Реєстраційний код


Оформлення медичної документації ЛЛК та порядок представлення документів на затвердження та контрольСторінка34/174
Дата конвертації04.02.2019
Розмір6,57 Mb.
ТипЗакон
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   174
6. Оформлення медичної документації ЛЛК та порядок представлення документів на затвердження та контроль

6.1. Постанови затверджуються та контролюються згідно з таблицею:Які ЛЛК винесли постанову

Категорії осіб, на яких винесена постанова

Результати медичного огляду

Хто затверджує постанову

Хто здійснює контроль

1

2

3

4

5

ВЛК РВК, ЛЛК ОВК

Громадяни, кандидати на навчання в ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР (первинний та повторний огляди)

Непридатний до вступу

Затвердженню не підлягає

ВЛК регіонів
ЛЛК ВВНЗ

Кандидати на навчання в ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотного складу та операторів УПР

Непридатний до льотного навчання, навчання за фахом «оператор УПР»

Затвердженню не підлягає

ВЛК ЦРКандидати на навчання в ВВНЗ, які здійснюють підготовку інших членів льотних екіпажів

Непридатний до льотного навчання

Затвердженню не підлягає

ВЛК ЦР
ГЛЛК

1. Курсанти ВВНЗ, які здійснюють підготовку льотчиків, штурманів та операторів УПР

а) у період навчання

1. Непридатний до льотного навчання, навчання за фахом «оператор УПР»

ВЛК ЦР

ЦВЛК
2. Надати відпустку за станом здоров’я на 30 календарних днів з подальшим оглядом

Затвердженню не підлягає

ВЛК ЦР
3. Надати звільнення від роботи (польотів) з виконанням інших обов’язків військової служби на 30 календарних днів з подальшим оглядом

Затвердженню не підлягає

ВЛК ЦР

б) випускного курсу

Непридатний до роботи за фахом

ВЛК ЦР

ЦВЛК

2. Льотний склад, оператори УПР, парашутисти, особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна

1. Непридатний до льотної роботи

ВЛК ЦР

ЦВЛК

2. Обмежено придатний до льотної роботи (при первинному обмеженні)

ВЛК ЦР

ЦВЛК

3. При поновленні на льотну роботу

ВЛК ЦР

ЦВЛК

4. При знятті раніше винесеного обмеження в льотній роботі

ВЛК ЦР

ЦВЛК

5. Непридатний до участі у ММО, льотної роботи за кордоном

ВЛК ЦР

ЦВЛК6. Надати відпустку за станом здоров’я строком на 30, 45 календарних днів з подальшим оглядом

Затвердженню не підлягає

ВЛК ЦР
7. Надати звільнення від польотів з виконанням інших обов’язків військової служби строком на 30, 45 календарних днів з подальшим оглядом

Затвердженню не підлягає

ВЛК ЦР
3. Льотний склад, оператори УПР, парашутисти, особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань,— резервісти

Непридатні до служби у військовому резерві та роботи за фахом

ВЛК ЦР

ЦВЛК
ЛЛК ОВК (огляд в облікових цілях)

1. Льотний склад, оператори УПР, парашутисти, особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань, що перебувають у запасі

1. Непридатний до льотної роботи (роботи за фахом)

ВЛК регіону

ЦВЛК
2. Обмежено придатний до роботи за фахом

ВЛК регіону

ЦВЛК

3. При поновленні на роботу за фахом

ВЛК регіону

ЦВЛК

2. Льотний склад, керівники польотів, парашутисти, особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань,— кандидати у резервісти

Непридатний до служби у військовому резерві

ВЛК ЦР

ЛЛК ЦВЛК

6.2. При заповненні медичної книжки, картки медичного огляду лiкарi-спецiалiсти зобов’язані записати скарги, анамнез, дані об’єктивного обстеження, діагноз, рекомендацiї та свій висновок. За вiдсутностi захворювання лікар — спецiалiст ЛЛК робить запис «Здоровий», виносить постанову та ставить свій підпис. Постанова ЛЛК із вказівкою діагнозу та запропонованими лікувально-профілактичними заходами заноситься в медичну книжку (картку), підписується головою ЛЛК та скріплюється гербовою печаткою військової частини (закладу).

За необхідності оформляється довідка ВЛК.

При медичному огляді ГЛЛК постанова заноситься в медичну книжку в тому разі, якщо вона не підлягає затвердженню. Постанова, яка підлягає затвердженню ЛЛК ЦВЛК, ВЛК ЦР, заноситься в медичну книжку лікарем військової частини після отримання затвердженого свідоцтва про хворобу та завіряється гербовою печаткою військової частини. До отримання затвердженого свідоцтва про хворобу військовослужбовці до льотної роботи, роботи за фахом та навчання не допускаються.

У всіх випадках при виписці з госпіталю в медичну книжку повинні бути занесені результати обстеження лікарями-спеціалістами та результати проведених досліджень.

6.3. У вiйськових частинах, з’єднаннях, ВВНЗ медичнi книжки зберігаються в кабінеті начальника медичної служби військової частини (ВВНЗ). При переведенні льотного складу, групи керівництва польотами, операторів УПР, парашутистів, осіб, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна, в іншу частину, а також при направленні на курси підготовки льотного складу до військових академiй, до вiйськових госпiталiв медичні книжки видаються на руки в запечатаному вигляді.

Льотчикам, штурманам, іншим членам льотних екіпажів та, за необхідності, іншим особам, які оглянуті ЛЛК, надається довідка про проходження ЛЛК (додаток 25), яка є підставою для допуску до роботи за фахом у відрядженні. У довiдцi про проходження ЛЛК указуються фонові дані артеріального тиску та частоти пульсу, дата проходження поглибленого медичного огляду, барокамерних випробувань та коли надавалася чергова відпустка. Довідка скріплюється гербовою печаткою військової частини (установи).

Медичні книжки льотного складу, який звільнився, направляються разом з особовою справою до РВК (МВК) за мiсцем вiйськового облiку.

6.4. Кожна ЛЛК веде Книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК). Протоколи засідань ЛЛК підписуються головою, усіма членами комісії, що брали участь у роботі ЛЛК, та секретарем комісії.

У книгу протоколів засідань ЛЛК записуються паспортні дані особи, яка оглядається, скарги на стан здоров’я, стислий анамнез захворювання, номер історії хвороби (для ГЛЛК), основні дані об’єктивного обстеження, результати спеціальних досліджень, що підтверджують установлений діагноз захворювання, повністю діагноз захворювання та постанову ЛЛК.

У разі коли постанова ГЛЛК оформлюється свідоцтвом про хворобу, дозволяється не записувати в Книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) дані об’єктивного обстеження та результати спеціальних досліджень. При цьому один примірник свідоцтва про хворобу зберігається як додаток до книги протоколів засідань ЛЛК.

Голова ЛЛК відповідає за ведення книги протоколів засідань ЛЛК, оформлення постанов ЛЛК та їх обґрунтованість.

6.5. Свідоцтво про хворобу складається:

на осіб, які визнані непридатними до льотної роботи (льотного навчання, навчання за спеціальністю оператора УПР, парашутних стрибків, польотів, керівництва польотами);

на осіб, які уперше визнані обмежено придатними до льотної роботи;

при знятті раніше винесеного обмеження до льотної роботи;

при поновленні на льотну роботу (льотне навчання, навчання за профілем оператора УПР, керівництво польотами, парашутні стрибки, польоти);

на осіб, уперше допущених до роботи за фахом відповідно до Положення;

при виявленні протипоказань до виконання льотної роботи та роботи за фахом в іноземних державах (участі в ММО та проходженні військової служби за кордоном).

При винесенні постанови ЛЛК про звільнення від польотів із виконанням інших обов’язків військової служби, про надання відпустки за станом здоров’я складається довідка ВЛК.

У разі коли при проведенні амбулаторного огляду ЛЛК виноситься постанова про необхідність стаціонарного обстеження та огляду ГЛЛК, заповнюються всі розділи медичної книжки та книги протоколів.

На військовозобов’язаних свідоцтво про хворобу складається в разі визнання їх непридатними, уперше обмежено придатними до льотної роботи та роботи за фахом і при поновленні на льотну роботу.

6.6. Свiдоцтва про хворобу повиннi бути складенi таким чином, щоб при розглядi у штатній ВЛК за вiдсутностi оглянутого було видно, що проведено всi необхiднi дослiдження, а встановлений дiагноз та постанова обґрунтованi результатами дослiджень.

При складаннi Свiдоцтва про хворобу, довiдки ВЛК заповнюється пункт про причинний зв’язок захворювання, травми відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу. На вiйськовозобов’язаних та на військовослужбовців, які визнані здоровими, пункт про причинний зв’язок у свiдоцтві про хворобу не заповнюється.

6.7. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається та подається на розгляд у штатну ВЛК із медичною та льотною (службовою) характеристиками:

у п’яти примірниках — на генералів (адміралів);

у чотирьох примірниках — на інших військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів.

Перші примірники свідоцтва про хворобу на всі категорії оглянутих зберігаються в штатній ВЛК протягом п’яти років із подальшою здачею у відповідний архів установленим порядком;

три примірники висилаються у відповідний відділ кадрів або командиру військової частини, який направив військовослужбовця на огляд, з них:

два примірники на генералів (адміралів), офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців за контрактом підшиваються до їх особових справ;

один примірник видається військовослужбовцю на руки командиром військової частини для проходження МСЕК;

п’ятий примірник на генералів (адміралів) ЦВЛК направляє до кадрового органу.

6.8. Свідоцтво про хворобу з незатвердженою штатною ВЛК постановою повертається до ЛЛК, де було оформлене, з викладенням причин, через які воно не затверджене, та з необхідними вказівками. Один примірник свідоцтва про хворобу з незатвердженою постановою зберігається в штатній ВЛК протягом 3 років.

Термін оформлення свідоцтва про хворобу ГЛЛК — не більше 5 робочих днів із дня огляду.

Термін розгляду експертних документів ЛЛК ЦВЛК, ВЛК ЦР — не більше 5 робочих днів. Термін розгляду може бути продовжений, коли необхідне отримання додаткової інформації для прийняття рішення.

6.9. Медичну характеристику на осіб, які підлягають огляду ЛЛК, складає начальник медичної служби військової частини, вона повинна мати такі основні дані:

військове звання, П. І. Б., займана посада та спеціальність, рік народження, який ВВНЗ закінчив та коли, коли призивався в Збройні Сили України;

з якого часу військовослужбовець перебуває під лікарським спостереженням у військовій частині;

дата, діагноз та постанова попередньої ЛЛК;

коли та в якому закладі проходив попередній стаціонарний медичний огляд ГЛЛК, діагноз та постанова;

загальна характеристика фізичного стану та працездатності в міжкомісійний період;

звертання по медичну допомогу та кількість днів працевтрат;

дані лікарського спостереження за роботою за фахом, витривалість до польотів, прискорень та інших льотних навантажень, медичний аналіз найбільш часто повторюваних помилок при виконанні польотних завдань, вплив льотної праці на перебіг наявного захворювання, направленість на продовження роботи за фахом, якість виконання обов’язків за фахом;

динаміка частоти пульсу, артеріального тиску в процесі льотної роботи за даними передпольотних, міжпольотних та післяпольотних обстежень;

інші об’єктивні дані, які мають значення для спеціалістів військових лікувально-профілактичних закладів;

індивідуально-психологічні особливості (риси характеру, емоційний стан тощо);

цілеспрямованість на продовження роботи за фахом;

сімейні стосунки, побутові умови, звички;

випадки звільнення від службових обов’язків чи усунення від льотної роботи за медичними вимогами, їх причини;

причини направлення на медичний огляд;

думка лікаря військової частини про подальше використання на льотній роботі.

Медична характеристика підписується начальником медичної служби та скріплюється гербовою печаткою частини.

Медичні характеристики на командирів військових частин та з’єднань складаються вищим начальником медичної служби.

Льотну (службову) характеристику складає безпосередній начальник та затверджує командир військової частини.

Характеристика повинна мати такі основні дані:

займана посада, спеціальність, вiйськове звання, П. І. Б., який вiйськовий навчальний заклад та коли закінчив;

з якого часу на льотнiй роботi (роботі за фахом) та у вiйськовiй частинi;

якiсть виконання роботи за фахом та службових обов’язкiв;

чи впливають вiдхилення у станi здоров’я на роботу за фахом;

тип лiтака (вертольота);

загальний налiт;

висновок про можливiсть продовження роботи за фахом.

Медична та льотна характеристики при направленні на стаціонарну ЛЛК складаються в двох примірниках.

6.10. Свiдоцтва про хворобу та характеристики не повиннi містити таємних даних та пересилаються з супровідною, у якiй вказується місцезнаходження вiйськової частини з поштовим iндексом, куди повинно бути направлено свiдоцтво про хворобу.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   174


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка