Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп груші в умовах західного лісостепу україниСторінка118/204
Дата конвертації05.02.2019
Розмір4,88 Mb.
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   204
Ранні і середньоранні

Краса – St

288

314

252

285

-

100,0

Тирас

255

279

263

266

-19

93,3

Загадка

301

345

324

323

+38

113,3

Ліщина

342

368

349

353

+68

123,8

Anoste

291

335

297

308

+23

108,0

Karlena

323

355

340

339

+54

118,9

Г. 374-66

383

411

402

399

+114

140,0

Сер. за роками

312

344

318

325

-

-

Середньостиглі

Воля – St

388

476

469

444

-

100,0

Аграрна

315

365

347

342

-102

77,0

Надійна

331

387

369

362

-82

81,5

Marfona

342

408

374

375

-69

84,4

R – 4120

335

385

367

362

-82

81,5

R – C – 9

323

365

345

344

-100

77,4

R–ІІІ–31

383

451

412

415

-29

93,4

Сер. за роками

345

405

383

378

-

-

Середньопізні

Західна – St

333

371

334

346

-

100,0

Вереснева

345

395

378

373

+27

107,8

Червона рута

341

387

369

366

+20

105,7

Зарево

302

336

326

321

-25

92,7

Agava

305

355

342

334

-12

96,5

Rosare

318

368

338

341

-5

98,5

Romanse

383

443

436

421

+75

121,6

Сер. за роками

332

379

360

357

-

-

НІР05

19,3

24,2

21,7

-

-

-

Таблиця 2

Формування крупності бульб та її залежність від сорту і гібриду картоплі,

2010–2012 рр.


Сорт, гібридСередня маса однієї бульби, г

2010

2011

2012

Середнє

г

до St, +

Ранні і середньоранні

Краса – St

83

104

70

86

-

Тирас

87

107

81

92

+6

Загадка

91

122

88

100

+14

Ліщина

95

120

92

102

+16

Anoste

69

101

67

79

-7

Karlena

86

99

81

89

+3

Г. 374-66

80

108

76

88

+2

Сер. за роками

84

109

79

91

-

Середньостиглі

Воля – St

98

131

96

108

-

Аграрна

104

126

113

114

+6

Надійна

80

99

72

84

-24

Marfona

82

102

79

88

-20

R – 4120

62

97

60

73

-35

R – C – 9

97

101

83

94

-14

R–ІІІ–31

127

157

118

134

+26

Сер. за роками

93

116

89

99

-

Середньопізні

Західна – St

80

94

74

83

-

Вереснева

64

101

67

77

-6

Червона рута

99

117

86

101

+18

Зарево

91

112

79

94

+11

Agava

72

89

71

77

-6

Rosare

83

107

76

89

+6

Romanse

74

103

77

85

+2

Сер. за роками

80

103

76

87

-

У групі середньостиглих сортів можна виділити лише три крупнобульбові форми – це стандарт Воля: середня маса однієї бульби за 2010–2012 рр. склала 108 г, сорт Аграрна – 114 г і гібрид R–ІІІ–31 – 134 г. Інші досліджувані сорти та гібриди цієї групи стиглості за крупністю бульб істотно поступалися стандарту, особливо це стосується гібрида R–4120 – 73 г, або на 35 г менше, порівняно із стандартом. Меншу крупність бульб можна відмітити і для сорту Надійна – 84 г.

Щодо сортів середньопізньої групи, то загалом вони були менш крупно-бульбовими порівняно із сортами і гібридами інших груп стиглості. І лише сорти Зарево і Червона рута можна занести до крупнобульбових – середня маса однієї бульби склала відповідно 101 і 94 г проти 83 г у стандарту Західна. Крупність бульб в інших сортів була або на рівні сорту-стандарту (Вереснева, Romanse), або незначно йому поступалася (Agava).

Аналіз даних табл. 3 свідчить про те, що вміст крохмалю в бульбах картоплі залежить як від біологічних особливостей сорту, так і метеорологічних умов, які складаються в період інтенсивного його нагромадження в бульбах, тобто від періоду їх формування до відмирання бадилля.

Таблиця 3

Нагромадження крохмалю у бульбах сортів і гібридів картоплі різних груп стиглості, 2010–2012 рр.

Сорт, гібридВміст крохмалю у бульбах по роках, %

2010

2011

2012

Середнє

%

до St, +

Ранні і середньоранні

Краса – St

12,3

13,9

11,9

12,7

-

Тирас

12,2

13,6

12,0

12,6

-0,1

Загадка

14,4

15,8

15,3

15,2

+2,5

Ліщина

15,1

16,3

15,9

15,8

+3,1

Anoste

11,7

13,1

12,5

12,4

-0,3

Karlena

12,5

13,9

13,5

13,3

+0,6

Г. 374-66

14,8

16,8

16,2

15,9

+3,2

Сер. за роками

13,3

14,8

13,9

13,9

-

Середньостиглі

Воля – St

14,2

15,0

14,4

14,5

-

Аграрна

13,6

14,2

14,0

13,9

+0,6

Надійна

12,5

13,3

12,9

12,9

-1,6

Marfona

12,0

12,8

12,4

12,4

-2,1

R – 4120

11,7

12,5

12,3

12,1

-2,4

R – C – 9

13,3

14,1

13,8

13,7

-0,8

R–ІІІ–31

14,5

16,1

15,4

15,3

+0,8

Сер. за роками

13,1

14,0

13,6

13,5

-

Середньопізні

Західна – St

14,4

15,2

15,5

15,0

-

Вереснева

17,6

19,4

18,8

18,6

+3,6

Червона рута

15,6

16,8

16,6

16,3

+1,3

Зарево

19,2

21,0

20,7

20,3

+5,3

Agava

14,4

15,0

14,9

14,7

-0,3

Rosare

15,4

16,6

16,2

16,1

+1,1

Romanse

15,0

17,2

16,4

16,2

+1,2

Сер. за роками

15,9

17,3

17,0

16,7

-

Виявлено, що між досліджуваними сортами ранньої і середньоранньої групи існує значне коливання щодо вмісту крохмалю в бульбах. Зокрема, у стандарту Краса середній його вміст у бульбах за три роки досліджень склав 12,7%. Досить суттєво перевищили стандарт за вмістом крохмалю у бульбах сорт Загадка (15,2%) – на 2,5%, сорт Ліщина (15,8%) – на 3,1% і гібрид 374–66 (15,9%) – на 3,2%. Дещо поступався стандарту за вмістом крохмалю сорт Anoste – 12,4%, а крохмалистість бульб у сорту Тирас цієї групи була на рівні сорту-стандарту.

Аналіз нагромадження крохмалю у бульбах досліджених середньостиглих сортів і гібридів картоплі показав, що між ними не виявлено висококрохмалистих форм, які б можна було використовувати як вихідні батьківські компоненти схрещування у селекції картоплі на високу або підвищену крохмалистість бульб. Лише вміст крохмалю у бульбах гібрида R–ІІІ–31 (15,3%) був дещо вищим від крохмалистості бульб у сорту-стандарту Воля (14,5%). Інші досліджувані сорти та гібриди цієї групи стиглості значно поступалися стандарту, особливо гібрид R– 4120 (12,1%).

Як свідчать наведені у табл. 3 дані, сприятливішим для нагромадження крохмалю був сонячний 2011 рік – середній вміст крохмалю в усіх досліджуваних сортів середньопізньої групи досяг 17,3%, або був вищим на 1,4%, ніж у 2010 році (14,9%). При цьому найбільше реагували на зниження вмісту крохмалю у бульбах сорти Зарево – з 21,0 % у 2011 році до 19,2% у 2010 році, або на 1,8%, і Romanse – з 17,2 % у 2011 році до 15,0% у 2010 році, або на 2,2% менше.

Слід зауважити, що в селекції картоплі на підвищений і високий вміст крохмалю у бульбах заслуговують на увагу, крім згаданих сортів, сорт Вереснева, вміст крохмалю у бульбах якого коливався з 17,6% у 2010 році до 19,4% у 2011 році і в середньому за три роки – 18,6%. Досліджені сорти картоплі зарубіжної селекції зазначеної групи стиглості не можуть бути донорами цієї цінної господарської ознаки, за винятком сорту Romanse.

Специфіка метеорологічних умов Західного регіону, зокрема достатня, а почасти й надмірна кількість опадів у поєднанні з підвищеною температурою повітря у період вегетації рослин, спричинює значні втрати картоплярства у результаті сильного ураження рослин картоплі фітофторозом. При цьому втрачається не тільки до 25-40%, а подекуди й 70% врожаю в полі, але й зібраний врожай погано зберігається у зимовий період. Застосування хімічних засобів захисту рослин не завжди себе виправдовує як з погляду підвищення собівартості вирощеної продукції через високу вартість пестицидів, так і рівня її екологічності. Виходячи з цього неабияке значення у системі захисту картоплі від епіфітотій фітофторозу має вирощування сортів, які відзначаються високою або підвищеною польовою стійкістю проти фітофторного гриба – Phytophthora infestans. Важлива також стійкість сортименту картоплі до різних вірусних захворювань.

Результати оцінки польової стійкості досліджуваних сортів і гібридів картоплі проти ураження фітофторозом і вірусними хворобами у польових умовах, тобто в умовах природного інфекційного фону, наведені в табл. 4.

Як свідчать дані, високу стійкість проти фітофторозу впродовж 2010– 2012 рр. проявив середньоранній гібрид 374-66, виведений у Львівському НАУ.

Таблиця 4

Оцінка ступеня стійкості сортів і гібридів картоплі проти фітофторозу і вірусних хвороб (бали) у польових умовах, 2010–2012 рр.


Сорт, гібридСтійкість бадилля проти фітофторозу, бал

Стійкість до вірусних хвороб, бал

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Ранні і середньоранні

Краса – St

4.1

4,3

3,5

5

4

4

Тирас

4,7

5,1

4,8

5

4

4

Загадка

4,8

4,8

5,0

4

4

4

Ліщина

6,5

7,2

6,8

6

6

6

Anoste

4,0

4,4

1,2

6

6

6

Karlena

4,8

5,3

5,9

5

5

5

Г. 374-66

7,0

7,4

6,3

7

7

7

Сер. за роками

5,1

5,5

4,7

5,4

5,1

5,1

Середньостиглі

Воля – St

6.5

7,4

6,0

5

6

6

Аграрна

4,7

5,1

6,0

5

4

5

Надійна

4,8

5,5

5,2

4

4

4

Marfona

5,3

5,5

3,1

5

3

3

R – 4120

5,0

5,4

4,4

6

7

7

R – C – 9

6,0

6,2

6,0

7

7

7

R–ІІІ–31

7,0

7,3

6,4

7

8

8

Сер. за роками

5,6

6,1

5,3

5,6

5,6

5,7

Середньопізні

Західна – St

6.9

7,4

5,8

6

6

6

Вереснева

7,7

8,0

7,3

7

8

8

Червона рута

5,8

6,6

5,4

4

4

4

Зарево

6,3

6,7

5,5

5

6

5

Agava

5,5

6,3

5,2

6

7

7

Rosare

6,0

6,7

5,8

7

7

7

Romanse

6,7

7,2

6,3

7

7

7

Сер. за роками

6,4

7,0

5,9

6,0

6,4

6,3

Зокрема, стійкість бадилля цього гібрида проти ураження фітофторозом була високою і коливалася з 6,3 бала у 2012 р. до 7,4 бала у 2011 р. проти відповідно 3,5 і 4,1 бала у сорту-стандарту Краса. Середньою стійкістю проти цієї хвороби відзначався сорт Загадка – 4,8-5,0 бала і невисокою Anoste – 1,2 і 4,4 бала. Щодо стійкості проти вірусних хвороб, то у цій групі заслуговує на залучення у селекційний процес на вірусостійкість картоплі гібрид 374–66. Стійкість його оцінена щорічно у 7 балів за міжнародною дев’ятибальною шкалою. При цьому стійкість сорту-стандарту Краса оцінена у 4–5 балів.

Аналіз стійкості бадилля проти фітофторозу і вірусних хвороб середньо-стиглих форм показав значні відмінності між ними. Як свідчать наведені дані, певний інтерес в селекції картоплі на фітофторостійкість становить сорт-стандарт Воля, стійкість бадилля якого коливалася за роками в межах 6,0–7,4 бала, а також гібрид R–ІІІ–31 – стійкість відповідно 7,0 і 7,3 бала. Значне ураження фітофторою спостерігали у середньостиглого сорту Аграрна і сорту Надійна, особливо у 2010 році. Щодо стійкості проти вірусних хвороб, то на увагу заслуговують голландські гібриди R–4120, R–C–9 і R–ІІІ–31, стійкість яких у роки досліджень оцінена у 7–8 балів, тобто була досить високою. Підвищеною стійкістю до вірусних хвороб характеризується також сорт-стандарт Воля – 5–6 балів.

Серед досліджуваних середньопізніх сортів картоплі найбільшою польовою стійкістю проти фітофторозу відзначалися сорти Західна і Вереснева – відповідно 5,8–7,4 і 7,3–8,0 бала. Заслуговує також на увагу і німецький сорт Romanse – 6,3– 7,2 бала. Щодо стійкості проти вірусних хвороб, то за цією ознакою виділився сорт Вереснева – відповідно 7 і 8 балів проти 6 балів у сорту-стандарту. Тому його ми пропонуємо для залучення в гібридизацію для створення вірусостійких форм картоплі.

Доцільно відзначити, що стійкість картоплі проти фітофторозу, крім сорту, визначається також конкретними метеорологічними умовами у період вегетації рослин. Зокрема, у 2012 році метеорологічні умови сприяли ранній появі і масовому поширенню фітофторозу та його шкодочинності. У результаті цього року середня стійкість ранніх і середньоранніх сортів проти фітофторозу знизилася з 5,5 бала у 2011 р. до 4,7 бала, середньостиглих – з 6,1 до 5,3 бала і середньопізніх – з 7,0 до 5,9 бала.Висновки. За результатами комплексної оцінки сортів і гібридів картоплі різних вітчизняних і зарубіжних селекційних установ, для залучення у селекційний процес як вихідні батьківські форми для гібридизації пропонуємо сорти:

на ранньостиглість – Краса, Загадка, Karlena, Г. 374-66;

на високу продуктивність – Воля, Західна, Ліщина, Romanse, Г. 374–66, R–ІІІ–31;

на крупнобульбовість – Загадка, Ліщина, Воля, Аграрна, Червона рута, Зарево, R–ІІІ–31;

на підвищений вміст крохмалю – Вереснева, Червона рута, Зарево;

на фітофторо- і вірусостійкість – Західна, Воля, Вереснева, Romanse, Г. 374–66, R–ІІІ–31.

Проте остаточного висновку про придатність виділених нами форм як вихідних батьківських для практичної селекції картоплі можна буде дійти лише після проведення розвідувальних схрещувань, одержання та аналізу гібридних нащадків за окремими селекційно цінними ознаками або ж їх комплексом.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   204


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка