Книжкова палата україниСторінка135/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   131   132   133   134   135   136   137   138   ...   231
На ступінь кандидата

788. Блажко О.В. Гормонально-імунологічні порушення у жінок з ендокрин­ною безплідністю та їхня немедикаментозна корекція: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-01685 А] УДК 618.177:615.835

789. Божок Є.М. Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.23) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-01831 А] УДК 618.19-006.6-073.7

790. Борщова О.П. Патогенетичне значення порушень у системі гемостазу у розвитку плацентарної недостатності у вагітних з патологічним рівнем антифосфо-ліпідних антитіл: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здо­ров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01571 А] УДК 618.36-008.64:612.017

791. Гончарук Н.В. Поверхневе дихання і дозована ходьба у фізичній реабі­літації жінок репродуктивного віку з екстрагенітальною патологією, які перенесли оваріектомію: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.03) /
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 16—17 (5 назв). — [2006-01782 А] УДК 618.11-006:[612.2+796.012.412]

792. Грицько М.І. Порушення репродуктивного здоров’я у дівчат-підлітків з екстрагенітальною патологією і можливі шляхи їхньої корекції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Львів. нац. мед. ун-т


ім. Данила Галицького. — Львів, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-01876 А] УДК 618.173-053.6-08

793. Досенко І.В. Застосування полімерних фібринових композицій при ліку­ванні хворих з пухлинами та кістозними утвореннями молочних залоз: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01929 А] УДК 618.19-006-18

794. Іяд Олаймі Х.А. Реабілітація репродуктивної функції жінок з функціо­нальною гіперпролактинемією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр. с. 15 (4 назв). — [2006-02050 А] УДК 618.177-07-08

795. Капустін Е.В. Підвищення ефективності протоколів контрольованої ва­ріальної гіперстимуляції в циклах екстракорпорального запліднення у жінок з ри­зиком формування слабкої оваріальної відповіді: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-02061 А] УДК 618.17-089.888.11

796. Колесник В.Л. Реабілітація репродуктивної функції жінок, що страж­дають на хронічний сальпінгоофорит: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006.
— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-02098 А]

УДК 618.11/.12-002-08:618.179

797. Красиленко Д.М. Рак маткової труби: особливості клінічного перебігу та лікування: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / Акад. мед. наук України, Ін-т онкології. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2006-02139 А] УДК 618.12-006.6

798. Кучеренко С.М. Клініко-морфофункціональне обґрунтування гормоноте­рапії аденоміозу: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здо­ров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — [2006-02169 А] УДК 618.14-002

799. Рогачевський О.П. Оптимізація програми і алгоритму обстеження без-плідних жінок з ендометріозом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Одес. держ. мед. ун-т. — Одеса, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00932 А] УДК 618.145-007.41:618.177

800. Рубан Я.А. Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з нейроциркулятор­ною астенією: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (4 назви). — [2006-00951 А] УДК 618.2-009-005.2

801. Рудь В.О. Оптимізація хірургічного лікування та прогнозування гнійно-запальних захворювань геніталій при внутрішньоматковій контрацепції: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 14
(4 назви). — [2006-00960 А] УДК 618.17-036.82:618.14-002]-085.256.3

802. Саіді Сухаель Бен Мухамед. Диференційні критерії діагностики добро­якісних та злоякісних пухлин яєчників: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-00978 А]

УДК 618.11-006-07

803. Салтовський О.В. Вплив медикаментозних і фізичних факторів на стан організму вагітних при штучних абортах пізніх строків: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2006. — 16 с.: табл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — [2006-01122 А] УДК 618.39:615.33

804. Сидорчук О.І. Використання окислювачів на етапі хірургічного лікування хворих на рак молочної залози: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — [2006-01033 А] УДК 618.19-006-08

805. Синявіна Л.В. Особливості порушення гормонального гомеостазу і ліпід-ного обміну у хворих з різними формами дифузного фіброаденоматозу і раку молоч­ної залози І-ІІ стадії: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.07) / НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького . — К., 2006. —


24 с.: іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2006- 01038 А] УДК 618.19-006.3

806. Фармазей Т.Г. Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексної пре­індукційної підготовки шийки матки у вагітних жінок: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01). — Тернопіль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — [2006-01223 А] УДК 618.146:618.4-089.163

807. Форостяна О.В. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з плацентарною недостатністю при попередній гестації: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охорони здоров’я України, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16
(6 назв). — [2006-01254 А] УДК 618.36-008.64:618.5-06-084

808. Чубатий А.І. Удосконалення методів діагностики і лікування хворих з внутрішнім ендометріозом: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: (14.01.01) / М-во охо­рони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01368 А] УДК 618.145-007-07-08


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   131   132   133   134   135   136   137   138   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка