Книжкова палата україниСторінка14/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   231
159.9 Психологія

На ступінь доктора

64. Власова О.І. Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Дра­гоманова. — К., 2006. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41. — [2006-01596 А]

УДК 159.922.27

На ступінь кандидата

65. Боднар В.Є. Психологічні засади діяльності дільничого інспектора міліції з профілактики насильства у сім’ї: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.06) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). —


[2006-01562 А] УДК 159.9:351.766

66. Вілюжаніна Т.А. Динаміка ціннісно-смислової сфери особистості в процесі професійного становлення майбутніх психологів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — [2006-01592 А] УДК 159.922.7

67. Городнова Н.М. Соціально-психологічні чинники становлення статево­рольової ідентифікації підлітків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (23 назви). — [2006-01874 А] УДК 159.922.73

68. Давидюк Н.О. Образ "Я" як регулятор подружніх взаємин: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-01884 А]

УДК 159.923.2

69. Добренко І.А. Психологічні основи розвитку здатності до підприємництва у випускників професійно-технічних навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед.


наук України. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — [2006-01915 А] УДК 159.922.7:377.1

70. Дьяков С.І. Семантичні чинники суб’єктності майбутнього педагога: Авто­реф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01793 А]

УДК 159.922.7

71. Зайва О.О. Особливості використання почуття гумору як ресурсу психо­логічного подолання: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Харк. нац.


ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). —
[2006-01998 А] УДК 159.923

72. Кунцевська А.В. Інтраперсональні конфлікти у діяльності соціальних пра­цівників: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.05) / Ін-т психології ім. Г.С. Костю­ка Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 20 с.: табл., схема. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-02161 А] УДК 159.922.27

73. Савченко О.В. Динаміка інтегральної когнітивної структури мислення суб’єкта у процесі оволодіння професійними поняттями: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 23 с.: іл. — Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — [2006-01081 А] УДК 159.955.2

74. Скрипник В.А. Особливості соціально-психологічної адаптації першокурс­ників з особливими потребами: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-01052 А] УДК 159.922.2

75. Терновик Н.А. Психологічні умови розвитку підлітка як суб’єкта пізна­вальної діяльності (на матеріалі курсу "Світова література"): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16. — [2006-01150 А] УДК 159.922.8

76. Токман Г.О. Психодіагностика та корекція особистісних дезадаптацій у шахтарів, які постраждали в аваріях: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.04) / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2006-01170 А] УДК 159.9:622.012.2

77. Томчук С.М. Генеза негативних психічних станів молодших школярів
та їхня корекція: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07)) / Нац. пед. ун-т
ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — [2006-01173 А] УДК 159.922.73

78. Тополов Є.В. Психологічні особливості агресивної поведінки менеджерів комерційних закладів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. — К., 2006. — 18 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-01174 А] УДК 159.923

79. Улунова Г.Є. Психологічна корекція ускладненого спілкування в учнів шкіл - інтернатів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т
ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-01203 А] УДК 159.922.7:376.1

80. Улькіна Т.В. Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільно-го віку засобами ігрових психотехнік: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 16—18 (14 назв). — [2006-01204 А] УДК 159.922:371.382]-053.4

81. Фадєєв В.І. Психологічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативності молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Фран­ківськ, 2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — [2006-01216 А]

УДК 159.922.73:371.13

82. Фальова О.Є. Психологічні особливості особистісного розвитку студентів різних спеціальностей у навчальному процесі вищого навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-01220 А] УДК 159.923.2-057.87

83. Черепєхіна О.А. Особливості психологічної готовності психологів до про­фесійної діяльності у спорті: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.01) / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — [2006-01336 А] УДК 159.9:796.071.4

84. Шевченко О.М. Напрями та засоби забезпечення професійної захищеності практичних психологів ОВС України: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.06) / Київ. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01408 А] УДК 159.9:34


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка