Тесленко микола миколайовичСторінка3/34
Дата конвертації04.02.2019
Розмір9,3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Keywords: chronic pancreatitis predominantly involving the head of the pancreas; cancer of the head of the pancreas; diagnosis, prognosis, surgical approach, prevention of complications.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА

 1. Тесленко М.М. Етапні втручання при лікуванні хворих на злоякісні пухлинні захворювання гепатопанкреатодуоденальної ділянки, що ускладнені гострою механічною жовтяницею / В.В. Бойко, І.А. Криворучко, М.М. Тесленко, Н.М. Гончарова, І.А. Тарабан // Харківська Хірургічна Школа. – 2013. – № 4 (61). – С. 5-8. (Здобувачем самостійно проведено аналіз літературних джерел, клінічні та інструментальні обстеження пацієнтів, підготовку статті до друку).

 2. Тесленко М.М. Дифференциальная диагностика объемных образований с преимущественным поражением головки поджелудочной железы с учетом экспериментальной прогнозной оценки и роль миниинвазивных методов дооперационной декомпрессии желчных путей при механической желтухе. / И.А.Криворучко, А.В.Арсеньев, Н.Н.Тесленко, Н.Н.Гончарова, С.Н.Тесленко, А.А. Тонкоглас.// Харківська Хірургічна Школа. – 2014. – № 2(65). – С. 16-20. (Здобувачем самостійно проведено аналіз літературних джерел, клінічні та інструментальні обстеження пацієнтів, підготовку статті до друку).

 3. Тесленко М.М. Роль маркерів пошкодження ендотелію в прогнозуванні гострого післяопераційного панкреатиту після прямих втручань на підшлунковій залозі з переважним ураженням її головки / І.А.Криворучко, С.М.Тесленко, М.М.Тесленко, В.М.Чеверда // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». – 2014. – Випуск 2 (50). – С. 74-78. (Здобувачем проведено аналіз літературних джерел, клінічні та інструментальні обстеження пацієнтів, участь у лікуванні хворих).

 4. Тесленко М.М.. Особливості диференційної діагностики при хронічному панкреатиті та раку голівки підшлункової залози / І.А.Криворучко, М.М.Тесленко, Н.М.Гончарова, О.О.Тонкоглас, В.М.Чевереда, С.М. Тесленко // Архів клінічної медицини. – 2014. – № 2 (20). – С. 66-68. (Здобувачем проведено аналіз та статистичне опрацювання результатів клінічного та інструментального обстеження хворих).

 5. Тесленко М.М. Роль сонографии при проведении дифференциальной диагностики хронического панкреатита и рака поджелудочной железы / И.А.Криворучко, С.Д.Салогуб, Н.Н.Тесленко, В.Ф.Гонтарь, Н.Н.Гончарова, С.Н.Тесленко, А.Г.Дроздова, Т.П. Яворская //Харківська хірургічна школа. – 2015. –№3 (74) . – С. 144-147. (Здобувачу належить визначення напрямків дослідження, проведення аналітично-статистичного опрацювання отриманих результатів).

 6. Тесленко М.М. Стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих хронічним панкреатитом і раком підшлункової залози / І.А.Криворучко, Н.М.Гончарова, М.М.Тесленко, В.М.Чевереда // Харківська хірургічна школа. –2015. – №3 (74). –С. 173-176. (Здобувачу належить основна ідея дослідження, її теоретичне обґрунтування та практичне впровадження).

 7. Тесленко М.М. Математичні моделі диференційної діагностики і прогнозу при хронічному панкреатиті і раку з переважним ураженням головки підшлункової залози / І.А.Криворучко, М.М.Тесленко, С.А.Андреєщев, С.М.Тесленко, А. В. Арсен'єв // Клінічна хірургія. – 2016. – №10(891). – С. 34-39. (Здобувачем самостійно проведено аналіз літературних джерел, аналіз проведених лабораторних досліджень, підготовку статті до друку).

 8. Тесленко М.М. Комплексное лечение острых псевдокист поджелудочной железы / И.А.Криворучко, Н.Н.Гончарова, С.Н.Тесленко, Н.Н.Тесленко //ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ. - «Уралнаучкнига», 2014. - № 34(113). – С. 5 –11. (Здобувачу належить аналіз клінічного материалу, статистичне опрацювання отриманих результатів).

 9. Тесленко М.М. Выбор способа дренирования желчных протоков при лечении больных злокачественными заболеваниями гепатопанкреатодуоденальной зоны, осложненных механической желтухой / И.А.Криворучко, В.В.Бойко, Н.Н.Тесленко, Н.Н.Гончарова // Современный научный вестник. – «Роснаучкнига», 2013. – № 17(156). – С. 13-20. (Здобувачу належить основна ідея дослідження, її теоретичне обґрунтування та практичне впровадження).

 10. Тесленко М.М. Хирургическое лечение хронического панкреатита / И.А.Криворучко, Н.Н.Гончарова, С.Н.Тесленко, Н.Н.Тесленко // Современный научный вестник. – «Роснаучкнига», 2014. – № 43(239). – С. 10-21. (Здобувачу належить визначення напрямків дослідження, теоретичне обґрунтування та формулювання основних висновків роботи).

 11. Тесленко М.М. Vascular endothelial growth factor serum concentration in patients with chronic pancreatitis and pancreatic adenocarcinoma / R.Smachylo, I.A.Kryvoruchko, N.N.Teslenko, N.N. Goncharova // ISW. Congres Handbook. –Helsinki, Finland. –2013. - P. 214.

 12. Тесленко М.М. Транспапиллярное дуоденобилиарное и чрескожное дренирование для восстановления желчеоттока при механической желтухе, обусловленной поражением головки поджелудочной железы / И.А.Криворучко, И.В.Сариан, Н.Н.Тесленко, Н.Н.Гончарова //Клін. Хірургія. – 2013. – № 4. – С.33.

 13. Тесленко М.М. Транспапиллярное дуоденобилиарное и чрескожное дренирование для восстановления желчеоттока при механической желтухе, обусловленной поражением головки поджелудочной железы / И.А.Криворучко, С.Н.Тесленко, О.Ю.Гербали, Н.Н.Тесленко, О.В.Шадрин // Альманах Института хирургии имени А.В.Вишневского. – 2015. – №1. – С. 195-196.

 14. Патент № 77100 Україна, МПК А61В 17/00. Спосіб лікування хронічного панкреатиту, ускладнений непрохідністю термінальної частини холедоха / І.А.Криворучко, В.В.Бойко, М.В.Красносельський, С.М.Тесленко, Н.М.Гончарова, Тесленко М.М., А.В.Сивожелізов, П.В.Свирепо, О.А.Тонкоглас, А.С.Моісеєнко, С.В.Перепадя; заявник та патентовласник Харківський національний медичний університет. – № u 201209414; заявл. 02.08.12; опубл. 25.11.13., Бюл. № 2. (Здобувачем самостійно проведено патентний пошук та оформлення документації на отримання патента).

 15. Патент № 92451 Україна, МПК А61В1 17/02. Спосіб формування панкреатоентероанастомозу / І.А.Криворучко, М.М.Тесленко, Н.М.Гончарова, С.М.Тесленко, О.А.Тонкоглас, П.В.Свирепо, В.П.Колесник, А.В.Сивожелізов.; заявник та патентовласник Харківський національний медичний університет. – № u201404485; завл. 28.04.14; опубл. 11.08.14., Бюл.№ 15. (Здобувачем виконано теоретичне обґрунтування ідеї та її впровадження, проведення патентного пошуку).

 16. Патент № 92112 Україна, МПК А61В17/00. Спосіб диференційної діагностики хронічного панкреатиту та раку підшлункової залози / І.А.Криворучко, Н.М.Гончарова, М.М.Тесленко, С.М.Тесленко, П.В.Свирепо, О.А.Тонкоглас, О.В.Арсен’єв.; заявник та патентовласник Харківський національний медичний університет. – № u201403464; заявл. 04.04.14; опубл. 25.07.14., Бюл. № 14.(Здобувачу належить основна ідея наукової розробки, її теоретичне обґрунтування).

 17. Патент № 100246 U Україна, МПК А61 17/00. Спосіб формування панкреатогастроанастомозу / І.А.Криворучко, Н.М.Гончарова, С.М.Тесленко, М.М.Тесленко; заявник та патентовласник Харківський національний медичний університет. – № u 201502999; заявл. 31.03.15; опубл. 10.07.15., Бюл. № 13. (Здобувачем виконано теоретичне обґрунтування ідеї та її впровадження, проведення патентного та літературного пошуку).


ЗМІСТ

АНОТАЦІЯ…………………………………………………………………………2-7

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА…………………………………………8-11

ЗМІСТ……………………………………………………………………………12-13ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………….....14-15 ВСТУП…………………………………………………………………………..16-22


Каталог: upload -> redakt -> diser roboty
diser roboty -> Показатели эт-1 у обследованных больных с различным стажем работы
diser roboty -> Обґрунтування медико-організаційної моделі охорони та підтримки грудного вигодовування в закладах первинної допомоги сільської місцевості
diser roboty -> Особливості патогенезу та морфогенезу запальних захворювань пародонта
diser roboty -> Ліпосомальної форми фосфатидилхоліну
diser roboty -> Алайя ламіа (043. 3) Дисертація оптимізація консервативного лікування пролапсу геніталій у жінок у перименопаузі
diser roboty -> Морфофункціональні особливості кровоносних судин нащадків при тютюнопалінні батьків
diser roboty -> Науковий керівник: доктор медичних наук, доцент Клименко Вікторія Анатоліївна
diser roboty -> Михайленко в о л о димир Леон і дович Гігієнічна оцінка впливу екологічних факторів довкілля на здоров'я дітей сільської місцевості півдня України Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
diser roboty -> Т. В. Фролова загальна характеристика роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка