Правова політика держави в умовах трансформації суспільства: теоретико-правовий аспект


Наукова новизна одержаних результатівСторінка6/18
Дата конвертації05.02.2019
Розмір181 Kb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота позиціонується як перше в українській теоретико-правовій думці комплекс­не монографічне дослідження, безпосередньо присвячене правовій політиці в умовах трансформації суспільства. У роботі сформульовано, низ­ку концептуальних положень, що вирізняються науковою новизною та ма­ють важливе теоретичне і практичне значення, зокрема:

уперше:

 • сформульовано теоретико-правове розуміння терміна «правова політика» як своєрідного соціального феномену, особливого виду політики, який ґрунтується на праві в його об’єктивному призначенні як засобу порядку, на засадах справедливості, свободи та рівності, відповідає об’єк­тивним потребам гуманітарного розвитку суспільства, соціального прог­ресу та реалізується задля забезпечення прав і законних інтересів кожного члена суспільства;

 • обґрунтовано цільовий аспект правової політики, що виявляється через принципи цілеспрямованості і доцільності; виокремлено види загаль­ноправових цілей та їх функції;

 • запропоновано напрями забезпечення стратегії і тактики пра­во­вої політики як найефективнішого показника життєдіяльності суспільства;

удосконалено:

 • класичне трактування правової політики як загальної волі держа­ви у правовій сфері через мотивування положення, що основним сти­мулю­вальним суб’єктом становлення і розвитку правової політики є окремий індивід;

 • положення щодо соціальних завдань правової політики в аспекті підвищення ролі права в суспільстві, зосередженості суб’єктів права на вдосконаленні нормативно-правових актів, підвищенні рівня правових знань серед населення та сприяння обізнаності громадян щодо законів;

 • тезу щодо розуміння правової політики як цілеспрямованої, по­стійної, стабільної діяльності, що відображає співпрацю держави, політич­них і громадських об’єднань та окремих громадян задля вироблення політи­ко-правового компромісу і досягнення стратегічних завдань, спрямованих на певний об’єкт;

 • положення про те, що крізь призму правової політики виявля­єть­ся ефективність правотворчості і правозастосування, їх якісна характерис­тика як форм правової політики;

 • твердження про те, що через правову політику реалізовується дер­жавна програма розвитку суспільства, зокрема виділено, що вона перед­бачає удосконалення всіх правових явищ відповідно до встановленої стра­тегії розвитку системи права, стану законності, правової культури та пра­восвідомості громадян;

набули подальшого розвитку:

 • питання організаційно-правових форм здійснення правової політи­ки держави в умовах трансформації суспільства;

 • твердження щодо розуміння правової політики держави як засобу взаємодії правової й політичної систем;

 • розуміння важливості факторів впливу правової політики держа­ви на юридичне і політичне життя суспільства;

 • наукові розробки, які стосуються засад удосконалення правової політики Української держави.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка