ПідручникСторінка107/108
Дата конвертації04.02.2019
Розмір2,77 Mb.
ТипПротокол
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   108
    Навігація по даній сторінці:
  • 15 July 2006.
Іменний покажчик

Авраменко І. М.

Андрейцев В. І.

Андрусевич А.

Андрусевич Н. І.

Балашенко С. О.

Бекяшев К. А.

Бонайн Дж.

Бринчук М. М.

Брундтланд Г. Х.

Будякова Т. О.

Буткевич В. Г.

Буткевич О. В.

Василенко В. А.

Виноградов С. В.

Вірамантрі

Геккель Е.

Горбачов М.

Григоров О. М.

Доріа Ж.


Задорожній О. В.

Каламкарян Р. А.

Кириленко В. П.

Каффрей Мак С.

Кісс О.

Кожеуров Я.

Колбасов О.

Конфуцій


Копилов М.

Короткова А. П.

Кравченко С.

Ксентіні Ф. З.

Кузнецов О. П.

Кузьменко Е.

Кукушкіна А. В.

Лукашук І. І.

Макарова Т. І.

Маккафрей С.

Марченко Ю.

Медведєва М. О.

Меркулов О. О.

Моісеєв Є.

Микієвич М. М.

Мицик В. В.

Мухін І.

Нестеренко Є. А.

Прісняков В.

Ржевська В. С.

Лоука Е.

Саваськов П. В.

Савел’єва Л. В.

Сейтбеков Т.

Сендс Ф.

Сивко Л. Р.

Соколова Н.

Соммер Дж.

Сперанська Л. В.

Строчук В. М.

Сучкова В. А.

Тимошенко О. С.

Трет’якова А. О.

Фіцморіс М.

Чазов А. В.

Шелтон Д.

Шишко О. О.

Щербак Ю.

1 Кукушкина А. В. Международно-правовая охрана окружающей среды / Международное право: Учеб. / Отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – М.: Международные отношения, 2000. – С. 597.

2 Кукушкина А. В. Международно-правовая охрана окружающей среды. – С. 597–598; Бекяшев К. А. Международное экологическое право / Международное публичное право: Учеб. / Л. П. Ануфриева, Д. К. Бекяшев, К. А. Бекяшев, В. В. Устинов [и др.] / Отв. ред. К. А. Бекяшев. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 625.

3 Балашенко С. А., Макарова Т. И. Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека. – Минск: “World Wide Printing”, 1999. – С. 27–28.

4 Sands Ph. Principles of international environmental law. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 2-d ed. – P. 3.

5 Hahn R., Richards K. The internationalisation of environmental regulation // Harvard International Law Journal. – 1989. – Vol. 30. – P. 433–440.

6 Sands Ph. Principles of international environmental law. – Р. 11–15.

7 Лукашук И. И. Международное право окружающей среды / Международное право. Особенная часть: Учеб. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2000. – С. 136.

8 Балашенко С. А., Макарова Т. И. – С. 29.

9 Тимченко Л. Д. Международное право: Учеб. для юрид. спец. вузов МВД; Ун-т внутр. дел. — Х.: Консум, 1999. — 526 с.

10 Буткевич В. Г. Міжнародне право навколишнього середовища / Міжнародне право: Основні галузі: Підруч. / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – С. 503.

11 Буткевич В. Г. Міжнародне право навколишнього середовища. – С. 504.

12 Балашенко С. А., Макарова Т. И. – С. 30.

13 Кравченко С. М., Андрусевич А. О., Бонайн Дж. Е. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2002. – С. 19.

14 Буткевич В. Г. Міжнародне право навколишнього середовища. – С. 506.

15 Балашенко С. А., Макарова Т. И. – С. 53.

16 Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. Міжнародне право. Основи теорії: Підруч. / За ред. В. Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – С. 25–27.

17 Louka E. International environmental law: fairness, effectiveness and world order. – Cambridge, England: Cambridge University Press, 2006. – P. 4.

18 Convention on сivil liability for damage resulting from activities dangerous to the environment, 21 June 1993, Lugano // European Treaty Series. – 1993. – № 150. – Р. 1–16.

19 Draft principles on the allocation of loss in the case of ransboundary harm arising out of hazardous activities

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_10_2006.pdf

20 Sands Ph. Principles of international environmental law. – Р. 16.

21 Sands Ph. Principles of international environmental law. – Р. 112; Shelton D., Kiss A. Judicial handbook on environmental law. – Nairobi: United Nations Environment Programme, 2005. – P. 5.

22 Louka E. – Р. 29.

23 Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття (Agenda 21)»: Ухвалена Конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля» 1992). – Вид. 2-ге. – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.

24 Кравченко С. М., Андрусевич А. О., Бонайн Дж. Е. – С. 19.

25 Louka Е. – Р. 65–76.

26 Балашенко С. А., Макарова Т. И. – С.30–31.

27 Див.: Андрійчук О. Українська юридична термінологія // Юридична газета. – 28 квітня 2006 року. – № 8(65); Льовін А. МГП на укрмові // Український часопис міжнародного права. – 2006. – № 2. – С.67–73.

28 Пащенко В. Національному атласу України – правильні означення // Дзеркало тижня. – 23 червня 2007 року. – № 24(653).

29 Там само.

30 Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат 2003 р. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_164

31 Sands Ph. Principles of international environmental law. – Р. 25–26; Хромов С. С. Проблема окружающей среды в деятельности ООН. – М.: Наука, 1984. – С. 52–53.

32 Буткевич О. В. Міжнародне право стародавнього світу. – К.: Україна, 2004. – С. 412.

33 Shelton D., Kiss A. Judicial handbook on environmental law. – P. 5.

34 Там само.

35 Авраменко И. М. Международное экологическое право: Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – С. 6–7.

36 Fitzmaurice M. A. International protection of the environment. – The Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 2002. – Р. 28–29.

37 Мосин О. В. Международное право и охрана окружающей среды. http://zhurnal.lib.ru/o/oleg_w_m/cdocumentsandsettingsolegmoidokumentymezhdunarodnoeprawoiohranaokruzhajushejsredyrtf.shtml

38 Sands Ph. Principles of international environmental law. – Р. 32–33.

39 Лукашук И. И. – С. 139.

40 Fitzmaurice M. A. International protection of the environment. – P. 44.

41 Див.: Буткевич В. Г. Міжнародне право навколишнього середовища. – С. 509.

42 Кравченко С. М., Андрусевич А. О., Бонайн Дж. Е. – С. 55.

43 Буткевич В. Г. Міжнародне право навколишнього середовища. – С. 509.

44 Балашенко С. А., Макарова Т. И. – С. 35.

45 Sands Ph. Principles of international environmental law. – Р. 126–127.

46 Louka E. – P. 110–111.

47 Fitzmaurice M. A. International protection of the environment. – P. 103–104.

48 Kimball L. Environmental law and policy in Antarctica / Ph. Sands (ed.). Greening International Law. – London: Euroscan, 1993. – P. 122–139.

49 Він також не діє в міжнародному гуманітарному праві та міжнародному праві прав людини.

50 Kiss A., Shelton D. International environmental law. – Nairobi: UNEP, 2004. – P. 44–45.

51 Fitzmaurice M.A. International protection of the environment. – P. 107, 113–114.

52 Статут Міжнародного Суду ООН, 26 червня 1945 р. http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/statut.htm

53 Статут Організації Об’єднаних Націй, 26 червня 1945 р. www.un.org/ru/documents/charter/

54 Sands Ph. Principles of international environmental law. – Р. 153.

55 Наприклад, у Заключному акті НБСЄ 1975 р. визначено основні галузі співробітництва держав у сфері охорони навколишнього середовища (глава 5): боротьба із забрудненням повітря, охорона вод від забруднення та використання прісних вод, охорона морського середовища, ґрунтів і використання земель, охорона природи і заповідники, поліпшення стану навколишнього середовища в населених пунктах, фундаментальні дослідження, спостереження, прогноз і оцінка змін у навколишньому середовищі. Див: Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі, 1 серпня 1975 р. http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4044_ru.pdf

56 Односторонние акты государств // Организация Объединенных Наций. Доклад Комиссии международного права. Пятьдесят восьмая сессия. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Шестьдесят первая сессия. Дополнение № 10 (А/61/10). Приложение Е. – С. 368–387. – http://untreaty.un.org/ilc/reports/2006/russian/annexes.pdf

57 Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, 14 июня 1992 г. // Действующее международное право: В 3-х т. – М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1999. – Т. 3. – С. 687–692.

58 Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию, 4 сентября 2002 г., п. 32. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/april/tradoc_116827.pdf

59 Boisson L. de Chazournes. Unilateralism and environmental protection: issues of perception and reality of issues // European Journal of International Law. – 2000. – Vol. 11, No. 2. – P. 317.

60 Nuclear tests case (Australia v. France). Judgment of International Court of Justice, 20 December 1974 // ICJ Reports. – 1947. – Р. 267.

61 Boisson L. de Chazournes. – Р. 317.

62 Byers M. Reciprocity and the making of international environmental law. http://www.law.duke.edu/news/papers/strategyandpersuasion.pdf

63 Там само.

64 Там само.

65 Boisson L. de Chazournes. – P. 316.

66 Behring Fur Seals Arbitration (Great Britain v. United States), 1893 // Moore’s International Arbitration Awards. – 1893. – Vol. 1. – P. 755.

67 O'Connell K. Whaling update: higher quotas and additional species targeted // Whales Alive! – Vol. XVI., No. 1. – January 2007. http://csiwhalesalive.org/csi07102.html

68 Brunnee J. The United States and International Environmental Law: Living with the elephant // European Journal of International Law. – 2004. – Vol. 15, No. 4. – P. 630–631.

69 Див. справу про озеро Лану 1957 р., справу про тихоокеанських морських котиків 1893 р., справу Габчіково-Надьмарош 1997 р., справу про розмежування юрисдикції у сфері управління рибними ресурсами 1998 р.

70 Bodansky D. What’s so bad about unilateral action to protect the environment // European Journal of International Law. – 2000. – Vol. 11, No. 2. – P. 340, 345, 346.

71 Лукашук И. И. – С. 144.

72 Там само. – С. 145.

73 Балашенко С. А., Макарова Т. И. – С. 42.

74 Кукушкина А. В. Международно-правовая охрана окружающей среды. – С. 599.

75 Буткевич В. Г. Міжнародне право навколишнього середовища. – С. 516–517.

76 Кравченко С. М., Андрусевич А. О., Бонайн Дж. Е. – С. 27–28.

77 Лукашук И. И. – С. 145.

78 Кукушкина А. В. Международно-правовая охрана окружающей среды. – С. 599–601.

79 Бекяшев К. А. – С. 627–632.

80 Балашенко С. А., Макарова Т. И. – С. 43–49.

81 Мухин И. А. Принципы международного права в охране окружающей среды и их роль в системе экологического законодательства России // Международное публичное и частное право. – 2006. – № 2(29). – С. 38–41.

82 Sands Ph. Principles of international environmental law. – P. 231.

83 Shelton D., Kiss A. Judicial handbook on environmental law. – P. 20–25.

84 Louka E. – P. 49–55.

85 Буткевич В. Г. Міжнародне право навколишнього середовища. – С. 512–513.

86 Там само. – С. 515–516.

87 Прикладом судового захисту таких прав може слугувати рішення міжнародного арбітражного трибуналу у справі Central Rhodophia Forests (Bulgaria v. Greece) 1933.

88 Формула К. Халла.

89 Kuokkanen T. Background and evolution of the principle of permanent sovereignty over natural resources. – P. 97–108. http://www.joensuu.fi/unep/envlaw/Julkaisut/Review/2005ReviewPartII.pdf

90 1803 (XVII) Permanent sovereignty over natural resources. Resolutions adopted on the reports of the Second Committee. http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/193/11/PDF/NR019311.pdf?OpenElement

91 Хартия экономических прав и обязанностей государств, 12 декабря 1974 г. // Действующее международное право: В 3-х т. – М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1999. – Т. 3. – С. 135–145, ст. 2.

92 Kuokkanen T. – Р. 105.

93 Sands Ph. Principles of international environmental law. – P. 236.

94 Стокгольмская декларация, 16 июня 1972 г. // Действующее международное право: В 3-х т. – М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1999. – Т. 3. – С. 682–687.

95 Texaco Overseas Petroleum Co. and California Asiatic Oil Co. v. Libya, 1977; Kuwait v. American Independent Oil Co., 1982.

96 The diversion of water from the Meuse (The Netherlands v. Belgium), Judgment of 28 June 1937 // ICJ Reports. – 1937. – P. 4–33.

97 Certain phosphate lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary objections, Judgment of 26 June 1992 // ICJ Reports. – 1992. – P. 240–269.

98 Мухин И.А. – С. 39.

99 Trial Smelter (United States v. Canada), 16 April 1938 and 11 March 1941 // Reports of international arbitral awards. – 2006. – Vol. III. – P. 1905–1982.

100 The diversion of water from the Meuse. – P. 26.

101 Nuclear tests case. – Р. 347, 389.

102 Advisory opinion on the Legality of the threat or use of the nuclear weapons 1996 // ICJ Reports. – P. 241, рara. 29.

103 Sands Ph. Principles of international environmental law. – P. 799; Louka E. – P. 114.

104 Кравченко С. М., Андрусевич А. О., Бонайн Дж. Е. – С. 36.

105 Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, 25 лютого 1991 р. // Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – Вид. 2-ге, доп. – Львів: Норма, 2002. – С. 66–77, ст. 2.

106 Наприклад, Рекомендація Ради ОЕСР С (79) 116 «Оцінка проектів, які можуть мати значний вплив на навколишнє середовище» 1979 р., Правова стратегія ФАО про оцінку впливу на навколишнє середовище і розвиток сільського господарства 1982 р.

107 The MOX Plant case (Ireland v. the United Kingdom), Request for provisional measures, Order of 3 December 2001// http://www.itlos.org/cgi-bin/cases/case_detail.pl?id=10&lang=en#order

108 Case C-459/03: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 30 May 2006 — Commission of the European Communities v. Ireland // Official Journal of the European Union. – 15 July 2006. – Vol. 49. C 165. – P. 2–3;

Case C-508/03: Judgment of the Court (First Chamber) of 4 May 2006 — Commission of the European Communities v. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland // Official Journal of the European Union. – 15 July 2006. – Vol. 49. – C 165. – P. 3;Case C-98/04: Judgment of the Court (Second Chamber) of 4 May 2006 — Commission of the European Communities v. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland // Official Journal of the European Union. – 15 July 2006. – Vol. 49. – C 165. – P. 3.

109 Request for an examination of the situation in accordance with paragraph 63 of the Court’s Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, Order of 22 September 1995 // ICJ Reports. – 1995. – P. 288.

110 Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia). Judgment of 25 September 1997 // ICJ Reports. – 1997. P. 7.

111 Louka E. – P. 117118.

112 Кравченко С. М., Андрусевич А. О., Бонайн Дж. Е. – С. 157160.

113 Там само. – С. 162.

114 Там само. – С. 166167.

115 Медведєва М. О. Міжнародне право та біотехнології / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – К.: Видавничий дім «Промені», 2006. – С. 54–55.

116 Sands Ph. Principles of international environmental law. – P. 829, 847.

117 Lake Lanoux arbitration (France v. Spain). Arbitral Tribunal Award of 16 November 1957 // International Law Reports. – 1957. – Vol. 24. – P. 101.

118 The MOX Plant case. – Para. 84.

119 Dispute concerning access to information under article 9 of the OSPAR Convention (Ireland v. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Final award of the Permanent Court of arbitration of 2 July 2003.

http://www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=447

120 Louka E. – P. 120.

121 Бекяшев К. А. – С. 629.

122 De Sadeleer N. Environmental principles – from political slogans to legal rules. – Oxford: Оxford University Press, 2002. – P. 67.

123 Raffensperger C., Barrett K. In defense of the precautionary principle // Nature Biotechnology. – 2001. – Vol. 19, № 9. – P. 811–812.

124 Lehmann V. From Rio to Johannesburg and beyond: globalizing precaution for genetically modified organisms. – Report for the Heinrich Böll Foundation. – Washington, 2002. – P. 6.

125 Precaution in international sustainable development law. – A CISDL legal brief, 2002. www.cisdl.org/pdf/brief_precaution.pdf

126 Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, 29 января 2000 г. // Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – Вид. 2-ге, доп. – Львів: Норма, 2002. – С. 343–358.

127 Gabcikovo-Nagymaros Project. – Paras. 54–55.

128 Sands Ph. International courts and the precautionary principles // Precaution from Rio to Johannesburg: proceedings of a Geneva Environment Network roundtable. www.environmenthouse.ch/Roundtables/pp%20report/pp%20report%20e.pdf

129 Southern Bluefin tuna cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan). Request for provisional measures, Order of the International Tribunal for the law of the sea of 27 August 1999. http://www.itlos.org/start2_en.html

130 Sands Ph. International courts and the precautionary principles.

131 Baily R. The looming trade war over plant biotechnology // Trade Policy Analysis. – August 1, 2002. – № 18. www.freetrade.org/pubs/pas/tpa-018.pdf

132 WTO, EC – Measures concerning meat and meat products (hormones) // Report of the Appelate Body: WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R. – 16 January 1998. – P. 6–7, 17, 23.

133 WTO, Japan – Measures affecting agricultural products // Report of the Appellate Body: WT/DS76/AB/R. – 22 February 1999. – P. 23–24.

134 Shelton D., Kiss A. Judicial handbook on environmental law. – P. 22.

135 Sands Ph. Principles of international environmental law. – P. 280.

136 Case C-293/97 R. v. Secretary of State for the Environment and Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H. A. Standley and Others and D. G. D. Metson and Others (1999).

137 Louka E. – P.54.

138 McIntyre O. The Emergence of an ‘Ecosystem Approach’ to the protection of international watercourses under International Law // Review of European Community and International Environmental Law. – Vol. 13, No. 1. – 2004. – P. 1–14.

139 Korn H., Schliep R. and Stadler J. (Eds.). Report of the International Workshop on the «Further development of the ecosystem approach». – Bonn: BfN – Skripten 78, 2003. – P. 28.

140 Hartje V., Klaphake A. and Schliep R. The international debate on the ecosystem approach. Critical review – International actors: Obstacles and challenges. – Bonn: BfN - Skripten 80, 2003. – P. 12.

141 Конвенція про біорізноманіття, ст. 61–68, 116–120, 194 Конвенції ООН з морського права, Угода про транскордонні рибні запаси 1995 р., Конвенція СІТЕС, Рамсарська конвенція, Боннська конвенція, Конвенція про всесвітню спадщину.

142 Стокгольмська декларація, Декларація Ріо, резолюція ГА ООН 61/105 «Забезпечення сталого рибальства, у тому числі за рахунок реалізації Угоди 1995 року про здійснення положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними, і пов'язаних з нею документів», 2006 р., Резолюція ГА ООН 61/222 «Світовий океан і морське право» 2006 р., Рейк’явікська декларація про відповідальне рибальство в морській екосистемі 2001 р., Технічні керівні принципи ФАО про відповідальне рибальство 2003 р., Кодекс поведінки ФAO про відповідальне рибальство 1995 р.

143 Протокол з охорони навколишнього середовища до Договору про Антарктику 1991 р., Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики 1980 р., Конвенція про захист Альп 1991 р., Конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат 2003 р.

144 Конвенція про право несудноплавного використання міжнародних водотоків 1997 р.

145 На сьогодні немає однозначного розуміння статусу Антарктики: внаслідок відсутності прямої вказівки на це в Договорі про Антарктику 1959 р. деякі учені ставлять під сумнів статус Антарктики як спільної спадщини людства, тим більше, що води навколо неї є водами відкритого моря, де діють усі свободи відкритого моря.

146 Kiss A., Shelton D. International environmental law. – P. 11–13.

147 Копылов М., Кузьменко Э. Роль института кодификации и прогрессивного развития в формировании международного экологического права // Международное публичное и частное право. – 2005. – № 3(24). – С. 52–57.

148 Там само.

149 Нестеренко Е. А. К вопросу о кодификации и прогрессивном развитии международного права в области защиты окружающей среды // Советский ежегодник международного права. – 1983. – М., 1984. – С. 100–108.

150 Там само.

151 Там само.

152 IUCN Commission on Environmental Law. Draft international covenant on environment and development. – IUCN: Gland and Cambridge, 2000. – 2-nd ed.: updated text. – P. xiii.

153 Там само.

154 Там само.

155 Тимошенко А. С. Глобальная экологическая безопасность – международно-правовой аспект // Советское государство и право. – 1989. — № 1. – С. 84–92.

156 Каламкарян Р. А. Международно-правовое обеспечение безопасности человека (По материалам «круглого стола») // Право и политика. – 2001. – № 5. – С. 111.

157 Тимошенко А. С. – С. 84.

158 Ржевська В. С. Право міжнародної безпеки. Курс лекцій. – К.: Інситут міжнародних відносин, 2007. – С. 132.

159 Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.– практ. посіб. – К.: Знання – Прес, 2002. – С. 22, 34.

160 Кириленко В. П. Принцип экологической безопасности в современном международном праве // Правоведение. – 1989. — № 3. – С. 49.

161 Кукушкина А. В. Становление принципа экологической безопасности в современном международном праве // Московский журнал международного права. – 1994. – № 4. – С.86–98.

162 Environmental change and international law: New challenges and dimensions / Ed. by E. Brown Weiss. – Tokyo: The United Nations University Press, 1992. http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/uu25ee/uu25ee00.htm

163 Ржевська В. С. – С. 132.

164 Тимошенко А. С. – С. 85.

165 A/C.2/42/L.34, 30 October 1987.

166 Environmental change and international law: New challenges and dimensions.

167 Ржевська В. С. – С. 147.

168 Concept of International Ecological Security (aide-mémoire, E/1988/105. reflecting the views of the countries of eastern Europe. Submitted by Ambassador Milos Viejvoda [Czechoslovakia] at ECOSOC, Geneva, 6–29 July 1988) // Environmental Policy and Law. – Vol. 18. – P. 189–190.

169 Кукушкина А. В. Становление принципа экологической безопасности в современном международном праве. – С. 86–98.

170 Там само. — С. 88.

171 Василенко В. А. Экологическая безопасность как элемент всеобъемлющей системы международной безопасности. Советская дипломатия в борьбе за мир и международную безопасность: от Декрета о мире к всеобъемлющей системе международной безопасности / Материалы международной научной конференции 9–10 апреля 1987 г. – М., 1987. – С. 73.

172 Кукушкина А. В. Становление принципа экологической безопасности в современном международном праве. – С. 90.

173 Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М. Ю. Тихомирова. – М., 1999. – С. 47.

174 Наприклад, див.: Sands Ph. Principles of international environmental law. – P. 10, 252.

175 Fitzmaurice M.A. The contribution of environmental law to the development of modern environmental law / J. Makarczyk (ed.). Theory of International Law at the threshold of the 21st century: Essays in honour of Krzysztof Skubiszewski. — The Hague: Kluwer Law International, 1966. — P. 921.

176 Report of the World Commission on Environment and Development «Our Common Future» 1987 UN Doc. A/42/47 (1987) http://habitat.igc.org/open-gates/wced-ocf.htm

177 Кравченко С. М., Андрусевич А. О., Бонайн Дж. Е. – С. 29.

178 Там само.

179 Report of the World Commission on Environment and Development «Our Common Future».

180 Sands Ph. Principles of international environmental law. – P. 253.

181 Atapattu Sumudu. Sustainable development, myth or reality? A survey of sustainable development under international law and Sri Lankan law // Georgetown International Environmental Law Review. – Winter 2002 http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3970/is_200201/ai_n9059976/;Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   100   101   102   103   104   105   106   107   108


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка