Післядипломної педагогічної освіти апн україниСкачати 175,96 Kb.
Сторінка12/15
Дата конвертації05.02.2019
Розмір175,96 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ВИСНОВКИ
1. Проведене дослідження доводить, що рівень управлінської діяльності в ПТНЗ не повною мірою відповідає вимогам часу, а якість науково-методичного супроводу керівництва навчальними закладами потребує значного покращання. Теоретичні дослідження проблем управління ПТНЗ та технологічні розробки з підвищення ефективності керівництва ними відстають від потреб сьогодення в нашій державі.

Аналіз методології соціального управління дав можливість, спираючись на закономірності процесу управління навчальним закладом, конкретизувати фундаментальні вихідні теоретичні положення – принципи управлінської діяльності та її функції, в першу чергу, планування роботи ПТНЗ.

2. У процесі дослідження ми довели, що принципи моделювання і планування специфічно відображають, з одного боку, принципи управління, а з іншого – особливості планування як попередньої стадії та функції процесу управління. Нами були виявлені та обґрунтовані принципи планування роботи ПТНЗ, які ми поділили на три групи: методологічні, технологічні, а також соціально-психологічні.

Методологічні принципи моделювання організаційно-педагогічної діяльності ПТНЗ є науково-теоретичним фундаментом розробки систем, визначення структур, змісту, функцій, методів різних видів планування. Такими принципами є: системність; цілеспрямованість та підпорядкованість змісту моделей (планів) меті і завданням роботи ПТНЗ; ієрархічна узгодженість всіх планів; реальність умов виконання; конкретність відображення; інформаційна достатність; передбачення наслідків дій; зворотний зв'язок при виконанні запланованого; функціонально-логічна структуризація.

Технологічні принципи спрямовують реалізацію планів роботи в ПТНЗ, визначають методику організації підготовки планів діяльності різних структурних підрозділів і навчального закладу в цілому. В першу чергу це: мінімізація кількості планів, їх комплексність і пропорційність; циклічність; безперервність поточного планування і корегування; субординаційна послідовність складання планів.

Соціально-психологічні принципи планування роботи передбачають засоби мобілізації і активізації творчого потенціалу педагогічного та виробничого колективів; визначають заходи згуртування, створення сприятливого психологічного клімату серед працівників ПТНЗ і учнів; передбачають умови попередження конфліктів, стимулювання праці тощо.

3. Найбільш суттєвим наслідком дослідження є встановлення залежності результатів навчально-виробничої і виховної роботи від повноти реалізації технологічними функціями управління змісту моделі організаційно-педагогічної діяльності. Саме це потребує врахування в діяльності керівників ПТНЗ таких вимог: сприйняття, усвідомлення керівниками мети і завдань управління; надійне інформаційне забезпечення використання сучасних форм моделювання та планування роботи (розробка планів-програм з допомогою комп'ютерної техніки); органічне поєднання колективної, групової та індивідуальної роботи членів педагогічного колективу; здійснення координаційної діяльності працівників ПТНЗ у всіх ланках навчально-виробничого процесу (за його змістом і організацією); наявність спеціальної системи фіксації виконаної роботи та механізмів регулювання управлінських процесів, що дозволяє оперативно впливати на весь педагогічний колектив і на окремих його членів; створення прозорої демократичної системи контролю. Всі ці положення мають бути враховані при розробці комплексних моделей планування роботи ПТНЗ.

Процес моделювання управлінської діяльності в ПТНЗ має свою специфічну технологію, в основі якої лежать системостворюючі фактори – управлінські зв'язки-відносини між адміністрацією, педагогічним, виробничим і учнівським колективами.

4. Виявлено, що в теорії управління існують різні підходи до визначення поняття “управлінська модель”: теоретична абстракція; різновид управлінського рішення; програма дій колективу; засіб управлінського впливу; форма та метод пізнання управлінських процесів тощо. Це свідчить про широкі можливості застосування моделей планування в практичній діяльності керівників.

З метою реалізації теоретичних вихідних положень моделювання та планування роботи ПТНЗ у процесі дослідження була розроблена, на наш погляд, оптимальна загальна структура комплексної моделі системи планування роботи ПТНЗ та внутрішня структура кожного з окремих планів, необхідних для ефективного функціонування навчального закладу.

5. Експериментальна перевірка дієвості комплексної моделі планування роботи ПТНЗ дозволила розробити науково-методичні рекомендації для керівників навчальних закладів щодо вимог і технології планування роботи, в основі яких лежать принципи планування та їх реалізація з урахуванням специфіки й умов діяльності конкретного професійно-технічного навчального закладу.

Проведене дослідження не вичерпує всієї повноти вирішення проблеми з моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління ПТНЗ. Потребують подальшого поглиблення і уточнення: методологія планування роботи ПТНЗ; зміст планів роботи та їх вплив на структуру моделей управління; обґрунтування критеріїв оцінки ефективності запровадження моделей планів у різних ланках навчально-виховного і навчально-виробничого процесів; зміст управлінських функцій, що забезпечують технологію управління різними окремими підрозділами навчальних закладів тощо.

Основні положення дисертації відображені в таких авторських публікаціях:

1. Капченко Л.М., Олійник В.В. Планування роботи професійно-технічних навчальних закладів. Науково-методичні рекомендації. – К.: ЦІППО, 2000. – 20 с.

2. Капченко Л.М. Моделювання роботи професійно-технічних навчальних закладів при плануванні. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Випуск 4. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2001. – С. 128-134.

3. Капченко Л.М. Технологія планування роботи професійно-технічних навчальних закладів. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Випуск 5. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2001. – С. 145-151.

4. Капченко Л.М. Стан моделювання організаційно-педагогічної діяльності в сучасних професійних навчальних закладах України. Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 34. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – С. 50-54.

5. Капченко Л.М. Організація моделювання роботи професійних навчальних закладів (принципові положення). Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 38. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – С. 70-73.

6. Капченко Л.М. Науково-теоретичне забезпечення моделювання роботи професійних навчальних закладів. Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. Випуск 39. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. – С. 38-40.


Каталог: images -> content -> depozitar -> avtoreferaty
avtoreferaty -> Загальна характеристика роботи
avtoreferaty -> Волженцева Ірина Вікторівна
avtoreferaty -> Актуальність дослідження
avtoreferaty -> Креативних здібностей в підлітковому віці
avtoreferaty -> Загальна характеристика роботи
avtoreferaty -> Дятленко наталія Михайлівна
avtoreferaty -> Основний зміст дисертації
avtoreferaty -> Дипломної педагогічної освіти апн україни шевченко сергій Олексійович удк
avtoreferaty -> Смакула олександра Іванівна
avtoreferaty -> Загальна характеристика роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка