Тема заняттяСкачати 218,92 Kb.
Сторінка4/10
Дата конвертації12.10.2020
Розмір218,92 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Допоміжна

1.Артемьев, А. И. Требования к материалам упаковки для лекарственных средств / А. И. Артемьев // Новая аптека. – 2003. – № 5. – С. 72–75.

2.Азарян, О. М. Організація і технологія торгівлі: навч. посіб. / О. М. Азарян, Е. М. Локтєв, В. П. Оліфіров. – Донецьк : Дмитренко, 2007. – 528 с.

3.Алексеева, Н. С. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров / Н. С. Алексеева, Ш. К. Ганцов, Г. И. Кутянин. – М. : Экономика, 1988. – 403с.

4. Андриенко, В. Н. Материаловедение товаров народного потребления : учеб. пособие / В. Н. Андриенко, Ю. П. Литвиненко. – К. : Київ. торг.–екон. ін–т., 1990. – 95 с.

5.Антимікробні властивості сучасних перевʼязувальних матеріалів, імпрегнованих антисептиками / О. А. Назарчук, В. Г. Палій, Е. Кеніг, Б. М. Береза, П. О. Кравчук // Вісник морфології. – 2014, – Т.20, – № 2, – С. 289 – 292.

6. Батутіна, А. П. Експертиза товарів : навчальний посібник / А. П. Батутіна, І. В Ємченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 278 с.

7.Бублевский, И. М. Использование полимерного сырья для изготовления транспортной тары / И. М. Бублевский, Е. А. Ускова. – Кишинев, 1989. – 297 с.

8.Бурова, М. Товароведение непродовольственных товаров. – М. : Издательство ПРИОР, 1991. – 160 с.

9.Васнецова, О. А. Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум. – М. : ГЭОТАР–Медиа, 2005. – 704 с.

10.Варченко, В. Г. Візуальні методи для виявлення підроблених або субстандартных лікарських засобів / В. Г. Варченко, С. В. Сур. – К. : Моріан, 2001. – 16 с.

11.Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП) – ДК 016:2010, введеного з 01.01.2012 р. – К. : ДП «Укрметртестстандарт» , 2012. – 1833с.

12.До питання товарознавчого аналізу паковань товарів, що придбаваються та продаються аптечними закладами / А. В. Проскочило, Д. В. Демʼяненко, В. Г. Демʼяненко, С. В. Бреусова // Товарознавчий вісник: зб. наук. пр. – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – Вип. 6. – С. 111–120.

13.Дослідження аспектів кольорового оформлення тари та упаковки для продукції вітчизняної фармацевтичної промисловості / О. А. Друговіна, В. М. Толочко // Вісник фармації. – 2001 . – №4 (28). – С. 69–72.

14.Дурнев, В. Д. Экспертиза и управление качеством промышленных товаров / В. Д. Дурнев, С. В. Сапунов, В. К. Федюкин. – СПб. : Питер, 2004. – 253с.

15.Жиряева, Е. В. Товароведение. – СПб. : Питер, 2003. – 416 с.

16.Завгородня, В. М. Товарознавство пакувальних матеріалів / В. М. Завгородня, І. В. Сирохман. – Львів : Коопосвіта Видавництво ЛКА, 2003. – 215 с.

17.Захаренко, В. О. Матеріалознавство непродовольчих товарів : навчальний посібник / В. О. Захаренко. – Х. : Харк. держ. університет харчування та торгівлі, 2005. – 246 с.

18.Компетентністний підхід до товарознавчої підготовки майбутніх провізорів / Б. П. Громовик, А. В. Горілик // Управління, економіка та забезпечення якості у фармації, 2011. . – № 1(15). – С. 24-29.

19.Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування обʼєктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN : ДСТУ 3146–95. – [Чинний від 1996–01–01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 18 с.

20.Коломієць, Т. М. Експертиза товарів : підручник / Т. М. Коломієць, Н. В. Притульська, О. Л. Романенко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 274 с.

21.Кучерук О. Фальсифікація ліків: як їй запобігти // Еженедельник “Аптека”. – 2003. – № 46. – С. 81.

22.Медицинское и фармацевтическое товароведение / Т. Н. Пучинина, Н. Л. Костенко, И. А. Наркевич, С. Э. Умаров. – М. : ГЭОТАР–МЕД, 2003. – 368 с.

23.Маркировка медицинских и фармацевтических товаров и её роль в товароведческом анализе / В. Г. Демьяненко, С. В. Бреусова, Р. Н. Туляганов и др. // Актуальные вопросы науки, образования и производства в фармации: материалы науч. – практ. конф. – Ташкент : Тошкент фармацевтика інститути Илмий кенгашининг, 2013. – С. 244–246.

24.Медичне та фармацевтичне товарознавство : практикум / В. Г. Демʼяненко, В. А. Афанасьєва, A. B. Проскочило, С. В. Бреусова; за ред. проф. В. Г. Демʼяненко. – К. : ВСИ “Медицина”, 2010. – 293 с.

25.Медицинское и фармацевтическое товароведение : учеб. пособие / В. Г. Демьяненко, Д. В. Демьяненко, A. B. Проскочило, С. В. Бреусова; под ред. проф. В. Г. Демьяненко. – Х. : НФаУ, 2012. – Ч. 1. – 168 с.

26.Медицинское и фармацевтическое товароведение : учеб. пособие / В. Г. Демьяненко, Д. В. Демьяненко, A. B. Проскочило, С. В. Бреусова; под ред. проф. В. Г. Демьяненко. – Х. : НФаУ, 2012. – Ч. 2. – 141 с.

27.Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум в 2 частях. Часть 1. / Под редакцией профессора Демьяненко В. Г. – Х. : СПД ФО Бровін О. В., 2009. – 330 с.

28.Медицинское и фармацевтическое товароведение : практикум в 2 частях. Часть 2. / Под редакцией профессора Демьяненко В. Г. – Х. : СПД ФО Бровін О. В., 2009. – 310 с.

29.Національна стандартизація. Національні стандарти України. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 199 с.

30.Національна стандартизація. Національні стандарти України. – Ч. 2. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 65 с.

31.Оснач, О. Ф. Товарознавство : навч. посібник. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. –219 с.

32.Принципы товароведческого анализа аппаратов для изменения артериального давления и фармацевтической опеки при их реализации / Б. П. Громовик, Н. Б. Ярко, Н. В. Галайко, О.В. Садовник, А. А. Кухар и Ю. В. Иваськевич // Провизор. – №.15. – 2005. –С. 7–11.

33.Прокопишин, В. И Организация снабжения аптечных учреждений. – М. : Медицина, 1987. – С. 140–244.

34.Серженко, Н. М. Офтальмологическая оптика. – М. : Медицина, 1991. –Ч. 3. –141с.

35.Палій, В. Г. Сучасні погляди на антимікробні перевʼязувальні матеріали і нові тенденції їх створення /В. Г. Палій, О. А. Назарчук, Н. С. Поліщук // Вісник Вінницького нац. мед. ун–ту. – 2011. – Т. 15, – № 2. – С. 371–381.

36.Поликарпов, И. С. Идентификация товаров. / И. С. Поликарпов, А. П. Закусилов. – К. : – 2005. – 271 с.

37.Полимерная тара и упаковка / под ред. С. Г. Гнеля. – М. : Химия, 1980. –272с.

38.Провизор-товаровед – приоритетно и перспективно / Н. Б. Дремова // Российские аптеки. 2003. – № 9. – С. 13 - 14.

39.«Фальсификаты и субстандарты» – две стороны одной монеты / Гончарук Т. // Провизор. – 2002. – № 7. – С. 3.

40.Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение: ГОСТ 17768–90 – [Дата введения 01.01.92]. – М. : Издательство стандартов, 1991. – 16с.

41.Тенцова А. И. Полимеры в фармации / А. И. Тенцова, М. Т. Алюшин. – М. : Медицина, 1985. – С. 7–243.

42.Товароведение : учебное пособие / Н. Ф. Савченко, В. Г. Шкурупий, А. Ю. Браташевский. – Х. : ИНЖЭК, 2005. – 456 с.

43.Товарознавчі дослідження марковання лікарських препаратів як складової їх якості / А. В. Проскочило, Д. В. Демʼяненко, В. Г. Демʼяненко, С. В. Бреусова // Товарознавчий вісник : зб. наук. пр. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – Вип. 5. – С. 168–177.

44.Туманов, В. П. Современные перевязочные средства и раневой процесс / В. П. Туманов // Эстетическая медицина. – 2003. – Т. 2, – № 2. – С.162 – 170.

45.Чечеткина, Н. М. Экспертиза товаров / Н. М. Чечеткина, Т. И. Путилина. – М. : Приор, 2000. – 272 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка