Книжкова палата україни


Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація та техніка торгівлі. Службові відносиниСторінка185/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   ...   231
658 Організація виробництва. Економіка підприємств. Організація
та техніка торгівлі. Службові відносини


На ступінь доктора

988. Соколова Л.В. Організаційно-економічне забезпечення адаптації під­приємств до невизначеності бізнес-середовища: Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 32 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (33 назви). — [2006-01069 А] УДК 658.1На ступінь кандидата

989. Андросова О.Ф. Організаційно-економічні аспекти використання транс­феру технологій на підприємствах авіаційної промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-01529 А] УДК 658.14:629.73990. Багацька К.В. Фінансовий механізм санації підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назва). — [2006-01659 А] УДК 658.167

991. Богатиренко А.А. Механізми динамічного управління підприємствами: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2006-01560 А] УДК 658.29

992. Бондаренко О.С. Управління оборотними активами підприємств: Авто­реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. — К., 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (19 назв). — [2006-01568 А]

УДК 658.14/.17

993. Бородій І.А. Управління лізингом на базі спільних інтересів комерційних банків та промислових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — [2006-01447 А] УДК 658.91:336.71

994. Буняк Н.М. Формування маркетингової стратегії розвитку регіону та ме­ханізми її реалізації: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2006-01575 А] УДК 658.8

995. Бурковець О.С. Підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2006-01713 А] УДК 658.152

996. Васіна К.С. Вдосконалення трансферного ціноутворення в системі внут­рішнього економічного механізму підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2006-01727 А] УДК 658.8.031.4

997. Вотченікова О.В. Формування маркетингової системи взаємодії на ринку лакофарбових товарів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — [2006-01860 А] УДК 658.8:667.6

998. Геналюк В.І. Економічний механізм визначення та прогнозування витрат підприємств гірничорудної промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-01864 А] УДК 658.5:622.341

999. Глєбова Н.В. Управління інвестиційними процесами на підприємстві в умовах ризику: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-01616 А]

УДК 658.152

1000. Головань Д.В. Моделі та методи контролю якості в проектах розробки інноваційної продукції: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. аерокос­міч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Біблі­огр.: с. 15—16 (14 назв). — [2006-01869 А] УДК 658.562

1001. Горбенко О.В. Забезпечення ефективності функціонування підприємств в умовах невизначеності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. транс­порт. ун-т. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — [2006-01784 А]

УДК 658.15

1002. Готліб І.Г. Фактори підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах хлібопекарської промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-01789 А] УДК 658.155:664.6

1003. Денисенко А.А. Управління інвестиційною діяльністю сільськогоспо­дарських підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01898 А] УДК 658.152:631.11

1004. Замазій О.В. Інтеграція та ринкова взаємодія у реалізації стратегії розвитку підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2006-02002 А] УДК 658.15

1005. Ковальчук О.В. Планування та організування маркетингової діяльності підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. полі­техніка". — Львів, 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2006-02089 А] УДК 658.8(477)

1006. Колісник Ю.О. Моделювання багатомірних фінансово-господарських потоків підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — До-нецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2006-02101 А] УДК 658.15

1007. Кравчук П.Я. Формування системи корпоративної безпеки підприємст­ва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Терноп. держ. екон. ун-т. — Терно­піль, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — [2006-02136 А] УДК 658

1008. Лисьонкова Н.М. Організаційно-економічне забезпечення конкуренто­спроможності підприємств на основі вдосконалення систем управління якістю: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-02183 А]

УДК 658.56+658.821

1009. Майборода О.В. Управління фінансовими потоками підприємства: Авто-реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.04.01) / Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. — Суми, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — [2006-02196 А]

УДК 658.15

1010. Рожко В.І. Обґрунтування обсягів збуту та політики розподілу спожив­чих товарів: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-00937 А]

УДК 658.8

1011. Романишин С.Б. Формування рекламної стратегії підприємства: Авто­реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2006. — 22 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2006-00942 А] УДК 658.84

1012. Сотнікова Ю.В. Економічна оцінка інноваційної діяльності підприємст-ва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01083 А] УДК 658.589

1013. Стельмах О.О. Інтерактивні маркетингові комунікації в менеджменті підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т еконо­міки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-01097 А] УДК 658.8:005

1014. Танасійчук О.М. Маркетингове управління збутовою діяльністю під-приємства (за матеріалами переробних підприємств Вінницької області): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01132 А] УДК 658.8

1015. Татарнікова Н.І. Математичні методи в управлінні адаптацією виробни­чого потенціалу підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.03.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-01140 А] УДК 658.51:519.863

1016. Філіпішин І.В. Організаційно-економічний механізм інвестиційно-інно­ваційної діяльності промислових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 17—18 (6 назв). — [2006-01247 А] УДК 658.152+658.589

1017. Хістєва О.В. Якість прибутку та його вплив на сталий розвиток торго-вельного підприємства: Автореф. дис. ... канд. [екон.] наук: (08.07.05) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2006-01260 А] УДК 658.155:005.336.3

1018. Шаповалов П.О. Управління стратегічним потенціалом підприємства аптечної торгівлі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01382 А] УДК 658.8:615.12

1019. Шевцова С.А. Організаційно-технологічне обґрунтування підвищення ефективності управління парком будівельних машин: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.23.08) / Придніпр. держ. акад. буд-ва і архіт. — Дніпропетровськ, 2006. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — [2006-01404 А] УДК 658.5:65.091020. Шипуліна Ю.С. Управління потенціалом інноваційного розвитку промис­лових підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.02) / Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — [2006-01418 А] УДК 658.589

1021. Шталь Т.В. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роз­дрібної торгівлі: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Харк. держ. ун-т хар­чування та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01439 А] УДК 658.87

1022. Язвінська Н.В. Конкурентоспроможність українських підприємств на ринках програмного забезпечення: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16
(15 назв). — [2006-01479 А] УДК 658.821(477)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка