Тема 1 держава і право стародавнього сходуСторінка1/137
Дата конвертації20.12.2018
Розмір3,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137

Тема 1

ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
Під Стародавнім Сходом розуміють, як правило, країни Близького Сходу (Єгипет, Ассиро-Вавилонська держава, Хетське царство, Урарту, Фінікія, Палестина, Персія). Ін­коли до цього списку додають Давню Індію і Давній Китай. Саме тут виникли перші в історії людства держави та скла­лися найбільш ранні правові системи. Для порівняння, пер­ші держави в Європі з'явилися на 1-1,5 тис. років пізніше, ніж на Близькому Сході чи в Індії.

АЗІАТСЬКИЙ СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА


За родового ладу земля, вода, мисливські та рибні угіддя знаходилися у користуванні усіх членів общини. Перехід до металевих знарядь праці дозволив різко підвищити її продуктивність і тим самим заклав підмурок для виникнен­ня класового суспільства.^ появою надлишкового продук­ту з'являється майнова нерівність, а з розвитком поділу праці ремесло відокремлюється від землеробства і скотар­ства, налагоджується торгівля й обмін. Той клас, який во­лодіє багатствами і заставляє працювати на себе інших лю­дей (рабів, селян, ремісників), намагається тримати їх у по­корі. Для цього створюється абсолютно нова інституція, якої родовий лад ніколи не знав і яку ми називаємо держа­вою. Різні органи влади, суди, поліція, в'язниці, армія - це складові ланки державного апарату; характерною рисою держави є право, тобто система законів та юридичних норм. Починається нова ера в історії людства. |

Перші держави Східної півкулі виникли" приблизно в однакових природно-кліматичних умовах. Це були долини великих річок: Нілу (Єгипет), Тигру, Євфрату (Месопота­мія), Гангу та Інду (Індія), Хуанхе (Китай). Тут були най­сприятливіші умови для землеробства і, відповідно, для отримання додаткового продукту - родючі ґрунти, вода для зрошення, теплий клімат тощо. Античні джерела пишуть про урожай сам-200, однак, це, звісно, перебільшення. Про­те врожай сам-24 - сам-30 був нормою на зрошувальних ґрунтах. Інша річ, що для організації зрошувальної систе­ми, для відвоювання землі у джунглів, для захисту від ди­ких тварин вимагалися злагоджені зусилля сотень і тисяч людей, а інколи навіть населення цілих провінцій. Індиві­дуальне приватне господарство, засноване на власній, най­маній чи рабській праці, як це було у Європі, тут на Сході так і не склалося.

Земля перебувала у власності общини. Її члени, корис­туючись общинними землями, виконували необхідні суспі­льні роботи, колективно сплачували податки, працювали на державних роботах (будівництві пірамід у Єгипті чи Вели­кого китайського муру). Існували общинні органи самоуп­равління, які виконували функції обліку і контролю, судові, адміністративні тощо.

Тривалий час вважалося, що розвиток людського суспі­льства відбувався за схемою: первіснообщинний лад - ра­бовласницький - феодальний - капіталістичний з перспекти­вою соціалізму і комунізму. Держави Стародавнього Сходу в цю схему не вписувались. Рабство тут ніколи не мало та­кого поширення, як у Стародавній Греції чи Римі, де на од­ного вільного громадянина припадало 8-10 рабів і негро-мадян і основна праця та левова частка виробництва були результатом їх діяльності. На Сході рабство носило патрі­архальний характер, раби були слугами у храмах і маєтках знаті і майже ніколи - основною продуктивною силою. При бажанні можна знайти ознаки родового ладу - общинне землеволодіння і самоуправління, феодалізму - користу­вання землею відроблялося службою у війську правителя чи оброком і відробітком селянською працею.

Частина учених, починаючи ще з Карла Маркса, вважає, що існував як самостійний лад т. зв. азіатський спосіб вироб­ництва. В СРСР про нього благополучно «забули», надто уже нагадував він колгоспну систему 30-х - початку 50-х років.

Що ж характерно для азіатського способу виробництва?

Основою життєдіяльності і виробництва виступає сусід­ська община. Її органи самоуправління регулюють правові відносини в колективі. Земля є власністю держави, однак община має право опосередкованої власності. Саме її орга­ни розподіляють земельні ділянки між общинниками. Ко­ристування цими наділами можливе за умови виконання суспільних обов'язків і повинностей, сплати податків тощо.)

Джерелами рабства виступають полон, кабала (з обмежені нями), дітонародження в сім'ях рабів. Становище їх в цілому краще, ніж у Греції чи Римі, а кількість - відносно незначна. Т Найпоширенішу форму східної держави становила дес­потія. Економічною основою влади деспота була держав­на власність на землю, податки, військову здобич. Влада спиралася на професійне, нерідко наймане, військо та цент­ралізовано скероване чиновництво. Сама ж царська влада» що дуже характерно для Сходу, обожнювалася. Фараони в Єгипті вважалися живими богами,) і навіть у Індії, де жерці намагалися контролювати царську владу, вважалося, що цар - раджа виступає знаряддям бога Брахми, а його вла­да - божественного походження.

Розглянемо основні територіальні різновидності т. зв. азіатського способу виробництва і його державницько-пра­вових конструкцій: Древній Єгипет, Ассиро-Вавилонську державу та Індію.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   137


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка