Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп груші в умовах західного лісостепу україниСторінка166/204
Дата конвертації05.02.2019
Розмір4,88 Mb.
1   ...   162   163   164   165   166   167   168   169   ...   204
Виклад основного матеріалу. При визначенні середньої продуктивності відібраних клонів у межах кожної цибридної лінії за 2010-2012 рр. встановлено, що найвищою вона виявилася для лінії J. Так, 49 клонів цієї лінії мали середню продуктивність 1461 г/кущ, що більше, ніж у гіршої цибридної лінії №33 на 461 г/кущ (табл. 1).

Таблиця 1

Середня продуктивність клонів, відібраних з кращих цибридних ліній картоплі, 2010-2012 рр.


Цибридна

лінія


Відібрано клонів за 3 роки, шт.

Середня продуктивність за роками, г/ кущ

Х

+ до min

– до max

2010

2011

2012

J

49

1525

1435

1425

1461

+461

-

Е

32

975

998

1380

1118

+118

-343

R

40

1171

1168

1057

1132

+132

-329

3l

51

1121

1302

1133

1185

+185

-276

і

32

1075

1134

969

1059

+59

-402

H

51

1209

1200

950

1120

+120

-341

№ 33

34

1110

1217

673

1000

-

-461

O

46

1348

1167

1232

1090

+90

-371

S

35

1045

993

636

1050

+50

-411

Середнє за роками

1175

1179

1050

-

-

-

НІР05

88

107

101

-

-

-

Найближчою до максимальної була середня продуктивність відібраних клонів із цибридної лінії – 1185 г/кущ, що на 343 г/кущ менше від продуктивності відібраних клонів лінії J.

На основі аналізу одержаних експериментальних даних за три роки (2010–2012 рр.) можна дійти висновку, що цибридні лінії J, H, 3l, Е та R, одержані від злиття ізольованих протопластів культурного сорту Зарево із дикими видами, спроможні формувати продуктивні клонові нащадки. При цьому найбільш стабільною, незалежно від року, є продуктивність клонів лінії J. Крім того, також можна стверджувати, що в умовах in vivo з різних цибридних ліній можна відбирати окремі клони, які можуть становити певну цінність у селекції картоплі на урожайність.

Визначення середньої кількості бульб відібраних клонів у межах кожної цибридної лінії за 2010–2012 рр. показало, що найвищою вона була для лінії J (табл. 2). Зокрема, 49 клонів цієї лінії мали середню кількість бульб 13,5 шт./клон, що більше, ніж у гіршої цибридної лінії А на 5,2 шт./клон.

Таблиця 2

Середня кількість бульб у відібраних клонів із кращих цибридних ліній картоплі, 2010-2012 рр.Цибридна

лінія


Відібрано клонів за 3 роки, шт.

Середня кількість бульб за рокми, шт./ клон

_ Х


до min

– до max

2010

2011

2012

J

49

10,5

14,0

16,1

13,5

+5,2

-

Е

32

10,0

12,5

15,0

12,5

+4,2

-1,0

R

40

12,3

12,1

10,0

11,5

+3,2

-2,0

3l

51

11,2

13,0

12,2

12,1

+3,8

-1,4

h

49

8,5

11,4

11,0

10,3

+2,0

-3,2

H

51

11,0

13,4

10,0

11,5

+3,2

-2,0

№ 33

34

9,2

13,0

11,0

11,1

+2,8

-2,4

A

50

7,1

9,9

8,0

8,3

-

-5,2

I

46

10,5

12,4

11,0

11,3

+3,0

-2,2

Середнє за роками

10,4

12,4

11,6
-

-

Найближчою до показників клонового матеріалу лінії J була середня кількість бульб у відібраних клонів із цибридної лінії Е – 12,5 шт, що лише на 1,0 шт./клон менша, ніж у лінії J. Таку особливість формотворчого процесу бульбоутворення у вказаних цибридних лініях доцільно врахувати у відборі багатобульбових клонів. Не має перспектив у селекції картоплі на багато-бульбовість цибридна лінія А.

Визначення середньої маси бульб за три роки серед 12 досліджених цибридних ліній картоплі міжвидового походження показало, що найбільш перс-пективними є цибридні лінії О – 125 г та R – 112 г (табл. 3). За нашими даними, недоцільно у селекції картоплі на крупнобульбовість використовувати цибридні лінії І, i, h та №33, які проявляють серед клонового матеріалу формування бульб незначної крупності.

Визначення вмісту крохмалю у бульбах у середньому за три роки показало, що найвищим показником абсолютного значення цієї ознаки відзначалися відібрані клони лінії Н та №33 – 21,8% та 21,6% відповідно (табл. 4). Дещо нижчими показниками крохмалистості бульб характеризувалися лінії лінії J та X – відповідно 21,4% та 21,3%.


Таблиця 3

Середня маса бульб у відібраних клонівіз кращих цибридних ліній картоплі, 2010-2012 рр.


Цибридна лінія

Відібрано клонів за 3 роки, шт.

Середня маса бульб за роками, г
+ до min

– до max

2010

2011

2012

Е

32

109

101

98

103

+15

-22

R

40

109

108

119

112

+243

-13

3l

51

112

110

97

106

+18

-19

і

32

105

102

83

97

+9

-28

h

49

105

92

68

88

-

-37

H

51

124

113

93

110

+22

-15

№ 33

34

118

109

62

96

+8

-29

C

57

68

133

100

100

+12

-25

O

46

109

153

113

125

+37

-

f

52

95

112

103

103

+15

-22

K

43

105

117

97

106

+18

-19

I

46

77

110

98

95

+7

-30

Середнє за роками

103

113

94

-

-

-
Таблиця 4

Середній вміст крохмалю у бульбах відібраних клонів

різних цибридних ліній картоплі, 2010-2012 р


Цибридна

лінія


Відібрано клонів за 3 роки, шт.

Середній вміст крохмалю за роками, %

_ Х


+

до

minдо

max2010

2011

2012

J

49

19,8

22,5

21,8

21,4

+1,8

-0,4

Е

32

21,3

22,6

19,4

21,1

+1,5

-0,7

R

40

22,5

21,8

19,2

21,2

+1,6

-0,6

3l

51

20,5

21,5

21,7

21,2

+1,6

-0,6

h

49

22,4

22,6

19,0

19,6

-

-2,2

H

51

22,0

21,6

20,3

21,8

+2,2

-

№ 33

34

22,2

21,9

21,4

21,6

+2,0

-0,2

X

52

20,1

21,5

19,7

21,3

+1,7

-0,5

O

46

19,5

20,4

19,3

20,3

+0,7

-1,5

Середнє за роками

21,1

21,8

20,2

-

-

-

Для лінії h характерним було формування менш крохмалистих клонів –19,6%, що на 2,2% менше порівняно з показником лінії Н, тобто в селекції картоплі на крохмалистість бульб вона має дещо меншу перспективу порівняно з іншими цибридними лініями.

Отже, проведені дослідження дають підставу стверджувати, що в межах різних цибридних ліній картоплі, особливо тих, які походять від високо- крохмалистих донорів і реципієнтів, можливий відбір окремих клонів, які можуть складати певну цінність як вихідний матеріал у селекції картоплі на підвищений і високий вміст крохмалю в бульбах. При цьому особливу цінність можуть мати ті клони цибридного походження, які відзначаються стабільністю нагромадження крохмалю в бульбах, незалежно від контрастності метеорологічних умов (опади і температура повітря) в період вегетації рослин. До таких ліній належать № 33 і 3l.

У результаті вивчення у польових умовах in vivo цибридних ліній картоплі різного походження встановлено значний їх поліморфізм щодо формування врожаю, його структури, якості бульб, а також стійкості до шкодочинних грибних і вірусних хвороб. Вказаний поліморфізм використаний нами для відбору окремих клонів – цибридних форм для подальшої селекційної проробки. У генотипі кожного відібраного нами клону одночасно поєднується висока польова фітофторо- і вірусостійкість (у межах 7–9 балів) із підвищеним і високим вмістом крохмалю – 21,1 – 25,6%. Окремі кращі клони цибридних рослин відзначаються також підвищеною продуктивністю – 1000 г/кущ і більше (табл. 5).

Таблиця 5

Характеристика кращих клонів, відібраних у межах цибридних ліній картоплі для подальшої селекційної проробки, 2010-2012 рр.

Циб-ридна лініякло-ну


Господарсько цінна ознака

продук-тивність,

г/кущ


кількість бульб, шт./кущ

середня маса 1 бульби, г

вміст крохма-лю, %

стійкість до фітофтори, бал

1

2

3

4

5

6

7

2010 р.

Західна St

1165

14

88

17,7

6,9

J

12/10

1510

18

84

22,8

6,9

E

04/10

1285

9

140

23,8

8,4

R

05/10

1085

12

90

23,2

7,8

3l

08/10

1000

11

91

23,0

7,5

h

09/10

1225

9

136

25,6

8,3

H

07/10

1710

16

107

21,8

8,4

№33

03/10

1200

14

87

22,6

8,7

C

01/10

1300

7

88

22,1

7,8

O

03/10

1100

9

90

21,5

7,5

f

06/10

1005

6

93

21,5

6,9

K

14/10

1159

15

95

20,8

8,2

I

10/10

1350

9

99

21,0

7,9

2011 р.

Західна – St

1045

10

79

18,2

6,9

Продовження табл. 5

1

2

3

4

5

6

7

J

11/11

1010

15

84

24,8

7,9

E


06/11

1240

14

91

23,4

8,3

09/11

1485

18

123

24,8

8,2

R

05/11

1295

12

90

26,2

8,8

3l

06/11

1000

11

91

23,0

7,5

h

05/11

1125

11

123

19,6

8,3

№33

01/11

1200

14

86

22,6

8,7

08/11

1510

20

75

23,7

8,5

X

09/11

1240

10

90

23,3

6,9

C

01/11

1200

15

103

24,1

7,9

O

03/11

1010

11

91

26,1

8,1

f

12/11

1085

10

92

23,2

7,2

K

08/11

1000

13

74

22,0

7,5

I

14/11

1245

12

113

19,7

6,9

2012 р.

Західна – St

905

10

77

17,8

6,9

J

11/12

1425

16

90

24,8

7,9

E

20/12

1230

19

117

21,8

8,7

18/12

1750

20

87

25,0

8,2

R

12/12

1210

12

101

22,3

8,8

3l

06/12

1133

12

97

21,7

7,5

i

02/12

1270

12

84

19,9

6,9

h

01/12

955

12

79

21,6

8,3

H

09/12

1330

9

148

19,8

8,4

№33

08/12

1170

18

65

22,2

8,7

O

06/12

1290

12

107

21,6

8,1

f

03/12

1250

10

125

21,4

7,2

K

10/12

1310

9

145

21,2

7,5

I

14/12

1117

10

111

22,3

6,9

A

05/12

1150

14

82

20,4

6,7


Висновки. Цибридні лінії картоплі міжвидового походження, вирощені в польових умовах in vivo, проявляють значний поліморфізм як за окремими господарськими і біологічними ознаками, так і їх комплексом. Такий поліморфізм слугує основою формування розмаїття клонів цибридів, цінних для практичної селекції. У межах кожної із цибридних ліній картоплі виділені і відібрані клони (всього понад 400 шт.), у генотипі яких поєднується висока польова фітофторо- і вірусостійкість з підвищеним вмістом крохмалю – 19% і вище. Окремі клони цибридних рослин відзначаються також і підвищеною продуктивністю – 1000 г/кущ і більше.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   162   163   164   165   166   167   168   169   ...   204


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка