Реєстраційний код


Медичний огляд льотного складу, АП — військовозобов’язаних, резервістів (кандидатів у резервісти)Сторінка32/174
Дата конвертації04.02.2019
Розмір6,57 Mb.
ТипЗакон
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   174
4. Медичний огляд льотного складу, АП — військовозобов’язаних, резервістів (кандидатів у резервісти)

4.1. Медичний огляд льотчиків, штурманів — військовозобов’язаних проводиться в облікових цілях один раз на п’ять років, а також перед призовом на навчальні збори, перед призовом на військову службу й при змінах у стані здоров’я; інших членів екіпажів, АП — перед призовом на навчальні збори, перед призовом на військову службу й при змінах у стані здоров’я.

4.2. Попередньо на вказаних осіб оформляється картка медичного огляду того, хто вступає у ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, запитуються необхідні дані з лікувально-профілактичних закладів МОЗ України.

Особи, які виконують військовий обов’язок у запасі та працюють на льотній роботі та роботі за фахом на авіапідприємствах України, незалежно від форми власності, на медичний огляд ЛЛК ОВК в облікових цілях не направляються, а проходять медичний огляд ЛЛК у порядку, передбаченому розділом ІІІ Положення. При цьому обласний військовий комісаріат один раз на п’ять років запитує на цих осіб довідки із місця роботи про проходження ЛЛК для залучення до особової справи.

4.3. При призові на учбові збори, а також визначенні ступеня придатності до льотної роботи та роботи за фахом в облікових цілях медичний огляд проводять ЛЛК військових комісаріатів (міста Києва, областей, Автономної Республіки Крим), а за наявності показань — штатні ВЛК. Військовозобов’язані — особи льотного складу при зарахуванні на військову службу підлягають огляду в штатній ВЛК регіону або в госпіталі.

4.4. Керівництво й контроль за роботою ЛЛК військових комісаріатів (міста Києва, областей, Автономної Республіки Крим) здійснюються штатними ВЛК.

4.5. Перед початком роботи ЛЛК військових комісаріатів (міста Києва, областей, Автономної Республіки Крим) голова комісії проводить інструктаж членів комісії за методиками обстеження й Переліком хвороб. Одночасно розглядається документація на осіб, які підлягають огляду ЛЛК (результати попередніх медичних обстежень, причини звільнення в запас, картки амбулаторного хворого тощо).

4.6. Усі, хто підлягає огляду ЛЛК, обстежуються лікарями — спеціалістами ЛЛК, у тому числі стоматологом, їм проводяться ЕКГ у спокої й після фізичного навантаження, клінічні аналізи крові й сечі, крупнокадрова флюорографія або рентгеноскопія органів грудної клітки, рентгенографія придаткових пазух носа (крім операторів УПР). За медичними показаннями проводяться інші дослідження.

Результати обстеження й свої висновки лікарі — спеціалісти ЛЛК записують у Картку медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР. Постанова виноситься на засіданні ЛЛК.

Картки медичного огляду зберігаються у РВК разом з особовими справами військовозобов’язаних і надаються у навчально-авіаційний центр при направленні на збір.

4.7. У складних для діагностики випадках військовозобов’язані направляються на консультацію до відповідних спеціалістів або на всебічне стаціонарне обстеження у лікувально-профілактичні заклади МОЗ України. Акт обстеження направляється у відповідну ЛЛК, яка приймає постанову. При обстеженні у військових госпіталях постанову виносить ГЛЛК.

4.8. Якщо особи льотного складу — військовозобов’язані при призові на військову службу, на навчальні збори або при огляді в облікових цілях визнані такими, що потребують лікування (відстрочки для лікування), то за поданням ОВК місцеві органи охорони здоров’я прикріплюють їх на лікування до відповідних лікувально-профілактичних закладів МОЗ України.

4.9. Медичний огляд резервістів проводиться за рішенням районного військового комісара.

Особи, які відбираються для служби у військовому резерві за спеціальностями, що передбачають огляд ЛЛК,— льотчики, штурмани, інші члени льотних екіпажів, АП — проходять первинний і остаточний медичні огляди.

4.10. Первинний огляд проводиться ВЛК Р(М)ВК у порядку, передбаченому главою 4 розділу ІІІ цього Положення.

Щодо особи, яка оглядається та визнана придатною до служби у військовому резерві, приймається така постанова: «На підставі графи___ Переліку хвороб, придатний до служби у військовому резерві. Підлягає огляду лікарсько-льотною комісією.».

У Р(М)ВК на вказаних осіб заводиться Картка медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР.

4.11. Льотчики та штурмани направляються на стаціонарне обстеження та огляд ГЛЛК.

Інші члени льотних екіпажів, АП оглядаються ЛЛК ВЛК ЦР, ЛЛК ВЛК КР амбулаторно.

4.12. До направлення на амбулаторний огляд ЛЛК усім особам повинні бути проведені такі дослідження:

загальні клінічні аналізи крові та сечі;

тест на ВІЛ, маркери гепатитів «В», «С»;

аналіз крові на RW;

біохімічний аналіз крові на трансамінази крові, білірубін, цукор, сечовину, креатинін, загальний білок;

дослідження калу на яйця гельмінтів та цисти лямблій;

флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки;

ЕКГ в 12 відведеннях у спокої та після фізичного навантаження;

ендоскопічне або рентгенологічне дослідження та аналіз шлункового соку особам, які мають захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту;

дослідження дуоденального вмісту та УЗД органів черевної порожнини особам, які мають захворювання печінки та жовчовивідних шляхів;

рентгенологічне або ендоскопічне дослідження товстого кишечнику особам, які мають захворювання товстого кишечнику;

ректоскопія (з 40 років);

рентгенографія придаткових пазух носа (крім операторів УПР);рентгенографія хребта у двох проекціях після 35 років раз у чотири роки (крім операторів УПР);

УЗД щитовидної залози, серця, органів черевної порожнини, нирок та наднирників;

для жінок — огляд гінеколога та УЗД матки та її придатків.

Усі клініко-лабораторні та інструментальні методи досліджень повинні бути виконані не раніше ніж за місяць до початку медичного огляду ЛЛК. Додаткові медичні обстеження проводяться за відповідними показаннями.

4.13. Для вивчення ГЛЛК та ЛЛК разом із Карткою медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, подаються: картка первинного огляду ВЛК, дані із психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венерологічних диспансерів, наркологічних закладів, органів соціального забезпечення на тих, що визнані інвалідами, а також медична картка амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ України № 025/о) з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання.

4.14. Якщо офіцери запасу раніше служили у військах, тоді РВК у направленні на медичний огляд указує, коли й з якої причини вони були звільнені у запас, надає довідку про стан здоров’я на момент звільнення або її копію. На звільнених із військової служби за станом здоров’я у ЛЛК обов’язково надається Свідоцтво про хворобу або його копія.

4.15. До винесення ЛЛК заключної постанови проводиться дослідження на витривалість до помірних ступенів гіпоксії в барокамері (крім операторів УПР):

льотчикам та штурманам — під час огляду ГЛЛК;

іншим членам льотних екіпажів, АП — при первинному медичному огляді ЛЛК, у подальшому — один раз на п’ять років або за медичними показаннями.

Особи, які оглядаються, допускаються до огляду ЛЛК тільки після проведення санації порожнини рота.

4.16. Обсяг досліджень під час стаціонарного огляду ГЛЛК визначається у відділенні лікарсько-льотної експертизи залежно від наявного захворювання та відповідно до діючих наказів і методик досліджень із метою лікарсько-льотної експертизи, а за відсутності протипоказань проводяться й спеціальні дослідження.

4.17. У разі коли військовозобов’язаний при звільненні з військової служби був визнаний придатним до льотної роботи та роботи за фахом, за яким він бажає проходити службу у військовому резерві, та при цьому термін дії постанови ЛЛК не закінчився, він зараховується до служби у військовому резерві на підставі вищевказаної постанови.

На резервістів при визначенні ступеня придатності до служби у військовому резерві ЛЛК виносить одну з постанов відповідно до статей Переліку хвороб згідно з главою 5 розділу III Положення.

4.18. У подальшому льотчики, штурмани, інші члени льотних екіпажів, парашутисти, оператори УПР, особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, визнані придатними до льотної роботи та роботи за фахом на службі у військовому резерві, підлягають огляду ЛЛК раз на п’ять років, а також:

перед призовом на учбові збори, у програмі яких передбачено виконання льотної роботи та роботи за фахом;

при зміні у стані здоров’я;

при прийнятті на військову службу.

4.19. До початку амбулаторного медичного огляду ЛЛК усім особам проводиться:

флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки;

ЕКГ в 12 відведеннях у спокої та після фізичного навантаження;

загальні клінічні аналізи крові та сечі;

дослідження калу на яйця гельмінтів та цисти лямблій;

ендоскопічне або рентгенологічне дослідження та аналіз шлункового соку особам, які мають захворювання верхніх відділів шлунково-кишкового тракту;

дослідження дуоденального вмісту та УЗД органів черевної порожнини особам, які мають захворювання печінки та жовчовивідних шляхів;

рентгенологічне або ендоскопічне дослідження товстого кишечнику особам, які мають захворювання товстого кишечнику;

рентгенографія хребта у двох проекціях з 35 років раз у чотири роки (крім операторів УПР);

ректоскопія (із 40 років — раз у чотири роки);

дослідження крові на цукор (із 40 років);

вимірювання внутрішньоочного тиску (із 40 років);

для жінок — огляд гінеколога та УЗД матки та її придатків.

Результати обстежень, огляду спеціалістів і постанова ЛЛК заносяться в Картку медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР.

Картки медичного огляду того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, зберігаються у РВК і направляються у навчально-авіаційний центр при направленні на збір.

4.20. У разі коли лікарям амбулаторної ЛЛК важко остаточно визначити стан здоров’я резервіста, він направляється на стаціонарне обстеження та огляд ГЛЛК.

У разі визнання резервіста непридатним до льотної роботи та роботи за фахом, для служби у військовому резерві на нього складається Свідоцтво про хворобу. При цьому постанова про причинний зв’язок захворювань не приймається.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   174


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка