Книжкова палата україниСторінка67/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   231
На ступінь кандидата

422. Антонов Г.В. Педагогічні засади запобігання і розв’язання конфліктів у навчально-виховному середовищі вищого навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. —


21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006-01651 А] УДК 378.14

423. Биконя О.П. Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 16—18


(21 назва). — [2006-01822 А] УДК 378.147:811.111

424. Вишневський П.Р. Педагогічне управління навчальним процесом у ви-щому військовому навчальному закладі на основі інноваційних технологій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України


ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:
с. 17—18 (7 назв). — [2006-01590 А] УДК 378.112:355.23

425. Горохівський О.Є. Формування пізнавальної активності курсантів вищих навчальних закладів Міністерства надзвичайних ситуацій у процесі вивчення спе­ціальних дисциплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:


с. 16—17 (8 назв). — [2006-01788 А] УДК 378.035

426. Дегтяр Г.О. Формування рефлексивної культури студентів педагогічних університетів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т


ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01891 А] УДК 378.016.036

427. Дибкова Л.М. Індивідуальний підхід у формуванні професійної компе­тентності майбутніх економістів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — [2006-01905 А] УДК 378.016

428. Євсєєва О.В. Система навчальних завдань як засіб формування вмінь пі­знавальної діяльності у студентів природничих факультетів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.09) / Ін-т педагогіки Акад. пед. наук України. — К., 2006. — 21 с.: табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — [2006-01957 А] УДК 378.147

429. Казьмірчук Н.С. Наступність змісту трудового навчання у педагогічних училищах і педагогічних університетах у процесі підготовки вчителя початкових класів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Ко-цюбинського. — Вінниця, 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2006-02054 А] УДК 378.147

430. Коваленко Д.В. Педагогічні основи етико-правової підготовки майбут­нього офіцера в умовах вищого військового навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. —
20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — [2006-02085 А] УДК 378.147:355.23

431. Колєнцова В.М. Методика навчання правопису ветеринарних термінів (з використанням трилінгвальних зіставлень латинської, російської та української мов): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К., 2006. — 22 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — [2006-02100 А]

УДК 378.016:811.161.2' 35:619.09

432. Ріхтер О.Є. Дидактичні засоби управління навчальною діяльністю май­бутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін метрологічного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2006-00930 А] УДК 378.147

433. Рожко М.М. Формування пластичної культури студентів мистецьких фа­культетів педагогічних університетів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2006. — 20 с.: табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-00938 А] УДК 378.147

434. Савченко Г.О. Формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності засобами моделювання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — [2006-01001 А] УДК 378.147

435. Сажко Г.І. Методика формування ергономічних знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп’ютерних технологій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2006-00976 А] УДК 378.147:004

436. Сапожников С.В. Екологічне виховання студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації будівельного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.07) / Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с.: табл. — Бібліогр.:


с. 17—18 (12 назв). — [2006-00989 А] УДК 378.147:69

437. Сафонова В.Є. Інноваційні основи макроекономічного прогнозування роз-витку системи вищої освіти України: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.01.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.:
с. 15—18 (22 назви). — [2006-00992 А] УДК 378.014.54

438. Соколенко Т.М. Організація діяльності навчально-методичних комплек­сів у вищих навчальних закладах Слобожанщини (друга половина ХІХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.01) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — [2006-01068 А]

УДК 378.147(477.54/.62)(091)

439. Соловйова Ю.О. Формування аксіологічної культури майбутнього вчителя: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Х., 2006. — 21 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2006-01072 А]

УДК 378.147

440. Солошич І.О. Методика формування екологічних знань у майбутніх інже­нерів-електромеханіків у процесі навчання спеціальних дисциплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2006-01074 А] УДК 378.147

441. Турчинова Г.В. Методика підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 21 с., включ. обкл.: табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2006-01189 А] УДК 378.147:811.111

442. Халін В.В. Розвиток художнього сприймання епічного твору студентами філологічного факультету в процесі вивчення української літератури: Автореф.
дис. ... канд. пед. наук: (13.00.02) / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — К., 2006. — 19 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — [2006-01267 А]

УДК 378.016:821.161.2.09


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка