Модуль Профілактика стоматологічних захворюваньСкачати 128,5 Kb.
Дата конвертації17.12.2018
Розмір128,5 Kb.

Модуль 1. Профілактика стоматологічних захворювань


 1. До третьої диспансерної групи за Т.Ф. Виноградовою належать діти:

  1. 4 років;

  2. 4 – 6 років;

  3. 6 – 15 років;

  4. 7 – 16 років;

  5. 9 – 18 років.

ANSWER: C

 1. Етапами впровадження програм профілактики є:

  1. попереднє планування програми, вибір груп населення, серед яких впроваджуватиметься програма;

  2. попереднє планування програми, організаційні заходи щодо впровадження, вибір груп населення, серед яких впроваджуватиметься програма;

  3. вибір груп населення, серед яких впроваджуватиметься програма, оцінка потреби в персоналі і ресурсах;

  4. попереднє планування програми, організаційні заходи щодо впровадження, вибір груп населення, серед яких впроваджуватиметься програма, оцінка потреби в персоналі і ресурсах;

  5. попереднє планування програми, оцінка потреби в персоналі і ресурсах.

ANSWER: D

 1. За анатомічною будовою фісури поділяються на:

  1. лійкоподібні;

  2. конусоподібні;

  3. каплеподібні;

  4. поліпоподібні;

  5. всі відповіді вірні.

ANSWER: E

 1. Значення якого індексу порівнюють в кожній ключовій віковій групі з даними початкового огляду, проведеного в тих же вікових группах?

  1. КПВ;

  2. ГІ;

  3. СРІТN;

  4. РМА;

  5. ПІ.

ANSWER: A

 1. Індикаторами оцінки ефективності навчання гігієні порожнини рота є:

  1. індекс поширеності карієсу;

  2. індекс інтенсивності карієсу;

  3. гігієнічні індекси;

  4. пародонтальні індекси;

  5. комплексний індекс.

ANSWER: B

 1. Комплексна система профілактики стоматологічних захворювань включає:

  1. санітарно - просвітницьку роботу серед населення;

  2. навчання принципів раціонального харчування;

  3. навчання правил гігієни порожнини рота;

  4. ендогенне використання препаратів фтору;

  5. все перелічене.

ANSWER: E

 1. Напишіть групи матеріалів, якими можна проводити герметизацію фісур.

  1. все вірно;

  2. герметики (силанти);

  3. склоіономерні цементи;

  4. компомери;

  5. все невірно.

ANSWER: B

 1. Перша оцінка програми гігієнічного навчання може бути проведена:

  1. через 1 тиждень;

  2. через 2 тижні;

  3. через 2 – 4 тижні;

  4. через 4 – 6 тижнів;

  5. через 6 – 8 тижнів

ANSWER: B

 1. При виборі груп особлива увага повинна бути приділена:

  1. дітям;

  2. вагітним;

  3. робочим промислових підприємств;

  4. людям похилого віку;

  5. всі відповіді правильні.

ANSWER: E

 1. Термін проведення герметизації для других постійних молярів є:

  1. 11 років;

  2. 10-11 років;

  3. 12-13 років;

  4. 14 років;

  5. 15 років.

ANSWER: D

 1. Зону Кляйна оглядають при:

  1. огляді присіінка порожнини рота

  2. огляді власне порожнини рота

  3. зовнішньоротовому огляді

  4. немає правильної відповіді

  5. внутрішньо ротовому огляді

ANSWER: C

 1. Який барвник використовують при визначенні індекса Quigley і Неіn

  1. Розчин бісмарку

  2. Розчини еритрозину, метиленового синього

  3. Розчин фуксину

  4. Спиртовий розчин йоду

  5. Немає правильної відповіді

ANSWER: B

 1. Поява змін забарвлення ясен внаслідок запалення, при зондуванні виникає кровоточивість, можливе виникнення спонтанних кровотеч і ерозій епітелію ясен. По Мюлеману індекс кровоточивості ясенної борозни в даному випадку відповідає:

  1. 1 ступеню запалення

  2. 2 ступеню запалення

  3. 4 ступеню запалення

  4. 3 ступеню запалення

  5. 5 ступеню запалення

ANSWER: E

 1. При обстеженні визначено, що показник комплексного пародонтального індексу становить 3,7. Про який стан тканин пародонту можна судити в даному випадку

  1. легка ступінь пародонтиту

  2. середня ступінь пародонтиту

  3. важка ступінь пародонтиту

  4. дуже важка ступінь пародонтиту

  5. дуже легка ступінь пародонти ту

ANSWER: C

 1. 1 ступінь рухомості зубів це рухомість в:

  1. вестибуло – оральному і медіодистальному напрямах

  2. вестибуло – оральному і вертикальному напрямах

  3. вертикальному і медіодистальному напрямах

  4. вестибуло – оральному напрямі

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: D

 1. В який віковий період проходить зменшення рівня поширеності карієсу?

  1. 11-12 років

  2. 7-9, 13-14 років

  3. 10-12, 5-7 років

  4. 1-1,5, 7-9 років

  5. 7-9, 10-12 років

ANSWER: A

 1. В які вікові періоди проводять огляд дітей в рамках епідеміологічного обстеження

  1. 6, 12, 15

  2. 6, 10, 18

  3. 5, 9, 15

  4. 10, 15

  5. 15, 13

ANSWER: A

 1. В які вікові періоди проходить збільшення рівня поширеності карієсу?

  1. 7-9, 11-12 років

  2. 10-12, 5-7 років

  3. 7-9, 13-14 років

  4. 1-1,5, 7-9 років

  5. 7-9, 10-12 років

ANSWER: C

 1. Величина індексу оцінки зубного нальоту дітей раннього віку становить 0,4. Про який рівень гігієни це говорить

  1. Добрий

  2. Поганий

  3. Задовільний

  4. Незадовільний

  5. Дуже добрий

ANSWER: C

 1. Гігієнічний стан порожнини рота у дітей до 2 років оцінюють:

  1. візуально

  2. за допомогою фарбників

  3. за допомогою стоматологічного зонда і дзеркала

  4. все вище перераховане

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: A

 1. Документ, форми 037 це:

  1. листок щоденного огляду пацієнтів

  2. амбулаторна картка пацієнта

  3. листок для місячного звіту роботи

  4. листок обліку роботи лікаря ортопеда

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: A

 1. Електроодонтодіагностика - це метод:

  1. вивченні кисневого балансу тканин пародонту

  2. вивчення порога збудливості пульпи за допомогою електричного струму

  3. вивченні порога збудливості пульпи за допомогою електричного струму

  4. вивченні кровообігу, що базується на реєстрації оптичної щільності тканин

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: B

 1. Естетичний стоматологічний індекс рекомендований для застосування з:

  1. 6 років

  2. 20 років

  3. 15 років

  4. 12 років

  5. 25 років

ANSWER: D

 1. З якого віку рекомендується дітям застосовувати зубні пасти:

  1. З 1-річного віку;

  2. З моменту прорізування зубів;

  3. З 2-річного віку;

  4. З 3-річного віку.

  5. З 7 річного віку

ANSWER: C

 1. З якою метою в склад зубних паст вводять звязуючі гелеподібні сполуки?

  1. Для очищення зубів

  2. Для отримання однорідної суміші

  3. Для приємного запаху

  4. Для піноутворення

  5. Немає правильної відповіді

ANSWER: B

 1. За допомогою чого можна видалити м’який зубний наліт

  1. Чищенням зубною щіткою

  2. Антисептичними полосканнями

  3. Чищенням механічними наконечниками

  4. Немає правильної відповіді

  5. Всі відповіді правильні

ANSWER: A

 1. За допомогою чого можна видалити пелікулу

  1. Чищенням зубною щіткою

  2. Антисептичними полосканнями

  3. Чищенням механічними наконечниками

  4. Немає правильної відповіді

  5. Всі відповіді правильні

ANSWER: C

 1. За допомогою якого інструменту визначають ступінь рухомості зубів:

  1. зонда

  2. стоматологічного дзеркала

  3. пінцета

  4. пародонтометра

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: C

 1. За основу оцінки стану твердих тканин зубів ВООЗ запропонувала враховувати інтенсивність карієсу у:

  1. дітей, молодших 2 років

  2. дітей 12 років

  3. дітей 14 років

  4. дітей 7 років

  5. дітей 9 років

ANSWER: B

 1. За який час проходить відновлення пелікули після її видалення

  1. Через 10-15 хв.

  2. Через 40 хв.

  3. Через 20-30 хв

  4. Через 2 год.

  5. Через 24 год

ANSWER: C.

 1. Мазок – зішкріб береться для:

  1. біомікроскопічного дослідження

  2. мікробіологічного дослідження

  3. рентгенологічного дослідження

  4. люмінесцентної діагностики

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: B

 1. Метод вивчення кровообігу, що базується на реєстрації оптичної щільності тканин

  1. проба Кулаженка

  2. люмінесцентна діагностика

  3. фотоплетизмографія

  4. електроодонтодіагностика

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: C

 1. Метод дослідження фотоплетизмографія це:

  1. метод вивчення кисневого балансу тканин пародонту

  2. метод прижиттєвого кровонаповнення, що базується на реєстрації пульсових коливань

  3. метод вивчення порога збудливості пульпи за допомогою електричного струму

  4. метод вивчення кровообігу, що базується на реєстрації оптичної щільності тканин

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: D

 1. Метод обмацування органу або окремої його ділянки це:

  1. перкусія

  2. біомікроскопія

  3. пальпація

  4. рентгенографія

  5. зондування

ANSWER: C

 1. Метод обстеження при якому проводять постукування по зубу зондом або пінцетом це:

  1. пальпація

  2. термодіагностика

  3. перкусія

  4. Електроодонтодіагностика

ANSWER: C

 1. Метод полярографії базується на :

  1. вивченні кисневого балансу тканин пародонту

  2. прижиттєвому кровонаповненню за допомогою реєстрації пульсових коливань

  3. вивченні порога збудливості пульпи за допомогою електричного струму

  4. вивченні кровообігу, що базується на реєстрації оптичної щільності тканин

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: A

 1. Метод реографії це:

  1. метод прижиттєвого кровонаповнення, що базується на реєстрації пульсових коливань

  2. метод вивчення кровообігу, що базується на реєстрації оптичної щільності тканин

  3. метод вивчення кисневого балансу тканин пародонту

  4. метод вивчення порога збудливості пульпи за допомогою електричного струму

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: A

 1. Метод, який базується на здатності тканин випромінювати світло при дії на них ультрафіолетового випромінювання, це:

  1. фотоплетизмографія

  2. люмінесцентна діагностика

  3. проба Кулаженка

  4. електроодонтодіагностика

  5. полярографія

ANSWER: B

 1. Метод, який базується на швидкості утворення гематоми на слизовій оболонці ясен це:

  1. проба Кулаженка

  2. транслюмінесцентний метод

  3. фотоплетизмографія

  4. електроодонтодіагностика

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: A

 1. Методика вивчення кисневого балансу тканин, це:

  1. реографія

  2. люмінесцентна діагностика

  3. проба Кулаженка

  4. полярографія

  5. Фото плетизмографія

ANSWER: D

 1. Що може розвинутись у дітей,які часто надувають бульки з гумки?

  1. Паотологічний прикус

  2. легку травматизацію слизової оболонки

  3. Навантаження м”язів

  4. Всі відповіді вірні

  5. нічого не виникає

ANSWER: A

 1. Що не входить до складу жувальної гумки?

  1. Фтор

  2. Карбамід

  3. Натрій бікарбонат

  4. Трав’яні екстракти

  5. Глюкоза

ANSWER: E

 1. Як поділяються системи для механічного видалення мінералізованих зубних відкладень?

  1. Звукові і ультразвукові

  2. Звукові і світлові

  3. Ультразвукові і ультрасвітлові

  4. Звукові і ультрасвітлові

  5. Ультразвукові і світлові

ANSWER: A

 1. Як часто використовують ополіскувачі?

  1. кожного дня

  2. через день

  3. раз в тиждень

  4. раз в місяць

  5. Через певні проміжки часу, залежно від концентрації іонів фтору

ANSWER: E

 1. Який діаметр робочої частини йоржика?

  1. 1.7-14 мм

  2. 2.0-1.6 мм

  3. 1.0-12 мм

  4. 0.8-10 мм

  5. 2.2-18 мм

ANSWER: A

 1. Який метод чищення зубів використовують при захворюваннях пародонту ?

  1. по Басу

  2. Sillmana

  3. Хорошилкіної

  4. Удовицького

  5. Леонардо

ANSWER: A

 1. Який хімічний елемент входить до складу ополіскувача?

  1. Хлоргексидин

  2. Гідрохлорид натрію

  3. Перманганат натрію

  4. Фурацилін

  5. Немає правильної відповіді

ANSWER: A

 1. Яких груп жувальних гумок не існує?

  1. Медичні (з певними фітопрепаратами.

  2. Стоматологічні

  3. Кондитерські

  4. Відбілюючі

  5. Немає правильної відповіді

ANSWER: D

 1. Які гігієнічні засоби відносять до інтердентальних ?

  1. флоси , щітки-йоршики , ірригатори

  2. зубні щітки

  3. зубні еліксири

  4. електричні зубні щітки

  5. зубні пасти з протизапальною дією

ANSWER: A

 1. Які гігієнічні засоби з перелічених використовують для профілактики захворювань пародонту ?

  1. флоси

  2. міжзубні йоршики

  3. ополіскувачі

  4. інтердентальні щітки, жувальні гумки

  5. всі відповіді вірні

ANSWER: E

 1. Існує дві форми соціально – просвітницької роботи , це :

  1. активна і пасивна

  2. пряма і не пряма

  3. усна і письмова

  4. посередня і безпосередня

  5. немає правильних відповідей

ANSWER: A

 1. Ким має проводитися заняття з гігієнічного навчання?

  1. Медичним працівником

  2. Вихователем

  3. Вчителем

  4. Батьками

  5. Всі відповіді вірні

ANSWER: E

 1. Коли повинен відбутись перший візит дитини до дантиста ?

  1. в період формування постійного прикусу

  2. в період змінного прикусу

  3. при необхідності

  4. в період між прорізуванням першого зуба і першим днем народження

  5. в період прорізування тимчасових зубів

ANSWER: D

 1. Контроль чищення зубною ниткою слід здійснювати щонайменше до :

  1. 10 років

  2. 20 років

  3. не потрібно проводити контролю

  4. 3 роки

  5. 12 років

ANSWER: A

 1. На другому уроці санітарно – просвітницької роботи краще розповісти про :

  1. будову , функції та значення зубів у житті людини

  2. про методи чищення зубів

  3. про засоби та предмети догляду за ротовою порожниною

  4. про необхідність догляду за ротовою порожниною

  5. про наслідки поганої гігієни

ANSWER: C

 1. На що потрібно більше звертати увагу дітям віком 5-7 років під час гігієнічного навчання?

  1. На роз’яснення правил чищення зубів і демонстрацію чистки зубів на збільшених моделях щелеп.

  2. Звертати увагу на роль зубів у житті.

  3. На різноманіття засобів догляду за ротовою порожниною.

  4. Правильна відповідь відсутня

  5. На ускладнення які можуть виникнути якщо не доглядати за зубами.

ANSWER: A

 1. Основними напрямками первинної профілактики є

  1. попередження соматологічних захворювань

  2. підвищення імунітету організму

  3. всі відповіді вірні

  4. правильної відповіді немає

  5. попередження карієсу

ANSWER: C

 1. Пасивні форми санітарно – просвітницької роботи спрямовані на дві групи :

  1. вчителі та діти

  2. батьки та вчителі

  3. батьки та медичні працівники

  4. діти та медичні працівники дитячих закладів

  5. батьки та діти

ANSWER: E

 1. Зону Кляйна оглядають при:

  1. огляді присіінка порожнини рота

  2. огляді власне порожнини рота

  3. зовнішньоротовому огляді

  4. немає правильної відповіді

  5. внутрішньо ротовому огляді

ANSWER: C

 1. Добовий рівень надходження фторидів в організм в 1,5-4,0 мг. – це рівень:

  1. дуже низький.

  2. низький.

  3. оптимальний.

  4. високий.

  5. дуже високий

ANSWER: C

 1. Ендогенна профілактика поділяється на:

  1. загальну і місцеву.

  2. первинну і вторинну.

  3. третинну і четвертинну.

  4. специфічна і неспицефічна.

  5. Локальна і глобальна

ANSWER: D

 1. Ендогенна профілактика поділяється на:

  1. загальну і місцеву.

  2. первинну і вторинну.

  3. третинну і четвертинну.

  4. специфічна і неспицефічна.

  5. Локальна і глобальна

ANSWER: D

 1. Концентрація фтори дів для місцевої профілактики не повинна перевищувати:

  1. 1-2%.

  2. 5%.

  3. 8%.

  4. 12%.

  5. 15%.

ANSWER: A

 1. При активності каріозного процесу другої ступені фтор лак наносять:

  1. 2 рази на рік.

  2. 4 рази на рік.

  3. 6-12 разів на рік.

  4. немає значення.

  5. немає правильної відповіді.

ANSWER: B

 1. У якій частині зуба найбільша концентрація фториду:

  1. в області шийки зуба.

  2. в вестибулярній області.

  3. в області ріжучого краю жувальної поверхні зуба.

  4. на контактних поверхнях.

  5. в області апікального отвору

ANSWER: C

 1. Що в себе включають гігієнічні заходи з профілактики карієсу зубів:

  1. заходи з охорони здоров’я матері дитини.

  2. забезпечення здорового способу життя.

  3. гігієнічне виховання населення із питань стоматології.

  4. поширення знань про здоровий спосіб життя.

  5. всі відповіді вірні

ANSWER: C

 1. 1 ступінь рухомості зубів це рухомість в:

  1. вестибуло – оральному і медіодистальному напрямах

  2. вестибуло – оральному і вертикальному напрямах

  3. вертикальному і медіодистальному напрямах

  4. вестибуло – оральному напрямі

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: D

 1. Для внутрішньоротового знімку якої щелепи необхідна рентгенівська плівка прямокутної форми?

  1. верхньої щелепи

  2. нижньої щелепи

  3. обидві відповіді правильні

  4. такої форми плівку взагалі не використовують

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: B

 1. Що з нижче перерахованого характеризує процес демінералізації емалі:

  1. Насичення іонами Са і Р;

  2. Втрата іонів Са;

  3. Втрата іонів Na;

  4. Втрата іонів К

  5. Втрата іонів Mg

ANSWER: B

 1. Що з перерахованого належить до загальних карієсогенних факторів

  1. Неповноцінне харчування

  2. Патологічна мікрофлора

  3. Зміна кількісного і якісного складу слини

  4. Вживання великої кількості вуглеводів

  5. Немає правильної відповіді

ANSWER: A

 1. В яких випадках застосовують інвазивний метод герметизації фісур?

  1. якщо після зішліфовування фісур діагностують каріозні ураження;

  2. може використовуватись при герметизації вузьких, глибоких, пігментованих фісур і при початковому карієсі;

  3. показаний у випадку абсолютно інтактних фісур;

  4. застосовують у всіх перелічених випадках;

  5. не застосовують у всіх перелічених випадках.

ANSWER: B

 1. В історії розвитку дитини (диспансерного спостереження. враховуються:

  1. захворювання періоду вагітності матері;

  2. захворювання періоду новонародженості;

  3. захворювання грудного віку;

  4. все вірно;

  5. все невірно.

ANSWER: D

 1. В яких випадках застосовують неінвазивний метод герметизації фісур?

  1. якщо після зішліфовування фісур діагностують каріозні ураження;

  2. може використовуватись при герметизації вузьких, глибоких, пігментованих фісур і при початковому карієсі;

  3. показаний у випадку абсолютно інтактних фісур;

  4. застосовують у всіх перелічених випадках;

  5. не застосовують у всіх перелічених випадках.

ANSWER: C

 1. В яких випадках застосовують розширену герметизацію?

  1. якщо після зішліфовування фісур діагностують каріозні ураження;

  2. може використовуватись при герметизації вузьких, глибоких, пігментованих фісур і при початковому карієсі;

  3. показаний у випадку абсолютно інтактних фісур;

  4. застосовують у всіх перелічених випадках;

  5. не застосовують у всіх перелічених випадках.

ANSWER: A

 1. В яких випадках стоматолог бере участь у диспансеризації дітей із хронічними захворюваннями внутрішніх органів та систем?

  1. у випадку високої поширеності та інтенсивності карієсу;

  2. у випадку високої поширеності та інтенсивності аномалій прикусу;

  3. у випадку захворювань крайового пародонту;

  4. у випадку розвитку вад щелеп та обличчя;

  5. все вірно.

ANSWER: E

 1. Виберіть матеріали для герметизації фісур:

  1. Кетак моляр;

  2. Фуджі 9;

  3. Фіс сіл;

  4. Всі відповіді вірні.

  5. -

ANSWER: D

 1. Вимогами до герметиків є:

  1. повинні легко заповнювати фісури, щілини, тріщини;

  2. добре фіксуватися до поверхні зуба;

  3. бути стійкими до стирання;

  4. виділяти фтор для зміцнення емалі;

  5. все вірно.

ANSWER: E

 1. Високий вихідний рівень герметизації це:

  1. емаль фісур щільна, блискуча, зонд ковзає по її поверхні;

  2. одиничні фісури мають крейдоподібний колір, іноді відмічається затримка зонда в найбільш глибокій фісурі;

  3. емаль немає блиску, колір всіх фісур крейдоподібний, є можливість витягання зондом розм’якшеної емалі;

  4. все вірно;

  5. все невірно.

ANSWER: A

 1. Вкажіть етапи диспансеризації:

  1. планова санація;

  2. перехід на диспансеризацію;

  3. профілактика в системі диспансеризації;

  4. реабілітація;

  5. все вірно.

ANSWER: E

 1. Вказати етапи проведення геметизації склоіономерними матеріалами.

  1. очищення зуба пастою без вмісту іонів фтору та абразивною пастою;

  2. ізоляція зуба від слини;

  3. висушування емалі;

  4. нанесення герметика;

  5. все вірно.

ANSWER: E

 1. Герметики поділяються на:

  1. Наповнені і ненаповнені;

  2. Міцні і щільні;

  3. Гідрофільні, гідрофобні;

  4. Прозорі і опакові.

ANSWER: D

 1. Головним завданням другого етапу диспансеризації є:

  1. повне охоплення санацією порожнини рота усього дитячого населення, обслугованого поліклінікою;

  2. застосування засобів первинної профілактики карієсу, розширення арсеналу засобів та методів вторинної профілактики карієсу;

  3. проведення групової та індивідуальної профілактики з урахуванням групи здоров’я дитини, її фізичного розвитку та стану порожнини рота;

  4. розподіл обстежуваного контингенту дітей після первинного дослідження;

  5. все вірно.

ANSWER: B

 1. В яких випадках застосовують інвазивний метод герметизації фісур?

  1. якщо після зішліфовування фісур діагностують каріозні ураження;

  2. може використовуватись при герметизації вузьких, глибоких, пігментованих фісур і при початковому карієсі;

  3. показаний у випадку абсолютно інтактних фісур;

  4. застосовують у всіх перелічених випадках;

  5. не застосовують у всіх перелічених випадках.

ANSWER: B

 1. .Зону Кляйна оглядають при:

  1. огляді присіінка порожнини рота

  2. огляді власне порожнини рота

  3. зовнішньоротовому огляді

  4. немає правильної відповіді

  5. внутрішньо ротовому огляді

ANSWER: C

 1. В історії розвитку дитини (диспансерного спостереження. враховуються:

  1. захворювання періоду вагітності матері;

  2. захворювання періоду новонародженості;

  3. захворювання грудного віку;

  4. все вірно;

  5. все невірно.

ANSWER: D

 1. В яких випадках застосовують неінвазивний метод герметизації фісур?

  1. якщо після зішліфовування фісур діагностують каріозні ураження;

  2. може використовуватись при герметизації вузьких, глибоких, пігментованих фісур і при початковому карієсі;

  3. показаний у випадку абсолютно інтактних фісур;

  4. застосовують у всіх перелічених випадках;

  5. не застосовують у всіх перелічених випадках.

ANSWER: C

 1. В яких випадках застосовують розширену герметизацію?

  1. якщо після зішліфовування фісур діагностують каріозні ураження;

  2. може використовуватись при герметизації вузьких, глибоких, пігментованих фісур і при початковому карієсі;

  3. показаний у випадку абсолютно інтактних фісур;

  4. застосовують у всіх перелічених випадках;

  5. не застосовують у всіх перелічених випадках.

ANSWER: A

 1. В яких випадках стоматолог бере участь у диспансеризації дітей із хронічними захворюваннями внутрішніх органів та систем?

  1. у випадку високої поширеності та інтенсивності карієсу;

  2. у випадку високої поширеності та інтенсивності аномалій прикусу;

  3. у випадку захворювань крайового пародонту;

  4. у випадку розвитку вад щелеп та обличчя;

  5. все вірно.

ANSWER: E

 1. Де здійснюються групові профілактичні заходи, що проводяться у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку?

  1. у шкільному стоматологічному кабінеті;

  2. у спеціальному кабінеті гігієни порожнини рота;

  3. у приміщенні школи;

  4. все вірно;

  5. все невірно.

ANSWER: B

 1. Дітям дошкільного віку в історії розвитку (диспансерного спостереження) визначається:

  1. група здоров'я;

  2. наявність хронічних захворювань внутрішніх органів та систем;

  3. дані про розвиток ендокринної системи;

  4. все вірно;

  5. все невірно.

ANSWER: D

 1. До другої диспансерної групи за Т.Ф. Виноградовою належать діти:

  1. 4 років;

  2. 4 – 6 років;

  3. 6 – 15 років;

  4. 7 – 16 років;

  5. 9 – 18 років.

ANSWER: B

 1. До індивідуальної карти розвитку дитини стоматолог повинен записати:

  1. кількість прорізаних постійних зубів;

  2. наявність карієсу та ступінь його активності (І, II, III);

  3. стан прикусу;

  4. стан пародонту та гігієнічний індекс;

  5. все вірно.

ANSWER: E

 1. До історії розвитку дитини (диспансерного спостереження) дітей 3—6 років заносять:

  1. дані про частоту хронічних захворювань дитини;

  2. роблять позначку про групу здоров'я;

  3. ураховують фактори, які можуть впливати на формування прикусу та структуру твердих тканин постійних зубів;

  4. все вірно;

  5. все невірно.

ANSWER: D

 1. До першої диспансерної групи за Т.Ф. Виноградовою належать діти:

  1. 4 років;

  2. 4 – 6 років;

  3. 6 – 15 років;

  4. 7 – 16 років;

  5. 9 – 18 років

ANSWER: A

 1. Етапами впровадження програм профілактики є:

  1. попереднє планування програми, вибір груп населення, серед яких впроваджуватиметься програма;

  2. попереднє планування програми, організаційні заходи щодо впровадження, вибір груп населення, серед яких впроваджуватиметься програма;

  3. вибір груп населення, серед яких впроваджуватиметься програма, оцінка потреби в персоналі і ресурсах;

  4. попереднє планування програми, організаційні заходи щодо впровадження, вибір груп населення, серед яких впроваджуватиметься програма, оцінка потреби в персоналі і ресурсах;

  5. попереднє планування програми, оцінка потреби в персоналі і ресурсах.

ANSWER: D

 1. Значення якого індексу порівнюють в кожній ключовій віковій групі з даними початкового огляду, проведеного в тих же вікових группах?

  1. КПВ;

  2. ГІ;

  3. СРІТN;

  4. РМА;

  5. ПІ.

ANSWER: A

 1. Індикаторами оцінки ефективності навчання гігієні порожнини рота є:

  1. індекс поширеності карієсу;

  2. індекс інтенсивності карієсу;

  3. гігієнічні індекси;

  4. пародонтальні індекси;

  5. комплексний індекс.

ANSWER: B

 1. Комплексна система профілактики стоматологічних захворювань включає:

  1. ендогенне використання препаратів фтору;

  2. застосування засобів місцевої профілактики;

  3. раннє виявлення стоматологічних захворювань;

  4. вторинну профілактику ( санацію порожнини рота);

  5. все перелічене.

ANSWER: E

 1. Перша оцінка програми гігієнічного навчання може бути проведена:

  1. через 1 тиждень;

  2. через 2 тижні;

  3. через 2 – 4 тижні;

  4. через 4 – 6 тижнів;

  5. через 6 – 8 тижнів.

ANSWER: B

 1. I-ий ступінь рухомості зубів це рухомість в:

  1. вестибуло – оральному і медіодистальному напрямах

  2. вестибуло – оральному і вертикальному напрямах

  3. вертикальному і медіодистальному напрямах

  4. вестибуло – оральному напрямі

  5. немає правильної відповіді

ANSWER: D
Каталог: data -> kafedra -> test3 -> українська -> стоматологічний
українська -> Основні вимоги до опалювання в аптечних приміщеннях
українська -> Тестовий контроль по темі
українська -> Кафедра управління організації та фармації з технологією ліків
українська -> Скільки шарів має шкіра
українська -> 100 тестових завдань на модуль №1 для другого перескладання іспиту, які охоплюють найважливіші теми з «Лікарські рослини і фітотерапія»
українська -> 100 тестових завдань на модуль для другого перескладання іспиту, які охоплюють найважливіші теми з фармакогнозії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка