Міністерство соціальної політики УкраїниСторінка10/12
Дата конвертації05.02.2019
Розмір0,49 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Примітка


Для індивідуального користування

Для групового користуванняОбладнання


1.

Турнетка

1

15
2.

Ручний електроміксер
1
3.

Глином’ялка
1
4.

Кульовий млин Ø 500 мм


5.

Засоби для обезводнення
1
6.

Муфельна піч
1
7.

Піч для обпалювання t=1380ºС
1
8.

Камера для сушки
1
9.

Гіпсомодельний верстат
1Інструменти, пристрої, прилади, реманент


1.

Шпатель

1

15
2.

Набір стеків

1

15
3.

Набір гончарних ножів

1

15
4.

Товщиномір

1

15
5.

Струна для зрізання

1

15
6.

Інструмент формувальника-модельщика

1

15
7.

Набір пензлів

1

15
8.

Набір ріжків

1

15
9.

Аерограф

1

5
10

Світильники

1

5Моделі, макети, муляжі


1.

Гіпсові моделі геометричних фігур (куб, конус, циліндр, піраміда та ін.)
8
2.

Муляжі тварин
5
3.

Муляжі птахів
5

Професійна кваліфікація: виробник художніх виробів з кераміки 4-го розряду

1. Кваліфікаційна характеристика

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виготовляє середньої складності художні вироби з кераміки. Оздоблює вироби багато тоновою поливою. Ліпить прості та середньої складності скульптурні вироби

Повинен знати: правила розфарбовування виробів та поєднання форми з малюнком; прийоми художнього розмальовування; властивості керамічних фарб; зміни кольору поливи у процесі випалювання; основи побудови скульптурних виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника художніх виробів з кераміки 3-го розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Виготовлення предметів побуту середньої складності (розпис підглазурними фарбами).

2. Виготовлення предметів побуту середньої складності (розпис надглазурними фарбами).

3. Виготовлення дрібної пластики, скульптури середньої складності (розпис солями).

4. Виготовлення предметів декоративно-ужиткового мистецтва із скульптурним декором (гончарне формування із доліпкою).

5. Виготовлення скульптурної композиції із двох фігур (метод гончарного формування, формування за відтиском та ручною ліпниною).

6. Виготовлення вази, блюда (розпис керамічними фарбами).

2. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Виробник художніх виробів з кераміки 4-го розряду

2.1. При продовженні навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

2.2. При підвищенні професійної кваліфікації

Повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Виробник художніх виробів з кераміки 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

2.3. Після закінчення навчанняПовна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Виробник художніх виробів з кераміки 4-го розряду.
3. Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників
Професія: 7321 Виробник художніх виробів з кераміки

Кваліфікація: виробник художніх виробів з кераміки 4-го розряду

Загальний фонд навчального часу – 800 годин

з/п

Навчальні предмети

Кількість годинВсього годин

ЗПБ

ВХВК–4.1

ВХВК–4.2

ВХВК–4.3
1

Загальнопрофесійна підготовка2

Професійно-теоретична підготовка

330
104

106

80
3

Професійно-практична підготовка

448
71

207

170
4

Кваліфікаційна пробна робота

7

 

 

 
44


5

Консультації

15

 

 

 
250

763 (504=в/п 259)6

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

7

 

 

 7

Загальний обсяг навчального часу (без п.4,5)

785
175

313

250Примітки

1. Кваліфікаційна пробна робота виконується за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку.

2. Години, відведені на консультації, враховуються в загальному фонді навчального часу.

3. При підвищенні кваліфікації та перепідготовці загальнопрофесійний блок вивчається в обсязі годин та компетентностей, визначених відповідно до результатів вхідного контролю, і додається до годин загального обсягу навчального часу та до годин загального фонду навчального часу (але не більше, ніж 229 годин).


4. Типова програма з підготовки за професією Виробник художніх виробів з кераміки 4-го розряду (Зміст професійних компетентностей)

Позначення

Професійні компетентності

Зміст професійних компетентностей

ВХВК – 4.1. Формування художніх керамічних виробів середньої складності

ВХВК – 4.1.1

Формування художніх керамічних виробів середньої складності

Знати: способи підвищення однорідності пластичних мас, покращення якості шлікеру, дефекти під час приготування, причини виникнення та методи їх усунення; принцип роботи обладнання для приготування керамічних мас; послідовність виконання рисунку та живопису на пленері (природі), пейзажних замальовок; послідовність виконання академічного рисунку складного натюрморту, в т. ч. в інтер’єрі; послідовність живописного виконання складного натюрморту з прямим чи боковим освітленням; методику роботи над дизайнерським проектом.

Уміти: формувати керамічні вироби середньої складності способом ручної ліпки, за допомогою гончарного круга, гіпсових форм; здійснювати сушку виробів та випал; виконувати замальовки пейзажу різних видів місцевості; виконувати живописні етюди та замальовки різних видів пейзажів з натури різними фарбами; виконувати академічний рисунок складного натюрморту, в т. ч. в інтер’єрі; живописно виконувати складні натюрморти; копіювати керамічні скульптури в дрібній пластиці, зразки професійної кераміки; виконувати проекти керамічних виробів дрібної пластики середньої складності

ВХВК – 4.2. Декорування та розпис керамічних виробів середньої складності

ВХВК – 4.2.1

Декорування керамічних виробів підполивним та надполивним розписом

Знати: підполивні та надполивні фарби, їх призначення, склад, характеристику та властивості, вимоги до них; умови постачання, приготування, нанесення фарб на виріб; інструмент для нанесення, температуру випалювання; технологію петриківського розпису; особливості побудови орнаментальних мотивів в колі; просторових композицій.

Уміти: виконувати підготовку виробів до підполивного та надполивного розписів; декорувати керамічні вироби підполивним та надполивним розписом; виконувати художній розпис за зразками виробів різних форм і розмірів по утилю та сирих виробах; виконувати розпис багатокольорових орнаментів; наносити малюки на вироби за допомогою аерографа чи трафаретів; виконувати петриківський розпис; створювати орнаментальні мотиви в колі; виконувати декоративні вироби з елементами розпису (блюдо) за дизайнерськими проектами

ВХВК – 4.2.2

Художній розпис керамічних виробів

Знати: види художнього розпису; ручні масові роботи, їх види, особливості виконання; основні операції ручних, живописних робіт, послідовність і перевірку їх виконання; особливості виконання складних художніх розписів та малюнків; принцип нанесення облямівки керамічними фарбами, поливами, ангобами, золотом; технологію покриття керамічного виробу люстром; технологію виконання живописних робіт по „білизні”; живописні роботи із використанням механічних прийомів декорування; технологію поєднання живописного рисунку з декоративним та петриківським розписом; матеріали для декорування керамічних виробів; види люстри, склад, застосування, допоміжні матеріали для її розчинення та нанесення; способи отримання солей кольорових металів; водні розчини солей металів для декорування, склад, властивості, випалювання, методи нанесення, допоміжні речовини; заходи безпеки при роботі з розчинами солей; препарати золота та срібла, їх склад, властивості, застосування; способи отримання золота, приготування срібла, нанесення їх на керамічний виріб; послідовність виконання живописного натюрморту з елементами розпису в різних умовах освітленості та різними техніками.

Уміти: готувати фарбники, розчини солей із солей кольорових металів; використовувати різні солі при виконанні окремих видів робіт (підполивний розпис); фарбувати скульптури солями, виявляти та усувати дефекти розпису. декорувати керамічні вироби скульптурним способом; приставкою додаткових деталей; виготовляти вироби способом формовки та декорувати згідно зі зразком; декорувати керамічні вироби із стилізацією розпису; виконувати покриття виробу люстром, художній розпис з відтінками золота, срібла; здійснювати випал виробів; виконувати живописні етюди натюрмортів із предметів з елементами розпису в різних умовах освітленості різними техніками

ВХВК – 4.3. Виготовлення та декорування художніх керамічних та об’ємних виробів середньої складності

ВХВК – 4.3.1

Виготовлення та декорування художніх керамічних та об’ємних виробів середньої складності

Знати: послідовність виконання ескізного рисунку черепа людини, деталей голови людини з гіпсових зліпків та з натури; послідовність рисування класичних гіпсових голів людини; послідовність виконання живописного ескізу черепа людини; особливості ліплення черепа людини, деталей голови людини; об’ємне та рельєфне ліплення гіпсової голови людини.

Уміти: виконувати проекти художніх керамічних та об’ємних виробів середньої складності; виготовляти художні вироби середньої складності у різних техніках формування за проектами; виконувати декорування та розпис художніх керамічних та обємних виробів середньої складності; здійснювати сушку виробів та випал; ліпити череп людини, гіпсові зліпки окремих деталей голови людини, голову людини; виконувати ескізні рисунки черепа людини, гіпсових зліпків окремих деталей голови людини, живої голови людини; виконувати академічний рисунок гіпсової голови людини;виконувати живописний ескіз черепа людини

5. Перелік основних засобів навчання

Кваліфікація: виробник художніх виробів з кераміки 4-го розрядуз\п

Засоби навчання

Кількість на групу з 15 осіб

Каталог: storage -> app -> media -> pto -> standarty -> 2017 -> 08.02
08.02 -> Професійно-технічної) освіти сп(ПТ)О 6123. А. 01. 49 2017
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7324. Dm. 20. 50-2014
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7442. S. 95. 23 2016
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8266 d с. 19. 30 2012
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 210. 0000 2011
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5132. Q. 86. 10-2015
standarty -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 121 no 85. 00 2014
08.02 -> Базовий навчальний блок та професійні базові компетентності
08.02 -> Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка