междунар. науч.-прак. конф. – Минск, 2007. – С. 248–263.

17. Завірюха П.Д. Впровадження у виробництво нових сортів як фактор інтенсифікації картоплярства / П.Д.Завірюха, М.В.Лоїк, М.Г.Коновалюк // Вчені ЛДАУ виробництву : каталог наукових розробок. – Львів : ЛДАУ, 2008. – Вип. VІІІ. – С. 33–35.

18. Завірюха П.Д. Теоретичні аспекти і практичні завдання селекції картоплі у Західному регіоні України / П.Д.Завірюха, І.І.Тимошенко // Вісник Львівського НАУ : агрономія. – 2009. – № 13. – С. 109–122.

19. Завірюха П.Д. Стан, проблеми і перспективи селекції картоплі у Західному регіоні України / П.Д.Завірюха, Л.А.Ільчук, Р.В.Ільчук // Картоплярство України. – К., 2009. – № 1-2 (14-15). – С. 6–12.

20. Завірюха П.Д. Перспективний сорт картоплі Дублянська ювілейна / П.Д. Завірюха, І.І. Тимошенко // Вчені Львівського національного аграрного університету виробництву : каталог наукових розробок. – Львів : ЛНАУ, 2009. – Вип. ІХ. – С. 38–39.

21. Завірюха П.Д. Селекція картоплі у Львівському НАУ: теоретичні і прикладні аспекти / П.Д. Завірюха, І.І. Тимошенко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму. – Львів, 2009. – Т. 1. – С. 122–127.

22. Осипчук А.А. Стан, основні методи і перспективи селекції картоплі / А.А. Осипчук // Картоплярство : міжвід. темат. наук. зб. – К. : Урожай, 1994. – Вип. 25. – С. 8–14.

23. Осипчук А.А. Становлення селекції картоплі в Україні / А.А. Осипчук // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. – К., 2001. – Т. 3. – С. 336–338.

24. Осипчук А.А. Результати та завдання з селекції картоплі в Україні/ А.А.Осипчук // Картоплярство. – К. : Урожай, 2002. – Вип. 31. – С. 15–21.

25. Осипчук А.А. Актуальні питання селекції картоплі / А.А.Осипчук // Картоплярство. – К. : Урожай, 2004. – Вип. 33. – С. 27–32.

26. Осипчук А.А. Селекція картоплі на початку ХХІ століття / А.А.Осипчук // Картоплярство України. – 2005. – №1. – С. 7–8.

27. Подгаєцький А.А. Генофонд картоплі, його складові, характеристика і стратегія використання / А.А.Подгаєцький // Картопля. – К., 2002. – Т. 1. – С. 156–198.

28. Подгаєцький А.А. Характеристика генетичних ресурсів картоплі та їх практичне використання / А.А.Подгаєцький // Генетичні ресурси рослин. – К., 2004. – № 1. – С. 103–109.

29. Попкова К.В. Болезни картофеля / К.В.Попкова, Ю.Н.Шнейдер, А.С.Воловик, В.А. Шмыгля. – М. : Колос, 1980. – 301 с.

30. Рассел Г.Э. Селекция растений на устойчивость к вредителям и болезням / Г.Э.Рассел // – М. : Колос, 1982. – 422 с.

31. Росс Х. Селекция картофеля: проблемы и перспективы / Х. Росс. – М. : Агропромиздат, 1989. –184 с.

32. Снітинський В.В. Нове досягнення у селекції картоплі – перспективний сорт Спокуса (гібрид 94/89-6) / [В.В.Снітинський, П.Д.Завірюха, І.І.Тимошенко та ін.] // Вчені Львівського НАУ виробництву : каталог інноваційних розробок. – Львів, 2012. – Вип. ХІІ. – С.16–17.

33. Таран С. Фактори патологічного процесу та формоутворення збудника фітофторозу картоплі / С. Таран // Картопляр. – 2003. – №1. – С. 18–19.

34. Тимошенко І.І. Генеалогія нових сортів картоплі, стійких до біотичних та абіотичних факторів / І.І.Тимошенко, П.Д.Завірюха // Матеріали VІІІ з’їзду УТГіС ім. М.І.Вавилова «Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології». – К. : Логос, 2007. – Т. 2. – С. 181–186.

35. Что такое модель сорта? : монография / [Ф.Коваль, B.C.Коваль, В.М. Чернаков и др.]. –Омск : ОмГАУ, 2005. – 277 с.

36. Шпаар Д. Выращивание картофеля / Д.Шпаар, П.Шуманн. – М. : Колос, 1997. – 246 с.

37. Яшина И.М. Теоретические и методологические основы практической селекции картофеля на устойчивость к болезням и вредителям / И.М. Яшина // Селекция картофеля на иммунитет и защита от болезней и вредителей : сб. науч. тр. / НИИКХ. – 1986. – С. 3–17.

38. Яшина И.М. Картофель / И.М.Яшина, Н.П.Склярова. – М.: Фитон, 2000. – 128 с.

39. Morphological ideotypes with high productive capacity in potato breeding / S.Chiru, G.Olteanu, Т.Bianu, G.Pamfil // Biul. Acad. Sc. Agr. Foret. – 1988. – №17. – P. 83–88.

40. Haverkort A.J. The use of systems analysis and modeling of growth and development in potato ideotyping under conditions affecting yields / A.J. Haverkort, P.L.Kooman // Euphytica. – 1997. – Vol. 94. – P. 191–200.

41. Crop model ing, QTL mapping, and their complementary role in plant breeding / X.Yin, P.Stam, M.J.Kropff, A.H.C.M.Schapendonk // Agronomy Journal. –2003. – Vol. 95. – P. 90–98.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   ...   204


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка