Правова політика держави в умовах трансформації суспільства: теоретико-правовий аспект


Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження правової політики держави в умовах трансформації»Сторінка10/18
Дата конвертації05.02.2019
Розмір181 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження правової політики держави в умовах трансформації» містить три підрозділи, у яких розкрито наукові підходи щодо формування уявлень про сутність правової політики держави в умовах трансформації суспільства, осмислено багатоманіття ідей, течій і поглядів щодо досліджуваної проблеми.

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки досліджуваної пробле­ма­тики у вітчизняній та зарубіжній літературі» вказано на неоднозначність тлумачення поняття правової політики в науковій сфері, досліджено ши­ро­ке і вузьке його розуміння. Виокремлено концепції науковців, що позиціо­нують правову політику як особливу форму політики. Проаналізовано межі правової політики в сучасній інтерпретації, які вказують на те, що її не варто обмежувати лише призначенням оцінювати адекватність чинного за­ко­нодавства і надалі сприяти його вдосконаленню. Водночас заперечується мож­ливість розширювати її до ототожнення з державною політикою загалом.

Проаналізовано співвідношення понять «правова» та «юридична політика», а також наявні в науковій літературі визначення понять «пра­вова держава», «правова політика», «трансформація суспільства», «вза­ємо­дія правової та політичної систем» тощо.

У підрозділі 1.2 «Теоретико-правові концепції виникнення правової держави» проаналізовано наявні підходи, ідеї, погляди щодо розкриття теоретико-правових концепцій виникнення правової держави, визначено і синтезовано ті з них, котрі відповідають нинішнім реаліям, відтак на цій основі сформульовано новий підхід до типології правової держави.

Відзначено, що уявлення про правову державу пройшли складний шлях формування. Акцентовано увагу на еволюційних змінах сутності пра­вової держави через домінантний вплив громадянського суспільства на про­цес її формування, адже її зміст змінюється відповідно до висунутих гро­ма­дянським суспільством нових вимог щодо сутності і змісту діяльності держави.

Вказано на недостатність наукового аналізу проблеми формування в сучасних умовах «модульної людини» – людини, економічно незалежної та юридично реально вільної. Акцентовано, що саме з такої людини, що­прав­да, у масовому масштабі, починається повноцінне громадянське суспіль­ство, а не із законів. Відповідно, без вільного індивіда не буває правової дер­жави, вона неможлива апріорі.

У підрозділі 1.3 «Поняття та зміст правової політики держави» стверджується, що правова політика повинна юридично закріпити й забез­печити охорону конституційного ладу на основі реалізації чинного законо­давства. Наголошено, що особливість правової політики полягає в тому, що вона обов’язково має ґрунтуватися на праві в його об’єктивному призна­ченні як засобу порядку, на засадах справедливості і свободи, відповідати об’єктивним потребам гуманітарного розвитку суспільства, соціального прогресу, а не просто чинному законодавству, яке в зазначеному розумінні не завжди може бути правовим.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка