Сила слова у спадщині ВСторінка38/45
Дата конвертації05.02.2019
Розмір1,9 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45
Література:

  1. Бех І. Д. Виховання особистості / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.

  2. Олпорт Г. Становление личности: избранные труды / Гордон Олпорт; под общ. ред. Д. А. Леонтьева; пер. с англ. Л. В. Трубицыной, Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. – 461 с.

  3. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1978. – 263 с.

  4. Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлин ський // Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. / редкол.: О. Г. Дзеверін (голова) та ін. – К.: Рад. шк., 1976. – Т. 3. – 1977. – С. 281 – 582.

Фокіна Т.Ю.*

Деякі аспекти педагогічної концепції А.Макаренка у світлі сучасних проблем національного вихованняОдним із стратегічних завдань реформування національної освіти в Україні визначено національне виховання молоді, мета якого – формування національно свідомого громадянина України, патріота своєї Батьківщини і вірного продовжувача традицій свого народу.

Значна кількість нормативних документів та публікацій в педагогічній пресі є свідченням постійних пошуків науковцями оптимального вирішення проблем виховання підростаючого покоління. З нашої точки зору, ґрунтов­не та об’єктивне вивчення передових педагогічних ідей і педагогічного досвіду, накопичених упродовж усієї історії розвитку педагогічної науки та практики допоможе у розробці сучасних моделей виховних систем.

Особливе місце серед досягнень вітчизняної та світової науки займає педагогічна творчість А.Макаренка, яка є об’єктом постійної уваги не тільки освітян, а й усієї громадськості. Про масштаби розповсюдження творчого доробку вчителя-новатора та публікацій про нього свідчать матеріали п’яти бібліографічних покажчиків, присвячених його діяльності, які були видані ще за часів Радянського Союзу. У 2008 р. колективом ДНПБ України ім.В.О.Сухомлинського до 120-річчя від дня народження видатного педагога-гуманіста зі світовим визнанням було підготовлено бібліо­графіч­ний покажчик «Спадщина А.Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності: 1991–2008 рр.» Організація ЮНЕСКО занесла А.Макаренка до списку найвидатніших педагогів ХХ століття. У вересні 1991 р. створено Міжнародну Макаренківську асоціацію (Полтава, 1991).

Досвід педагога широко використовується в зарубіжних освітніх системах Німеччини, Данії, Китаю, Японії, Угорщини, Польщі, Чехії, США, Ізраїлю, Росії.

В Україні аспекти багатогранної педагогічної системи класика світової педагогіки вивчали Н.Абашкіна, М.Гетьманець, І.Зязюн, І.Кривонос, П.Лисенко, Ф.Науменко, М.Ніжинський, М.Ярмаченко тощо.

С.Щербина вважає, що «тривалі дослідження світових і вітчизняних макаренкознавців дали змогу виділити такі концептуальні положення педагогічної системи А.Макаренка: суть виховання як суспільного явища; єдність виховання і життя; мета виховання як розгорнута програма формування людської особистості; колектив як метод виховання; взаємовідносини колективу і особистості; самоуправління у колективі; виховання свідомої дисципліни; зв'язок навчання із продуктивною працею; праця як постійний компонент системи виховання; залучення вихованців у різноманітні життєві сфери, виховання господаря життя; традиції й їх виховна роль; педагогічний колектив і його центр; всебічний розвиток особистості; роль сім'ї у вихованні дітей» [7].

Досвід А.Макаренка включає в себе важливі аспекти теорії та практики виховання, що тою чи іншою мірою висвітлюють гострі педагогічні проблеми сьогодення.

Суперечливість економічного, соціального, політичного розвитку суспільства, невідповідність між високим рівнем освіти і культури дорослих і незадовільним матеріальним рівнем їхнього життя призвело до зростання негативних явищ серед учнівської молоді, зокрема злочинності. Безперечно, економічні та соціальні фактори мають велике значення, але одним з вирішальних факторів є виховання підростаючого покоління, якому, нажаль, не приділяється належної уваги. У вирішення цієї проблеми, з нашої точки зору, може допомогти досвід А.Макаренка, що ввійшов в історію педагогічної думки як педагог, котрому вдалося перевиховати дітей-правопорушників в трудовій колонії ім.М.Горького (1920-1928рр, під Полтавою, з 1926р. в Куряжі поблизу Харкова) і дитячій комуні ім.Ф.Дзержинського (1927-1935, в передмісті Харкова).

Загострення соціальних і політичних катаклізмів у 90-ті роки XX сто­ліття зумовили розвиток безпритульності в Україні, що породила третю хвилю соціального сирітства (перші дві пов’язані із світовими війнами). На думку В.Пащенка, «його колективістська педагогіка давала значно менше деструктивних та антигромадський проявів, ніж сучасна індивідуалістська педагогіка розвинених країн світу» [6, с.34]. Вчитель здійснював перевиховання через залучення своїх вихованців як до побутового самообслуговування, так і до рентабельної продуктивної праці, що забезпечувало можливість не лише виживати фізично, а й формувати оптимістичний погляд на свою подальшу долю, прагнення досягти власною працею «завтрашньої радості». В процесі означеної діяльності підлітки знайомилися з реальними виробничими відносинами, отримували надійну професію, організаційні навички, досвід взаємодопомоги, відчуття захищеності у колективі і суспільстві.

Досягнуті у 20-30 рр. XX ст. успіхи видатного педагога в боротьбі з безпритульністю довели, що виховання в інтересах держави є плідним лише тоді, коли воно поєднується з розвитком творчої індивідуальності, стимулюючи водночас моральні почуття та емоції.

Криза сім’ї, яка простежується у сучасному суспільстві, зумовлена не тільки соціально-економічними умовами життя, а й відсутністю єдиної стратегії, послідовності виховання дітей у сім'ї, нерозумінням самоцінності й унікальності кожної дитини, неспроможністю батьків прогнозувати наслідки виховання, скорочення вільного часу різко зменшило час сімейного спілкування як у подружжя, так і у батьків з дітьми.

Проблеми сімейного виховання зі справжньою майстерністю розв’язував А.Макаренко, концепція сімейного виховання якого визначена у працях «Книга для батьків» [4] та «Лекціях про виховання дітей» [5].

Весь свій досвід педагог спрямовував на те, щоб виховати справжнього громадянина своєї Батьківщини – всебічно розвинену, працьовиту, творчу, колективістську, людину зі стійкими моральними принципами. Загальні умови сімейного виховання, виховне значення структури сім'ї та специфіка виховання однієї дитини, сімейний колектив та його особливості, роль батька й матері та їх авторитету у вихованні дітей, статеве виховання дітей, взаємозв'язок сім'ї і школи – це далеко не весь перелік питань, які знайшли відображення на сторінках його книг.

На думку педагога, «основною проблемою виховання громадянина є виховання свідомої дисципліни, колективної етики, зміст якої полягає у вихованні людини, в якій гармонійно поєднувалися б власні інтереси з інтересами суспільства» [1, с.152].

Слід зазначити, що погляди А.Макаренка на мету і основні завдання виховання суголосні сучасним вимогам Державної національної програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) [2], Закону України «Про освіту» [3], де наголошується, що мета виховання в сучасній українській школі – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.Таким чином, аналіз педагогічних праць і діяльності А.Макаренка дає можливість стверджувати, що педагог-новатор створив унікальну систему виховання, яка займає гідне місце в побудові сучасних виховних систем. Все своє життя він присвятив тому, щоб привести виховання в точну відповідність з розвитком суспільства, а педагогічну думку зробити міцною умовою прискорення соціально-економічного прогресу.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Алерген-специфічна імунотерапія алергічних захворювань
2014 -> Тренінг профілактики алкогольної залежності підлітків
2014 -> Перелік питань до складання екзамену з Педіатрії
2014 -> Управління охорони здоров’Я
2014 -> Перелік питань для аудиторної контрольної роботи №1 розділу “Загальгна мікробіологія
2014 -> Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового
2014 -> Перелік тем навчальної дисципліни
2014 -> Перелік питань до складання комплексного кваліфікаційного екзамену з навчальної дисципліни: „Педіатрія”
2014 -> Крок Фармація Мікробіологія 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка