Книжкова палата україниСторінка102/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   231
576 Цитологія

На ступінь доктора

578. Акопян Г.Р. Центромірна нестабільність та поліморфізм хромосом в нор-мі і при патології людини: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (03.00.15) / Акад. мед. наук України, Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзеєва. — К., 2006. — 39 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (55 назв). — [2006-01525 А] УДК 576.316:616-056.7-053.2577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика

На ступінь доктора

579. Сиволоб А.В. Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: (03.00.02) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 36, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (30 назв). — [2006-01025 А] УДК 577На ступінь кандидата

580. Бакурова О.М. Активність ферментів гліколізу та обміну нуклеотидів у пацієнтів різного віку з виразкою та раком шлунка: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (03.00.04) / Акад. мед. наук України, Ін-т геронтології. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2006-01538 А] УДК 577.15:[616.33-006:616.33-002]

581. Белюга О.Г. Синтези біоактивних похідних азотистих гетероциклів на основі амідофенацилюючих реагентів: Автореф. дис. ... канд. хім. наук: (02.00.10) / НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01818 А] УДК 577.1

582. Гладковська Н.О. Спетрофотометричний аналіз зв’язування біологічно активних лігандів з молекулами ДНК: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (03.00.02) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — [2006-01867 А] УДК 577.32

583. Ернандес Сантьяго А.А. Механізми взаємодії та конкурентного зв’язу­вання з ДНК ароматичних антипухлинних препаратів: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: (03.00.02) / Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-01954 А] УДК 577.113

584. Задорожна М.Б. Роль α-2-антиплазміну на різних етапах фібринолітич­ного процесу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохі­мії ім. О.В. Палладіна. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01993 А] УДК 577.151.4585. Коваль Л.М. Вплив нікотину на функції клітин В-лімфоцитарного походження: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-02086 А] УДК 577.27

586. Кравченко М.О. Кальцієва регуляція гальмівної синаптичної передачі між нейронами культури гіпокампу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 21—22 (5 назв). — [2006-02132 А] УДК 577.353

587. Степанюк А.Р. Механізми, що визначають кінетику спаду гальмівних си­наптичних струмів в культурі нейронів гіпокампу: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.02) / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. — К., 2005. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 21—22. — [2006-01100 А] УДК 577.35

588. Топчій Н.М. Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т


ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 17—18 (10 назв). — [2006- 01175 А] УДК 577.342/.344

589. Федорко Н.Л. Вікові особливості вітамінної і коферментної регуляції


2-оксоглутаратдегідрогеназного комплекса в печінці і дванадцятипалій кишці щурів: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2006-01230 А] УДК 577.16:599.324.2

590. Фоміна О.В. Активність ферментів утилізації ендогенних альдегідів в окисно-відновних реакціях у щурів різного віку при іммобілізації: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2006-01252 А] УДК 577.15

591. Чернадчук С.С. Активність протеолітичних ферментів в тканинах тіла матки жінок без новоутворень та з онкозахворюваннями: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — [2006-01338 А] УДК 577.152.34(591.466)

592. Шарій Т.І. Біохімічний статус і продуктивність норок за застосування препарату "Хутровіт плюс": Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.04) / Ін-т біології тва­рин Укр. акад. аграр. наук. — Львів, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-01386 А] УДК 577.16:637.62:636.934.5

593. Яблонська С.В. Mg2+Ca2+-АТФазна активність плазматичної мембрани гепатоцитів при дії 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івіну: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: (03.00.04) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев­ченка. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — [2006-01475 А] УДК 577.121:577.352
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка