Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп груші в умовах західного лісостепу україни



Сторінка160/204
Дата конвертації05.02.2019
Розмір4,88 Mb.
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   204
Висновки. Аналіз популяцій у польових умовах виявив широкий спектр мінливості морфотипів за ознаками. Ступінь і частота прояву таких морфотипів здебільшого залежали від типів успадкування ознак у F1. Помічена тенденція: більше трансгресивних форм виділяється серед тих популяцій F2, у яких у F1 успадкування ознак відмічено за типом повного домінування та наддомінування.

Бібліографічний список

1. Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: навч. посіб. / за ред. В.В. Кириченка та В.П. Петренкової ; НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр'єва. − Харків, 2012. − 320 с.

2. Бабаянц О.В. Імунологічна характеристика рослинних ресурсів пшениці та обґрунтування генетичного захисту від збудників хвороб грибної етіології у Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біологічних наук : 06.01.11 «Фітопатологія» / О.В. Бабаянц. – К., 2011. – 48 с.

3. Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах-членах СЭВ / [Л. Бабаянц, А. Мештерхази, Ф. Вехтер и др.]. – Прага, 1988.

4. Шелепов В.В. Створення стійких сортів озимої пшениці з використанням комплексних інфекційних фонів патогенів у ланках селекційного процесу / [В.В. Шелепов, В.І. Дубовий, В.В. Кириленко та ін.] // Методичні рекомендації / за ред. М.П. Лісового та В.В. Шелепова. – К. : Колобіг, 2005. – 18 с.

5. Mujeeb-Kazi A. Synthetic hexaploids for bread wheat improvement / Mujeeb-Kazi A. // 4th Int. Triticeae Symp., 10-12 Sept. 2001: Abstr. – Cordoba, Spain, 2002. – P. 193−199.

6. Лісовий М.П. Екологічний аналіз складових інтегрованого методу захисту рослин у ХХI столітті / М.П. Лісовий, Г.М. Лісова // Вісник аграрної науки. − К., 2007. − № 2. − С. 25−28.

7. Genetic protection of wheat from rusts and development of resistant varieties in Russia and Ukraine / [A. Morgounov, I. Ablova, O. Babayants et al.] // BGRI Technical Workshop Oral Presentions Full Papers and Abstracts. – St. Petersburg, 2010. − P. 1−20.

8. Власенко В.А. Перспективный метод селекции озимой пшеницы с групповой устойчивостью к болезням в условиях Лесостепи Украины / В.А. Власенко, В.В. Шелепов, В.В. Кириленко // Нетрадиционное растениеводство, экология и здоровье : материалы ХI Междунар. симпозиума. − Симферополь, 2002. − С. 305−311.

9. Новый исходный материал для селекции пшеницы на устойчивость к возбудителям инфекционных заболеваний / [Л.Т. Бабаянц, О.В. Бабаянц, А.И. Рыбалка и др.] // Пшеница и тритикале : материалы науч.-практ. конф. «Зеленая революция П.П. Лукьяненко». − Краснодар, 2001. − С. 329-336.

10. Ковалишина Г.М. Селекція озимої пшениці у Миронівському інституті пшениці на стійкість до хвороб / Г.М. Ковалишина // Вісник Українського т-ва генет. і селекц. − К. : Логос, 2010. − Т 8, № 2. − С. 291−300.

11. Кириленко В.В. Створення стійких сортів пшениці м’якої озимої з використанням штучного комплексного інфекційного фону патогенів у ланках селекційного процесу / В.В. Кириленко // Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (1912-2012) / за ред. к. с.-г. н. В.С. Кочмарського. – Миронівка, 2012. – С. 165−166.

12. Beil G.M. Inheritance of quantitative traits in grain sorghum / G.M. Beil, R.E. Atkins // Jowa J. Sci. – 1965. – V. 39, № 3. – P. 345−358.

13. Воскресенская Г.С. Трансгрессия признаков Brassica и методика количественного учета этого явления / Г.С. Воскресенская, В.И. Шпотa // Доклады ВАСХНИЛ. – М., 1967. – № 7. – С. 18−20.




Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   204


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка