Імені тараса шевченкаСкачати 269,05 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації19.01.2019
Розмір269,05 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Кафедра археології та музеєзнавства
УКЛАДАЧ:

ас. Шидловський П.С.

Основи антропології”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності 6.030300 – Історія


Затверджено

Вченою Радою історичного факультету

“ ” 2009 р.Протокол №
Завідувач кафедри

Терпиловський Р.В.
Декан факультету

Колесник В.Ф.


КИЇВ-2009
Робоча навчальна програма з дисципліни “Основи антропології”


Укладач:

ас. Шидловський П.С.Лектор:

ас. Шидловський П.С.


Погоджено

З науково-методичною комісією

„____”________________200 р.Загальна характеристика навчальної дисципліни
Рік підготовки: 1

Семестр: 2


Кількість кредитів ECTS – 1

Загальна кількість годин – 36

із них:

Лекцій – 18 годин

Самостійна робота – 18 годин
Кількість змістовних модулів – 1

Вид контролю: залік


Мета навчальної дисципліни

Впровадження викладання антропології у вищих навчальних закладах України вимагає відповідного науково-методичного забезпечення. Адже розуміння історичного процесу неможливе без вивчення найдавніших періодів розвитку людства, без вивчення культурної і фізичної варіабільності людських спільнот, без визначення поняття “людина” взагалі.Антропологія (від грецьк. анторопос – людина, логос – наука) – в широкому розумінні наука про людину. Але сучасні антропологічні дослідження сформувалися на основі різних антропологічних шкіл, кожна з яких має свій погляд на сутність антропології.

Так, англо-американська школа (Е. Тайлор, Ф. Боас, А. Кребер, М. Говард та ін.) визначає антропологію як науку про біологічну та соціокультурну адаптацію людини. Основним поняттям цієї антропологічної школи є “культура” - екстрасоматична (надтілесна) адаптація до навколишнього середовища (Л. Уайт). Напрямок антропології, що займається вивченням культурної варіабільності людства називається культурною або соціокультурною антропологією. Культурна антропологія включає такі галузі наукового пізнання як етнографію (вивчення і опис специфіки окремих культур), етнологію (порівняльно-історичний аналіз культур), лінгвістику, первісну археологію та історію первісності. Підрозділи соціокультурної антропології займаються вивченням різних проявів людської культури в часі та просторі. З’являються культурна, економічна, політична, соціальна, психологічна, лінгвістична, сучасна антропології.

Європейська антропологія формувалась на основі таких галузей як анатомія (П. Брока), біологія, приматологія, расознавство, первісна археологія, психологія (Л. Леві-Брюль), антропометрія. В той же час, такі галузі як етнографія, етнологія, лінгвістика, археологія, соціологія, історія суспільств мають значення окремих наукових дисциплін. Саме тому у європейській школі предметом дослідження стало переважно вивчення біології людини та мінливості фізичного типу людини в часі та просторі. Цей напрямок в антропології прийнято називати фізичною антропологією. Фізична антропологія традиційно поділяється на такі галузі: морфологія та фізіологія людини (вивчення морфологічного типу та фізіологічних особливостей населення земної кулі), антропогенез (вивчення появи та розвитку найдавніших представників роду homo та становлення людини сучасного фізичного типу) та расознавство (вивчення виникнення та географічного розподілу антропологічних типів сучасної людини).

Вітчизняна антропологія, яка базується на дослідженнях радянської антропологічної школи (М.Я. Рудинський, М.Г. Левін, Ю.В. Бромлей, В.П. Алексєєв, С.В. Смірнов та ін.), стоїть на позиції, що антропологія – це наука про мінливість фізичного типу людини в часі та просторі (С.П. Сегеда, С.М. Рижов). Однак, з самого початку значна увага приділялась також етноісторичним дослідженням (Ф. Вовк, Д. Анучін, М.Макаренко, Ю.В. Бромлей), які неможливі без комплексного підходу, без широкого залучення даних етнології, етнографії, археології, історії первісного суспільства, лінгвістики та ін. дисциплін. Саме тому, крім традиційних морфології, антропогенезу та расознавства, українська антропологія включає також такі розділи, як історична антропологія та етнічна історія, які займаються питаннями походження різних історичних спільностей та формуванням антропологічного складу конкретних етносів.

Мета курсу «Основи антропології» полягає в широкому ознайомленні студентів із сучасною вітчизняною та зарубіжною антропологією, методикою антропологічних досліджень, всебічному аналізу різних антропологічних концепцій походження людини, дослідженням фізичної варіабельності сучасного людства, вивченні антропологічного складу різних історичних спільностей на території сучасної України.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка