Сила слова у спадщині ВСторінка27/45
Дата конвертації05.02.2019
Розмір1,9 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   45
Література:

  1. Валовик О.А. Мотивація педагога як умова зростання професійної компетентності // Управління школою (Осн). – 2009.- № 10. – С.10-13.

  2. Голубенко М.К. Сучасні форми з педкадрами / Упоряд. М.К. Голубенко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с.

  3. Голубенко М.К. Робота методичних центрів із педагогічними кадрами / Упоряд. М.К. Голубенко. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с.

  4. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – Київ, Центр навчальної літератури, 2003. – 360 с.

  5. Макаренко А.С. Твори: в 7-ми т. / А.С. Макаренко – К.: Радянська школа, 1953-1955

Т. 1. – 1953. – 442 с.

Т. 2. – 1953. – 444 с.

Т. 3. – 1954. – 465 с.

Т. 4. – 1954. – 421 с.

Т. 5. – 1954. – 439 с.

Т. 6 – 1955. – 420 с.

Т. 7 – 1955. – 498 с.


  1. Сахно Л.І. Підвищення професійної компетентності педагогів // Завуч. Усе для роботи (Осн).- 2010. – № 13/14. – 39 – 54.

  2. Чернікова Т. Професійне становлення педагогів як пріоритет розвивального управління // Т. Чернікова // Підручник для директора: Педагогічне вид.во «Плеяди», 2007., листопад. – С. 17-24.

  3. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. / В.О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа, 1976–1977.

Т. 1. – 1976. – 654 с.

Т. 2. – 1976. – 654 с.

Т. 3. – 1977. – 670 с.

Т. 4. – 1976. – 640 с.

Т. 5. – 1977. – 639 с.

Образцова О.М.*

Ідеї трудового виховання учнів у творчій спадщині В.О. Сухомлинського

Сучасний етап розбудови системи освіти України ставить на порядок денний формування творчої особистості, здатної до реалізації свого трудового потенціалу в умовах конкуренції, до нарощення людського капіталу держави. Реалії сьогодення зумовлюють нагальну потребу в ак­тив­них, діяльних, інтелектуально творчо і духовно розвинених громадянах. Принципово нові цивілізаційні виклики третього тисячоліття потребують нових тенденцій в розвитку національної освіти, відповідних знань, компетентностей, внутрішньої позиції особистості, уміння діяти в нестан­дартних ситуаціях, швидко орієнтуватися у змінних умовах, створювати щось нове.

Тож провідною у державній політиці є проблема творчості, інтелекту, креативної освіти. Означені чинники вплинули також на визначення термінологічного апарату досліджуваного процесу. Він обґрунтовувався у філософській та педагогічній думці. Певний вплив на розвиток теорії трудового виховання мали праці В.Мономаха, Т.Мора, Я.Коменського,
Ж.-Ж.Русо, Й.Песталоцці, Р.Оуена, К.Ушинського А.Макаренка, В.Сухомлинського та ін.

На думку В.Сухомлинського, «трудова діяльність дітей повинна бути творенням краси, одухотворена романтикою пізнання» [1, с. 157].

З нашої точки зору, процес формування творчих здібностей учня у трудовому навчанні тісно взаємопов’язаний з його почуттєвою сферою життя. Дитина здатна проявити їх у виконанні тих творчо-технологічних завдань, які приносять їй задоволення, радість. В.Сухомлинський вважав, що «чим глибша радість праці, тим більше діти дорожать власною честю, тим наочніше бачать у діяльності самих себе – свої зусилля, своє ім’я»
[1, с.208].

На думку В.Сухомлинського, «майстерність рук – це не що інше, як втілення допитливого розуму, кмітливості, творчої уяви. І дуже важливо, щоб у дитячі роки кожна дитина здійснила руками свій задум» [1, с. 220]. Великий учитель наполягав на тому, що «кожен вихованець у роки дитинства повинен глибоко пережити «радість праці», яка має бути не тільки дитячою, але й першою громадянською радістю. Щоб через працю, як через широку стежку, дитина входила в суспільне життя, пізнавала людей і саму себе, переживала перше почуття громадянської гордості»


[1, с. 227].

Важливість трудового виховання, виховання працею полягає у його впливі на становлення особистості, здатної до творчості, до переживання радості творення, гордості за результати власних зусиль. Василь Олександрович наголошував: «Почуття радості здатний пережити лише той, хто вміє напружувати сили, знає, що таке піт і втома. І якщо в дитинстві немає посильного трудового напруження, для дитини залишається недоступним і щастя праці. Радість праці – це краса буття; пізнаючи цю красу, дитина переживає почуття власної гідності, гордість від усвідомлення того, що труднощі подолані» [2, 123].

Неоціненна роль ручної праці в інтелектуальному розвитку дитини. З давніх-давен відомий вплив розвитку дрібної моторики на розвиток мовлення й мислення дитини. Причому вплив цей – взаємний. Виконання трудових дій сприяє розвитку уваги, окоміру, уяви, пам’яті, логічних операцій (аналізу, синтезу, порівняння, зіставлення тощо), творчих здібностей, уміння формулювати висловлення, ставити запитання; поповненню активного словника. Розвинене мислення, у свою чергу, сприяє більш продуктивному і якісному виконанню трудових операцій.

На думку О.Хохліної, «ефективність виконання трудових завдань залежить від сформованості в учня таких розумових дій, як уміння аналізувати, усвідомлювати, узагальнювати» [3, с. 34].

Творчо-технологічну діяльність, з нашої точки зору, можна вважати основою формування у дітей ціннісного ставлення до трудової діяльності. «Чим значиміший матеріальний результат праці, тим більше можливостей для формування переконань, тим глибші почуття, які супроводжують процес праці» [2, с.324].

Одержання позитивного результату при вирішенні творчо-технологічної задачі, на нашу думку, сприяє стимуляції подальшої креативної активності учня, формуванню оцінних суджень та ціннісних орієнтацій. Самооцінка творчих виробів у присутності товаришів розвиває в дітях почуття відповідальності, навчає їх об’єктивно оцінювати дії кожного, привчає до критики й самокритики. Одержання матеріального результату, включення у відношення членів колективу як важливі елементи виробничої діяльності дорослих, сприяють моральному дорослішання школярів, прискорюють соціальне зростання дітей та духовний розвиток учнів, зокрема здатність до відповідальності за зміст свого життя, розуміння та врахування інтересів і потреб інших людей, прагнення до гармонії між внутрішнім та зовнішнім світом, працелюбність, чесність, справедливість, доброчинність тощо.

Вважаючи творчість однією з важливих умов духовного життя дитини, В.Сухомлинський стверджував, що «духовне життя дитини повноцінне тоді, коли вона живе у світі гри, музики, фантазії, творчості. Духовність становить собою творчість, привнесену в кожну мить життя» [1, с.156].

Існують різні погляди на природу креативності: одні науковці повністю ототожнюють творчість з інтелектом, інші вважають, що творчість пориває з інтелектом і має власну суверенність. Розгляд сучасних концепцій і технологій креативної освіти не вичерпує всього арсеналу ідей, підходів, теорій творчого розвитку молодших школярів – означений контекст дає змогу розглядати творчість у якості процесу народження нового, що об’єктивно здійснюється в природі (зародження, зростання, визрівання) або людині (створення нових думок, почуттів або образів, які стають безпосередніми регуляторами творчих дій); як стан натхнення, що, будучи спалахом енергетичного потенціалу, у формуванні творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці сприятиме плеканню людини творчого типу.

Отже, творчо-технологічна діяльність молодших школярів у процесі трудового навчання не тільки сприяє ускладненню їх психічних процесів (сприймання, пам’яті, уваги, уяви, креативного мислення), розвитку розумових операцій (синтезу й аналізу, узагальненню та абстракції),
а й формуванню характеру і ціннісних морально-вольових людських якостей учнів (любові до праці, старанності, наполегливості, допитливості, цілеспрямованості, ініціативності, самостійності, уміння визначати кращий спосіб виконання роботи та доводити справу до кінця), підвищенню інтересу до відповідних знань, появі впевненості у своїх силах, бажанню самостійно вдосконалювати трудові уміння й навички.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Алерген-специфічна імунотерапія алергічних захворювань
2014 -> Тренінг профілактики алкогольної залежності підлітків
2014 -> Перелік питань до складання екзамену з Педіатрії
2014 -> Управління охорони здоров’Я
2014 -> Перелік питань для аудиторної контрольної роботи №1 розділу “Загальгна мікробіологія
2014 -> Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового
2014 -> Перелік тем навчальної дисципліни
2014 -> Перелік питань до складання комплексного кваліфікаційного екзамену з навчальної дисципліни: „Педіатрія”
2014 -> Крок Фармація Мікробіологія 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   45


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка