Книжкова палата україниСторінка48/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   231
На ступінь кандидата

295. Авдєєва Г.К. Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2006-01642 А] УДК 343.98

296. Бадира В.А. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2006-01810 А]

УДК 343.26

297. Басиста І.В. Пред’явлення особи для впізнання поза її візуальним спосте­реженням: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — [2006-01546 А] УДК 343.132:343.985

298. Бородовська Н.О. Забезпечення кримінально-процесуального статусу особи, засудженої судами України до позбавлення волі: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — Біблі­огр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01570 А] УДК 343.156(477)

299. Бугера О.І. Проблеми використання засобів масової інформації для запо-бігання злочинів серед неповнолітніх: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Акад. адвокатури України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01708 А] УДК 343.851-053.6

300. Дондик Н.Я. Використання спеціальних бухгалтерських знань при роз­слідуванні економічних злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2006-01923 А]

УДК 343.98

301. Дорофеєва Л.М. Дізнання в митних органах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. —


20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2006-01925 А] УДК 343.123.1

302. Дунаєвська Л.Г. Особливості початкового етапу розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — [2006-01948 А] УДК 343.98

303. Заїка С.О. Строки у кримінальному процесі України в контексті євро-пейських стандартів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — [2006-01997 А]

УДК 343.1+343.98

304. Заславська М.Г. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей: соціальна обумовленість і склад злочину: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Нац. юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). —
[2006-02008 А] УДК 343.62

305. Захаров Д.О. Правова природа та система рішень апеляційного суду у кримінальному судочинстві: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18


(6 назв). — [2006-02009 А] УДК 343.15

306. Іванюк Т.І. Обставини, які пом’якшують покарання, за кримінальним правом України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2006. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (10 назв). — [2006-02033 А]

УДК 343.21

307. Кулініч О.М. Економічні механізми боротьби з відмиванням грошей: ук­раїнські завдання в контексті міжнародного досвіду: Автореф. дис. ... канд. екон. наук.: (08.05.01) / НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — [2006-02159 А] УДК 343.9.024:336.7

308. Лук’яненко С.О. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фі­нансовій системі та їхнє запобігання в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16
(6 назв). — [2006-02190 А] УДК 343.851:336.73](477)

309. Смелік В.Б. Кореляційні зв’язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва (проблеми методики розслідування): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 19 с. — Бібліогр.:


с. 15—16 (16 назв). — [2006-01059 А] УДК 343.53

310. Солдатенко О.А. Досудове слідство в Україні: становлення та перспекти­ви розвитку: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2006-01071 А]

УДК 343.98(477)

311. Стеценко Ю.В. Науково-методичні засади використання засобів масової інформації при розслідуванні злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — [2006-01102 А] УДК 343.1+343.98

312. Філей Ю.В. Кримінально-правові санкції та їхнє застосування за злочини проти власності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.08) / Львів. нац. ун-т ім. Іва­на Франка. — Львів, 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2006-01244 А]

УДК 343.7

313. Хірсін А.В. Криміналістичне забезпечення розслідування корисливо-на­сильницької організованої злочинної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Акад. адвокатури України. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16
(9 назв). — [2006-01278 А] УДК 343.9.02

314. Шведова О.В. Комплексне криміналістичне дослідження документів, ви­конаних за допомогою комп’ютерних технологій: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17


(7 назв). — [2006-01398 А] УДК 343.982.4

315. Щербакова Г.В. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених з ме­тою заволодіння приватним майном громадян: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.09) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-01458 А] УДК 343.985+343.102


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка