Книжкова палата україниСторінка118/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   231
На ступінь кандидата

664. Авдєєв В.В. Респіраторні порушення та їхня профілактика у хворих з пор­тальною гіпертензією на фоні цирозу печінки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шу­пика. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — [2006- 01522 А]

УДК 616.12-008.331.1:616.36-004:616.211-008.4-085

665. Альміз П.О. Катетерне лікування аритмій, пов’язаних з додатковими передсердно-шлуночковими з’єднаннями: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.04) / Акад. мед. наук України, Ін-т серцево-судин. хірургії ім. М.М. Амосова. — К., 2006. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2006-01803 А]

УДК 616.12-008-318

666. Веред П.І. Біотехнологія одержання та вивчення доцільності застосування вітчизняних препаратів для профілактики анемії поросят у порівнянні з імпортними аналогами: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: (03.00.20) / М-во аграр. політики Украї­ни, Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.:


с. 15—16 (10 назв). — [2006-01586 А] УДК 616.155.194-085.273-092.9:636.4.09

667. Вишнивецький І.І. Порушення ритму серця у вагітних: характеристика, прогнозування, лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охоро­ни здоров’я України, Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімферополь, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01733 А]

УДК 616.12-008.318-037-085:618.3

668. Гончаров Я.П. Особливості впливу кровопускань та еритроцитаферезу на клінічний перебіг справжньої поліцитемії в еритремічній стадії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.31) / Акад. мед. наук України, Ін-т гематології та трансфузіо­логії. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — [2006-01781 А]

УДК 616.155.191-085:615.384

669. Єлісєєв Г.Ю. Сучасні аспекти діагностики та лікування ускладнених форм хронічної венозної недостатності: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.03) / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2006. — 19 с. — Бібліогр.:


с. 14—15 (13 назв). — [2006-01959 А] УДК 616.14-002-008.64

670. Ріджок В.В. Особливості варіабельності серцевого ритму у процесі фор-мування антрациклінової кардіоміопатії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / Акад. мед. наук України, Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска. — К., 2006. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2006-00928 А]УДК 616.12-008.318-085.22

671. Ромасько Н.В. Запальні цитокінові механізми та імунологічні аспекти порушень ліпідного обміну при симптоматичній артеріальній гіпертонії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.02) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00947 А]

УДК 616.12-008.331.1:616.611-002.2:612.397

672. Рябцев О.В. Перебіг та виходи гострого інфаркту міокарда з зубцем Q у хворих похилого віку та їхні зміни в сучасних умовах лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Бо­гомольця. — К., 2006. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (12 назв). — [2006-00966 А]

УДК 616.127-005.8-053.9-085

673. Северин Ю.П. Радіонуклідна діагностика порушення функції серця та нирок у хворих на гіпертонічну хворобу при тривалому спостереженні: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.23) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2006. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13. — [2006-01003 А] УДК 616.12-008.331.1-07

674. Стринадко М.М. Особливості морфофункціонального стану серцево-су­динної системи дітей дошкільного віку та скринінгові методи його оцінки: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.10) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2006-01108 А] УДК 616.1-053.4-07

675. Сурков Д.М. Формування гострої серцевої недостатності та шляхи
її корекції у дітей, що знаходяться у критичному стані: Автореф. дис. ... канд.
мед. наук: (14.01.30) / М-во охорони здоров’я України, Дніпропетр. держ. мед. акад. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01115 А] УДК 616.12-008.46-008.46-053.2-085

676. Трембовецька О.М. Оцінка віддалених результатів анатомічної корекції транспозиції магістральних судин (операції артеріального переключення) у світлі ехокардіографічних показників: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.04) / Акад. мед. наук України, Ін-т серцево-судин. хірургії. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-01180 А] УДК 616.12-007.2-053.2-06-089.168

677. Федчишин Н.Є. Оптимізація моделі надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда у сільській місцевості: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.02.03) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти
ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17. — [2006-01237 А]

УДК 616.127-005.8-08(1-22)

678. Чабанна О.С. Гіполіпідемічна терапія у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ішемічною хворобою серця: тактика призначення та контроль ефектив­ності: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-01317 А] УДК 616.12-008.331.1-005.4]-07-085

679. Шандига-Глушко О.І. Дисплазія сполучної тканини серця як причина раптової смерті: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.25) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — [2006-01378 А] УДК 616.12-005.4-036.1-036.88

680. Шмалій В.І. Особливості діагностики та лікування порушень ритму серця у хворих на ІХС з депресивними розладами: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.11) / М-во охорони здоров’я України, Івано-Франків. держ. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2006-01432 А] УДК 616.12-008.318

681. Юрочко Б.М. Рання гіполіпідемічна терапія у хворих на нестабільну стено­кардію і інфаркт міокарда без зубця Q: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.03.11) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 20, [1] с., включ. табл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2006-01471 А]

УДК 616.12-009.72+616.127-005.81]-039:615.272


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   114   115   116   117   118   119   120   121   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка