Навчальний посібник для студентів геологічного факультету (магістрів) Рецензент  М. М. КоржневСторінка6/49
Дата конвертації05.02.2019
Розмір0,69 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Норматив гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел

- норматив, який встановлюється для кожного стаціонарного джерела акустичного, електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних і біологічних факторів на рівні, за якого фізичний та біологічний вплив усіх джерел у цьому районі з урахуванням перспектив його розвитку в період терміну дії встановленого нормативу не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (за найбільш суворим нормативом).


Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря

- група нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров'я людини та стану навколишнього природного середовища від впливу шкідливих чинників атмосферного повітря.

Норматив якості атмосферного повітря

- критерій якості атмосферного повітря, який відображає гранично допустимий максимальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і при якому відсутній негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.

Нормативний стан

- стан, у якому кількісні і якісні характеристики компонентів навколишнього середовища відповідають існуючим нормам і вимогам.

Об’єкти впливу

- об’єкти та компоненти навколишнього середовища, які зазнають впливів проектованої діяльності.

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

- визначення масштабів та рівнів впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище, заходів по запобіганню або зменшенню цих впливів, прийнятності проектних рішень з екологічної точки зору.

Об’єкт екомережі

- окрема складова частина екомережі, що має ознаки просторового об'єкта - певну площу, межі, характеристики тощо. До об'єктів екомережі відносяться території та об'єкти природно-заповідного фонду, водного фонду, лісового фонду, сільськогосподарські угіддя екстенсивного використання (пасовища, сіножаті) тощо.

Організований викид

- викид, який надходить в атмосферу через спеціально споруджені газоходи, труби та інші споруди.

Охорона атмосферного повітря

- система заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних сполук, фізичних та біологічних факторів.

Природне середовище

- комплекс взаємодіючих біотичних і абіотичних елементів природи на певній однорідній ділянці земної поверхні із специфічним видовим розмаїттям та кругообігом речовин.

Природні ресурси

- натуральні ресурси, частина всієї сукупності природних умов існування людства і найважливіші компоненти оточуючого його природного середовища, які використовуються в процесі суспільного виробництва з метою задоволення матеріальних і культурних потреб суспільства.

Ризик

- ступінь імовірності певного негативного впливу на навколишнє середовище, який може відбутись в певний час або за певних обставин від планованої діяльності.

Середовище

- сукупність усіх умов, що оточують річ, рослину, тварину чи людину і безпосередньо чи опосередковано впливають на них.

Середовище

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

людини

- навколишнє середовище території населених пунктів, курортних та рекреаційних зон, водні об'єкти, призначені для господарсь­ко-питного та рекреаційного використання, землі сільгоспугідь.

Стан нормативний

- стан території (акваторії), за якого кількісні і якісні характеристики компонентів навколишнього середовища відповідають існуючим нормам і вимогам.

Стан прогнозований

- прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури (території та реалізації планованої діяльності.

Структурні елементи екомережі

- території екомережі, що відрізняються за своїми функціями. До структурних елементів екомережі відносяться ключові, сполучні, буферні та відновлювані території.

Ключові території забезпечують збереження найбільш цінних і типових для даного регіону компонентів ландшафтного та біорізноманіття.

Сполучні території (екокоридори) поєднують між собою ключові території, забезпечують міграцію тварин та обмін генетичного матеріалу.

Буферні території забезпечують захист ключових та сполучних територій від зовнішніх впливів.

Відновлювані території забезпечують формування просторової цілісності екомережі, для яких мають бути виконані першочергові заходи щодо відтворення первинного природного стану.

Техногенний вплив

- цілеспрямований процес технічної, в тому числі геологічної, діяльності людини у біосфері та навколоземному просторі

Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини

- граничнодопустимий викид забруднюючої речовини або суміші цих речовин, який визначається у місці його виходу з устаткування, в мг/куб.м.

Фон прогнозований

- прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури території, але без урахування планованої діяльності.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка