Правова політика держави в умовах трансформації суспільства: теоретико-правовий аспектСторінка8/18
Дата конвертації05.02.2019
Розмір181 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Особистий внесок здобувача. Усі сформульовані в дисертаційній роботі положення та висновки обґрунтовано на основі особистих дослі­джень автора.

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми загалом, окремих її аспектів, отримані узагальнення й результати було опри­люднено на наукових конференціях, семінарах, круглих столах, зокрема на: ІІІ Всеукраїнському круглому столі «Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні проб­леми та наукове прогнозування» (Львів, 9 грудня 2011 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми державотворення та право­творення в Україні» (Львів, 17 лютого 2012 р.), I Всеукраїнській науково-практичній конференції «Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави» (Львів, 25 квітня 2012 р.), I регіо­наль­ній науково-практичній конференції «Державотворення та правотво­рення в Україні» (Львів, 11 квітня 2013 р.), Міжнародній науково-практич­ній конференції «Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні» (Запоріжжя, 26–27 квітня 2013 р.), Міжнародній науково-прак­тич­ній конференції «Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства» (Херсон, 26–27 квітня 2013 р.).

Рукопис дисертації обговорювався й одержав схвалення на засі­дан­нях кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного уні­верситету внутрішніх справ.Публікації. Основні положення та висновки, сформульовані в дисер­тації, викладено в 12 публікаціях, з яких 5 – наукові статті, опубліковані у фахових виданнях, 1 публікація в зарубіжному виданні, 6 – тези доповідей на науково-практичних конференціях.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка