Книжкова палата україни


Чорна металургія. Чавун і стальСторінка195/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   191   192   193   194   195   196   197   198   ...   231
669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь

На ступінь кандидата

1048. Березос В.О. Розробка обладнання та технології отримання порожнистих зливків великого діаметру з титанових сплавів методом електронно-променевої плав­ки: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.07) / НАН України, Ін-т електрозварю-вання ім. Є.О. Патона. — К., 2006. — 17 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-01672 А] УДК 669.187.5

1049. Вашерук О.В. Аналіз впливу теплових умов на структурну досконалість монокристалів кремнію і розробка теплового вузла для вирощування бездефектних зливків у промислових умовах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.27.06) / Кре­менчуц. ун-т економіки, інформ. технологій і упр. — Кременчук, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-01581 А] УДК 669.162.238+661.68

1050. Гріншпунт В.О. Металургійні властивості хромітових руд Побужжя і розробка раціональних режимів отримання високовуглецевого ферохрому: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.02) / Нац. металург. акад. України. — Дніпропет­ровськ, 2006. — 23 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — [2006-01623 А] УДК 669.168

1051. Дьоміна К.Г. Вплив особливостей перитектичної кристалізації на струк­туру та властивості прокату з конструкційної сталі: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.01) / Ін-т чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України. — Дніпропет-ровськ, 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-01952 А] УДК 669.141.24-15

1052. Звірко О.І. Закономірності експлуатаційної деградації сталей магістраль-них нафтопроводів та резервуарів за корозійної дії нафто-водного середовища: Авто-реф. дис. ... канд. техн. наук: (05.17.14) / НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. — Львів, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-02013 А]

УДК 669.14:620.19

1053. Зуєв О.І. Вдосконалення методів розрахунку теплофізичних процесів у поро­жнині конвертера для раціоналізації режимів продування розплаву: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.14.06) / Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. — Дніпродзер­жинськ, 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-02024 А] УДК 669.18:536

1054. Кузін А.В. Удосконалення технології доменної плавки з використанням дрібнофракційного коксу: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.02) / Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2006-02152 А] УДК 669.162.16

1055. Сазонов С.І. Зниження паливовикористання металургійного комбінату на основі вдосконалення енерготехнологічних режимів роботи доменних печей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.02) / Нац. металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2006. — 19 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — [2006-00977 А] УДК 669.162.2

1056. Теслевич С.М. Нові технології та устаткування для отримання титанової губки і переплавки її в зливок: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.16.07) / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2006-01152 А] УДК 669.181.4

1057. Узлов О.В. Формування структури голчастого фериту та комплексу властивостей у мікро- та низьколегованих конструкційних сталях: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.01) / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Дніпропет­ровськ, 2006. — 18 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2006-01199 А]

УДК 669.112.227.3:669.15-194

1058. Шарбатіан М.Д. Розробка математичної моделі і системи керування процесом шлакоутворення у ванні конвертера: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.07) / М-во промисл. політики України, "Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т авто­матики". — К., 2006. — 17 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — [2006-01385 А] УДК 669.184.2

1059. Шпак П.О. Особливості структуроутворення й властивостей швидкорі­зальної сталі та підвищення ефективності технології її електронно-променевого переплаву: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.02.01) / НАН України, Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М. Францевича. — К., 2006. — 24 с.: іл., табл. — Бібліогр.:


с. 20—21 (8 назв). — [2006-01436 А] УДК 669.187
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   191   192   193   194   195   196   197   198   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка