Книжкова палата україни


/354 Державне адміністративне управлінняСторінка59/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   231
351/354 Державне адміністративне управління

На ступінь доктора

347. Гуславський В.С. Управління співробітництвом ОВС України з право­охоронними органами країн СНД: організаційно-правові засади: Автореф. дис. ...


д-ра юрид. наук: (12.00.08) / Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (28 назв). — [2006-01881 А] УДК 351.74(477+47-41)

На ступінь кандидата

348. Богашко О.Л. Науково-методичні засади стратегії економічного розвитку регіону: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.10.01) / Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — [2006-01689 А]

УДК 351.82(477.46)

349. Боковикова Ю.В. Державне управління використанням мінерально-сиро­винних ресурсів України: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2006-01565 А] УДК 351:553.04](477)

350. Василенко І.К. Протидія незаконної міграції населення країн Азії в Євро-пу через територію України (організаційно-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-01579 А] УДК 351.756:314.74

351. Дудін Т.М. Формування системи державної підтримки іноземного інвес­тування на регіональному рівні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — [2006-01946 А] УДК 351.82

352. Жабинець О.Й. Державне регулювання страхової діяльності в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-01970 А] УДК 351:368](477)

353. Казанська О.О. Механізми державного управління підприємствами сфе­ри інформаційних послуг: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / До­нец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-02053 А] УДК 351:621.397.743

354. Ключка В.Л. Механізм антикризового державного регулювання галузе­вих ринків: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). —
[2006-02080 А] УДК 351.82:338.516.4

355. Курило Т.М. Державне управління підготовкою керівників для охорони здоров’я України в умовах європейської інтеграції: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-02162 А] УДК 351.773:614.23](477)

356. Лошинська О.М. Формування механізму державної підтримки інновацій­ної діяльності малого підприємництва: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 15—17 (14 назв). — [2006-02188 А] УДК 351.82

357. Рудий В.М. Державне регулювання автономізації закладів охорони здо­ров’я в Україні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — [2006-00955 А] УДК 351.77.072.6

358. Скляренко В.Є. Прогнозування впливу чинників соціальної динаміки на державне управління забезпеченням населення України лікарськими засобами: Авто­реф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Прези­дентові України. — К., 2006. — 20 с.: схема. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). —
[2006-01050 А] УДК 351.77

359. Травянко О.І. Розвиток малих форм господарювання у взаємодії з орга­нами місцевого самоврядування: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.04) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2006-01177 А] УДК 352:346.26

360. Фесенко Н.С. Державне регулювання розвитку культури на регіонально­му рівні: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — [2006-01239 А] УДК 351.85

361. Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Ук­раїні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.02) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2006-01342 А] УДК 352.553.4(477)

362. Шафоростова М.М. Удосконалення державного управління поводженням з відходами на основі розвитку функцій екологічного аудита: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.02) / Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — [2006-01392 А] УДК 351.777.61:502.17

363. Юрченко Ю.Д. Державне управління в сфері соціального захисту насе­лення: теоретико-методологічні аспекти: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: (25.00.01) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-01466 А] УДК 351.84(477)

364. Юшина С.І. Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні (орга­нізаційно-правовий аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.07) / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2006-01474 А]

УДК 351.82:339.5
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка