Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освітиСторінка5/8
Дата конвертації16.09.2020
Розмір223 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8
У дітей:

Для новонароджених характерний фізіологічний лейкоцитоз. Через 1 рік після народження дитини лейкоцитів у крові в середньому 16х109/л. Протягом 1-го дня життя показники лейкоцитів можуть коливатися від 10х109/л до 30х109/л. Зниження кількості лейкоцитів може бути поступовим або різким між 4-м і 9- м днем після народження. До 10 дня концентрація лейкоцитів становить 9х109/л (6,0-12,0х109/л). Такою кількість лейкоцитів у крові залишається протягом 1-го року життя.

У віці від 1 року до 10 років кількість лейкоцитів поступово знижується і досягає рівня дорослої людини – 4-6х 109/л. Для лейкоцитів у новонароджених характерна висока осмотична стійкість.

У лейкоцитарній формулі у дітей розрізняють: еозинофіли, базофіли, нейтрофіли, лімфоцити, моноцити. Серед лейкоцитів високий вміст незрілих форм нейтрофілів. Діаметр нейтрофілів у новонароджених більший, ніж у дорослих. Фагоцитарна функція лейкоцитів знижена.

Відносний вміст нейтрофілів і лімфоцитів у дітей значно змінюється.

У 1-й день після народження нейтрофіли становлять 68%, лімфоцити-25%.

З 2-го дня вміст нейтрофілів зменшується, лімфоцитів - збільшується.

На 5-6 день життя вміст нейтрофілів дорівнює вмісту лімфоцитів і становить по 43-44%.

На 2-3-му місяці життя кількість нейтрофілів становить 25%, лімфоцитів - максимум 69%.

На 5-6 році життя вміст нейтрофілів і лімфоцитів однаковий і становить 43-44%.

Після 15 років життя картина лейкоцитарної формули така сама, як у дорослих: нейтрофілів- 69-70%, лімфоцитів 24-26%.

Гемограма дитини в різні вікові періоди:
Вік

Еозинофіли

Базофіли

Нейтроф.

Лімфоц.

Моноцити

При народженні

0,15-0,7

0-0,100

12,0-14,0

5,0

1,8

На першому році життя

0,15-0,25

0-0,100

2,5-3,0

5,0-6,0

0,6-0,9

З 1 до 3 років

0,15-0,25

0-0,100

3,5-4,0

5,0-5,6

1,0-1,1

З 3 до 7 років

0,15-0,25

0-0,100

3,7-4,8

4,0-5,0

0,9-1,0

З 7 до 12 років

0,15-0,525

0-0,075

4,0-4,5

3,0-3,5

0,7-0,9

Навіть деякі вище перераховані факти свідчать про важливу роль лейкоцитів у різних реакціях у нормі та при патології. Тому, знаходження кількості лейкоцитів, а за необхідності – окремих їхніх форм при тих чи інших захворюваннях стає необхідністю для повноцінної діагностики, а також для оцінки ефективності терапії.

Є також особливості функціонування систем специфічного та неспецифічного захисту в дитячому віці.

Гуморальні фактори захисту організму філогенетично більш давні, дозрівають і беруть участь у захисних та адаптивних реакціях організму перед початком досконаліших імунних механізмів, беруть на себе функцію захисту до моменту остаточного дозрівання специфічної імунної системи, що має велике значення для плода, новонароджених дітей та дітей раннього віку. У процесі еволюції людини значно удосконалювалася фагоцитарна реакція захисту. Вчення про фагоцитарну активність, як відомо, розробив І.І.Мечніков.

Функція фагоцитозу нейтрофілів формується у плода на 20-23-му тижні ембріогенезу. Пізніше розвиваються реакції макрофагів. Протягом внутрішньоутробного розвитку реакції фагоцитозу вдосконалюються і до моменту народження дитини досягають рівня, що відповідає дорослому організму. У новонароджених дітей фагоцитарна фаза поглинання чужорідних частинок виражена добре, а завершальна перетравлювання недостатньо розвинута, значно знижена. Формування цієї фази фагоцитозу завершується в 6-12 міс життя дитини. Деякі мікроорганізми (пневмококи, гемофільна паличка, клебсієла) не перетравлюються під час завершальної стадії фагоцитозу (має місце так званий незавершений фагоцитоз). Тому в немовлят часом розвивається інфекційний процес саме такої етіології.

У дітей можуть спостерігатися первинні й вторинні дефекти фагоцитарної активності мікро- і макрофагів. Первинні дефекти спостерігаються з покоління до покоління, вони пов’язані з дефектом Х-хромосоми або з автосомно рецесивним геном. Вторинні дефекти розвиваються на тлі медикаментозної терапії (в разі тривалого застосування цитостатичних препаратів), опромінення тощо.

Важливу роль у реакціях місцевого імунітету відіграє лізоцим. У новонароджених дітей вміст лізоциму перевищує його вміст у дорослої людини. З віком дитини рівень його знижується. Противірусну активність мають в організмі інтерферони. Найактивнішими продуцентами інтерферону, як відомо, є лейкоцити, інтерферони виробляють майже всі клітини організму під час інфікування організму вірусами. Відразу ж після народження у дітей висока продукція інтерферону, але у віці 1 рік ця активність знижується, потім з віком поступово підвищується і досягає максимуму в 12-18 років.

Складну ферментативну систему неспецифічного захисту організму являє собою комплемент. Система комплементу складається з білків крові, які призводять до лізису клітинних антигенів (вірусних часточок, клітин, що інфіковані вірусами, бактеріями, мікоплазмами, найпростішіми, клітинами пухлин). До системи входять 11 компонентів комплементу і 3 інгібітори. Якщо активується всі система комплементу, то проявляється його цитоплазматична дія. Активація комплементу відбувається двома шляхами: класичним і альтернативним. На першому шляху ініціатором активації є комплекс антиген-антитіло. Альтернативний шлях активується оболонками мікроорганізмів, їхніми нуклеїновими кислотами, білком неспецифічного захисту пропердіном тощо. Активність системи комплементу в новонароджених низька, вона становить 50% активності в дорослих людей. У дітей активність системи комплементу швидко нарощується.Специфічний імунний захист:

Головний орган імунної системи - загрудинна залоза. Клітини, які виконують функцію специфічного захисту - це лімфоцити, плазматичні клітини і макрофаги. Загрудинна залоза (тимус) закладається наприкінці 1-го місяця ембріогенезу з ендодерми. Диференціювання Т- і В- лімфоцитів відбувається ще у внутрішньоутробному періоді. В- лімфоцити знаходять у печінці ембріона на 10-12 тижні, у селезінці – 12-му тижні. Імунний специфічний захист у плода має свої особливості, а саме:

- менша кількість Т-лімфоцитів призводить до недосконалості імунної системи,

- цитологічна функція популяції Т-лімфоцитів значно нижча, а проліферативна активність Т-лімфоцитів висока,

- кількість В-лімфоцитів у плода найбільша на 28- тижні його розвитку, а потім знижується,

- В- лімфоцити у плода не мають здатності перетворюватися на плазматичні.

Після народження дитини загрудинна залоза залишається головним органом специфічного імунітету.

Перший рівень клітинного імунітету забезпечується системою Т-лімфоцитів.

У дітей раннього віку абсолютна кількість Т- лімфоцитів більша, ніж у дорослих.

Гуморальний імунітет пов’язаний із системою імуноглобулінів, який залежить від системи В- лімфоцитів. Для дітей 3-6 міс. Характерна транзиторна гіпоглобулінемія. Рівень імуноглобулінів у крові дітей цього віку становить 33-37% від рівня їх у дорослих.

У людей різного віку:

Вікова інволюція відбувається в кістковому мозку, в органах з лімфоїдною тканиною: селезінці, лімфовузлах, мигдаликах. Маса цих органів різко зменшується до 65-70 років. У периферійній крові знижується кількість імунокомпетентних клітин, порушується активність Т-і В- лімфоцитів.

Зміна лейкопоезу з віком полягає в збільшенні в периферійній крові зрілих клітин, зникають палочкоядерні нейтрофіли, зменшується кількість еозинофілів. У кістковому мозку зменшуються бластні клітини - родоначальники, але без порушення дозрівання.

Вікові зміни системи крові впливають на структуру захворюваності у старих людей. Серед захворювань крові після 70 років перше місце займають лейкози. Вони становлять 55% серед захворювань системи кровообігу. Найчастіше зустрічається хронічний лімфолейкоз.


Каталог: storage
storage -> Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. №10-р
storage -> Програма для закладів загальної середньої освіти Пояснювальна записка
storage -> Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
storage -> Програма з профілактики наркотичних та алкогольних проблем
storage -> Навчально-методичний посібник 1 Модуль3 «Батьківська компетентність або підказки батькам. Профілактика наркотичних та алкогольних проблем серед учнів.»
storage -> Програма «Від знання до безпеки»
storage -> Модуль 2 Профілактичні дії на робочому місці серед персоналу загальноосвітніх навчальних закладів
storage -> Навчально-методичний посібник 1 Модуль «Моє здоров’я… Моє рішення… Мій вибір Профілактика наркотичних та алкогольних проблем серед учнів»
storage -> Особливі діти в закладі і соціальному середовищі
storage -> Концепція державної програми "Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 роки"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка