Реєстраційний код


ІІІ. Порядок медичного огляду льотного складу авіації та авіаційного персоналу Збройних Сил УкраїниСторінка28/174
Дата конвертації04.02.2019
Розмір6,57 Mb.
ТипЗакон
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   174
ІІІ. Порядок медичного огляду льотного складу авіації та авіаційного персоналу Збройних Сил України

1. Загальні положення

1.1. До льотного складу авіації Збройних Сил України належать:

льотчики;

штурмани;

інші члени льотних екіпажів;

курсанти ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу.

До АП Збройних Сил України належать:

парашутисти;

особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна;

особи з числа керівників польотів на аеродромі, їх помічники, керівники ближньої та дальньої зон, зони посадки, черговий штурман та черговий з прийому та випуску, керівники польотів в аеродромній зоні, на площадці цільового призначення, офіцери бойового управління, штурмани наведення, (далі — оператори УПР);планеристи, повітроплавці (військовослужбовці, військовозобов’язані, працівники, резервісти).

Медичний огляд льотного складу авіації, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, проводиться ЛЛК.

1.2. Основними завданнями медичного огляду, які покладаються на ЛЛК, є:

визначення за станом здоров’я, фізичним розвитком та індивідуальними психофізіологічними якостями ступеня придатності:

льотного складу — до льотної роботи;

операторів УПР — до керівництва та управління польотами;

парашутистів — до парашутних стрибків;

осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, планеристів, повітроплавців — до польотів;

визначення за станом здоров’я, фізичним розвитком та індивідуальними психофізіологічними якостями придатності кандидатів на навчання та курсантів — до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР;

визначення за станом здоров’я ступеня придатності військовозобов’язаних та резервістів (кандидатів у резервісти), які підлягають огляду ЛЛК,— до льотної роботи та роботи за фахом;

визначення ступеня придатності до військової служби осіб, які визнані непридатними за станом здоров’я до льотної роботи та роботи за фахом, до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР;

визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, травм, контузій та каліцтв у осіб, які оглядаються ЛЛК (військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, які призвані на збори, і осіб, звільнених з військової служби), які визнаються (визнані в період проходження військової служби або зборів) обмежено придатними, непридатними до льотної роботи та роботи за фахом, до навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, або потребують відпустки за станом здоров’я, звільнення від польотів, роботи за фахом, робіт і нарядів, а також причинного зв’язку захворювань, поранень, які заподіяли смерть;

виявлення серед оглянутих осіб таких, що за станом здоров’я потребують проведення лікувально-профілактичних або реабілітаційних заходів;

контроль за якістю лікувально-діагностичної та профілактичної роботи у військових лікувальних закладах та авіаційних частинах з метою збереження високої професійної працездатності льотного складу, АП;

визначення за станом здоров’я можливості виконання льотної роботи та роботи за фахом за кордоном;

вивчення впливу льотної роботи, роботи за фахом, навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, на стан здоров’я і психофізіологічні якості льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР;

накопичення, узагальнення та аналіз результатів медичного огляду льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, з метою вдосконалення лікарсько-льотної експертизи.

1.3. Основні завдання медичного огляду льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, вирішуються шляхом:

розробки медичних вимог до стану здоров’я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних якостей льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР;

розробки медичних показань для найбільш раціонального розподілу льотного складу за видами і родами авіації відповідно до стану здоров’я, фізичного розвитку, психофізіологічних якостей і льотної спеціальності;

розробки методик досліджень з метою вдосконалення медичного огляду льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР; залежно від стану здоров’я, виду і роду авіації;

проведення щорічних медичних оглядів ЛЛК, періодичних медичних оглядів з метою визначення ступеня придатності до льотної роботи та роботи за фахом, навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, а також виявлення впливу професійної діяльності на стан здоров’я та індивідуальні психофізіологічні якості;перевірки стану лікувально-діагностичної, профілактичної роботи, якості медичного огляду льотного складу, АП, кандидатів на навчання і курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, у військових лікувально-профілактичних закладах та авіаційних частинах;

медичного огляду льотного складу та АП для визначення ступеня придатності до виконання льотної роботи та роботи за фахом за кордоном;

медичного обстеження з метою визначення причинного зв’язку захворювань, травм у осіб, які підлягають огляду ЛЛК (військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби), які визнаються (визнані в період проходження військової служби або зборів) обмежено придатними, непридатними до льотної роботи, роботи за фахом та навчання у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, або потребують відпустки за станом здоров’я, звільнення від польотів, роботи за фахом, робіт та занять;

аналізу результатів медичного огляду і розробки пропозицій із зміцнення здоров’я і збереження високої професійної працездатності льотного складу, АП, курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР;

проведення науково-дослідної роботи.

1.4. Медичний огляд льотного складу, АП, кандидатів на навчання та курсантів ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, резервістів (кандидатів у резервісти) з числа льотного складу та АП — проводиться позаштатними постійно діючими ЛЛК, які створюються в:

ЦВЛК;

ВЛК ЦР;


ВЛК КР;

ОВК, Київському МВК та військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим;

ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР (ліцеїв);

ГЛЛК військових лікувальних закладів, які мають у штаті відділення лікарсько-льотної експертизи.

1.5. ЛЛК працює при денному освітленні та оглядає за один день не більше 30 осіб.

1.6. Медичною апаратурою та інструментарієм ЛЛК оснащується згідно з Переліком медичного майна, апаратури та інструментарію для проведення медичного огляду лікарсько-льотними комісіями (додаток 20).

1.7. Громадянам під час огляду ЛЛК висуваються медичні вимоги до стану здоров’я за відповідними графами Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до льотної роботи та льотного навчання у Збройних Силах України (далі — Перелік хвороб) (додаток 21), та пояснень щодо застосування статей Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до льотної роботи та льотного навчання у Збройних Силах України (додаток 22).

Кандидатам на навчання та курсантам ВВНЗ, який здійснює підготовку операторів УПР (першого року навчання), висуваються медичні вимоги до стану здоров’я за графою I Розкладу хвороб та за графою 4 ТДВ «Г».

Курсантам ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу, першого року навчання висуваються вимоги за графою І Переліку хвороб, починаючи з другого року навчання і при випуску з ВВНЗ висуваються медичні вимоги за графами II–V Переліку хвороб залежно від факультету та виду і роду авіації.

Льотчики та штурмани, які визнані придатними до льотної роботи за відповідною графою Переліку хвороб, визнаються придатними до льотної роботи за іншими графами Переліку хвороб, що передбачають менші вимоги до стану здоров’я.

У разі переводу льотного складу на інші типи літаків, щодо роботи на яких висуваються більш високі медичні вимоги до стану здоров’я, проводиться позачерговий медичний огляд ГЛЛК за графою Переліку хвороб, яка передбачає вимоги до стану здоров’я на даному типі літака.

Перенавчання на нову авіаційну техніку (нового покоління) проводиться лише після огляду ГЛЛК.При перенавчанні на інші типи літаків (у межах однієї графи Переліку хвороб) особи льотного складу направляються на ГЛЛК у разі, якщо вони допущені до льотної роботи з застосуванням статей Переліку хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності до льотної роботи.

Вимоги до стану здоров’я осіб, які підлягають огляду ЛЛК, на воєнний час викладені у додатку 23.

1.8. Льотний склад, який вступає у військові академії за льотним профілем підготовки на очну форму навчання, не повинен мати обмежень до льотної роботи. Військовослужбовці, визнані ЛЛК обмежено придатними до льотної роботи або придатними до неї за статтями Переліку хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку ступеня придатності, можуть бути допущені до заочної форми навчання.1.9. Медичному огляду ЛЛК підлягають:


з/п

Хто оглядається

ЛЛК, які проводять
медичний огляд

Графа
Переліку хвороб

1

2

3

4
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   174


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка