Сила слова у спадщині ВСторінка24/45
Дата конвертації05.02.2019
Розмір1,9 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   45
Література:

  1. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. – К.: «Рад. школа», 1987. – 512 с.

  2. Макаренко А.С. Твори в семи томах. – Т.5. Загальні питання теорії педагогіки. Виховання в радянській школі. – К.: «Радянська школа», 1954. – 484 с.

  3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – Т.2. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.

  4. Сухомлинський В.О. Йти вперед! // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С.10-15.

Мусієнко В.С.*

В.о.сухомлинський про патріотичне виховання дітей дошкільного віку

Проблема патріотичного виховання надзвичайно значуща для всіх ланок освіти, починаючи з дошкільної. Спадщина В.Сухомлинського має велике значення у вирішенні цього питання. Адже саме основоположним підґрунтям у досвіді вітчизняного педагога є ідея патріотичного виховання, яка набуває актуальності у наш час.

Проблему патріотичного виховання дошкільників, ознайомлення дітей з рідним краєм розглядали багато науковців: А.Богуш, А.Макаренко, С.Русова, К.Ушинський. Ціннісні підходи до формування нових тенденцій виховання патріотизму розкрито в працях українських учених: І.Беха, А.Богуш, В.Котирло, Д.Пащенка, М. Щербаня та ін. Різноманітні складові патріотичного виховання розглянуто у сучасних наукових дослідженнях Т.Гавлітіної, Г.Гуменюк, В.Гонського, М. Качур, О.Сухомлинської та ін.

Метою нашої статті є розкриття поглядів В. Сухомлинського на проблему патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

У педагогічній системі В.Сухомлинського важливе місце займає пи­та­ння патріотичного виховання дітей. Видатний педагог вважав, що витоками й методами такого виховання є рідна мова, природа, праця, моральна кра­са людської поведінки, творчість, історичне минуле нашого народу. «Зав­дання вихователя полягає в тому, щоб відкрити перед кожним вихованцем усі джерела, якими живиться могутнє почуття любові до Батьківщини. Це й природа рідного краю, і мати з батьком, і рідне село, місто…» [4, с.133].

Виховувати патріота В. Сухомлинський пропонував починати з дитин­ства, адже це найважливіший період людського життя. Великий педагог підкреслював: «У дитинстві починається тривалий процес пізнання – пізнання і розумом, і серцем – тих моральних цінностей, що лежать в основі моралі: безмежної любові до Батьківщини, готовності віддати життя за її щастя, велич, могутність, непримиренність до ворогів Вітчизни» [5, с. 16].

Особливу роль мови, усної народної творчості, літератури В.Сухомлинський вбачав у справі патріотичного виховання дітей, любові до рідного краю, свого народу, його традицій, звичаїв, мистецтва, культури, історії. Слово – вихователь доброти, чесності, гуманності, почуття громадського обов’язку, любові до природи, праці.

У своїй праці «Серце віддаю дітям» В.Сухомлинський вказує, що «казка – благодатне джерело виховання любові до Батьківщини, яке нічим не можна замінити» [5 с.177]. Із казок діти черпають перші уявлення про минуле нашої Батьківщини, справедливість, про всеперемагаючі сили добра. Як зазначав великий педагог казка є засобом патріотичного виховання. «Казка виховує любов до рідної землі вже тому, що вона – творіння народу», «казка – животворне джерело дитячого мислення, благородних почуттів і прагнення» – підкреслював він [5, с.176, 177].

Учений-педагог надавав великого значення природознавству. Василь Олександрович підкреслював, що треба навчити дітей розуміти природу, піклуватися про її збереження і примноження її багатств. Найголовнішими умовами виховання бережливого ставлення до природи, за його переконанням, є пізнання та вивчення рідного краю, активна практична діяльність. Пізнання та вивчення природи рідного краю, на думку В.Сухомлинського, необхідно починати із спостережень у природі, адже саме вони допоможуть створити цілісну картину довкілля.

Саме методам безпосереднього ознайомлення дітей з природою В.Сухомлинський надавав першочергового значення «Ведіть дітей у ліс, до річки, на луг, – писав він, – відкрийте перед ними джерело, без якого неможливе повноцінне духовне життя, і ви побачите, як діти стануть розумними, спостережливими, кмітливими» [3, с.45].

В. Сухомлинський адресував свої праці не лише вихователям,


а й батькам. Він вважав, що родина, сімейний уклад мають першорядне значення у патріотичному вихованні дітей дошкільного віку. На його думку родина – це мала Батьківщина, на ґрунті, якої будується велика Батьківщина. Він зазначав: «Дитина уважно слухатиме батька й матір, слово «Батьківщина» набуватиме в її думках і почуттях конкретного характеру, викликатиме живі образи праці й творчості» [6, с.30], «…коли вікно у світ розчинятимуть не тільки вчитель, а й найближчі люди, то почуття патріотизму формуватиметься в дитини на особливо міцній основі» [6, с.30].

Для формування в дітей дошкільного віку початкових соціальних уявлень, моральних суджень і оцінок потрібно насамперед накопичити в них конкретні враження про навколишнє життя, збагатити їх певними знаннями про суспільні явища, події, громадську поведінку людей. Створенню в дітей конкретних вражень і прикладів патріотичної поведінки сприяє організація й проведення зустрічей з учасниками боїв за рідну країну, з кращими представниками різноманітних професій. Так, у своїй праці «Про деякі сторони виховання радянського патріотизму» В.Сухомлинський наголошує: «…патріотизм передових людей служить дітям прикладом для наслідування. Тому про кращих людей діти повинні чути з уст батька і матері тільки хороші слова» [6, с.30].

Однак лише ознайомлення із суспільним життям не вирішує завдань патріотичного виховання. Водночас не можна ігнорувати значущості ознайомлення дітей з історією і сучасністю рідної країни, іншими суспільними явищами.

Концепція дошкільного виховання в Україні актуалізує народознавчі, українознавчі та краєзнавчі напрями патріотичного виховання. Прилучаючись до народознавства діти поступово розуміють, що кожен народ має звичаї, які є спільними для всіх людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну творчість, розширюючи уявлення про народні промисли вони поступово отримують цілісне уявлення про втілену в художній і предметній творчості своєрідність українського народу [2].

Важливу роль у патріотичному вихованні В.Сухомлинський відводив саме ознайомленню дітей з традиціями і культурою свого народу, формуванню знань про історію держави. У творі «Серце віддаю дітям» він зазначає: «Коли ми дивимося на чудові фрески Київської Софії, ми сприймаємо їх як частку життя народу, творіння його могутнього таланту, і в нашій душі пробуджується почуття гордості за творчий дух, думку, майстерність» [5, с.177].

Патріотичне виховання дітей дошкільного віку має поєднуватися з вихованням їх у дусі миру, «…в дусі дружби народів» [6, с.32].

Змістом мирних відносин є любов і повага до ближнього, щирість, співпереживання, привітність, розуміння, вміння допомагати тим, хто потребує допомоги, почуття солідарності та відповідальності стосовно інших. У дошкільному закладі доцільно знайомити дітей з народами, які населяють нашу країну та сусідні держави, з казками, іграми, побутом інших народів, а також із представниками інших країн, що є носіями іноземної мови, яку діти вивчають у дошкільному закладі.

У процесі патріотичного виховання дітей відомий педагог важливу роль відводить праці, добрим справам, корисним для інших дітей і дорос­лих. Посильна колективна праця має велике значення для формування у громадянина-патріота таких важливих рис, як потреба в праці, чесне виконання обов’язку, турбота про колектив, готовність допомогти товаришу, вміння переборювати труднощі. Почуття патріотизму «…формується в живій діяльності, насамперед за допомогою залучення дітей до суспільно корисної праці, яка цінна не стільки своїми наслідками, скільки виховним ефектом», наголошує В. Сухомлинський [6, с.34].

Повноцінний гармонійний розвиток малят В.Сухомлинський не мислив поза грою. Для закріплення та поглиблення соціальних почуттів дітей важливо підтримувати та стимулювати творчі ігри, які є могутнім чинником поглиблення почуттів дитини. Гра проявляє і розвиває розумові здібності і творчу активність дошкільнят, допомагає оволодіти різноманітними знаннями, уміннями та навичками, вчить бути дисциплінованими, наполегливими, витриманими, відповідальними, ініціативними. Через колективну гру здійснюється пізнання і входження у систему суспільних відносин.

Отже, творчий доробок видатного педагога В.Сухомлинського з пи­тання патріотичного виховання дітей дошкільного віку є значним внеском у скарбницю педагогічної думки. Теоретичні положення, педагогічні висновки, методичні поради, які він розробив, набувають особливої актуальності у наш час.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Алерген-специфічна імунотерапія алергічних захворювань
2014 -> Тренінг профілактики алкогольної залежності підлітків
2014 -> Перелік питань до складання екзамену з Педіатрії
2014 -> Управління охорони здоров’Я
2014 -> Перелік питань для аудиторної контрольної роботи №1 розділу “Загальгна мікробіологія
2014 -> Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового
2014 -> Перелік тем навчальної дисципліни
2014 -> Перелік питань до складання комплексного кваліфікаційного екзамену з навчальної дисципліни: „Педіатрія”
2014 -> Крок Фармація Мікробіологія 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   45


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка