Методи науково-педагогічного дослідженняСкачати 121,5 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації26.04.2019
Розмір121,5 Kb.
  1   2   3   4
Методи науково-педагогічного дослідження

В педагогіці, як і в будь-якій науці існує ціла низка методів дослідження. Але перед тим як розкрити основні методи науково-педагогічного дослідження, слід розкрити основні поняття, якими ми будемо оперувати: «наукове дослідження», «об`єкти дослідження», «педагогічне дослідження», «методи дослідження».Наукове дослідження — особлива форма процесу пізнання, систематичне, цілеспрямоване вивчення об'єктів, в якому використовують засоби і методи науки, в результаті якого формулюються знання про досліджуваний об'єкт.

Педагогічне дослідження – це свідомий цілеспрямований пошук напрямів удосконалення педагогічного процесу з використанням певного наукового апарату, наукових методів і прийомів.

Об`єктами дослідження є:

  • діяльність вчителя, вихователя, керівника навчального закладу;

  • умови, що визначають цю діяльність;

  • якість освіти: знань, умінь і навичок, моральність учнів тощо.

Методи дослідження – це способи, за допомогою яких вивчають різноманітні аспекти виховання, освіти, навчання і розвитку.

Педагогіка як наука може розвиватися лише за умови поповнення новими фактами, здобутими у процесі пошуково-дослідницької роботи, тобто здійснення наукових досліджень.

Наукові дослідження в педагогічній науці поділяються за двома напрямами:  • фундаментальні дослідження (покликані розкрити сутність педагогічних явищ, знайти глибоко приховані засади педагогічної діяльності, науково обґрунтувати їх);

  • прикладні дослідження (охоплюють безпосередньо пов'язані з практикою питання).

В Україні фундаментальні теоретичні педагогічні дослідження здійснюють науково-дослідні інститути, об'єднані в Академію педагогічних наук України, а також Інститут інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України тощо.

Головні критерії ефективності науково-педагогічного дослідження це:

  • отримання нового наукового результату;

  • збагачення теоретичних знань, покликаних сприяти удосконаленню процесу виховання, навчання й розвитку дітей;

  • ефективне та якісне вирішення конкретних навчально-виховних завдань.

Результати науково-педагогічних досліджень повинні відповідати таким вимогам, як суспільна актуальність, наукова новизна, теоретична і практична значущість, наукова об'єктивність і достовірність, доступність висновків і рекомендацій для використання їх в інших конкретних наукових дослідженнях або в практичній діяльності, з'ясування міри, меж і умов ефективного використання отриманих результатів.

На сьогоднішній день актуальними є дослідження:

  • теоретико-методологічних проблем виховання, змісту і динаміки цілісного виховного процесу, взаємодії особи, сім'ї, суспільства, навчального закладу;

  • особистісно орієнтованого виховання дітей і молоді в різних соціальних умовах, утвердження цінностей гуманістичної педагогіки, гармонійного формування розумових, моральних і фізичних якостей особистості;

  • проблеми обґрунтування змісту загальної середньої освіти, розроблення дидактичного і методичного забезпечення його реалізації у 12-річ-ній школі;

  • застосування сучасних педагогічних технологій, що ґрунтуються на використанні психології, вікової фізіології, соціології, новітніх інформаційних технологій і враховують вікові та індивідуальні особливості учнів.

Пріоритетними є також наукове обґрунтування й конкретизація поняття «якість освіти», принципів і методик вимірювання навчальних досягнень учнів і студентів, порівняльного оцінювання рівня освіти в українській і зарубіжній школах. Відчутною є необхідність вироблення системи об'єктивних критеріїв оцінювання ефективності та якості роботи навчальних закладів різних типів, рівнів акредитації та форм власності, а також управлінської діяльності.

У процесі педагогічного дослідження, яке має на меті отримання нових фактів, використовують систему методів науково-педагогічного дослідження.

Метод науково-педагогічного дослідження — шлях вивчення й опанування складними психолого-педагогічними процесами формування особистості, встановлення об'єктивної закономірності виховання і навчання.

Методи педагогічного дослідження класифікуються на:

  • емпіричні методи;

  • теоретичні методи;

  • математичні і статистичні методи (Рис.3.)


Каталог: doc
doc -> Методичні вказівки до практичного заняття «Травми сечовидільної системи»
doc -> Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 рік Медсестринство в хірургії 1
doc -> Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
doc -> Крок М. Сестринська справа. 2009-2010 р Медсестринство у внутрішній медицині 1
doc -> 1. Під час рентгенологічного дослідження органів грудної клітки у пацієнта 62 років у проекції кореня правої легені виявлено тінь у вигляді поліциклічного утворення, деформуючий верхньочастковий бронх, а також ателектаз верхньої частки
doc -> Негоспітальна пневмонія (далі нп)
doc -> Робоча програма навчальної дисципліни основи стоматології (шифр і назва навчальної дисципліни) напрям підготовки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка