Загальна характеристика роботи актуальність теми


Обсяг дисертації та її структураСкачати 371,96 Kb.
Сторінка9/20
Дата конвертації04.02.2019
Розмір371,96 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20
Обсяг дисертації та її структура. Роботу викладено на 177 сторінках машинописного тексту, ілюстровано 58 рисунками і 12 таблицями. Дисертація складається з вступу, огляду літератури, трьох спеціальних розділів, обговорення результатів дослідження, практичних рекомендацій і висновків, списку використаної літератури, який містить 208 джерел.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи досліджень. З метою реалізації поставлених задач нами було досліджено 112 хворих з ускладненими формами хронічного панкреатиту, які знаходилися на обстеженні та лікуванні у відділенні хірургії органів травлення Інституту гастроентерології АМН України, у хірургічних відділеннях 6-ї міської клінічної лікарні м. Дніпропетровська за період з 1993 по 2003 роки.

Серед 112 обстежених хворих чоловіків було 91 (81,25%), жінок 21 (18,75%). Співвідношення чоловіків до жінок склало 4:1. Вік хворих коливався від 20 до 70 років. З 112 проаналізованих клінічних випадків, 91 (81,25%) пацієнт обстежений на різних етапах хірургічного лікування, 21 (18,75%) - у віддаленому післяопераційному періоді.

За нашими даними, ускладнені форми хронічного панкреатиту частіше за все зустрічалися серед чоловіків працездатного віку.

За даними анамнезу нами проаналізовані основні причини розвитку хронічного панкреатиту у обстежених хворих, що наведені на рисунку 1.

Основною причиною виникнення хронічного панкреатиту і його ускладнень у 61 (54%) хворого були епізоди гострого панкреатиту, більшість яких виникали після зловживання алкоголю. Хронічне зловживання алкоголем було причиною захворювання в 11 (9,2%) хворих, у 4 (3%) пацієнтів – травма черевної порожнини, у 1 (0,9%) пацієнта хронічний панкреатит розвився в результаті холедохолітіазу і у 1 (0,9%) хворого в результаті ятрогенної травми підшлункової залози під час операції з приводу перфоративної виразки дванадцятипалої кишки. У 34 (32%) пацієнтів встановити причину виникнення захворювання не вдалося.

Рис. 1. Розподіл причин розвитку хронічного панкреатиту

Серед проаналізованих 112 пацієнтів у 86 (76,7%) хворих була кіста підшлункової залози, у 5 (4,6%) - хронічний абсцес підшлункової залози, у 21 (18,7%) - хронічний обструктивний панкреатит з розширенням панкреатичної протоки.

Важливим фактором, який впливав на виразність захворювання, була його тривалість. На рис.2 наведені дані розподілу обстежених хворих із порожнинними захворюваннями (кістою і абсцесами) підшлункової залози та хронічним обструктивним панкреатитом у залежності від тривалості захворювання.

А

Б

Рис. 2. Тривалість захворювання у пацієнтів із кістою і абсцесами підшлункової залози (А) і хронічним обструктивним панкреатитом (Б)

Порівняльна оцінка тривалості захворювання показала, що більшість пацієнтів із кістами і абсцесами підшлункової залози зверталися за хірургічною допомогою в перший рік після початку захворювання, тоді як переважна кількість пацієнтів із хронічним обструктивним панкреатитом мала більш тривалий анамнез.

За даними вивчення стаціонарних карт 112 хворих у 35 (31%) були виявлені вторинні ускладнення хронічного панкреатиту, з яких у 6 була механічна жовтяниця, у 2 - часткова непрохідність дванадцятипалої кишки, у 5 – механічна жовтяниця сполучалась із частковою непрохідністю дванадцятипалої кишки, у 13 хворих було нагноєння кісти підшлункової залози та хронічні абсцеси, у 6 пацієнтів мали місце явища полісерозиту, зовнішня панкреатична нориця - у 2 хворих, і у 1 хворого була нориця між порожниною кісти та товстою кишкою.

Із 112 хворих з ускладненою формою хронічного панкреатиту у 23 (20,5%) у процесі обстеження були виявлені сполучені гастроентерологічні і супровідні захворювання. Захворювання шлунка та дванадцятипалої кишки діагностовано у 10 хворих, хронічний калькульозний холецистит - у 5, хронічний холецистит – у 3, цукровий діабет – у 3, залізодефіцитна анемія – у 1 та цироз печінки - у 1 пацієнта.

Серед 112 хворих 104 були оперовані, у 8 пацієнтів за різними причинами хірургічні втручання не виконувались.

Хворим було проведене комплексне обстеження, яке включало: загальноклінічні методи обстеження; наявність органічного ураження підшлункової залози встановлювали за допомогою ультразвукового методу дослідження (УЗД) і комп'ютерної томографії (КТ), фіброгастродуоденоскопії (ФЕГДС) та ретроградної панкреатохолангіографії (РХПГ). Оцінка активності хронічного панкреатиту визначалася на підставі рівня активності еластази-1 у сироватці крові, інкреторної функції підшлункової залози - на підставі рівня інсуліну в сироватці крові та обчислення індексу інсулінорезистентності (ІІР) (Lergo, 1997)

Стан перетравлення та всмоктування білків, жирів та вуглеводів оцінювався на підставі харчових проб з навантаженням желатиною, жиром та крохмалем із подальшим погодинним визначенням у крові мономерів білків, жирів та вуглеводів. Оцінка всмоктувальної функції тонкої кишки проводилась також за допомогою проби з навантаженням D-ксилозою.

Формування та редагування первинної бази досліджених даних проведено на персональній обчислювальній машині „Pentium 4 Mobile PC” у середовищі „Windows XP Professional” пакетом „Microsoft Excel” ліцензія JH7JK-FQ7J9-73TQ3-CRBXR-TXYYD. Усі види статистичної обробки виконано за допомогою стандартного пакета „Statistica for Windows -6.0”. Обчислення основних статистичних показників та параметрів розподілу досліджуваних даних в цілому та по окремих групах виконано процедурою „Descriptive Statistics”.
Каталог: 210
210 -> Програма практично-орієнтованого комплексного іспиту з організації та економіки фармації, фармацевтичного менеджменту та маркетингу та технології ліків
210 -> Державний заклад
210 -> Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни аптечна технологія ліків для студентів 3 курсу
210 -> Випуск 198. Том 210 66
210 -> Виховна година
210 -> Державний заклад
210 -> Державний заклад
210 -> Програма практично-орієнтованого комплексного іспиту з медичної хімії, фармакогнозії, фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 2020102 «Клінічна фармація»
210 -> Державний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка