Книжкова палата україни


Організація системи освіти та виховання. Шкільна організаціяСторінка62/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   231
371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація

На ступінь доктора

382. Семеног О.М. Система професійної підготовки майбутніх учителів ук-раїнської мови і літератури (в умовах педагогічного університету): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — К., 2006. — 40, [1] с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (72 назви). — [2006-01010 А] УДК 371.134:[811.161.2+821.161.2На ступінь кандидата

383. Бигар Г.П. Українська педагогічна преса Канади як фактор розвитку рідно­мовного шкільництва в діаспорі (друга половина ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — [2006-01677 А] УДК 371(71)(=161.2):070

384. Вдовиченко Р.П. Діяльність міського управління освіти з підвищення управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — [2006-01730 А]

УДК 371.113

385. Вишківська В.Б. Формування у майбутніх учителів здатності до конструю­вання навчально-пізнавальної діяльності школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 21 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2006-01735 А] УДК 371.013

386. Герцик А.М. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді: Автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.03) / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — [2006-01613 А] УДК 371.134:796.01](71)

387. Дейніченко Т.І. Диференціація навчання в процесі групової форми його організації (на прикладі предметів природничо-математичного циклу): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. —
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — [2006-01892 А] УДК 371.311

388. Королюк С.В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвіт-нього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назва). — [2006-02119 А]

УДК 371.14

389. Розлуцька Г.М. Зміст шкільних підручників як фактор політкультурного виховання молодших школярів у Закарпатті (1919 — 1939 рр.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — [2006-00941 А] УДК 371.671.035.6(477.8)

390. Собко С.Г. Формування особистісної активності майбутніх учителів фі­зичного виховання у позааудиторній діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Акад. пед. наук України, Ін-т пробл. виховання. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — [2006-01065 А] УДК 371.13:796

391. Теличко Н.В. Організація навчання обдарованих молодших школярів у США: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — [2006-01144 А] УДК 371.212.3(73)

392. Уварова А.М. Формування майстерності педагогічної розповіді у профе-сійній підготовці майбутнього вчителя: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:
с. 15—16 (18 назв). — [2006-01194 А] УДК 371.134

393. Федоришин В.І. Формування виконавської майстерності студентів музич-но-педагогічних факультетів у процесі колективного музикування: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — [2006-01229 А] УДК 371.134:78

394. Черньонков Я.О. Формування професійної культури майбутнього вчи­теля іноземної мови: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2006. — 20 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (7 назв). — [2006-01348 А] УДК 371.13:81’243

395. Шишкіна О.О. Формування системи понять про будову речення в процесі фахової підготовки вчителя хімії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2006-01424 А] УДК 371.134:54


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка