Книжкова палата україниСторінка8/231
Дата конвертації04.02.2019
Розмір1,49 Mb.
ТипАвтореферат
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   231
На ступінь кандидата

23. Бегун А.П. Метод і моделі формування портфеля проектів на основі аналі-зу стратегій діяльності підприємства: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіц. ін-т". — Х., 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2006- 01817 А] УДК 005.8

24. Белялов Т.Е. Механізм управління фінансовою діяльністю підприємств корпоративного типу: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац.
ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 15 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — [2006-01550 А] УДК 005.915

25. Бондарєва Т.І. Структурні моделі та методи оцінки ризиків при плануванні проекту: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жу­ковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — [2006- 01695 А] УДК 005.51

26. Бондаренко О.О. Формування і використання електронних інформаційних ресурсів підприємствами: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН Ук-раїни, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.:
с. 15—16 (10 назв). — [2006-01694 А] УДК 005.57

27. Гайворонська Ю.Є. Методичні основи функціонування механізму анти­кризового управління підприємством: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. транспорт. ун-т. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — [2006-01749 А] УДК 005.2128. Загорулькін О.М. Формування інноваційної стратегії стійкого розвитку під­приємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вер­надського. — Сімферополь, 2006. — 24 с.: табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — [2006-01992 А] УДК 005.936.3:330.341.1

29. Климовицька Г.Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління розвитком малого підприємництва в регіоні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Біблі­огр.: с. 15—16 (7 назв). — [2006-02078 А] УДК 005:334.012.32](477)

30. Коломієць Н.І. Економічні та організаційно-правові механізми запобігання банкрутству підприємницьких структур: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 17 с., включ. обкл.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — [2006-02103 А] УДК 005.334.4

31. Котов А.С. Моделі і методи планування науково-технічних проектів на основі аналізу інвестицій: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. аеро­косміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. — 18 с. — [2006-02127 А] УДК 005.8

32. Кравченко В.М. Моделювання взаємодії підприємств у ланцюгу поста­чань: Автореф. дис. ... канд. екон. наук (08.03.02) / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв0. — [2006-02131 А] УДК 005.932

33. Кужель В.М. Управління технічним розвитком промислових підприємств (за матеріалами цегельних підприємств України): Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — [2006-02156 А] УДК 005.2

34. Ліпич О.М. Управління і регулювання виробничо-ресурсним потенціалом підприємств: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.02.03) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2006. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — [2006-02186 А]

УДК 005.3

35. Макара О.В. Соціально-орієнтоване планування інноваційного розвитку промислового підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2006. — 23 с.: табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — [2006-02198 А] УДК 005.591.6

36. Ривкіна О.Л. Організація управління реалізацією стратегії підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — [2006-00923 А] УДК 005.7

37. Савон Р.Л. Формування системи управління виробничими запасами вели-кого машинобудівного підприємства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2006-00971 А] УДК 005.932:621

38. Слуцький М.Г. Управління проектами будівництва композитних плавучих споруд: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: (05.13.22) / Нац. ун-т кораблебудування
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2006. — 20, [1] с., включ. обкл.: іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — [2006-01056 А] УДК 005.8:629.5.02

39. Смирнова В.В. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства: Авто­реф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — [2006-01060 А]

УДК 005.922.1

40. Тупчій В.А. Управління запасами сировини та товарів на підприємствах ресторанного господарства: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.07.05) / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 18 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — [2006-01187 А] УДК 005.932:642.5

41. Харківський М.Б. Інформаційне забезпечення управління витратами на охорону навколишнього середовища на підприємствах вугільної промисловості: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2006. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). —
[2006-01272 А] УДК 005.932.5:[502.17:622.012

42. Чернега В.В. Формування механізму забезпечення стійкості підприємств на основі розвитку підприємництва: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Нац. ун-т харч. технол. — К., 2006. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17


(15 назв). — [2006-01339 А] УДК 005.332.4:658

43. Черпак А.Є. Розвиток корпоративного контролю в умовах трансформації економіки: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: (08.06.01) / Київ. нац. екон. ун-т


ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2006-01354 А]

УДК 005.742:005.72


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   231


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка