Правова політика держави в умовах трансформації суспільства: теоретико-правовий аспект


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДЕСЕРТАЦІЇСторінка14/18
Дата конвертації05.02.2019
Розмір181 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДЕСЕРТАЦІЇ

1. Руданецька О. С. Теоретичні аспекти становлення правової держа­ви / О. С. Руданецька // Митна справа : наук.-аналіт. журн. – Одеса. – 2011. – № 6 (78). – С. 39–44.2. Руданецька О. С. Поняття та особливості правової політики держа­ви / О. С. Руданецька // Митна справа : наук.-аналіт. журн. – Одеса. – 2012. – № 1 (79). – С. 80–86.

3.Руданецька О. С. Правова політика – специфічний феномен су­спіль­ного життя / О. С. Руданецька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. юридична. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2 (1). – С. 61–71.

4. Руданецька О. С. Правова політика як спосіб організації правового життя держави та засіб його упорядкування / О. С. Руданецька // Наше право : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивіль­ного, кримінального, екологічного та інших галузей права. – 2013. – № 5. – С. 28–35.5. Руданецька О. С. Принципи та методи реалізації правової політи­ки в державі / О. С. Руданецька// Наукові записи Львівського університету біз­несу та права. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – № 10. – С. 58–62.

6. Руданецкая О. С. Формирование правовой политики государства в современных условиях / О. С. Руданецкая // Юридический вестник ДГУ. – 2013. – № 3. – С. 36–39.

7. Руданецька О. С. Взаємодія та взаємозалежність правової держави та громадянського суспільства / О. С. Руданецька // Державотворення та пра­вотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретро­перс­пектива, сучасні проблеми та наукове прогнозування : тези учасн. III Все­укр. круглого столу (9 грудня 2011 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – С. 222–226.

8. Руданецька О. С. Сутнісні ознаки правової держави / О. С. Руда­нецька // Проблеми державотворення та правотворення в Україні : тези доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 лютого 2012 р.). – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – С. 414–417.

9. Руданецька О. С. Державно-вольовий характер правової політики / О. С. Руданецька // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : зб. тез учасн. I Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25 квітня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 255–258.

10. Руданецька О. С. Роль правової політики у процесі демократи­зації суспільних відносин / О. С. Руданецька // Державотворення та право­творення в Україні : матер. учасн. I регіон. наук.-практ. конф. (Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2013. – С. 98–100.

11. Руданецька О. С. Співвідношення механізму правового регулю­ван­ня та правової системи / О. С. Руданецька // Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (За­поріжжя, 26–27 квітня 2013 р.). – Запоріжжя : ГО «Істина», 2013. – С. 12–15.

12. Руданецька О. С. Правова політика держави як специфічна правова категорія / О. С. Руданецька // Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законо­давства : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 26–27 квітня 2013 р.). – Херсон : ВД «Гельветика», 2013. – С. 36–37.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка