Закрите акціонерне товариство „Страхова компанія “УкрПрофПоліс”


ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯСторінка7/18
Дата конвертації05.02.2019
Розмір1,26 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
8. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою Сторін від одного до дванадцяти місяців, якщо інше не передбачено Договором страхування.

8.2. Договір страхування діє на території України, якщо інше не передбачено Договором страхування.


9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Страхувальник має право:

9.1.1. У разі настання страхового випадку (якщо Страхувальник є Застрахованою особою) на отримання страхової виплати з урахуванням конкретних умов Договору страхування;

9.1.2. На укладання Договору страхування про страхування третьої особи, яка може набувати прав і обов’ язків Страхувальника згідно з Договором страхування;

9.1.3. На зміну умов Договору страхування за згодою Сторін згідно з розділом 14 цих Правил. При цьому укладається додаткова угода до діючого Договору страхування між Страховиком та Страхувальником. При цьому, Страховик у разі збільшення страхового ризику має право вимагати доплати до страхового внеску;

9.1.4. Достроково припинити дію Договору страхування по відношенню до Застрахованих осіб, з якими Страхувальник припинив трудові відносини;

9.1.5. На дострокове припинення дії Договору страхування згідно з умовами даних Правил;

9.1.6. На отримання дублікату Договору страхування (полісу, сертифікату) у разі втрати оригіналу.

9.2. Страхувальник зобов’язаний:

9.2.1. Повідомити Страховику достовірну інформацію, що має значення для оцінки ступеня ризику. При зміні ступеня ризику протягом трьох робочих днів, якщо інше не передбачено договором страхування, повідомити про це в письмовій формі Страховика для прийняття останнім рішення про подальшу дію Договору страхування. Вся інформація надається в письмовому вигляді за підписом керівника Страхувальника (якщо Страхувальник є юридичною особою).

9.2.2. Своєчасно вносити страхові платежі у розмірі і в строки, що обумовлені Договором страхування.

9.2.3. Протягом трьох робочих днів, якщо інше не передбачено договором страхування, повідомити Страховика про настання страхового випадку. У випадку, коли з поважних причин це було неможливим, Страхувальник повинен повідомити Страховика про страховий випадок у той же термін з моменту, коли з’явилась така можливість.

9.2.4. Повідомити Страховика про інші діючі договори особистого страхування стосовно Застрахованої особи.

9.2.5. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.

9.2.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки Страхувальника.

9.3. Страховик має право:

9.3.1. У разі необхідності робити запити про відомості, що пов’язані із страховим випадком до правоохоронних органів, медичних закладів та інших установ і організацій, що володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку.

9.3.2. Відмовити у страховій виплаті згідно розділу 4 цих Правил, а також, якщо:

а) навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації.

Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

б) вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

в) подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

г) отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;

д) несвоєчасне повідомлення Страхувальником (Застраховано особи) про настання

страхового випадку ( пункт 10.1 цих Правил) без поважних на це причин або створення

Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

є) інші випадки, передбачені законодавством України.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить законодавству України.

9.4 При наявності обгрунтованих сумнівів в підставах для страхової выплати відстрочити її до отримання необхідних документів, але термін відстрочки не може перевищувати 90 (дев'яносто) днів.

9.5 Рішення про відмову у страховій виплаті приймається Страховиком у строк не більший передбаченого правилами страхування та повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обгрунтуванням причин відмови.

Відмову Страховика у страховій виплаті може бути оскаржено Страхувальником у судовому порядку.

9. 6. Страховик зобов’язаний:

9.6.1 Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування. 9.6.2. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату згідно з п. 13.1 цих Правил.

9.6.3. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати або страхового відшкодування Страхувальнику (Застрахованій особі) або Вигодонабувачу.

9.6.4. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування; 9.6.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;

9.6.6. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;

9.6.7. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Cтраховика.

9.7. Сторони зобов’язані своєчасно повідомляти одна одну про зміну адреси, банківських реквізитів, передбачувану зміну власності, про інші зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами обов’язків згідно Договору страхування.Каталог: uploads -> doc
doc -> України по Житомирській області
doc -> Ближненська зош і-ііі ступенів в олноваської рда донецької області напрямок
doc -> Право на життя, виживання та розвиток
doc -> Розробила вчитель основ здоров’я Свеської спеціалізованої школи №2 і-ііі ступенів «ліцей» Медведєва Лариса Анатоліївна
doc -> «Будова статевих клітин. Гаметогенез.»
doc -> Урок дослідження 10-й клас на тему: "Біологічне значення білків. Ферменти"
doc -> «Типи розмноження організмів. Нестатеве розмноження організмів»
doc -> Культура і духовне життя України в роки непу. Відображення процесу «українізації» в філологічній комедії М. Куліша «Мина Мазайло»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка