Книжкова палата україниСторінка61/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   231
На ступінь кандидата

369. Бессонова Т.І. Система психолого-педагогічного захисту соціально за­недбаних дітей і підлітків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Ін-т педа­гогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — [2006-01554 А]

УДК 37.013.77:376.56

370. Бутенко Г.П. Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — [2006-01844 А] УДК 37.013(410)

371. Васильєва О.В. Формування морально-естетичної культури учнівської молоді засобами хорового мистецтва на Слобожанщині (кінець ХІХ — початок
ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т
ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01724 А] УДК 37.034.036:78.087.68](477.54/.62)"18/19"

372. Волошко Л.Б. Формування професійної компетентності майбутніх фахів­ців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2006-01742 А] УДК 37.013.32:796

373. Герасімова О.В. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до дифе­ренціації змісту навчання в професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-хайла Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006-01759 А] УДК 37.013.32:81’243

374. Долгая Н.В. Виховання духовності старшокласників засобами молодіжної му­зичної субкультури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — Хер­сон, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2006-01639 А] УДК 37.017.92

375. Зарицька В.В. Формування у старшокласників здатності до самореаліза­ції: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назви). — [2006-02006 А]

УДК 37.015.3+159.922.8

376. Ільченко О.Ю. Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20 — 30-ті рр. ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед.


ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр. с. 17—18
(20 назв). — [2006-02044 А] УДК 37.035-058.51(477.53)"19"

377. Свердлова Т.Г. Теоретичні засади процесу гуманізації освіти в Японії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — [2006-01000 А] УДК 37.013(520)

378. Сидоренко І.І. Проблеми самоосвіти особистості у вітчизняній педагогіч­ній пресі другої половини ХІХ — початку ХХ століття: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 20 с.: схема. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — [2006-01026 А] УДК 37.041"18/19"

379. Усачова Г.М. Формування основ гуманістичного світогляду молодших школярів засобами українського національного виховання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.16) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — [2006-01207 А] УДК 37.035.6(477)

380. Утюж І.Г. Реалізація освітнього потенціалу особистості в інформаційному суспільстві: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: (09.00.03) / Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — [2006-01212 А] УДК 37.013.73

381. Шевченко Н.Ю. Соціально-педагогічні засади формування усвідомле-ного ставлення батьків до прав дитини: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.05) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2006. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — [2006-01406 А] УДК 37.013.42


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка