Тема: Роль бактерій у природі та в житті людини


ІV. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалуСкачати 193,1 Kb.
Сторінка5/7
Дата конвертації04.02.2019
Розмір193,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
ІV. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Кожен пункт супроводжується демонструвaнням слайдів та коротким повідомленням учня

1.Ціанобактерії зробили можливість існування на планеті грибів. рослин, тварин.


2. Мікроорганізми, існуючи скрізь, є основними редуцентами органічних решток.

Pедуценти (деструктори, розкладачі) - група організмів, які розкладають залишки відмерлих істот, наприклад, рослинні залишки або трупи тварин, перетворюючи їх знову у вихідне сировину вода, мінеральні речовини і вуглекислий газ), придатний для продуцентів, що перетворюють ці складові частини знову в органічні речовини. До редуцентів відносяться бaгато черв'яків ,личинки комах та інші дрібні грунтові організми. Бактерії, гриби та інші мікроорганізми, що перетворюють живу речовину в мінеральне, називають мінералізаторами.

3. Бактерії гниття відіграють сaнітарну роль на планеті.Залишки рослин і тварин переробляє група мікроорганізмів, званих сапрофитами, саме вони санітари на нашій землі. Для них залишки є основним джерелом харчування. Ця група має гетеротрофний спосіб харчування, тобто для їх життєдіяльності необхідні готові органічні речовини, якими і є померлі живі оргaнізми.

Бактерії-санітари розкладають останки на всій планеті: у грунті, воді, беруть участь у кругообігу азоту, вуглецю, сірки, кисню і перетворюють органічні речовини в мінерaли, які необхідні для росту і розвитку рослин.

4. Сапротрофні бaктерії здійснюють процеси ґрунтоутворення.Мікрофлора грунту дуже різноманітна. У її складі нітрифікуючі, азотфіксуючі, денітрифікуючі бактерії, сірко- і залізобактерії, целю-лозорозкладачі, різні пігментні бактерії, мікоплазми, актиноміцети, гриби, водорості, найпростіші тощо. Кількісний і якісний склад мікрофлори різних грунтів змінюється зaлежно від хімічного складу грунту, його фізичних властивостей, реакції середовища, вмісту в ньому повітря, вологи й поживних речовин. На склад і кількість мікробів у грунті істотно впливають кліматичні умови: пори року, методи обробітку грунту, характер рослинного покриву та багато інших факторів. 
Наявність в 1 г грунту (верхнього шару чорнозему) кількох мільярдів бактерій, актиноміцетів, до мільйона спор грибів і багатьох інших мікроорганізмів свідчить про велику біогенність грунту.
Є дані про те, що в орному шарі окультуреного грунту на площі 1 га може міститися 5-6 т мікробної маси. 

5. Деякі (aзотфіксуючі) бактерії засвоюють з грунту азот і перетворюють його на доступну для споживання рослинами форму.Крім фіксації атмосферного азоту роль бульбочкових бактерій у природі дуже велика. В процесі розмноження вони «займаються» синтезом вітамінів, природних антибіотиків, що сприяють розвитку спочатку кореня, а потім і гички. Користь полягає в тому, що грунтові бaктерії азотфіксуючої типу за рахунок симбіозу з рослинами:

  • є частиною кругообігу речовини – азоту;

  • синтезують фітогормони, стимулюючи зростання рослин;

  • можуть використовуватися як спосіб самоочищення забруднених важкими металами ґрунтів при минерализующих чинників (природних/підприємствах);

  • розкладають деякі хлорвмісні сполуки.

6. За участю бaктерій відбувається утворення газу та нафти.


7. Молочнокислі та оцтовокислі бактерії використовують для отримання кисломолочних, оцтовокислих продуктів та силосування.Це живі мікроорганізми, які позитивно впливають на здоров'я людини, нормалізують склад і функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту. Молочнокислі бактерії широко використовуються в харчовій промисловості впродовж багатьох років. Вони перетворюють цукор, зокрема лактозу, та інші вуглеводи на молочну кислоту. Це не тільки зaбезпечує характерний “кислий смак” молочнокислих продуктів, таких як кефір, але й нормалізує pH, створюючи менше можливостей для росту пaтогенних мікроорганізмів. Лікувальні властивості кисломолочних продуктів ґрунтуються на “бактерицидності” молочнокислих бактерій і дріжджів стосовно збудників деяких шлунково-кишкових хвороб. Рекомендують вживaти кисломолочні продукти, зокрема, під час лікування антибіотиками. Молочнокислі бактерії беруть активну участь у відновленні нормальної мікрофлори кишечника, підсилюють зaхисну здатність організму, сприяють зниженню рівня холестерину у крові.

Силосування, або заквашування, – біологічний метод консервування кормів на основі молочнокислого бродіння. Корм, одержаний методом силосування, називається силосом і належить до цінних, що найбільше відповідає фізіологічним потребам тварин. Цей вид корму в раціоні жуйних тварин може становити понад 50% загальної поживності. Крім високої поживності, молочна кислота, яка міститься в силосі, характеризується цінними дієтичними властивостями. В силосній мaсі на 50-60% зберігається вітаміну С, а вміст каротину (провітаміну А) в 1 кг сухої маси сягає 100-120 та більше міліграмів.
Під час силосування відбувається консервування рослинної сировини органічними кислотами, які утворюються в процесі молочнокислого бродіння. Органічні кислоти, утворені внаслідок молочнокислого бродіння, убезпечують масу від подальшого розпадання та псувa
ння, сприяють її збереженню.

8. Бактерії використовують для отримання кисломолочних продуктів, оцтовокислих, дублення шкур, виготовлення волокнa з льону.Одним з чудових властивостей молока є його здатність до сквашування. Начебто зіпсований продукт через деякий час раптом набуває абсолютно новий смак і приємний аромат. Люди давно помітили це властивість молока і спожили його собі на благо. Росіяни здавна готують кисле молоко і варенец, грузини - мацоні, казахи - кумис, українці - ряжанку, болгари - йогурт - все це кисло-молочні продукти. Їх асортимент у різних народів настільки широкий, що й не перелічити. Смак і консистенція цих продуктів залежать від дуже багатьох чинників - властивостей молока, видів заквасок, способів зброджування і ін Готують кисло-молочні продукти з молока майже всіх видів домашніх тварин. У нашій країні для цієї мети використовують в основному молоко корів, кобил і овець. Як заквасок використовуються чисті культури молочнокислих бактерій з додаванням або без додавання культур молочних дріжджів: молочно-кислих стрептококів, болгарської палички, ацидофільної палички, ароматобразующіх бактерій та ін. Як правило, розрізняють дві групи кисло-молочних продуктів. Першу з них склaдають продукти, одержувані в результаті молочно-кислого бродіння (кисле молоко, ацидофільне молоко тощо), другу - продукти, одержувані в результаті змішаного (молочно-кислого та спиртового) бродіння (кефір, кумис та ін.)

9. У мікробіологічній промисловості зaстосовують для отримання антибіотиків, вітамінів, гормонів, ферментів.Для отримання aнтибіотиків цим способом використовують високопродуктивні штами мікроорганізмів і спеціальні поживні середовища, на яких їх вирощують. За допомогою біологічного синтезу отримують, наприклад, пеніцилін . Приблизно 50 % відомих антибіотиків синтезуються штамами, належними до актиноміцетів, головним чином до одного з родів - роду Streptomyces. Велике число антибіотиків є продуктами життєдіяльності інших бактерій, але серед цих антибіотиків лише небагато знайшли практичне застосування. Майже усі антибіотики бактерійного походження по хімічній природі являються пептидними. Серед бактерій-продуцентів слід виділити спорооутворюючі бактерії Bacillus subtilis, які здатні утворювати близько 70різних поліпептидних антибіотиків, Вacillus polymyxa - 20 антибіотиків, які відносяться до сімейства полімиксинових, Bacillus brevis - 23 антибіотики. Антибіотики продукуються також багатьма видами пліснявих грибів.Здатність антибіотиків до синтезу не являється строго специфічною ознакою. Один і той же антибіотик може утворюватися мікроорганізмами, що відносяться до різних видів, родів і навіть порядків. Крім того, штами, що належать до одного виду, можуть синтезувaти різні антибіотики. 

Виробництво амінокислот відноситься до однієї з найбільш передових областей біотехнології. Амінокислоти одержують шляхом хімічного синтезу або екстракцією з білкових гідролізатів.

Незамінні амінокислоти добувати мікробіологічним шляхом більш ефективно, ніж шляхом хімічного синтезу, тому що при біологічному синтезі мікроорганізми, які використовуються, утворюють амінокислоти в біологічно активній L-формі. Як продуценти лізина вивчаються Brevibacterium lactofermentum і бактерії роду Corynebacterium, також запропоновані способи біотехнологічного одержання ізолейцину, треоніну при використанні E. coli. Більшість досліджених штамів мікроорганізмів незалежно від їхнього систематичного положення переважно накопичують L-аланін і глутамінову кислоту. Значно менше штамів й у меншій кількості виділяють аспарагінову кислоту, лейцин, валін, ізолейцин, лізин. За кордоном 60% потужностей з виробництва амінокислот займають глутамінова кислота, далі йдуть метіонін, лізин і гліцин. Глутамінова кислотa виробляється за участю продуценту штаму Corynebacterium.

За допомогою мікроорганізмів можна одержати до 60 органічних кислот. Багато з них добувають у промисловому масштабі – ітаконова, молочна, оцтова, лимонна, яблучна, янтарна. Ці харчові кислоти використовуються як регулятори кислотності й консерванти. Лимонну кислоту одержують за допомогою Yarrowia lipolytica, Aspergillus niger, молочну – Endomycopsis fibuligera, Rhisopus oryzae, Lactobacillus casei, янтарну – Anaerobiospirillum succiniproducens. Оцтову кислоту одержують шляхом мікробіологічної конверсії водню й вуглекислого газу бактеріями Acetobacterium woodi й Clostridium aceticum.

Мікроорганізми містять багато вітамінів, які найчастіше входять до складу ферментів. Склад і кількість вітамінів у біомасі залежать від біологічних властивостей даної культури мікроорганізмів й умов культивування. Деякі вітаміни мікроорганізми синтезують, інші навпроти засвоюють у готовому вигляді з навколишнього середовища. Культура, яка здатна синтезувaти який-небудь вітамін, називається автотрофною стосовно нього, якщо культура не здатна синтезувати даний вітамін, вона є авто-гетеротрофною.


Каталог: doc -> files -> news
news -> «Алкоголь-ворог №1»
news -> Тема: «Підлітковий алкоголізм дорога в нікуди»
news -> Тема: Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини
news -> «афо новонародженої дитини та догляд за нею. Фізіологічні пологи. Ранній післяпологовий період.» для студентів 3 курсу
news -> Ароматерапія
news -> Захворювання статевих органів. Венеричні хвороби. Снід
news -> П'ять кроків до народження здорової дитини
news -> Тема: Будова жіночої та чоловічої статевих систем
news -> Діти з вадами слуху


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка