Знеболення і інструменти для видалення зубівСкачати 226,51 Kb.
Дата конвертації04.02.2019
Розмір226,51 Kb.

Знеболення і інструменти для видалення зубів

1. Хворий 47-ми рокiв пiсля безуспiшного консервативного лiкування хронiчного гранулематозного перiодонтиту 15 зуба з’явився для його видалення. Який вид щипцiв доцiльно використати для видалення даного зуба?

A.*S-подiбнi

B. S-подiбнi правi

C. Прямi

D. S-подiбнi лiвi

E. Байонети

2. Хворому 20-ти рокiв з приводу загострення хронiчного перiодонтиту показано видалення 12 зуба. Для знеболення обрано iнфраорбiтальну та iнцизивну анестезiю. Якi нервовi сплетіння виключаються пiсля проведення вказаної анестезiї?

A.*Переднi верхнi альвеолярнi гiлки, n. incisivus

B. Cереднi верхнi альвеолярнi гiлки, n. nasopalatinus

C. Заднi верхнi альвеолярнi гiлки, n. incisivus

D. Великий нерв пiднебiння, середнi верхнi альвеолярнi гiлки

E. Носо-пiднебiнний нерв, переднi верхнi альвеолярнi гiлки

3. Хворий 30-ти рокiв звернувся до лiкаря для видалення 26 зуба з приводу загострення хронiчного перiодонтиту. Об’єктивно: коронка 26 зруйнована на 1/3. Якi щипцi можна використати для видалення даного зуба?

A.*S-подiбної форми з шипом на лiвiй щiчцi

B. S-подiбної форми з шипом на правiй щiчцi

C. Прямi

D. Прямий елеватор

E. S-подiбної форми без шипiв

4. У хворого 37-ми рокiв був видалений медiальний корiнь 36 зуба, а його дистальний корiнь зламався у середнiй третинi. Який iнструмент слiд обрати для видалення кореня?

A.*Елеватор пiд кутом праворуч

B. Елеватор пiд кутом лiворуч

C. Прямий елеватор

D. Дзьобоподiбнi щипцi, що не сходяться

E. Дзьобоподiбнi щипцi, що сходяться

5. У хворого планується розтин абсцедуючого фурункула верхньої губи. Який вид анестезiї показаний для проведення даного втручання?

A.*Двобiчна iнфраорбiтальна

B. Двобiчна iнфраорбiтальна та рiзцева

C. Двобiчна iнфраорбiтальна та палатинальна

D. Двобiчна туберальна та палатинальна

E. Двобiчна палатинальна

6. Хворий 24-х рокiв з’явився для видалення 47 зуба з приводу загострення хронiчного перiодонтиту. Укажiть кращий метод периферiйної провiдникової анестезiї:

A.*Торусальна

B. Iнфiльтрацiйна

C. Позаротова мандибулярна

D. Ментальна

E. Плексуальна

7. На амбулаторному хiрургiчному прийомi треба провести хiрургiчне втручання, яке потребує знеболення. Що в першу чергу повинен зробити лiкар, перш нiж проводити анестезiю?

A.*Провести алергiчну пробу

B. Зробити загальний аналiз кровi

C. Направити хворого до терапевта

D. Зробити рентгенограму

E. –

8. Хвора 25-ти рокiв, яка працює вчителем, звернулася в клiнiку ортопедичної стоматологiї зі скаргами на косметичний дефект, неможливiсть вiдкушування їжi, порушення дикцiї. Зуби втрачено внаслiдок травми. Зубна формула: 87654300/00345678. 3/3 стiйкi, iнтактнi, перкусiя безболiсна. Яку анестезiю доцiльно провести для цiєї групи зубiв перед препаруванням для виготовлення металокерамiчного мостоподiбного протеза?A.*Iнфiльтрацiйна

B. Аплiкацiйна

C. Центральна провiдникова

D. Туберальна

E. Спонгiнозна

9. В клiнiцi хiрургiчної стоматологiї хворому показано видалення кореня 36 зуба, коронка якого вiдсутня, медiальний корінь видалено. Дистальний корiнь знаходиться глибоко в лунцi. Виберiть iнструментарiй для видалення дистального кореня 36 зуба:

A.*Кутовий елеватор ”вiд себе”

B. Елеватор Леклюза

C. Кутовий елеватор ”на себе”

D. Прямий елеватор

E. Дзьобоподiбнi кореневi щипцi

10. Хворий 49-ти рокiв звернувся до хiрурга-стоматолога з метою санацiї. Показане видалення 16 зуба. З анамнезу: зуб ранiше не лiкований, зруйнувався впродовж 4-х рокiв. Об’єктивно: коронка 16 зруйнована бiльш, нiж на 2/3, слизова оболонка без патологiчних змiн. Який iнструмент необхiдний для видалення цього зуба?

A.*Штикоподiбнi щипцi кореневi

B. S-подiбнi (правi) щипцi

C. Прямий елеватор

D. S-подiбнi щипцi, що сходяться

E. Штикоподiбнi щипцi коронковi

11. Хворому 32-х рокiв виготовляють металокерамiчнi коронки на 12, 11, 21, 22 зуби. Застосовується iнфiльтрацiйна анестезія анестетиком Ultracain DS. Що входить до його складу?

A.*4% артикаїн з адреналiном

B. 2% мепiвакаїн з адреналiном

C. 4% артикаїн без вазоконстриктора

D. 3% мепiвакаїн без вазоконстриктора

E. 2% артикаїн з епiнефрином

12. Хвора 38-ми рокiв з дiагнозом: хронiчний гранулюючий перiодонтит 24 зуба звернулася для його видалення в зв’язку з вiдсутнiстю позитивного ефекту вiд консервативного лiкування. Зробiть вибiр мiсцевої анестезiї:

A.*Iнфраорбiтальна i палатинальна

B. Плексуальна i рiзцева

C. Iнфiльтрацiйна i рiзцева

D. Туберальная i палатинальна

E. Туберальна i щічна

13. Хвора 55-ти рокiв звернулася для видалення 14 зуба. Якi щипцi доцiльно вибрати для видалення даного зуба?

A.*S-подiбнi

B. S-подiбнi лiвi

C. S-подiбнi правi

D. Штикоподiбнi

E. Прямi

14. Хвора 39-ти рокiв звернулася зi скаргами на бiль у дiлянцi 21 впродовж 2-х днiв. В анамнезi: лiкування даного зуба з приводу карiєсу. Об’єктивно: 21 вкритий металокерамiчною коронкою, слизова оболонка в проекцiї верхiвки кореня набрякла, гiперемована. Перкусiя зуба рiзко болiсна. На рентгенограмi: кореневий канал запломбований неякiсно. Планується зняття коронки з 21. Яка анестезiя найбiльш показана?

A.*Провiдникова

B. Iнфiльтрацiйна

C. Iнтралiгаментарна

D. Аплiкацiйна

E. Внутрiшньокiсткова

15. Пацiєнт 46-ти рокiв звернувся до стоматолога-хiрурга з метою видалення 17 зуба. Яку анестезiю слiд застосувати?

A.*Туберальна та палатинальна

B. Палатинальна, iнфраорбiтальна

C. Iнфiльтрацiйна, рiзцева

D. Мандибулярна

E. Торусальна

16. Пацiєнту показано видалення медiального рiзця правої верхньої щелепи з приводу хронiчного перiодонтиту. Якi види анестезiї слiд застосувати при видаленнi цього зуба?

A.*Пiдочна та рiзцева

B. Пiдочна та пiднебiнна

C. Термiнальна та рiзцева

D. Пiдочна, пiднебiнна та різцева

E. Плексуальна та рiзцева

17. Хворiй 48-ми рокiв, на пiдставi клiнiко-рентгенологiчного дослiдження, показано видалення 26 зуба з приводу хронiчного гранулематозного перiодонтиту в стадiї загострення. Вкажiть, пiд якою провiдниковою анестезiєю буде проводитись операцiя:

A.*Туберальна i палатинальна

B. Торусальна

C. Iнфраорбiтальна та рiзцева

D. Плексуальна

E. Iнфраорбiтальна та палатинальна

18. Хвора звернулася зi скаргами на бiль пiд час ковтання, утруднене вiдкривання рота. Декiлька днiв тому був видалений 47 зуб з приводу загострення хронiчного перiодонтиту. Однак стан продовжував погiршуватися, температура тiла 37, 9oC. Об’єктивно: обличчя симетричне, деяка блiдiсть шкiри. Збiльшенi правi пiднижньощелепнi лiмфовузли, болiснi пiд час пальпацiї. Огляд порожнини рота неможливий через виражену контрактуру нижньої щелепи (рот вiдкриває до 0,5 см мiж центральними рiзцями). Яку анестезiю необхiдно провести для забезпечення вiдкривання рота?

A.*Анестезiя за Берше-Дубовим

B. Плексуальна анестезiя

C. Торусальна анестезiя

D. Блокада верхнього шийного сплетення

E. Мандибулярна анестезiя

19. Чоловiк 28-ми рокiв звернувся до хiрурга-стоматолога для видалення 38 зуба. Якi щипцi треба обрати для цiєї операцiї?

A.*Клювоподiбнi щипцi зiгнутi по площинi

B. Клювоподiбнi щипцi з щiчками, що не сходяться

C. Клювоподiбнi щипцi з щiчками, що сходяться

D. Клювоподiбнi щипцi з шипами

E. Байонетні кореневi

20. Хворий 35-ти рокiв звернувся для видалення 14 зуба з приводу загострення хронiчного перiодонтиту пiсля безуспiшного терапевтичного лiкування. Який ваш вибiр iнструментарiю для видалення?

A.*S-подiбнi щипцi

B. Штикоподiбнi коронковi щипцi

C. S-подiбнi правi щипцi

D. Прямi щипцi

E. Штикоподiбнi кореневi щипцi

21. Чоловiк 25-ти рокiв скаржиться на бiль у дiлянцi 38, болiсне ковтання, утруднене вiдкривання рота. Який метод знеболення оптимальний пiд час оперативного втручання при перикоронаритi?

A.*Провiдникова анестезiя за Берше-Дубовим

B. Iнфiльтрацiйна анестезiя

C. Загальне знеболення

D. Стовбурова анестезiя

E. Аплiкацiйна анестезiя

22. Пiд час видалення 47 трапився перелом дистального кореня зуба на рiвнi 1/2 його довжини. Який iнструмент треба обрати для вилучення залишку кореня?

A.*Лiвий кутовий елеватор

B. Дзьобоподiбнi щипцi зi щiчками, якi не збiгаються

C. Дзьобоподiбнi щипцi зi щiчками, якi збiгаються

D. Правий кутовий елеватор

E. Прямий елеватор

23. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на бiль у нижнiй щелепi, який виник пiсля видалення 36. Об’єктивно: комiрка вкрита кров’яним згустком. На рентгенограмi: видно не видалений дистальний корiнь 36. Якi iнструменти необхiднi для видалення цього кореня?

A.*Елеватор пiд кутом, правий

B. Елеватор пiд кутом, лiвий

C. Елеватор прямий

D. S-подiбнi щипцi

E. Байонетнi щипцi

24. До хiрургiчного кабiнету стоматологiчної полiклiнiки звернувся хворий зi скаргами на бiль у дiлянцi верхньої щелепи злiва, що з’явився 3 днi тому. Пiсля огляду лiкар встановив дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 17. Показане видалення 17. Якi нерви необхiдно блокувати для забезпечення безболiсного видалення 17?

A.*Заднi комiрковi нерви i великий пiднебiнний нерв

B. Великий пiднебiнний нерв

C. Переднi комiрковi нерви i рiзцевий нерв

D. Середнi комiрковi нерви i великий пiднебiнний нерв

E. Носопiднебiнний нерв

25. Хворий 69-ти рокiв звернувся для видалення 12, 11. Дiагностований пародонтит, генералiзована форма; 12, 11 другого ступеня рухливостi. Оберiть iнструментарiй для видалення:

A.*Прямi щипцi

B. S-подiбнi щипцi

C. S-подiбнi правi щипцi

D. Штикоподiбнi кореневi щипцi

E. Штикоподiбнi коронковi щипцi

26. Жiнка 49-ти рокiв звернулася до хiрургiчного кабiнету стоматологiчної полiклiнiки зi скаргами на постiйний сильний, ниючий бiль в дiлянцi верхньої щелепи справа. З анамнезу вiдомо, що 17 неодноразово, але безуспiшно лiкувався терапевтом-стоматологом з приводу загострення хронiчного перiодонтиту. Який вид анестезiї слiд застосувати при видаленнi 17?

A.*Туберальна та палатинальна

B. Туберальна та рiзцева

C. Туберальна, рiзцева та палатинальна

D. Рiзцева та палатинальна

E. Торусальна

27. Хвора 48-ми рокiв скаржиться на бiль постiйного характеру в дiлянцi 28. Хворiє 3 днi. Коронка 28 повнiстю зруйнована. За допомогою яких щипцiв можна видалити коренi 28?

A.*Байонетнi

B. S-подiбнi лiвi

C. Прямi кореневi

D. S-подiбнi зi щiчками, що сходяться

E. S-подiбнi з щiчками, що не сходяться
28. На прийомi у лiкаря пацiєнт 35-ти рокiв поводить себе занепокоєно, постiйно висловлює скарги на страх перед стоматологом, неохоче дозволяє себе оглядати. Препарати якої групи бажано дати пацiєнту перед стоматологiчною манiпуляцiєю?

A.*Седативнi

B. Анальгетики

C. Гiпотензивнi

D. Серцевi глiкозиди

E. Десенсибiлiзуючi


29. У хворого планується розтин абцесу твердого пiднебiння (знаходиться в межах 23, 24, 25) та видалення 24 – "причинного зуба", що призвiв до виникнення абсцесу. Який вид анестезiї показаний для проведення даного втручання?

A.*Iнфраорбiтальна, палатинальна та рiзцева

B. Туберальна, iнфраорбiтальна та рiзцева

C. Туберальна, iнфраорбiтальна та палатинальна

D. Туберальна та рiзцева

E. Туберальна та палатинальна


30. Хвора 34-х рокiв, якiй показано видалення 38 з приводу хронiчного фiброзного перiодонтиту, звернулася у стоматологiчну полiклiнiку. Хiрург-стоматолог провiв торусальну анестезiю. Якими нервами припинилася передача больової iнформацiї при цiєї анестезiї?

A.*Нижньокомiрковий, язиковий, щiчний

B. Язиковий, щiчний

C. Нижньокомiрковий, щiчний

D. Нижньокомiрковий, язиковий

E. Язиковий, щiчний, пiдборiдний

31. Пацiєнтка 22-х рокiв боїться болю пiд час проведення провiдникового знеболення. Лiкар вирiшив, що перед проведенням анестезiї необхiдно застосувати аплiкацiйне знеболення слизової оболонки в мiсцi уколу. Який препарат використовується для цього?

A.*Лiдокаїнова мазь 5%

B. Синтомiцинова мазь 1%

C. Оксацилiнова мазь 5%

D. Синафланова мазь 3%

E. Дексациклiнова мазь 3%

32. Хворий звернувся до стоматолога зi скаргами на постiйний ниючий бiль в 38. Вiдкриття рота обмежене до 1 см. Показано видалення 38. Яку анестезiю слiд зробити для проведення операцiї?

A.*Анестезiя за Берше-Дубовим

B. Мандибулярна

C. Торусальна

D. Зовнiшньоротовий спосiб мандибулярної анестезiї

E. Туберальна

33. На прийом до хiрурга-стоматолога звернулась пацiєнтка 70-ти рокiв для видалення центральних рiзцiв верхньої щелепи, що мають рухомiсть III ступеню. Який iнструмент слiд застосувати?

A.*Прямi щипцi

B. Прямий елеватор

C. Клювоподiбнi щипцi

D. Байонетнi щипцi

E. S-подiбнi щипцi

34. Хворий 45-ти рокiв звернувся для видалення 13. Який iнструментарiй необхiдно обрати для видалення?

A.*Прямi щипцi

B. S-подiбнi правi щипцi

C. Штикоподiбнi щипцi

D. Прямий елеватор

E. S-подiбнi щипцi

35. Хворий скаржиться на зруйновану коронку 27. Дiагностовано хронiчний перiодонтит 27 зуба. Об’єктивно: коронка 27 зруйнована повнiстю. Необхiдно видалення даного зуба. Пiд якою провiдниковою анестезiєю доцiльно виконати цю операцiю?

A.*Туберальна та палатинальна

B. Iнфраорбiтальна

C. Туберальна

D. Iнфраорбiтальна та туберальна

E. Туберальна i рiзцева

36. Хвора 38-ми рокiв звернулася до хiрургiчного кабiнету стоматологiчної полiклiнiки з метою видалення 36. Яку анестезiю доцiльно застосувати при видаленнi?

A.*Торусальна

B. Мандибулярна

C. Туберальна

D. Iнфiльтрацiйна

E. Стовбурова за Войно-Ясинецьким

37. Хвора 27-ми рокiв, вагiтнiсть 21 тиждень, пiсля безрезультатного терапевтичного лiкування направлена на видалення 28 зубу з приводу загострення хронiчного перiодонтиту. Пiд якою анестезiєю необхiдно видалити зуб цiй хворiй?

A.*Туберальна та пiднебiнна

B. Туберальна та рiзцева

C. Iнфраорбiтальна та пiднебiнна

D. Торусальна

E. Мандибулярна

38. В умовах щелепно-лицевого стацiонару хворiй проводилася операцiя – радикальна гайморотомiя з пластичним закриттям норицi через комiрку видаленого 27. Провели iнфiльтрацiйну i всi периферичнi провiдниковi анестезiї на верхнiй щелепi злiва 2% р-ном лiдокаїну 6,0 мл. Через 3 хвилини хвора вiдзначила двоїння в лiвому оцi, неможливiсть його закрити. Яка з проведених анестезiй є причиною вищевказаних скарг?

A.*Iнфраорбiтальна

B. Туберальна

C. Палатинальна

D. Iнцизiвальна

E. Iнфiльтрацiйна

39. У хворого 28-ми рокiв з метою видалення 46 була проведена анестезiя за Вайсбремом. Вкажiть цiльовий пункт введення анестезуючого розчину при цiй анестезiї:

A.*Дiлянка нижньощелепного пiдвищення

B. Дiлянка горба верхньої щелепи

C. Ретромолярна ямка

D. Дiлянка скроневого гребеня нижньої щелепи

E. Защелепна ямка

40. У хворого вiдкриття рота обмежене до 1 см. Показано видалення 38. Оберiть анестезiю, яку необхiдно зробити для повного знеболення тканин в дiлянцi 38:

A.*Анестезiя за Берше-Дубовим

B. Мандибулярна, аподактильна

C. Торусальна

D. Зовнiшньоротовий спосiб мандибулярної анестезiї

E. Мандибулярна, дактильна

41. Хвора 70-ти рокiв скаржиться на рухомiсть 21 зуба. Зуб ранiше не лiкувався. Об’єктивно: 21 має рухомiсть II ступеня, корiнь оголений на 1/2. Який iнструмент необхiдно використати для видалення зуба?

A.*Прямi щипцi

B. S-подiбнi щипцi

C. Штикоподiбнi щипцi

D. Прямий елеватор

E. Клювоподiбнi щипцi

42. Хворий 50-ти рокiв звернувся до лiкаря-стоматолога з метою видалення за санацiйними показаннями. Хворий рiк тому перенiс iнфаркт мiокарда, страждає на стенокардiю напруги. Оберiть найбiльш рацiональний метод знеболення:

A.*Провiдникове потенцiйоване

B. Наркоз

C. Iнфiльтрацiйне

D. Провiдникове

E. Аплiкацiйне

43. Хворому 40-ка рокiв з метою санацiї порожнини рота показане видалення центральних рiзцiв на верхнiй щелепi. Якi нервовi утворення виключаються пiсля проведення рiзцевої анестезiї?

A.*Носо-пiднебiнний нерв

B. Передня верхня альвеолярна гiлка iнфраорбiтального нерва

C. Середня верхня альвеолярна гiлка iнфраорбiтального нерва

D. Задня верхня альвеолярна гiлка iнфраорбiтального нерва

E. Зубне нервове сплетiння

44. Юнак 17-ти рокiв отримав ножове поранення щоки. Рана глибока, не сполучається з порожниною рота. Оберiть метод знеболення для хiрургiчної обробки рани:

A.*Iнфiльтрацiйна анестезiя

B. Мандибулярна анестезiя

C. Ментальна анестезiя

D. Аплiкацiйна анестезiя

E. Наркоз

45. Жінка 56-ти років звернулася до хірурга-стоматолога для видалення 17 зуба. Який інструментарій для видалення слід обрати?

A.*S-подібні праві щипці

B. Штикоподібні коронкові щипці

C. Штикоподібні кореневі щипці

D. S-подібні ліві щипці

E. Прямі щипці

46 У хірургічний стоматологічний кабінет звернувся пацієнт зі скаргами на наявність коренів зруйнованого 37 зуба. Який інструментарій можна використати для видалення коренів 37 зуба?

A.*Дзьобоподібні щипці, що сходяться, боковий елеватор

B. S-подібні щипці, прямий і бокові елеватори

C. Щипці, зігнуті в площині, бокові елеватори

D. Дзьобоподібні щипці, що не сходяться, прямий елеватор

E. Багнетоподібні щипці, прямий елеватор

47. Пацієнтові 20-ти років необхідно провести аплікаційну анестезію на верхній щелепі у фронтальній ділянці перед проведенням провідникової анестезії. Яка концентрація розчину лідокаїну використовується для здійснення аплікаційної анестезії?

A.*10%


B. 5%

C. 15%


D. 30%

E. 20%


48. Хворому показане видалення 46 зуба. Коронка зуба збережена, відкривання рота вільне. Виберіть оптимальний метод провідникового знеболення та інструментарій для видалення зуба:

A.*Торусальна анестезія, дзьобоподібні щипці з шипиками на щічках

B. Торусальна анестезія, прямий і кутовий елеватор, дзьобоподібні щипці з щічками, що сходяться

C. Анестезія по Берше-Дубову, кутовий і прямий елеватор

D. Мандибулярна анестезія, прямий і кутовий елеватор, дзьобоподібні щипці з щічками, що сходяться

E. Мандибулярна і щічна анестезія, прямий елеватор, зігнуті по площині дзьобоподібні щипці

49 Пацієнт 58-ми років звернувся до лікаря-стоматолога з метою видалення 48 зуба. Яку потрібно зробити анестезію для видалення 48 зуба?

A.*Торусальна

B. Піднебінна

C. Інфраорбітальна

D. Ментальна

E. Туберальна


50. Хворий 54-х років звернувся до лікаря-стоматолога з метою підготовки до протезування для видалення коренів 26, 27, 28 зубів. Який вибір місцевої анестезії?

A.*Туберальна та піднебінна

B. Інфільтраційна та піднебінна

C. Торусальна та піднебінна

D. Інфраорбітальна та піднебінна

E. Плексуальна та піднебінна

51. Для знеболювання при видаленнi другого моляру на нижнiй щелепi злiва з приводу загострення хронiчного перiодонтиту лiкар зробив укол голки у точку перетинання борозенки мiж зовнiшнiм скатом крилощелепної складки i щокою, i лiнiєю, умовно проведеною на 0,5 см нижче жувальної поверхнi останнього моляру верхньої щелепи. Яку анестезiю виконав лiкар?

A.*Торусальна

B. Мандибулярна

C. Ментальна

D. Туберальна

E. Язикова

52. Пiд час видалення 47 зуба дистальний корiнь залишився в комiрцi. Виберiть iнструмент для завершення видалення:

A.*Кутовий лiвобiчний елеватор

B. Кутовий правобiчний елеватор

C. Прямий елеватор

D. Клювоподiбнi щипцi для видалення коренiв

E. Унiверсальнi щипцi-байонети

53. Хворий звернувся до лікаря з приводу загострення хронічного періодонтиту третього моляру лівої верхньої щелепи. Які анестезії повинен застосувати лікар під час видалення зуба?

A.*Туберальну та палатинальну

B. Туберальну, палатинальну та різцеву

C. За Берше-Дубовим.

D. Туберальну, плексуальну та палатинальну

E. Плексуальну та піднебінну

54. Хворому показано видалення 11, 21, 22 і періостеотомія альвеолярного відростка в ділянці цих зубів. Яка анестезія показана?

A.*Двобічна інфраорбітальна і різцева анестезія

B. Двобічна інфраорбітальна анестезія

C. Двобічна туберальна анестезія

D. Двобічна інфраорбітальна і піднебінна анестезія

E. Інфільтративна і різцева анестезія

55. Хворий 40 років звернувся з метою видалення 24 зуба. Яке знеболення треба застосувати?

A.*Інфраорбітальна та палатинальна анестезія

B. Туберальна, інфраорбітальна та різцева анестезія

C. Інфраорбітальна та різцева анестезія

D. Центральна анестезія

E. Туберальна та палатинальна анестезія

56. Хворий 45-ти років звернувся для видалення 13 зуба. Який ваш вибір інструментарію для видалення?

A.*Прямі щипці

B. S–подібні праві щипці

C. Штикоподібні щипці

D. Прямий елеватор

E. S–подібні щипці

57. Чоловік 25 років відмічає біль в ділянці 38, біль під час ковтання, утруднене відкривання рота. Який метод знеболення оптимальний під час оперативного втручання при перикороніті?

A.*Провідникова анестезія за Берше-Дубовим

B. Аплікаційна анестезія

C. Інфільтраційна анестезія

D. Стовбурна анестезія

E. Загальне знеболювання

58. Хворий 34 років звернувся в стоматологічну поліклініку. Йому показана операція видалення 38 зуба. Запальна контрактура 2 ступеню (рот відкривається на 1см). Яке периферійне провідникове знеболення повинен зробити хірург-стоматолог?

A.*Підвиличним шляхом по Берше-Дубову

B. Внутрішньоротовим шляхом

C. Передщелепним шляхом

D. Защелепним шляхом

E. Підщелепним шляхом

59. Хворий 56 років звернувся в стоматологічну поліклініку. Йому показана операція видалення 22 зуба. В проекції 21, 22, 23 зубів – періостальний абсцес, перехідна складка згладжена. Яке периферійне провідникове знеболення найбільш доцільне?

A.Інфраорбітальна анестезія позаротовим шляхом + різцева анестезія

B. Інфраорбітальна анестезія внутрішньоротовим шляхом + різцева анестезія

C. Інфраорбітальна анестезія внутрішньоротовим шляхом + палатинальна анестезія

D. Плексуальна анестезія в проекції 22 + різцева анестезія

E. Плексуальна анестезія в проекції 22 + палатинальна анестезія

60. Хворому 25 років необхідно видалити 26 зуб. Діагноз: хронічний фіброзний періодонтит 26 зуба. Який інструмент необхідно використати для видалення?

A.*Щипці S-подібні, ліві

B. Щипці S-подібні, праві

C. Щипці байонетні

D. Щипці прямі кореневі

E. Прямий елеватор

61. Чоловіку необхідно видалити корінь 17 зубу перед протезуванням. Коронка 17 зубу зруйнована нижче рівню ясен. Який інструментарій необхідно застосувати?

A.*Байонетні щипці. Прямий елеватор

B. S-подібні щипці. Прямий елеватор

C. Прямі щипці з щічками, які збігаються. Прямий елеватор

D. S – подібні щипці, для правого боку. Прямий елеватор

E. Прямі щипці з щочками, які не збігаються. Прямий елеватор

62. Хворий 19 років скаржиться на біль у ділянці кута нижньої щелепи зліва, обмежене відкривання рота, температуру 38°С. Об'єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене до 1см, у ділянці ретромолярного трикутника – слизова оболонка набрякла, гіперемована, крило-нижньощелепна складка і піднебінні дужки інфільтровані. З-під «капюшона» над медіальними горбами 38 виділяється гній. Діагностовано гострий перікороніт в ділянці 38 зуба. Під яким видом знеболювання треба зробити операцію розтину «капюшона» і видалення 38 зуба?

A.*Провідникова анестезія за Берше- Дубовим

B. Інфільтраційна анестезія

C. Мандибулярна анестезія

D. Торусальна анестезія за Вейсбремом

E. Центральна анестезія біля овального отвору

63. Хворий 69-ти років звернувся для видалення 12, 11 зубів. Діагноз: пародонтит, генералізована форма, 12, 11 другого ступеня рухливості. Який Ваш вибір інструментарію для видалення?

A.*Прямі щипці

B. S-подібні щипці

C. S-подібні праві щипці

D. Штикоподібні кореневі щипці

E. Штикоподібні коронкові щипці

64. Хворий 40 років звернувся з метою видалення 25 зуба. Який метод знеболення треба застосувати?

A.*Односторонні туберальна, інфраорбітальна і палатинальна анестезії

B. Односторонні інфраорбітальна і різцева анестезії

C. Одностороння центральна анестезія

D. Односторонні туберальна і палатинальна анестезії

E. Односторонні інфраорбітальна і палатинальна анестезії

65. Хворий 45 років звернувся з метою хірургічної санації ротової порожнини. Повністю зруйнований 36 зуб. Яку анестезію краще провести для знеболення при видаленні 36 зуба?

A.*Торусальну

B. По Берше-Дубову

C. Мандибулярну

D. Інфільтраційну

E. Ментальну

66. Хворий 48 років звернувся для видалення 35 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Укажіть кращий метод периферійної провідникової анестезії?

A.*Торусальна

B. Інфільтраційна

C. Позаротова мандибулярна

D. Ментальна

E. Плексуальна

67. Хворому 45 років показана операція видалення 38. Рот відкривається на 1см. Яке знеболення повинен зробити хірург-стоматолог?

A.*За Берше-Дубовим

B. Мандибулярна внутрішьоротовим шляхом

C. Мандибулярна позаротовим шляхом

D. Торусальна

E. Центральна підвиличним шляхом

68. Чоловік 28-ми років звернувся до хірурга-стоматолога для видалення 38 зуба. Які щипці треба вибрати для видалення цього зуба?

A.*Дзьобоподібні щипці зігнуті по площині

B. Дзьобоподібні щипці з щічками, що не сходяться

C. Дзьобоподібні щипці з щічками, що сходяться

D. Дзьобоподібні щипці з шипами

E. Байонетні щипці з щічками, що сходяться

69. Хворий 35-ти років звернувся для видалення 14 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту після безуспішного терапевтичного лікування. Який ваш вибір інструментарію для видалення?

A.*S-подібні щипці

B. Штиковидні коронкові щипці

C. S-подібні праві щипці

D. Прямі щипці

E. Штиковидні кореневі щипці

70. Під час видалення 17 зуба дистальний щічний корінь відламався і залишився в лунці. Оберіть інструментарій для видалення кореня.

A.*Штикоподібні щипці, прямий елеватор

B. Прямі щипці, прямий елеватор

C. S-подібні щипці, прямий елеватор

D. Дзьобоподібні щипці, кутовій Елеватор

E. Кутові елеватори

72. Необхідно видалити 15 зуб. Коронка зуба збережена. Який інструмент треба застосувати?

A.*S-подібні щипці

B. Прямі щипці

C. Байонетні щипці

D. S-подібні щипці ліві

E. S-подібні щипці праві

73. У хворого відкриття рота обмежене до 1 см. Показано видалення 38. Оберіть анестезію, яку необхідно зробити для повного знеболення тканин в ділянці 38.

A.*Анестезія за Берше-Дубовим

B. Мандибулярна, аподактильна

C. Торусальна

D. Зовнішньоротовий шлях мандибулярної анестезії

E. Мандибулярна, дактильна

74. Хворий 47 р., після безуспішного лікування у терапевта-стоматолога з приводу хронічного гранулематозного періодонтиту 15 зуба, звернувся для його видалення. Який вид щипців доцільно використати для видалення даного зуба?

A.*S-подібні

B. S-подібні праві

C. Прямі


D. S-подібні ліві

E. Байонетні

75. Хвора 48 р., після безуспішного лікування у терапевта-стоматолога з приводу хронічного гранульоматозного періодонтиту 37 зуба звернулася для його видалення. Ваш вибір інструментарію:

A.*Дзьобоподібні щипці із щічками, що мають шипи

B. Прямий елеватор

C. Дзьобоподібні щипці зігнуті по площині

D. Дзьобоподібні щипці, з щічками що не сходяться

E. Дзьобоподібні щипці із щічками, що сходяться

76. Чоловік 48 р. звернувся до хірурга-стоматолога з приводу видалення коренів 37 зуба. Який інструментарій необхідно вибрати?

A.*Клювоподібні щипці з щічками що сходяться

B. Клювоподібні щипці з щічками що не сходяться

C. S-подібні щипці

D. Штикоподібні щипці

E. Клювоподібні щипці зігнуті по площині

77. Хворий 38 р., звернувся до лікаря-стоматолога для видалення 46 зуба з метою підготовки до протезування. Об’єктивно: 46 зуб зруйнований на 2/3. Яку анестезію доцільніше провести для видалення 46 зуба?

A.*Торусальну

B. За Берше-Дубовим

C. Мандибулярну

D. Інфільтраційну

E. Ментальну

78. Хвора 57 р. звернулася до лікаря для видалення 34 зуба з приводу загострення хронічного періодонтиту. Який ваш вибір інструментарію для видалення цього зуба?

A.*Дзьобоподібні щипці з щічками, що не сходяться

B. Дзьобоподібні щипці з щічками, що сходяться

C. Дзьобоподібні щипці зігнуті по площині

D. Прямий елеватор

E. Бокові елеватори

79. Хвора 70 років скаржиться на рухомість 21 зуба. Зуб раніше не лікувався. 21 зуб рухомий, ІІ-степеню, корінь оголений на 1/3. Який інструмент необхідно для видалення.

A.*Прямі щипці

B. S-подібні щипці

C. Штикоподібні щипці

D. Прямий елеватор

E. Клювоподібні щипці

80. Пацієнт 56 років звернувся до стоматолога-хірурга з метою видалення коренів 17 зуба. Яке знеболення застосуєте?

A.*Палатинальну, туберальну анестезії

B. Палатинальну, інфраорбітальну анестезії

C. Інфільтраційну, різцеву анестезії

D. Мандибулярну анестезію

E. Торусальну анестезію

81. До хiрурга-стоматолога звернувся пацiєнт зi скаргами на болi i припухлiсть у дiлянцi верхньої губи i нижнiх вiддiлiв пiдочноямкової дiлянки злiва, перiодичний бiль у зруйнованому 22 зубi. Пiсля проведеного обстеження встановлений дiагноз: загострення хронiчного перiодонтиту 22 зуба, абсцес iклової ямки. Показана операцiя: видалення 22 зуба, розтин абсцесу внутрiшньоротовим доступом. Оберiть оптимальний метод анестезiї:

A.*Iнфраорбiтальна (позаротовий метод) i рiзцева анестезiя

B. Iнфраорбiтальна (внутрiшньоротовий метод) i пiднебiнна анестезiя

C. Туберальна i пiднебiнна анестезiя

D. Iнфiльтрацiйна анестезiя

E. Наркоз

82. Була проведена пiднебiнна анестезiя. При виведеннi голки з м’яких тканин виникла кровотеча. Що необхiдно зробити для зупинки кровотечi?

A.*Притиснути тампоном мiсце iн’єкцiї

B. Накласти шви

C. Ввести внутрiшньовенно 10% розчин хлористого кальцiю

D. Ввести внутрiшньом’язово вiкасол

E. Перев’язати зовнiшню сонну артерiю

83. Хвора 50-ти рокiв звернулась в ортопедичне вiддiлення зi скаргами на дефект твердих тканин 21, 22 зубiв. Показано виготовлення металокерамiчних коронок на 21 i 22 зуби. Хвора вiдмiчає алергiчну реакцiю при проведеннi анестезiї при попередньому вiдвiдуваннi стоматолога. Яка тактика лiкаря?

A.*Проведення алергологiчних лабораторних проб

B. Провести iнфiльтрацiйну анестезiю анестетиком артикаїнового ряду

C. Провести скарифiкацiйну пробу на анестетик, яким буде проводитись знеболення

D. Провести знеболювання анестетиком ефiрного ряду

E. Провести пiдшкiрну пробу на анестетик

84. Пiд час проведення iнфраорбiтальної анестезiї у пацiєнта виник осередок зблiднення шкiри у пiдочноямковiй дiлянцi. Загальний стан пацiєнта не погiршився. Лiкар дiагностував iшемiю шкiри. Яку допомогу необхiдно надати хворому?

A.*Пацiєнт лiкування не потребує, iшемiя проходить самостiйно

B. Пацiєнту необхiдно ввести 1 мл 10% розчину кофеїну пiдшкiрно

C. Дати понюхати нашатирний спирт

D. Необхiдно ввести 1 мл кордiамiну

E. Необхiдно ввести розчин тавегiлу або супрастину внутрiшньом’язово

85. Якi нерви необхiдно блокувати для забезпечення безболiсного видалення 11 зуба?

A.*Переднi комiрковi та рiзцевий

B. Великий пiднебiнний

C. Середнi комiрковi та великий пiднебiнний

D. Нижньокомiрковий

E. Заднi комiрковi та великий піднебінний

86. Яку з перерахованих нижче периферiйних провiдникових анестезiй НЕ ВИКОНУЮТЬ позаротовим шляхом?

A.*Пiднебiнна

B. Туберальна

C. Iнфраорбiтальна

D. Мандибулярна

E. Торусальна


87. При проведеннi центральної анестезiї біля овального отвору вилично-крилоподiбним шляхом у пацiєнта з’явилось неповне змикання очної щiлини на боцi анестезiї. З анестезiєю гiлок якого нерву зв’язанi зазначенi явища?

A.*Лицевий

B. Нижньощелепний

C. Верхньощелепний

D. Очний

E. Очно-руховий

88. Хвора 24-х рокiв звернулася для видалення кореня верхнього зуба мудростi. Пiд час проведення туберальної анестезiї виникла пiсляiн’єкцiйна гематома. Що було пошкоджено пiд час проведення анестезiї?

A.*Крилоподiбне венозне сплетiння

B. Верхньощелепна артерiя

C. Пiдочна артерiя

D. Вилична артерiя

E. Пiднебiнна артерiя

89. Чоловік 35-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з приводу видалення 26 зуба. Під час проведення туберальної анестезії відзначалося швидке наростання набряку тканин і обмеження відкривання рота. Чим обумовлений такий стан?

A.*Травма судин під час проведення анестезії

B. Травма нервових стовбурів

C. Травма м'язів під час проведення анестезії

D. Місцева реакція тканин на анестетик

E. Розвиток набряку Квінке


Запальні захворювання ЩЛД

90. До стоматолога звернувся хворий 30-ти рокiв зi скаргами на припухлiсть в дiлянцi верхньої губи. Об’єктивно: визначається асиметрiя обличчя за рахунок набряку верхньої губи, носо-губна складка згладжена. У ротовiй порожнинi на вестибулярнiй поверхнi верхньої щелепи перехiдна складка на рiвнi 11, 21, 22 згладжена, гiперемована, пiд час пальпацiї вiдчувається бiль та флюктуацiя. Дiагностовано гострий гнiйний перiостит верхньої щелепи вiд 21. Оберiть тактику лiкування:

A.*Збереження 21, перiостеотомiя, протизапальна терапiя

B. Збереження 21, протизапальна терапiя

C. Видалення 21, перiостеотомiя, протизапальна терапiя

D. Видалення 21, перiостеотомiя

E. Видалення 12, 21, 22 зубiв, перiостеотомiя, протизапальна терапiя

91. Хворий 30-ти рокiв скаржиться на постiйний рiзкий бiль пульсуючого характеру у дiлянцi верхньої щелепи злiва, що iррадiює у вухо, скроню, посилюється при горизонтальному положеннi i змиканнi зубiв, на безсоння, загальне нездужання. Хворiє третiй день, усi прояви наростають. Об’єктивно: у 26 зубi глибока карiозна порожнина, перкусiя болiсна. Зуб рухливий. Слизова оболонка навколо зуба набрякла, гiперемована, перехiдна складка з вестибулярного боку згладжена, пальпаторно - iнфiльтрат з нечiткими контурами, рiзко болiсний. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Гострий гнiйний перiостит альвеолярного вiдростка верхньої щелепи у дiлянцi 26 зуба

B. Гострий остеомiєлiт альвеолярного вiдростка верхньої щелепи у дiлянцi 26 зуба

C. Гострий серозний перiостит альвеолярого вiдростка верхньої щелепи у дiлянцi 26 зуба

D. Гострий перiодонтит 26 зуба

E. Гострий пульпiт 26 зуба

92. Хворий звернувся зi скаргами на наявнiсть безболiсного пухлиноподiбного новоутворення на нижнiй щелепi. Пальпаторно визначається симптом Дюпюiтрена. Коронка 36 зуба з глибокою карiозною порожниною. На Rо-грамi - дiлянка деструкцiї кiсткової тканини з чiткими межами, розташована у дiлянцi верхiвок коренiв 36 зуба, розмiром - 2х2 см. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Радикулярна кiста нижньої щелепи

B. Остеобластокластома

C. Кератокiста нижньої щелепи

D. Фолiкулярна кiста нижньої щелепи

E. Амелобластома нижньої щелепи

93. Чоловiк вiком 30-ти рокiв скаржиться на бiль, вiдчуття тяжкостi i розпирання в правiй половинi обличчя, закладенiсть носа справа та загальну слабкiсть. За тиждень до цього вiдмiчав сильний бiль в 15 зубi. Об’єктивно: обличчя дещо асиметричне за рахунок припухлостi пiдочноямкової та щiчної дiлянок справа. 15 зуб зруйнований на 2/3 коронки, перкусiя рiзко болiсна. На оглядовiй рентгенограмi спостерiгається затемнення правої верхньощелепної пазухи рiзного ступеня iнтенсивностi. Верхiвка кореня 15 зуба з ознаками хронiчного перiодонтиту. Який попереднiй дiагноз?

A.*Гострий правобiчний одонтогенний гайморит вiд 15 зуба

B. Одонтогенна флегмона пiдочної дiлянки справа вiд 15 зуба

C. Одонтогенна флегмона щiчної дiлянки справа вiд 15 зуба

D. Хронiчний правобiчний одонтогенний гайморит вiд 15 зуба

E. Гострий гнiйний одонтогенний перiостит вiд 15 зуба

94. Лiкар проштовхнув корiнь у прищелеповi м’якi тканини. Корiнь розташувався пiд слизовою оболонкою альвеолярної частини щелепи i чiтко пальпується пальцем. Яка тактика лiкаря?

A.*Зробити розтин м’яких тканин над коренем та видалити його

B. Видалити корiнь через комiрку зуба

C. Видалити корiнь через пiдщелеповий оперативний доступ

D. Зробити рентгенологiчне обстеження хворого для визначення подальшої тактики

E. Залишити корiнь в м’яких тканинах

95. У хворого ретенований, дистопований зуб ”мудростi” злiва. Впродовж 6 мiсяцiв зуб перiодично турбував хворого, виникали бiль и запальнi процеси. В даний час біль вiдсутнiй, рот вiдкриває вiльно, при оглядi видно медiальнi горби атипово розташованого 48 зуба. На рентгенограмi нижньої щелепи справа видно дистопований 48 зуб, коронка якого упирається в дiлянку 47 зуба. Якi дiї лiкаря?

A.*Операцiя - атипове видалення 48 зуба

B. Висiкання ”каптура” над 48 зубом

C. Ортодонтичне лiкування

D. Спостереження

E. Видалення 47 зуба

96. Хворiй 42-х рокiв 2 мiсяцi тому видалили 36 зуб. В лiвiй щiчнiй дiлянцi вiдмiчено щiльний iнфiльтрат, пiд час пальпацiї болiсний, пiдщелепнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, рухомiсть 34, 35, 37 зубiв, слизова оболонка в цiй дiлянцi пастозна, синюшна, гнiйне видiлення з комiрки 36 зуба та норицевого ходу. Який можливий дiагноз?

A.*Хронiчний обмежений остеомiєлiт альвеолярного вiдростка

B. Хронiчний обмежений остеомiєлiт вiд 36 зуба

C. Хронiчний перiостит нижньої щелепи вiд 36 зуба

D. Вогнищева форма хронiчного остеомiєлiту вiд 36 зуба

E. Гiперпластична форма хронiчного остеомiєлiту вiд 36 зуба

97. Хворому 35-ти рокiв два днi тому пiд мiсцевою анестезiєю проводилось лiкування середнього карiєсу 27, 28 зубiв. Пiсля вiдвiдування лiкаря, хворий виявив незначну припухлiсть у скроневiй дiлянцi злiва. Впродовж наступного дня температура пiдвищилася до 38,5o C. Об’єктивно: набряк скроневої i навколовушно-жувальної дiлянок злiва (симптом «пiщаного годинника»), набряк повiк лiвого ока. Вiдкривання рота до 0,5 см, болiсне. Пальпацiя скроневої дiлянки безболiсна. За горбом верхньої щелепи злiва визначається рiзко болiсний iнфiльтрат, слизова оболонка у цiй дiлянцi гiперемована, набрякла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Флегмона пiдскроневої i крилопiднебiнної ямок злiва

B. Абсцес пiдочноямкової дiлянки злiва

C. Флегмона пiдскроневої ямки злiва

D. Абсцес скроневої дiлянки злiва

E. –

98. Хвора 33-х рокiв надiйшла в щелепнолицеве вiддiлення зi скаргами на бiль та припухлiсть правої пiдщелепної дiлянки, пiдвищення температури тiла 39, 5oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м’яких тканин правої пiдщелепної дiлянки, де пальпаторно визначається щiльний iнфiльтрат, шкiра над ним гiперемована, не береться в складку. В 46 зубi - глибока карiозна порожнина. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?A.*Флегмона пiднижньощелепної ділянки справа

B. Гострий пiднижньощелепний сiалоаденiт

C. Гострий гнiйний перiостит нижньої щелепи

D. Гострий гнiйний пiднижньощелепний лiмфаденiт

E. Гострий остеомiєлiт нижньої щелепи справа

99. Жiнка 23-х рокiв лiкується з приводу фурункулу лiвої щоки. Раптово стан хворої погiршився. З’явилися сильний головний бiль, висока температура тiла, збiльшився набряк щоки, з’явився щiльний iнфiльтрат у виглядi тяжу, спрямованого до внутрiшнього кута ока. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

A.*Тромбофлебiт лицевих вен

B. Абсцес пiдочної дiлянки

C. Гострий гнiйний гайморит

D. Лiмфангоїт

E. Бешиха

100. Хворий 41-го року скаржиться на рухомiсть 24, 26, 27 зубiв, видiлення гною з комiрки видаленого 25. Пiвтора мiсяцi тому було зроблено розтин по перехiднiй складцi, видалено 25. Об’єктивно: слизова оболонка альвеолярного вiдростка в дiлянцi 24, 26, 27 синюшного кольору, набрякла. По перехiднiй складцi - нориця з вибухаючи ми грануляцiями. З комiрки видаленого 25 - гнiйнi грануляцiї. В правiй пiдочнiй ділянці невелика припухлiсть м’яких тканин. Носове дихання вiльне. Якому захворюванню найбiльш iмовiрно вiдповiдає описана клiнiчна картина?

A.*Хронiчний обмежений остеомiєлiт

B. Хронiчний альвеолiт

C. Актиномiкоз верхньої щелепи

D. Загострення хронiчного гаймориту

E. Хронiчний дифузний остеомiєлiт

101. Хворому 49-ти рокiв пiд плексуальною анестезiєю за допомогою артиакаїну-форте видалено зуб на лiвiй верхнiй щелепi. По закiнченнi операцiї комiрка не виповнилась кров’яним згустком. Як можна попередити виникнення альвеолiту у пацiєнта?

A.*Пухко заповнити комiрку йодоформним тампоном

B. Заповнити комiрку гемостатичною губкою

C. Промити комiрку розчином мiкроциду

D. Промити комiрку розчином 0,1% хлоргексидину

E. Заповнити комiрку порошком антибiотика

102. Хлопчик 12-ти рокiв звернувся зi скаргами на пiдвищення температури до 38, 5oC, утруднене вiдкривання рота, біль пiд час ковтання, їжі, розмови. Об’єктивно: шкiрнi покрови блiдi, обличчя незначно асиметричне через припухлiсть у лiвiй пiдщелепнiй дiлянцi. Вiдкривання рота обмежене до 12 см, болiсне. Набряк тканин у лiвiй пiд’язиковiй дiлянцi, лiвий щелепноязиковий жолобок iнфiльтрований, згладжений, болiсний пiд час глибокої пальпацiї, слизова оболонка тут рiзко гiперемована. Коронка 36 зуба зруйнована повнiстю. Який дiагноз можна припустити?

A.*Одонтогенний абсцес щелепно-язикового жолобка вiд 36 зуба

B. Гострий одонтогенний перiостит нижньої щелепи вiд 36 зуба

C. Гострий одонтогенний остеомiєлiт нижньої щелепи вiд 36 зуба

D. Одонтогенна флегмона лiвої крилощелепної дiлянки

E. Одонтогенна флегмона лiвої пiдщелепної дiлянки

103. Хвора 73-х рокiв звернулась в клiнiку з приводу протезування. Об’єктивно: на верхнiй щелепi поодинокий 13 зуб II ступеня рухомостi, на нижнiй щелепi поодинокий 31 зуб I ступеня рухомостi. Як пiдготувати пацiєнтку до протезування?

A.*Видалити 13 зуб

B. Видалити 31 зуб

C. Видалити обидва зуба

D. Зберегти обидва зуба

E. Депульпувати зуби

104. Пiсля переохолодження хворий 42-х рокiв скаржиться на головний бiль у лiвiй лобовiй дiлянцi та лiвiй верхнiй щелепi. Об’єктивно: обличчя симетричне, утруднене дихання через лiвий носовий хiд, серозно-гнiйнi видiлення з нього, незначний бiль пiд час пальпацiї пiдочної дiлянки i по перехiднiй складцi у проекцiї 24, 25. Перкусiя цих зубiв безболiсна. У 24 пломба. Слизова оболонка альвеолярного вiдростка без видимих змiн. На рентгенограмi визначається зниження пневматизацiї лівої верхньощелепної пазухи. Який попереднiй дiагноз?

A.*Загострення хронiчного одонтогенного гаймориту

B. Гострий перiодонтит 24

C. Загострення хронiчного перiодонтиту 24

D. Гострий риногенний гайморит

E. Гострий серозний перiостит лiвої верхньої щелепи

105. До амбулаторного хiрургiчного кабiнету поступив пацiєнт зi скаргами на больовi вiдчуття в дiлянцi кута нижньої щелепи, утруднене ковтання. Об’єктивно: в дiлянцi 38 зуба слизова оболонка набрякла, гiперемована, має вигляд каптура. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Гострий перикоронiт 38 зуба

B. Локалiзований гiнгiвiт в дiлянцi 38 зуба

C. Гострий серозний перiодонтит 38 зуба

D. Хронiчний гранулюючий перiодонтит 38 зуба

E. Гострий гнiйний перiодонтит 38 зуба

106. Хворий 23-х рокiв звернувся зi скаргами на бiль та припухлiсть в дiлянцi верхньої губи злiва. Внаслiдок проведеного клiнiчного обстеження встановлено дiагноз - одонтогенний перiостит верхньої щелепи злiва вiд 23 зуба. Рентгенологiчно вiдмiчаються ознаки гранулематозного перiодонтиту 23 зуба. Виберiть тактику лiкування:

A.*Перiостотомiя, консервативна терапiя

B. Перiостотомiя, резекцiя верхiвки кореня 23

C. Видалення 23

D. Консервативна терапiя

E. Перiостотомiя, видалення 23

107. У хворого 37-ми рокiв обличчя симетричне, слизова оболонка в ділянці проекцiї верхiвки кореня 12 зуба блiдорожевого кольору, пальпацiя безболiсна, коронка зуба зруйнована на 1/3, перкусія безболiсна. На рентгенограмi: кореневий канал 12 зуба запломбований до верхiвки, навколо верхiвки кореня гранульома дiаметром 4 мм. Оберiть хiрургiчний метод лiкування:

A.*Видалення гранульоми з резекцією верхiвки кореня зуба

B. Гемiсекцiя кореня зуба

C. Коронарорадикулярна сепарацiя зуба

D. Ампутацiя кореня зуба

E. Видалення зуба

108. У хворого 47-ми рокiв протягом 2-х років на шкiрi обличчя в дiлянцi кута нижньої щелепи злiва спостерiгається перiодична поява болючої припухлостi i утворення фiстули. Пiсля видiлення з фiстули гнiйної рідини бiль минає i припухлiсть зникає, а на шкiрi обличчя залишається втягнутий невеликий рубець. Об’єктивно: невеликий рубець на шкiрi обличчя на рiвнi лiвого кута нижньої щелепи. У дiлянцi дна ротової порожнини пiд час пальпацiї пiд слизовою оболонкою в глибинi визначається щiльний тяж, який йде в м’яких тканинах щiчної дiлянки вiд фiстули до проекцiї кореня 47 зуба. Коронка 47 зруйнована. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Одонтогенна гранульома обличчя

B. Атерома щоки, що нагноїлася

C. Туберкульоз нижньої щелепи

D. Актиномiкоз лiвої бiлявушно-жувальної дiлянки

E. Хронiчний остеомiєлiт в дiлянцi лівого кута нижньої щелепи

109. Хворий 22-х рокiв скаржиться на появу болючої припухлостi в дiлянцi правої навколовушної слинної залози. За тиждень до цього у хворого було садно шкiри щоки, яке гоїлося пiд гнiйним струпом. За останнi два днi вiдмiчає посилення болю i підвищення температури тiла до 38, 6 o C. Об’єктивно: набряк м’яких тканин правої привушної дiлянки, шкiра незначно напружена, не змінена в кольорi. Iнфiльтрат розмiром 2,5х3,5 см, щiльний, болючий, шкiра над ним обмежено рухлива. Рот вiдкриває в повному обсязi, слизова оболонка навколо гирла слинної протоки не змiнена, слина прозора. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Гострий лiмфаденiт

B. Загострення хронiчного паротиту

C. Абсцес бiлявушно-жувальної дiлянки

D. Гострий неепiдемiчний паротит

E. Епiдемiчний паротит

110. Чоловiк 26-ти рокiв звернувся зi скаргами на перiодичнi болi в областi 38 зуба протягом 3-х рокiв. Об’єктивно: рот відкриває в повному обсязi. 38 зуб частково прорiзався дистальними горбами, слизова оболонка навколо нього гiперемована, набрякла, рiзко болюча пiд час пальпацiї. На рентгенограмi 38 зуб медiальними буграми торкається до областi шийки 37 зуба. Який метод лiкування показаний?

A.*Атипiчне видалення 38

B. Протизапальна терапiя

C. Видалення 37 зуба

D. Iррiгацiя антисептиками

E. Видалення слизової оболонки над 38

111. Хворий 44-х рокiв звернувся до хiрурга-стоматолога зi скаргами на гострий постiйний бiль у дiлянцi верхньої щелепи злiва, що посилюється пiд час змикання щелеп. Бiль вiдзначає впродовж 3-х днiв. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот вiдкриває вiльно. Коронка 26 зруйнована наполовину. Зондування карiозної порожнини безболiсне. Перкусiя 26 рiзко болiсна. Слизова оболонка альвеолярного вiдростка на рiвнi 26 набрякла, гiперемована. 26 ранiше лiкований. Який попереднiй дiагноз?

A.*Хронiчний перiодонтит 26, що загострився

B. Гострий гнiйний перiодонтит 26

C. Гострий пульпiт 26

D. Гострий гнiйний перiостит верхньої щелепи злiва вiд 26

E. Пародонтит 26, 27, 28

112. Хворий 33-х рокiв страждає вiд болю у дiлянцi комiрки 47 зуба, видаленого з приводу хронiчного перiодонтиту. Температура тiла - 37,5o. Помiрна набряклiсть прилеглих тканин. Правi пiднижньощелепнi лiмфовузли збiльшенi, болiснi, рухливi. Слизова оболонка альвеолярного вiдростка на рiвнi видаленого зуба набрякла, гiперемована. Неприємний запах з рота. Комiрка зуба частково виповнена вмiстом сiрого кольору. Пальпацiя альвеолярного вiдростка у цiй дiлянцi рiзко болiсна. Визначте попереднiй дiагноз:

A.*Альвеолiт

B. Гострий остеомiєлiт (обмежений)

C. Гострий гнiйний перiостит нижньої щелепи

D. Гострий серозний лiмфаденiт

E. Неврит нижньокомiркового нерва

113. Хворий 24-х рокiв отримав травму пiд час бiйки. Дiагноз: перелом лiвої виличної кiстки зi змiщенням, перелом передньої стінки верхньощелепного синусу. Яке оперативне втручання показане хворому?

A.*Радикальна гайморотомiя з репозицiєю вiдламкiв

B. Радикальна гайморотомiя

C. Остеотомiя верхньої щелепи

D. Остеосинтез вилицевої кiстки

E. Репозицiя відламків

114. До лiкаря звернувся хворий зi скаргами на бiль у 47 зубi. Пiд час рентгенологiчного дослiдження у каналах медiального та дистального коренiв виявляються відламки ендодонтичних iнструментiв. В дiлянцi верхiвки корiння осередки деструкцiї кiстки з чiткими контурами. Виберiть найбiльш доцiльний метод лiкування:

A.*Видалення зуба

B. Операцiя резекцiї верхiвки кореня

C. Операцiя реплантацiї зуба

D. Гемiсекцiя зуба

E. Консервативне лiкування

115. Хворий 30-ти рокiв звернувся до лiкаря-стоматолога зi скаргами на нестерпний біль у язицi, рiзко болiсне ковтання, набряк в дiлянцi пiдборiддя. Об’єктивно: шкiра на пiдборiддi в кольорi не змiнена, збирається в складку. Вiдкривання рота вiльне. Язик збiльшений в розмiрах, малорухомий, щiльний, вiдмiчається рiвномiрний набряк язика, пальпацiя по середнiй лiнiї болiсна. Встановiть дiагноз:

A.*Абсцес кореня язика

B. Флегмона дна порожнини рота

C. Абсцес щелепно-язикового жолобка

D. Флегмона пiдборiдної дiлянки

E. Абсцес пiд’язикового валика

116. Чоловiк 43-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на болiсне ковтання, обмежене вiдкривання рота. 3 днi тому почав болiти зруйнований 37 зуб, наступного дня з’явився бiль при ковтаннi, ще через день почалося обмеження вiдкривання рота. Об’єктивно: невелика м’яка припухлiсть в лiвiй пiдщелепнiй дiлянцi. Пальпується збiльшений лiмфатичний вузол. Рот вiдкривається на 1,5 см. Спостерiгається набряк лiвої пiднебiнної дужки та бокової стiнки глотки. 37 зуб зруйнований, слизова оболонка навколо зуба набрякла, перкусiя слабко болiсна. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Одонтогенна навкологлоткова флегмона

B. Одонтогенна крило-щелепна флегмона

C. Одонтогенна пiдщелепна флегмона

D. Перитонзилярний абсцес

E. Гострий пiдщелепний лiмфаденiт

117. Чоловiк 34-х рокiв скаржиться на сильний головний бiль, підвищення температури тiла до 39,1oC, нездужання. Об’єктивно: незначна асиметрiя обличчя за рахунок набряку м’яких тканин лiвої пiдочної дiлянки. Коронка 26 частково зруйнована. Перкусiя - рiзко болюча. Слизова оболонка з вестибулярного боку в дiлянцi 25, 26 набрякла, гiперемована. Дихання через лiву половину носа затруднене, видiляється гнiй. На рентгенограмi: лiва половина верхньощелепової пазухи гомогенно затемнена. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Гострий гнiйний одонтогенний гайморит

B. Загострення хронiчного Pt 26

C. Гострий перiостит верхньої щелепи

D. Нагноєння кiстки верхньої щелепи

E. Гострий одонтогенний остеомiєлiт

118. Хворого турбують гострий iнтенсивний бiль та припухлiсть в дiлянцi зруйнованого зуба на нижнiй щелепi праворуч, погiршення загального самопочуття, пiдвищення температури тiла до 38,3oC, погiршення апетиту та безсоння. Об’єктивно: колатеральний набряк м’яких тканин пiднижньощелепної дiлянки i нижнього вiддiлу правої щоки. Регiональнi лiмфатичнi вузли збiльшенi з правого боку, болючi пiд час пальпацiї. Коронка 46 зруйнована наполовину, 45, 46, 47 - рухомi, в дiлянцi цих зубiв вiдзначається муфтоподiбний iнфiльтрат. Симптом Венсана позитивний з правого боку. Який дiагноз слiд поставити?

A.*Гострий одонтогенний остеомiєлiт

B. Гострий гнiйний одонтогенний перiостит

C. Гострий гнiйний перiодонтит

D. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт в стадiї загострення

E. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт

119. Хворий 40-ка рокiв, з переломом нижньої щелепи, звернувся до лiкаря через 3 тижнi пiсля iммобiлiзацiї вiдламкiв у зв’язку з появою болю, пiдвищенням температури тiла. Об’єктивно: припухлiсть в дiлянцi пiдборiддя, слизова альвеолярного відростка в дiлянцi 21, 12 гiперемована, набрякла, болiсна при пальпацiї. Назубна шина на 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5 в задовiльному станi, порушення прикусу не було. Виставлено дiагноз: гострий гнiйний перiостит нижньої щелепи. Яка хiрургiчна манiпуляцiя показана?

A.*Розкриття гнiйника до кiстки

B. Внутрiшньоротова новокаїнова блокада

C. Зняття i замiна назубної шини

D. Трепанацiя 21 та 12 зубiв

E. Спостереження за хворим

120. При розтинi флегмони дна порожнини рота виявленi некротичнi маси в гнiйних осередках брудно-сiрого кольору, наявнiсть в них пухирцiв газу та включень крапельок жиру, рiзкий неприємний запах ексудату. Тканини мають темно-буре забарвлення, м’язи – вигляд вареного м’яса. Якi медикаментознi засоби слiд призначити першочергово з метою попередження подальшого поширення процесу?

A.*Введення полiвалентної протигангренозної сироватки

B. Введення ударної дози антибiотикiв широкого спектру дiї

C. Введення глюкокортикоїдних препаратiв

D. Введення гiпосенсибiлiзуючих препаратiв

E. Введення iмуномодуляторiв
121. У чоловiка 60-ти рокiв на шкiрi пiдборiддя з’явилася пустула, яка швидко розвинулася до твердого, рiзко болiсного iнфiльтрату розмiром 3х3 см. Шкiра над ним синьочервоного кольору. У центрi – три зони некрозу навколо волосяних фолiкулiв. Лiмфовузли пiдборiддя збiльшенi, болючi. T – 38,5oC. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Карбункул пiдборiддя

B. Бешихове запалення пiдборiддя

C. Атерома, яка нагноїлася

D. Фурункул пiдборiддя

E. Алергiчний дерматит пiдборiддя

122. До лiкаря звернувся хворий iз скаргами на перiодично виникаючий бiль на верхнiй щелепi. Iз анамнезу: 12 зуб ранiше лiкований з приводу пульпiту. Об’єктивно: коронка 12 зуба вiдновлена постiйним пломбувальним матерiалом. На рентгенограмi верхньої щелепи виявляється вогнище деструкцiї кiсткової тканини бiля верхiвки кореня 12 зуба дiаметром до 15 мм. Кореневий канал запломбований до верхiвки. Який оптимальний метод лiкування цього хворого?

A.*Резекцiя верхiвки кореня 12 зуба

B. Консервативне лiкування

C. Видалення 12 зуба

D. Реплантацiя 12 зуба

E. Розтин по перехiднiй складцi

123. Пацiєнт 23-х рокiв звернувся зi скаргами на неприємнi вiдчуття в дiлянцi 12 зуба. На рентгенограмi в дiлянцi верхiвки кореня 12 зуба визначається розрiдження з чiткими краями, дiаметром до 8-10 мм. Який метод хiрургiчного лiкування є найбiльш доцiльним?

A.*Резекцiя верхiвки кореня

B. Ампутацiя кореня

C. Гемiсекцiя

D. Видалення зуба

E. Цистотомiя

124. Хворий був госпiталiзований до щелепно-лицевого вiддiлення з дiагнозом одонтогенна флегмона дна порожнини рота. Об’єктивно: загальний стан хворого важкий, положення в лiжку вимушене – сидячи з нахиленою до переду головою. Скаржиться на бiль за грудниною, що посилюється при спробi нахилу голови дозаду, кашель, задишка. Яке ускладнення розвинулось у даного пацiєнта?

A.*Медiастенiт

B. Флегмона заглоткового простору

C. Флегмона шиї

D. Флегмона кореня язика

E. Флегмона навкологлоткового про-стору

125. Хворий 32-х рокiв скаржиться на наявнiсть норицi в пiдщелепнiй дiлянцi. Об’єктивно: припухлiсть щоки в дiлянцi нижньої щелепи злiва, пiд час пальпацiї – ущiльнення м’яких тканин. В проекцiї 35, 36 на яснах – нориця з гнiйним вмiстом i грануляцiями; слизова гiперемована, 35, 36 рухомi. На рентгенограмi – деструкцiя кiстки, наявнiсть секвестру. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Хронiчний остеомiєлiт

B. Актиномiкоз

C. Сифiлiс

D. Саркома

E. Остеома

126. На рентгенограмi в проекцiї верхiвки кореня 27 спостерiгається деструкцiя кiсткової тканини круглої форми з чiткими рiвними краями розмiром 0,7х0,7 см. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Кiстогранульома

B. Кiста

C. Гранульома

D. Одонтома

E. Остеома

127. Хвора звернулася зi скаргами на бiль та припухлiсть в правiй пiдщелепнiй дiлянцi. Впродовж тижня лiкувала 45. Об’єктивно: температура тiла 38oC. В правiй пiдщелепнiй дiлянцi болiсний, напружений iнфiльтрат. Шкiра не береться в складку, гiперемована, блищить. Рот вiдкривається на 3 см. Ковтання безболiсне. Якому захворюванню вiдповiдає зазначена вище клiнiчна картина?

A.*Одонтогенна флегмона правої пiдщелепної дiлянки

B. Абсцес правого щелепного-язикового жолоба

C. Аденофлегмона правої пiдщелепної дiлянки

D. Гострий гнiйний сiалоаденiт

E. Флегмона крилощелепного простору

128. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 38oC, наявнiсть iнфiльтрату округлої форми на верхнiй губi. Об’єктивно: у дiлянцi верхньої губи злiва iнфiльтрат округлої форми, шкiра над iнфiльтратом бурякового кольору, спаяна з навколишнiми тканинами, з некротичним стрижнем в центрi. Верхня губа гiперемована, набрякла. Який дiагноз можна встановити?

A.*Фурункул верхньої губи

B. Гострий перiостит верхньої губи

C. Ретенцiйна кiста

D. Гострий лiмфаденiт

E. Карбункул верхньої губи

129. У чоловiка 48-ми рокiв на шкiрi пiдборiддя з’явилася пустула, яка швидко розвинулася до щiльного, рiзко болiсного iнфiльтрату розмiром 3х5 см. Шкiра над ним синьо-червоного кольору. У центрi три зони некрозу навколо волосяних фолiкулiв. Лiмфовузли пiдборiддя збiльшенi, болiснi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Карбункул пiдборiддя

B. Бешихове запалення пiдборiддя

C. Актиномiкоз шкiри пiдборiддя

D. Атерома, яка нагноїлася

E. Фурункул пiдборiддя

130. Хворий 23-х рокiв скаржиться на перiодичний бiль у дiлянцi 11, випинання альвеолярного вiдростка. 4 роки тому була травма. Об’єктивно: коронка темного кольору, перкусiя зуба безболiсна. На рентгенограмi розрiдження кiсткової тканини округлої форми дiаметром 2,0 см з чiткими контурами у верхiвки кореня 11. Пункцiя: рiдина жовтуватого кольору з кристалами холестерину. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Радикулярна кiста верхньої щелепи

B. Хронiчний остеомiєлiт верхньої щелепи

C. Амелобластома верхньої щелепи

D. М’яка одонтома верхньої щелепи

E. Остеобластокластома верхньої щелепи

131. До вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї надiйшла жiнка 37-ми рокiв зi скаргами на бiль у щоцi, що посилюється пiд час дотику. З анамнезу вiдомо що 5 днiв тому впала з драбини та "забила"щоку. Об’єктивно: в товщi щоки виявлено обмежений iнфiльтрат, шкiра щоки гiперемована, важко береться у складку, симптом флюктуацiї. Слизова оболонка набрякла, з вiдбитками зубiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Нагноєна гематома щоки

B. Травматичний остеомiєлiт нижньої щелепи

C. Гематома щоки

D. Флегмона щоки

E. Гострий лiмфаденiт

132. Хвора 36-ти рокiв звернулася зi скаргами на постiйний бiль у зубах верхньої щелепи, пiдвищення температури тiла. Лiкар виявив, що 26 неодноразово був лiкований, решта зубiв iнтактнi. Пiсля рентгенологiчного обстеження встановлено дiагноз: гострий гайморит. Вкажiть найбiльш ефективний метод лiкування:

A.*Видалення причинного зуба i медикаментозна терапiя

B. Гайморотомiя за Колдуел-Люком

C. Пункцiя гайморової пазухи i медикаментозна терапiя

D. Медикаментозна терапiя

E. Медикаментозне i фiзiотерапевтичне лiкування

133. Хвора 32-х рокiв скаржиться на бiль i припухлiсть у дiлянцi нижньої щелепи i щоки злiва. Хворiє впродовж двох днiв. Об’єктивно: загальний стан задовiльний. Температура тiла 37, 5oC. Набряк м’яких тканин щiчної дiлянки злiва. Пiдщелепнi лiмфатичнi вузли збiльшенi з обох бокiв, болiснi пiд час пальпацiї. Коронка 37 частково зруйнована, зуб нерухомий, перкусiя слабко болiсна. Перехiдна складка у дiлянцi 37 набрякла, гiперемована, згладжена, пальпацiя рiзко болiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Гострий гнiйний перiостит нижньої щелепи вiд 37

B. Гострий одонтогенний остеомiєлiт нижньої щелепи

C. Хронiчний продуктивний перiостит нижньої щелепи вiд 37

D. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт нижньої щелепи

E. Абсцес щелепно-язикового жолобка злiва

134. Пiд час ендодонтичного лiкування перiодонтиту 46 вiдбувся злам iнструменту в середнiй третинi медiального кореня. Виберiть метод лiкування:

A.*Гемiсекцiя медiального кореня

B. Ампутацiя медiального кореня

C. Короно-радикулярна сепарацiя

D. Резекцiя верхiвки медiального кореня

E. Видалення зуба

135. Хворий 30-ти рокiв скаржиться на пiдвищення температури тiла до 39oC, погiршення загального самопочуття, наявнiсть iнфiльтрату округлої форми на верхнiй губi. Хворiє 3 днi. Об’єктивно: в дiлянцi верхньої губи злiва iнфiльтрат округлої форми в дiаметрi 2,5 см, шкiра над ним багряного кольору з некротичним стрижнем в центрi. Верхня губа гiперемована, набрякла. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Фурункул верхньої губи

B. Карбункул верхньої губи

C. Ретенцiйна кiста верхньої губи

D. Гострий перiостит верхньої щелепи

E. Гострий гнiйний лiмфаденiт

136. У хворого 30-ти рокiв дiагностований пiслятравматичний остеомiєлiт нижньої щелепи у дiлянцi тiла справа. Травма вiдбулася 1,5 мiсяцi тому. На рентгенограмi визначається лiнiя перелому i тiнь сформованого кiсткового секвестру в лiнiї перелому. На шкiрi має мiсце нориця з гнiйним видiленням. Визначте тактику лiкування:

A.*Висiчення норицi, секвестректомiя

B. Фiзiотерапевтичне лiкування

C. Секвестректомiя

D. Висiчення норицi

E. Висiчення норицi, антибактерiальна терапiя

137. Чоловiк 54-х рокiв скаржиться на бiль у дiлянцi верхньої щелепи злiва, що з’явився три днi тому i поступово наростає, пiдвищення температури тiла до 37, 2oC. Об’єктивно: слизова ясен набрякла, гiперемована, легко кровить. Пародонтальнi кишенi 6-7 мм з незначними гнiйними видiленнями. У дiлянцi 26 пальпується болiсний iнфiльтрат. Рухливiсть 26 III ступеня, решти зубiв I-II ступеня. Рентгенологiчно: у дiлянцi 26 визначається резорбцiя мiжальвеолярних перегородок на 2/3 довжини коренiв. Яка оптимальна тактика стосовно 26?

A.*Видалення

B. Тимчасове шинування, консервативна терапiя

C. Кюретаж пародонтальної кишенi

D. Розкриття абсцесу через ясну

E. Розкриття абсцесу через пародонтальну кишеню

138. Пацiєнт 38-ми рокiв звернувся до стоматологiчної полiклiнiки зi скаргами на ниючий бiль в дiлянцi 48, що посилюється при накушуваннi, погiршення самопочуття та пiдвищення температури тiла до 37, 6oC. Об’єктивно: в ретромолярнiй дiлянцi незначна припухлiсть та гiперемiя слизової оболонки. 48 вкритий слизовим каптуром, рiзко болiсним пiд час пальпацiї, з-пiд нього видiляється гнiй. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Гострий гнiйний перикоронарит

B. Гострий пульпiт

C. Гострий перiодонтит 48

D. Афтозний стоматит

E. Гострий гнiйний перiостит

139. До лiкаря звернувся хворий зi скаргами на перiодичний бiль у фронтальному вiддiлi верхньої щелепи. З анамнезу: 12 зуб ранiше лiкований з приводу пульпiту. Об’єктивно: коронка 12 вiдновлена за допомогою пломби. На Ro-грамi верхньої щелепи виявляється осередок деструкцiї кiсткової тканини бiля верхiвки кореня 12 дiаметром до 1 см. Кореневий канал 12 запломбований до верхiвки. Встановлено дiагноз: кiстогранульома 12 зуба. Оберiть оптимальний метод лiкування:

A.*Резекцiя верхiвки кореня 12

B. Видалення 12

C. Консервативне лiкування

D. Розтин по перехiднiй складцi

E. Реплантацiя 12

140. Хворий 43-х рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на бiль у 36. Пiд час рентгенологiчного обстежен ня виявлено залишок ендодонтичного iнструменту в дистальному коренi. В дiлянцi верхiвки кореня деструкцiя кiсткової тканини (d=5 мм) iз чiткими контурами. Який метод лiкування доцiльно застосувати в даному випадку?

A.*Гемiсекцiя зуба

B. Резекцiя верхiвки кореня

C. Консервативне лiкування

D. Реплантацiя зуба

E. Ампутацiя кореня

141. Хворий 26-ти рокiв скаржиться на припухлiсть у дiлянцi лiвого кута нижньої щелепи, утруднене вiдкривання рота, бiль пiд час ковтання, пiдвищення температури тiла до 37,8oC. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок припухлостi м’яких тканин, шкiрнi покриви над припухлiстю у кольорi не змiненi. Пiд час пальпацiї незначна болiснiсть. Запальна контрактура. 38 зуб прорiзався частково, слизова оболонка над 38 гiперемована, набрякла, пiд час пальпацiї болiсна, перехiдна складка згладжена. Яке захворювання виявлене у хворого?

A.*Гострий гнiйний ретромолярний периостит

B. Абсцес щелепно-язикового жолобка

C. Абсцес жувальної дiлянки

D. Паратонзилярний абсцес

E. Флегмона крило-щелепного простору

142. Хворий звернувся до хiрурга-стоматолога для видалення коренiв 36. Зуб зруйнований давно. Об’єктивно: коронка зруйнована на 2/3, перкусiя безболiсна, слизова оболонка у ділянці 36 без видимих патологiчних змiн. На Ro-грамi альвеолярного вiдростка бiля верхiвки медiального кореня дiлянка просвiтлення з чiткими контурами, округлої форми. Який дiагноз можна припустити?

A.*Хронiчний гранулематозний перiодонтит

B. Загострення хронiчного перiодонтиту

C. Хронiчний гранулюючий перiодонтит

D. Гострий гнiйний перiодонтит

E. Хронiчний фiброзний перiодонтит

143 Хворий 28-ми років звернувся до стоматолога з приводу обмеженого інфільтрату і нориці у ділянці лівої щоки, синюшності шкіри, незначної болісності. Об'єктивно: 46 зуб періодонтитний, по перехідній складці тяж, що йде до поверхні шкіри у проекції даного зуба. Для якого захворювання характерні вказані клінічні ознаки?

A.*Мігруюча гранульома

B. Хронічний остеомієліт щелепи

C. Туберкульоз лімфовузлів щоки

D. Гума щоки

E. Актиномікоз щоки

144 У парубка 18-ти років в ділянці лівої носо-губної складки є фурункул. Тканини, які його оточують, напружені. Синюшність і ущільнення у вигляді тяжу розповсюджуються до медіального кута ока. Загальний стан порушений, температура тіла 38,5oC. Яке ускладнення виникло?

A.*Тромбофлебіт лицевої вени

B. Флегмона щоки

C. Бешиха

D. Абсцес підочної ділянки

E. Гострий гнійний гайморит

145. У пацієнта на верхній губі різко болісний, обмежений інфільтрат, що здіймається над рівнем здорової шкіри, конусоподібної форми з гнійно-некротичним стрижнем у центрі. Температура тіла 39,0oC. Хворіє 5 днів. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Фурункул

B. Сибірковий карбункул

C. Глибокий фолікуліт

D. Карбункул

E. Остеофолікуліт

146. Хворий 33-х років звернувся в клініку зі скаргами на періодично виникаюче порушення носового дихання. відчуття важкості в лівій половині голови. При риноскопії виявлена гіпертрофія нижньої носової раковини, синюшність. При огляді порожнини рота виявлено зруйнований 26 зуб, який періодично турбує хворого. На рентгенограмі верхньощелепної пазухи відмічається пристіночне затемнення її, особливо в ділянці дна. Який діагноз можна припустити?

A.*Хронічний одонтогенний катаральний гайморит

B. Хронічний одонтогенний поліпозно-гнійний гайморит

C. Радикулярна кіста

D. Гострий одонтогенний гайморит

E. Інтерстиціальна кіста верхньощелепної пазухи

147 Хворий 59-ти років скаржиться на наявність припухлості м'яких тканин і біль у зубі нижньої щелепи справа, підвищення температури тіла до 37,5oC. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку м'яких тканин у ділянці тіла нижньої щелепи справа. Слизова оболонка альвеолярного відростка у ділянці 46 зуба гіперемована, набрякла, перехідна складка згладжена. Пальпаторно визначається інфільтрат, 46 зуб під коронкою рухливий, перкусія різко болісна. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Гострий гнійний періостит нижньої щелепи від 46

B. Абсцес правої щоки

C. Загострення хронічного періодонтиту 46

D. Гострий гнійний надщелеповий лімфаденіт

E. Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи справа від 46

148. До хірурга-стоматолога звернулася хвора 36-ти років зі скаргами на наявність утворення у підборідній ділянці, яке повільно і безболісно збільшується у розмірах. Об'єктивно: у підборідній ділянці визначається округлий інфільтрат з чіткими межами, слабоболісний, достатньо щільний, з ділянками розм'якшення, синюшного кольору, шкіра над ним витончена. Під час пальпації у присінку порожнини рота визначається щільний тяж, що йде від утворення до зруйнованого 33 зуба. Який діагноз можна припустити?

A.*Одонтогенна підшкірна гранульома обличчя

B. Одонтогенний абсцес підборідної ділянки

C. Гострий гнійний лімфаденіт підпідборідної ділянки

D. Хронічний лімфаденіт підпідборідної ділянки

E. Атерома підборідної ділянки

149. Хворий 37-ми рокiв госпiталiзований до щелепно-лицевого вiддiлення з приводу хронiчного одонтогенного остеомiєлiту нижньої щелепи у дiлянцi 48, 47, 46 зубiв. Об’єктивно: права половина нижньої щелепи потовщена, слизова альвеолярного вiдростка застiйно-гiперемована, на рiвнi "причинного"47 – нориця з рясним гнiйним видiленням i вибухаючими грануляцiями. Пiд час зондування норицi визначається оголена шорстка дiлянка кiстки, що змiщується при натисканнi. На Ro-грамi нижньої щелепи - вогнище деструкцiї, у центрi якого розташований секвестр 1,0х1,5 см, повнiстю вiддiлений вiд здорової кiсткової тканини. Оберiть метод лiкування:

A.*Секвестректомiя

B. Стимулююча терапiя

C. Санацiя порожнини рота

D. Антибiотикотерапiя

E. Секвестректомiя з видаленням 47

150. У хворої 36-ти рокiв клiнiчно i рентгенологiчно встановлено дiагноз: слинокам’яна хвороба правої пiднижньощелепної слинної залози з локалiзацiєю каменя у протоцi, з загостренням запального процесу (абсцес щелепно-язикового жолобка). Яке лiкування слiд запропонувати у першу чергу?

A.*Розкриття абсцесу щелепно-язикового жолобка

B. Протизапальна терапiя

C. Видалення зубного каменя

D. Внутрiшньо пiлокарпiн

E. Фiзiотерапевтичнi процедури

151. Пацiєнт звернувся до хiрурга-стоматолога зi скаргами на пiдвищення температури тiла до 37,6oC, припухлiсть м’яких тканин, бiль у зубi на нижнiй щелепi злiва, що посилюється при доторкуваннi язиком або зубом-антагонiстом. Об’єктивно: гiперемiя та згладженiсть перехiдної складки альвеолярного вiдростка з вестибулярного боку в дiлянцi зруйнованого 36. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Гострий одонтогенний гнiйний перiостит

B. Гострий серозний перiодонтит

C. Хронiчний перiодонтит в стадiї загострення

D. Пародонтальний абсцес

E. Гострий одонтогенний остеомiєлiт

152. Хворий 42-х рокiв скаржиться на бiль у 26 зубi, який пiдсилюється при стисненнi щелеп, слабкiсть, кволiсть, пiдвищення температури тiла до 38оC, головний бiль, вiдчуття тиснення в лiвiй половинi обличчя. Лiва половина носу закладена, з лiвої нiздрi видiляється слизова рiдина. Бiль у зубi з’явився 3 днi тому. Об’єктивно: асиметрiя обличчя за рахунок набряку м’яких тканин лiвої пiдочної дiлянки. Слизова оболонка лiвої половини носової порожнини гiперемована. Вiдкривання рота вiльне. Слизова оболонка по перехiднiй складцi в дiлянцi 26 зуба гiперемована. Коронкова частина 26 зруйнована на 2/3. Перкусiя рiзко болiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Гострий одонтогенний гайморит

B. Гострий гнiйний перiодонтит 26

C. Гострий гнiйний перiостит вiд 26

D. Одонтогенна флегмона пiдочної дiлянки

E. Одонтогенний гострий лiмфаденiт щоки

153. Чоловiк 25-ти рокiв звернувся до лiкаря-стоматологa зi скаргами на бiль в дiлянцi 38 напiвретинованого зуба, обмежене вiдкривання рота, погiршення загального самопочуття, неприємний запах з рота. Хворiє 7 тижнiв. Об’єктивно: в порожнинi рота слизовий клапоть над 38 зубом гiперемований, з-пiд нього видiляється гнiй. Перехiдна складка напружена. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A.*Гострий гнiйний перикоронiт

B. Гострий серозний перикоронiт

C. Гострий гнiйний перiостит

D. Гострий остеомiєлiт нижньої щелепи

E. Гострий виразковий перикоронiт

154. Хворий скаржиться на наявність утворення в м'яких тканинах нижнього відділу щоки зліва, яке поступово збільшується протягом трьох останніх місяців. Об'єктивно обличчя асиметричне за рахунок припухлості м'яких тканин в ділянці тіла нижньої щелепи зліва, шкіра над якою в кольорі не змінена. При пальпації у нижньому відділі щоки відмічається слабо болісне утворення щільно-еластичної консистенції, круглої форми діаметром до 3 см, рухоме. В порожнині рота – корені зруйнованих 35 та 36 зубів. Який діагноз ви поставите?

A.*Хронічний щічний лімфаденіт

B. Гострий серозний щічний лімфаденіт

C. Радикулярна кіста нижньої щелепи

D. Гострий гнійний періостит нижньої щелепи

E. Хронічний рарефікуючий періостит

155. Хворий скаржиться на гострий біль постійного характеру, що посилюється при накушуванні, відчуття вирослого зуба на правій верхній щелепі. При огляді в 15 зубі глибока каріозна порожнина, що сполучена з порожниною зуба. Зуб при перкусії різко болючий, при зондуванні болю не відмічає, слизова оболонка в проекції верхівки кореня зуба гіперемована, при пальпації болюча. На рентгенограмі змін не виявлено. Який діагноз можна припустити у даного пацієнта?

A.*Гострий гнійний періодонтит

B. Гострий дифузний пульпіт

C. Загострення хронічного періодонтиту

D. Гострий серозний періостит

E. Гострий одонтогенний остеомієліт

156. Хворий скаржиться на наявність кореня зуба. Зуб зруйнований давно. Об'єктивно: коронка 36 зруйнована на 2/3. Перкусія зуба безболісна, слизова оболонка в ділянці зуба блідо-рожева, без патологічних змін. На рентгенограмі біля верхівки медіального кореня – осередок просвітлення з чіткими контурами, округлої форми. Який діагноз можна припустити?

A.*Хронічний гранульоматозний періодонтит

B. Хронічний гранулюючий періодонтит

C. Хронічний фіброзний періодонтит

D. Загострення хронічного періодонтиту

E. Гострий гнійний періодонтит

157. Хворого турбують гострий інтенсивний біль та припухлість в ділянці зруйнованого зуба на нижній щелепі справа, погіршення загального самопочуття, підвищення температури тіла до 38,3оС, погіршення апетиту та безсоння. При огляді спостерігається колатеральний набряк м'яких тканин піднижньощелепної ділянки і нижнього відділу правої щоки. Регіональні лімфатичні вузли збільшені справа, болючі при пальпації. Коронка 46 зруйнована на половину, 45, 46, 47 – рухомі в ділянці цих зубів відзначається муфтоподібний інфільтрат. Симптом Венсана позитивний справа. Який діагноз ви поставите?

A.*Гострий одонтогенний остеомієліт.

B. Гострий гнійний одонтогенний періостит.

C. Гострий гнійний періодонтит.

D. Хронічний одонтогенний остеомієліт в стадії загострення.

E. Хронічний одонтогенний остеомієліт.

158. Хворий 40-ка років, з переломом нижньої щелепи, звернувся до лікаря через 3 тижні після іммобілізації уламків у зв'язку з появою болю, підвищенням температури тіла. Об'єктивно: припухлість в ділянці підборіддя, слизова альвеолярного відростка в ділянці 21|12 гіперемована, набрякла, болюча при пальпації. Назубна шина на 54321|12345 в задовільному стані, порушення прикусу нема. Виставлено діагноз: гострий гнійний періостит нижньої щелепи. Яке хірургічне втручання показане?

A.*Розтин гнійника до кістки

B. Внутріротова новокаїнова блокада

C. Зняття і заміна назубної шини

D. Трепанація 21 та 12 зубів

E. Спостереження за хворим

159. Хворий 43-х років скаржиться на новоутворення в правій підщелепній ділянці, яке виникло місяць тому після перенесеної ангіни. Температура тіла до 37,0-37,2° С. Хворому проводилась протизапальна терапія, але новоутворення не зменшилось. В правій підщелепній ділянці при пальпації виявляється слабо болюче шароподібне новоутворення щільно-еластичної консистенції з рівними контурами, неспаяне зі шкірою. З протоку підщелепної слинної залози виділяється прозора слина. Під'язиковий валик незмінений. Якому захворюванню найбільш вірогідно відповідає описана клінічна картина?

A.*Хронічний лімфаденіт

B. Хронічний сіаладеніт

C. Слинокам'яна хвороба

D. Аденома слинної залози

E. Атерома

160. Хворий В. 28 років скаржиться на болючу припухлість лівої підочної ділянки, підвищену температуру тіла – до 37,4 °С. Об'єктивно: лице асиметричне за рахунок набряку м'яких тканин лівої підочної ділянки. Відкривання рота вільне. Коронка 24 зуба зруйнована, перкусія кореня болюча. 23, 25 зуби нерухомі. По згладженій перехідній складки – щільний болючий інфільтрат. Слизова оболонка над ним гіперемована. Якому захворюванню найбільш вірогідно відповідає описана клінічна картина?

A.*Гострий одонтогенний періостит

B. Гострий одонтогенний остеомієліт

C. Абсцес підочної ділянки

D. Гострий періодонтит 24 зуба

E. Флегмона підочної ділянки

161. Хворий Ш., 26 років, скаржиться на болі в нижній щелепі зліва, болісне ковтання, утруднене відкривання роту, головний біль, слабкість. Самопочуття погане, температура тіла – 38оС. При огляді: незначний набряк під кутом нижньої щелепи зліва, колір шкіри не змінений, глибока пальпація болюча, відкривання роту до 1,5 см. 47 зуб зруйнований, крило-нижньощелепна складка набрякла, болюча при пальпації. Поставте діагноз.

A.*Флегмона крило-щелепного простору

B. Приглоткова флегмона

C. Флегмона піднижньощелепної ділянки

D. Флегмона піджувального простору

E. Ангіна

162. Хворий 36 років скаржиться на болюче ковтання, погане самопочуття. Температура тіла - 38,5оС. В лівій підщелепній ділянці невелика припухлість, болюча при глибокій пальпації, відкривання роту до 2 см., 38 зуб зруйнований, перкусія болюча. Ліва бокова стінка глотки набрякла і випинається всередину, гіперемована. Поставте діагноз.

A.*Одонтогенна приглоткова флегмона

B. Аденофлегмона піднижньощелепної ділянки

C. Паратонзилярний абсцес

D. Ангіна

E. Лімфаденіт підщелепної ділянки

163. Чоловіку встановлений діагноз: абсцес твердого піднебіння. Яким засобом правильно провести розтин абсцесу?

A.*Трикутний розтин в ділянці твердого піднебіння

B. Лінійний розтин паралельно шву твердого піднебіння

C. Лінійний розтин перпендикулярно до шва твердого піднебіння

D. Відсмоктування гною за допомогою шприця

E. Провести прокол абсцесу

164. Чоловік скаржиться на припухлість тканин біля нижньої щелепи ліворуч. Наявність нориці, із якої виділяється гній. Три місяці тому почав боліти 36 зуб, потім з`явився щільний інфільтрат в ділянці тіла нижньої щелепи. 36 зуб був видалений, але інфільтрат повністю не зник, з`явилася нориця. Загальний стан – задовільний. Якому захворюванню відповідає описана клінічна картина?

A.*Хронічний одонтогенний остеомієліт

B. Гострий одонтогенний остеомієліт

C. Актиномікоз

D. Хронічний періостит

E. Рак нижньої щелепи

165. У відділення хірургічної стоматології поступив хворий з флегмоною кореня язика. Який оперативний доступ розтину флегмони кореня язика?

A.*Серединний розріз

B. Внутрішньоротовий розріз

C. Дугоподібний розріз

D. Піднижньощелеповий розріз

E. Розріз біля кута нижньої щелепи

166. Чоловік 35 років звернувся зі скаргами на потовщення альвеолярного відростка верхньої щелепи. Попередній діагноз: радикулярна кіста верхньої щелепи. Що буде виявлено під час пункції альвеолярного відростка в ділянці “потовщення” у пунктаті?

A.*Жовтувата рідина

B. Кров

C. Гній


D. Епітелій

E. Каламутний інфільтрат

167. У чоловіка 40 років біля 6 місяців тому після видалення 26 з'явилося сполучення між порожниною рота та гайморовою пазухою, з'явилися перші ознаки гаймориту. Яке хірургічне лікування необхідно провести?

A.*Гайморотомія з одночасною пластикою нориці

B. Гайморотомія по Колдуелу-Люку

C. Ушивання нориці

D. Тампонада нориці йодоформною турундою

E. Остеотомія альвеолярного відростка

168. На рентгенограмі альвеолярного відростка правої верхньої щелепи в ділянці верхівки кореня 13 зуба відзначається просвітлення неправильної форми з нечіткими краями, що нагадує “язики полум'я”. Для якого захворювання характерна така рентгенологічна картина?

A.*Хронічний гранулюючий періодонтит

B. Гострий серозний періодонтит

C. Гострий гнійний періодонтит

D. Хронічний фіброзний періодонтит

E. Хронічний гранулематозний періодонтит

169. У хворого при огляді спостерігається асиметрія обличчя внаслідок інфільтрації м'яких тканин, що оточують тіло нижньої щелепи. Шкіра над інфільтратом тонка та натягнута. При пальпації визначається періостальне потовщення кістки. На рентгенограмі нижньої щелепи зліва відзначаються три осередки просвітлення неправильної форми з ущільненням кісткової структури по периметру та тінями затемнення розміром до 0,5см у діаметрі в центрі. Який найбільш вірогідний діагноз?

A.*Хронічний одонтогенний остеомієліт

B. Гострий одонтогенний остеомієліт

C. Хронічний періостит

D. Гострий гнійний періостит

E. Актиномікоз щелеп

170. Хворий 40-ка років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°С, наявність інфільтрату округлої форми на верхній губі. Об'єктивно: в ділянці верхньої губи зліва інфільтрат округлої форми, шкіра над інфільтратом бурякового кольору, спаяна з навколишніми тканинами, з некротичним стрижнем в центрі. Верхня губа гіперемована, набрякла. Який діагноз можна встановити?

A.*Фурункул верхньої губи

B. Гострий періостит верхньої губи

C. Ретенційна кіста

D. Гострий лімфаденіт

E. Карбункул верхньої губи

171. У хворого на протязі декількох днів відмічалися болі в 36 зубі. До лікаря не звертався. Появилася температура тіла 38,9оС, загальна слабкість, припухлість тканин піднижньощелепної ділянки і щоки, відчуття оніміння шкіри нижньої губи та підборіддя зліва. Про яке захворювання можна думати?

A.*Гострий одонтогенний остеомієліт

B. Гострий гнійний одонтогенний періостит

C. Гострий гнійний періодонтит

D. Хронічний одонтогенний остеомієліт

E. Гострий гнійний лімфаденіт

172. Хворий 43-х років звернувся зі скаргами на рухомість 24, 26, 27 зубів, виділення гною з лунки видаленого 25 зубу. Півтора місяця тому зроблено розтин по перехідній складці, видалено 25 зуб. Об'єктивно: в правій підочній ділянці невелика припухлість м'яких тканин, лімфовузли лівої піднижньощелепної ділянки збільшені, слабо болючі, носове дихання вільне. Слизова оболонка альвеолярного відростка в ділянці 24, 26, 27 зубів набрякла, синюшного кольору. По перехідній складці - нориця з грануляціями, що випирають. З лунки видаленого 25 зуба - гнійні грануляції. Якому захворюванню найбільш вірогідно відповідає описана клінічна картина?

A.*Хронічний обмежений остеомієліт

B. Гострий остеомієліт

C. Загострення обмеженого пародонтиту

D. Загострення хронічного гаймориту

E. Хронічний альвеоліт

173. Хворій 39 років три доби тому був видалений 47 зуб, після чого стан її погіршився: хвора бліда, температура тіла 38,1°С, нижня щелепа зліва муфтоподібно потовщена, м'які тканини навколо неї набряклі, відкривання рота утруднене. Перехідна складка на рівні 48, 47, 46 зубів набрякла, слизова оболонка гіперемована, з альвеоли 47 зуба виділяється гній, перкусія 48, 46, 45 зубів болісна. В ділянці нижньої губи - парестезія. Який діагноз найбільш вірогідний?

A.*Гострий остеомієліт тіла нижньої щелепи

B. Флегмона підщелепного трикутника

C. Гострий періостит альвеолярного відростка

D. Гострий періостит тіла щелепи

E. Гострий остеомієліт альвеолярного відростка

174. У хворого 27 років після проведення мандибулярної анестезії та операції розтину капюшона над 38 з приводу гострого гнійного перекороніту, загальний стан погіршився, температура досягла 39°С, з'явилося утруднене відкривання рота. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок незначного, болісного інфільтрату в ділянці кута нижньої щелепи зліва, визначається контрактура III ступеня, біль при ковтанні. Регіонарні лімфовузли зліва збільшені, болісні. Гіперемія слизової оболонки крило-щелепної складки. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Флегмона крило-щелепного простору зліва

B. Абсцес щелепно-язикового жолобка зліва

C. Гострий остеомієліт нижньої щелепи зліва

D. Паратонзилярний абсцес

E. Флегмона приглоткового простору зліва

175. Хворий звернувся зі скаргами на біль та важкість у правій половині обличчя, виділення слизу із носа. Під час огляду встановлено: набряк правої щоки, зруйнований 16 зуб. Перкусія його різко болюча. На Ro-грамі виявляється затемнення правої гайморової пазухи. Якому захворюванню відповідає така клінічна картина?

A.*Гострий одонтогенний гайморит справа

B. Гострий риногенний гайморит справа

C. Хронічний одонтогенний гайморит

D. Кіста правої верхньощелепної пазухи

E. Гострий етмоідіт


176. Хворому тиждень тому був видалений 37 зуб з приводу загострення хронічного періодонтиту. Хворий скаржиться на пульсуючий біль, який іррадіює у вухо, неприємний запах з рота, підвищену температуру тіла. Слизова оболонка в ділянці ясен і в ділянці лунки видаленого зуба набрякла, гіперемована, лунка виповнена вмістом сірого кольору. Який найбільш імовірний діагноз.

A.*Альвеоліт

B. Неврит луночкового нерва

C. Луночковий остеомієліт

D. Гострий пульпіт 36-го або 38-го зубів

E. Залишок коренів

177. Хворий скаржиться на тяжкість в лівій половині голови, біль у 26 зубі. Об'єктивно: коронка 26 зуба зруйнована на дві третини каріозним процесом, перкусія його слабко позитивна. На рентгенограммі додаткових пазух носа ліва верхня щелепна пазуха наполовину завуальована з чітким куполоподібним контуром. На рентгенограмі 26 зуба періодонтальна щілина у верхівки піднебінного корення відсутня. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Радикулярна кіста, яка вросла в верхньощелепний синус

B. Риногенний гайморит

C. Одонтогенний гайморит

D. Кіста слизової оболонки верньощелепного синусу

E. Злоякісне новоутворення верхньої щелепи

178. Хворий 43 років скаржиться на рухомість 34, 36, 37 зубів, виділення гною з лунки видаленого 35 зубу. Півтора місяця тому зроблено розтин по перехідній складці та видалено 35 зуб. Об’єктивно: в лівій щічній ділянці – щільна припухлість м’яких тканин. лімфовузли лівої підщелепної ділянки збільшені, слабо болючі. Слизова альвеолярного відростка в ділянці 34, 36, 37 зубів набрякла, синюшного кольору. По перехідній складці – нориця з грануляціями що вибухають. В лунці видаленого 35 зуба - гнійні грануляції. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Хронічний обмежений остеомієліт

B. Хронічний дифузний остеомієліт

C. Загострення обмеженого пародонтіту

D. Хронічний рарефікуючий періостит

E. Хронічний альвеоліт

179. Хворий 49 років скаржиться на прогресуюче утруднення відкривання рота, болісне ковтання зліва, різке погіршення загального стану, підвищення температури до 39,3оС. Виникненню такого стану передували гострі болі у зруйнованому 38 зубі. Об'єктивно: обличчя симетричне, піднижньощелепні лімфатичні вузли зліва збільшені, болісні при пальпації. Пальпація під лівим кутом нижньої щелепи та в лівій позадощелепній ділянці викликає різкий біль. Відкривання рота та бокові рухи вліво значно обмежені. Спостерігається гіперемія та інфільтрація лівої крило-щелепної складки. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Флегмона крило-щелепного простору

B. Флегмона приглоткового простору

C. Флегмона позадущелепної ділянки

D. Флегмона піднижньощелепного простору

E. Абсцес щелепно-язикового жолобка

180. Хворий 45 років скаржиться на припухлість лівої щоки, біль в ділянці нижньої щелепи зліва, підвищення температури до 37,6оС. Об'єктивно: обличчя асиметричне за рахунок набряку лівої щоки та піднижньощелепної ділянки зліва. Відкривання рота не обмежене, по перехідній складці щільний болючий інфільтрат, в межах 47, 46, 45 зубів флуктуація. Коронка 46 зруйнована на 2/3. Перкусія його болюча. Який найбільш вірогідний діагноз?

A.*Гострий гнійний періостит нижньої щелепи

B. Гострий остеомієліт нижньої щелепи

C. Гострий серозний періостит нижньої щелепи

D. Загострення хронічного періодонтиту

E. Флегмона піднижньощелепного простору

181. Хворому 35 років три доби тому був видалений 47 зуб, після чого його стан погіршився. Об’єктивно: хворий блідий, температура тіла 38,1оС, нижня щелепа зліва муфтоподібно потовщена, м'які тканини навколо неї набрякли, відкриття рота утруднене. Перехідна складка на рівні 48, 47, 46 зубів набрякла, слизова оболонка гіперемована, з лунки 47 зуба виділяється гній, перкусія 48, 46, 45 зубів болюча. В ділянці нижньої губи – парестезія. Який найбільш вірогідний діагноз?

A.*Гострий остеомієліт нижньої щелепи

B. Гострий періостит нижньої щелепи

C. Флегмона підщелепної ділянки

D. Гострий періодонтит 47 зуба

E. Нагноєння радикулярної кісти нижньої щелепи

182. Хірург-стоматолог наклав щічки щипців на коронку 17 зуба, яка мала тонкі стінки, при змиканні щипців виник перелом коронки. Використаний прямий елеватор, який уведений з вестибулярної сторони з упором на 16 зуб. При цьому виникло відділення бугра верхньої щелепи з 17 та 18 зубами. Яка подальша тактика лікаря?

A.*Відшарувати слизово-окісний клапоть, видалити фрагмент з 17, 18 зубами та ушити наглухо слизову

B. Виготовити шину-капу на верхню щелепу, призначити УВЧ

C. Провести рентгенографію і ЕОД, зафіксувати 17, 18 зуби за допомогою шини

D. Направити хворого до стаціонару для подальшого лікування

E. Видалити фрагмент з 17, 18 зубами, та тампонувати рану

183. Чоловік 40 років звернувся зі скаргами на припухлість в ділянці щоки зліва, відчуття ознобу. Під час обстеження виявлена асиметрія обличчя за рахунок припухлості в ділянці верхньої щелепи зліва. В ділянці бугра верхньої щелепи зліва визначається щільний, болісний інфільтрат. Шкіра над інфільтратом щільна, болюча, у складку не збирається. Рот майже не відкриває. Біль іррадіює у скроню й око. У порожнині рота 27 зуб зруйнований. Для якого захворювання характерна дана клініка?

A.*Флегмона підскроневої і крилопіднебінної ямок

B. Флегмона скроневої ділянки

C. Флегмона щоки

D. Флегмона приглоткового простору

E. Флегмона крилощелепного простору

184. У чоловіка 20 років болісна припухлість в ділянці верхньої щелепи ліворуч. Температура тіла 37,5оС. Дві доби тому став боліти 26 зуб. Потім з`явилася припухлість і біль в ділянці верхньої щелепи ліворуч. Під час огляду: асиметрія обличчя за рахунок припухлості в ділянці лівої щоки та підочної ділянки. З боку порожнини рота: набряк та гіперемія слизової оболонки альвеолярного відростку та перехідної складки в межах 25 – 27 зубів. Ці зуби нерухомі. Під час пальпації по перехідній складці виявляється флуктуація. Перкусія 26 – слабоболісна. Коронка його зруйнована повністю. Встановіть діагноз.

A.*Гострий одонтогенний періостит

B. Загострення хронічного періодонтита

C. Гострий одонтогенний остеомієліт

D. Гострий одонтогенний гайморит

E. Нагноєна кіста верхньої щелепи

185. У чоловіка 20 років в ділянці верхньої губи справа є різкий набряк і щільний інфільтрат розміром 1,5 х 1,5 см. В центрі інфільтрату виявляється кірка. Після зняття її видно некротичний стержень. Флюктуації немає. Який діагноз?

A.*Фурункул

B. Сибірка

C. Актиномікоз шкіри

D. Карбункул

E. Нагноєна атерома

186. Хвора 23-х років скаржиться на різко виражене обмеження відкривання рота, біль в горлі з іррадіацією в ухо. Температура 37,9оС. Об’єктивно: асиметрія обличчя відсутня, шкіра в кольорі не змінена. Пальпація під кутом щелепи різко болісна, відкривання рота на 1 см. При огляді порожнини рота після блокади за Берше-Дубовим є набряк та гіперемія слизової оболонки крило-щелепної складки, при пальпації болісний інфільтрат. Поставте діагноз.

A.*Абцес крилоподібно-щелепного простору

B. Абцес щелепно-язичного жолобка

C. Флегмона приглоткового простору

D. Абцес паратонзилярного простору

E. Флегмона піднижньощелепної простору

187. Хворий 34-х років скаржиться на рухомість 14, 16, 17 зубів, виділення гною з лунки видаленого 15 зуба. Півтора місяця тому зроблено розтин по перехідній складці, видалено 15 зуб. Об’єктивно: в правій підочній ділянці невелика припухлість м’яких тканин. Носове дихання вільне. Слизова оболонка альвеолярного відростка в ділянці 14, 16, 17 зубів синюшного кольору, набрякла. По перехідній складці - нориця з грануляціями що вибухають. З лунки видаленого 15 зуба - гнійні грануляції. Якому захворюванню найбільш вірогідно відповідає вказана клінічна картина?

A.*Хронічний обмежений остеомієліт

B. Хронічний дифузний остеомієліт

C. Загострення локального пародонтиту

D. Загострення хронічного гаймориту

E. Хронічний альвеоліт

188. Хворий 30-ти років скаржиться на набряк та постійний гострий, пульсуючий біль, який локалізується в підпідборідній ділянці, температура тіла 38,2оС. Хворіє 4 дні. Об’єктивно: відмічається асиметрія обличчя за рахунок болісного щільного інфільтрату підпідборідної ділянки, шкіра гіперемована, напружена, в складку не збирається, напружена. Відкривання рота обмежене. Коронка 42 зуба зруйнована на 2/3. Перкусія 42 зуба болісна. Поставте діагноз.

A.*Одонтогенна флегмона підпідборідної ділянки

B. Нагноєна серединна кіста

C. Гострий серозний лімфаденіт підпідборідної ділянки

D. Хронічний лімфаденіт підпідборідної ділянки

E. Гострий гнійний періостит нижньої щелепи

189. Хворий 48-ми рокiв скаржиться на новоутворення в правiй пiдщелепнiй дiлянцi, яке виникло мiсяць тому пiсля перенесеної ангiни. Температура тiла до 37,0-37,2o C. Хворому проводилась протизапальна терапiя, але новоутворення не зменшилось. В правiй пiдщелепнiй дiлянцi пiд час пальпацiї виявляється слабко болюче кулясте новоутворення щiльно-еластичної консистенцiї з рiвними контурами, не спаяне зi шкiрою. З протоки пiдщелепної слинної залози видiляється прозора слина. Якому захворюванню найбiльш iмовiрно вiдповiдає ця клiнiчна картина?

A.*Хронiчний лiмфаденiт

B. Хронiчний сiалоаденiт

C. Слинокам’яна хвороба

D. Аденома слинної залози

E. Атерома

190. Чоловiк 35-ти рокiв знаходиться на лiкуваннi у хiрурга-стоматолога з приводу гострого одонтогенного остеомiєлiту нижньої щелепи. З метою контролю якостi лiкування i визначення подальшої тактики планується проведення контрольного рентгенологiчного дослiдження. У якi термiни вiд початку захворювання необхiдно виконувати вказане дослiдження цьому хворому для виявлення ознак деструкцiї кiсткової тканини?

A.*До кiнця 2-го тижня

B. Через 2-3 днi

C. Через 4-5 днiв

D. Через тиждень

E. Через мiсяць

191. Чоловік 31 року, звернувся до поліклініки зі скаргами на періодичні болі в ділянці 48 зубу протягом 4-х років. Об'єктивно: підщелепні лімфатичні вузли справа збільшені, безболісні. Слизова оболонка в ділянці 48 зубу, який частково прорізався, гіперемована. Під час зондування під’ясневої кишені 48 зубу витікає капля гною з кров'ю. Який додатковий метод дослідження найбільш інформативний при цієї патології?

A.*Рентгенографічне дослідження

B. Аналіз крові

C. Вимірювання електрозбудження зубу

D. Аналіз крові та сечі

E. Контрастна рентгенографія

192. Чоловік 25-ти років звернувся в поліклініку з приводу видалення 18 зуба, коронка якого зруйнована на 1/2. Зуб раніше неодноразово лікували. Під час видалення зуба відбувся відрив бугра верхньої щелепи. Які найбільш правильні дії в даному випадку?

A.*Видалити відламок і ушити рану

B. Спробувати ввести відламок на місце

C. Встановити відламок на старе місце і зафіксувати

D. Видалити відламок

E. Видалити відламок і затампонувати рану

193. Хворому М. 32 р. було поставлено діагноз гострий гнійний перикороніт 38 зуба. 38 зуб прорізався медіальними горбами, дистальні прикриті капюшоном слизової оболонки. Зуб стоїть у зубній дузі. Який обсяг хірургічного втручання доцільний у даному випадку?

A.*Розтин капюшону запаленої слизової оболонки

B. Розтин капюшону запаленої слизової оболонки та видалення 38

C. Висічення капюшону запаленої слизової оболонки

D. Висічення капюшону запаленої слизової оболонки та видалення 38

E. Хірургічне втручання не потрібне

194. Хворий 62-х рокiв звернувся до стоматолога зi скаргами на iнтенсивний нападоподiбний бiль у дiлянцi нижньої губи i пiдборiддя, який з’являється пiд час їжi та при розмовi, триває до 5-7 хв. На добу до 5 нападiв. На панорамнiй Ro-грамi виявлено ретинований, дистопований 35 зуб, який лежить косо, доходячи до нижньощелепового каналу. Дiагноз: периферична невралгiя III гiлки трiйчастого нерва. Оберiть метод лiкування:

A.*Атипове видалення 35 зуба

B. Тривалi блокади анестетиками за типом мандибулярної анестезiї

C. Голкотерапiя (акупунктура)

D. Гiпноз

E. Декортикацiя нижньощелепового каналу з резекцiєю нервово-судинного пучка

195. У хворого 43-х рокiв пiсля видалення 26 зуба виникло сполучення ротової порожнини iз верхньощелепною пазухою. Рентгенологiчно змiн у верхньощелепних пазухах не виявлено. Якою буде тактика хiрурга-стоматолога з метою профiлактики виникнення гаймориту?

A.*Пластичне закриття сполучення

B. Тампонада комiрки йодоформною турундою

C. Заповнення комiрки гемостатичною губкою

D. Промивання пазухи розчином антибiотика

E. Заповнення комiрки кров’яним згустком

196. У чоловiка 52-х рокiв з дiагнозом: генералiзований пародонтит III ступеня важкостi, загострений перебiг, дiагностований пародонтальний абсцес мiж 45 i 46 у дiлянцi проекцiї верхiвок коренiв. Вкажiть оптимальний варiант розрiзу для розтину абсцесу у даному випадку?

A.*Паралельно ясеневому краю ближче до перехiдної складки

B. Паралельно ясеневому краю ближче до краю ясни

C. Перпендикулярно ясеневому краю

D. Т-подiбний розрiз

E. Через пародонтальну кишеню

197. Хворий 28-ми рокiв надiйшов до щелепно-лицевого стацiонару з дiагнозом: карбункул обличчя. Об’єктивно: стан хворого вкрай важкий, набряк i цiаноз обличчя, слизової оболонки губ, кон’юнктиви. Температура тiла 40oC . Маячiння, галюцинацiї. На верхнiй губi розташований карбункул, м’якi тканини навколо нього набряклi. Очнi щiлини закритi за рахунок набряку повiк. Яке ускладнення карбункулу найбiльш iмовiрне?

A.*Тромбоз кавернозного синуса

B. Менiнгiт

C. Абцес мозку

D. Сепсис

E. Флегмона орбіти

198. Хворий 27-ми років звернувся до хірурга-стоматолога з приводу загострення хронічного періодонтиту 17. Під час операції видалення зуба піднебінний корінь потрапив у гайморову пазуху. Яка тактика лікаря в даній ситуації?

A.*Провести рентгенологічне обстеження і направити хворого до стаціонару

B. Видалити корінь через перфораційний отвір, що утворився

C. Затампонувати комірку йодоформною марлею

D. Ушити комірку видаленого зуба

E. Провести операцію гайморотомії


Специфічні запальні захворювання ЩЛД

199. Хвора 42-х рокiв скаржиться на припухлiсть i гноєтечу з норицi у лiвiй навколовушній областi, обмеження вiдкривання рота протягом трьох мiсяцiв. Пiвроку тому з приводу тривалого хронiчного запалення було видалено 38 зуб. Об’єктивно: асиметрiя обличчя за рахунок iнфiльтрата в лiвiй навколовушнiй областi синюшного кольору, ”дерев’янистої” щiльностi. На ньому двi норицi: з одної випинаються грануляцiї, з iншої видiляється рiдкий крихтоподiбний гнiй жовтуватого кольору. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Актиномiкоз навколовушної областi, шкiрно-м’язова форма

B. Одонтогенна пiдшкiрна гранулома навколовушної областi

C. Хронiчний дифузний остеомiєлiт кута i гiлки нижньої щелепи

D. Паротит Герценберга

E. Слинна нориця навколовушної слинної Залози

200. Хвора 37-ми рокiв знаходиться на стацiонарному лiкуваннi у вiддiленнi щелепно-лицевої хiрургiї. Загальний стан середньої важкостi, температура тiла 38, 9oC. З анамнезу вiдомо, що захворювання розпочалось гостро, пiсля мiкротравми носа. Протягом доби виникло почервонiння шкiри та набряк щiчних дiлянок; спостерiгався бiль у пiдщелепних лiмфатичних вузлах. На другий день захворювання одночасно з подальшим поширенням почервонiння на ніс з’явилися пухирi iз серозним вмiстом. При об’єктивному обстеженi виявлена еритема шкiри обличчя та набряк м’яких тканин. Вiд здорової шкiри дiлянка обмежена виступаючим валом запалення, болюча під час пальпацiї. Який попереднiй дiагноз?

A.*Бешиха

B. Скарлатина

C. Лiмфангiома

D. Гемангiома

E. Лiмфангоїт

201. До хiрурга-стоматолога звернулась хвора 60-ти рокiв iз скаргами на наявнiсть болючої виразки на боковiй поверхнi язика. Об’єктивно: на боковiй поверхнi язика злiва спостерiгається виразка округлої форми з пiдритими м’якими нависаючими краями, болюча пiд час пальпацiї, дно виразки незначно кровоточить, вкрито жовтуватими вузликами. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Туберкульоз

B. Сифiлiс

C. Травматична виразка

D. Актиномiкоз

E. Трофiчна виразка

202. Пацiєнт 30-ти рокiв скаржиться на слабоболiсний iнфiльтрат правої защелепної дiлянки, який зберiгається впродовж 2-3 мiсяцiв. Прийняв призначений курс антибактерiальної терапiї, покращення не було. Об’єктивно: асиметрiя обличчя за рахунок

слабоболiсного iнфiльтрату правої защелепної дiлянки, дерев’янистої щiльностi, шкіра червоно-синюшно-фiолетового вiдтiнку. На шкiрi наявнi норицi, з яких перiодично видiляється гнiй з крупинками, також наявнi щiльнi втягнутi рубцi, вiдмiчається безболiсний тризм нижньої щелепи. Якому захворюванню найбiльш iмовiрно вiдповiдає описана клiнiчна картина?

A.*Актиномiкоз защелепної дiлянки

B. Одонтогенна гранульома обличчя

C. Хронiчний остеомiєлiт нижньої щелепи

D. Флегмона защелепної дiлянки

E. Хронiчний лiмфаденiт защелепної ділянки

203. Чоловiк 25-ти рокiв скаржиться на свербiж та почервонiння шкiри у щiчнiй дiлянцi, загальну слабкiсть, кволiсть. Початок захворювання пов’язує з травмування шкiри пiд час голiння. Об’єктивно: температура 39,0oC. У щiчнiй областi дiлянка шкiри гiперемована, межi чiткi. На гiперемованiй поверхнi наявнi пухирi iз серозною рiдиною. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Бешихове запалення обличчя

B. Флегмона щiчної дiлянки

C. Фурункул

D. Сибiрка

E. Стрептодермiя

204. У чоловiка 30-ти рокiв на шкiрi крил носа з’явилися набряк i гiперемiя, якi поширилися до шкiри верхньої губи i щоки. Пiд час обстеження виявлена трiщина по нижньозовнiшньому краю лiвого носового отвору. Шкiра напружена, щiльна, червоно-синюшного кольору, малюнок згладжений, пiдвищення мiсцевої температури. Дiлянка ураження має чiткi межi, неправильну форму. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Бешихове запалення

B. Актиномiкоз шкiри

C. Туберкульоз шкiри

D. Рак шкiри

E. Тромбофлебiт лицевої вени

205. Хвора 42-х рокiв скаржиться на поганий загальний стан. Температура тiла 41oC, вiдмiчаються нудота, блювання, задишка. На обличчi виражене почервонiння шкiри з чiткими обрисами у виглядi язикiв полум’я. Пiднижньощелепнi лiмфатичнi вузли збiльшенi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Бешиха

B. Стрептодермiя

C. Флебiт лицевої вени

D. Вовчак шкiри

E. Сибiрка
205. Хвора 40-ка рокiв скаржиться на гiперемiю шкiри обличчя, озноб, блювання, головний бiль, загальне нездужання, нежить. Об’єктивно: яскрава лискуча червона пляма на шкiрi щiк, яка нагадує крила метелика, враженi дiлянки здiймаються над загальним рiвнем шкiри, мають чiткi нерiвнi межi. Пiд час пальпацiї не зникає межа почервонiння мiж ураженою та не ураженою шкiрою. Температура тiла 38oC . Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Бешиха

B. Скарлатина

C. Лiмфангiт

D. Гемангiома

E. Лiмфангiома

206. До стоматолога амбулаторії звернувся хворий 40-ка років зі скаргами на болісну виразку в роті. Під час огляду в ротовій порожнині на слизовій оболонці піднебіння різко болісна виразка, розміром 1,5х2 см, вкрита жовтуватим нальотом, з м'якими підритими краями та ободком запалення блідо-червоного кольору. Дно виразки нерівне, сірого кольору. Назвіть попередній діагноз:

A.*Туберкульозна виразка

B. Сифілітична виразка

C. Актиномікоз

D. Виразково-некротичний стоматит

E. Рак слизової оболонки піднебіння

207. Пацієнт, 48 років, звернувся зі скаргами на субфебрильну температуру та наявність виразки на слизовій оболонці ясен в ділянці молярів, яка поступово збільшується; розхитаність зубів у зоні ураження, кашель. Об'єктивно: на слизовій оболонці ясен в ділянці нижніх лівих молярів мають місце дві поверхневі, різко болючі виразки, які мають підриті краї. Дно виразок жовтувате, зернисте, вкрите жовтуватими, а подекуди й рожевими грануляціями. Виразки оточені бугорками. Шийки зубів оголені, спостерігається патологічна рухомість зубів. Реґіонарні лімфатичні вузли збільшені, утворюють щільні пакети. Поставте попередній діагноз.

A.*Туберкульоз

B. Сіфіліс

C. Гострий афтозний стоматит

D. Інфекційний мононуклеоз

E. Декубітальна виразка

208. Пацієнт, 47 років, звернувся зі скаргами на набряк лівої привушної ділянки, погане відкривання рота, норицю. Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок розлитого інфільтрату лівої привушної ділянки, що має дерев’янисту щільність і горбисту поверхню. В межах інфільтрату визначається нориця із серозно-гнійним вмістом і домішками крихтоподібного гною, шкіра навколо нориці червоно-фіолетова. Відкривання рота обмежене до 2 см, безболісне. Призначте обстеження хворому.

A.*Мікроскопія. Шкірно-алергічна реакція

B. Рентгенографія нижньої щелепи

C. Бактеріологічне дослідження

D. Контрасна рентгенографія

E. Термовізіографія

209. Хворий, 25 років, скаржиться на набряк і гноєтечу в правій піднижньощелепній ділянці. Об'єктивно: має місце щільний дерев'янистий безболісний інфільтрат діаметром біля 2 см в правій піднижньощелепній ділянці. Центр інфільтрату розм’якшений, є нориця, з якої виділяється крихтоподібний гній в невеликій кількості. Відкривання роту 4,5 см, безболісне. Слизова оболонка порожнини рота і зуби інтактні. Поставте попередній діагноз.

A.*Актиномікоз шкіри

B. Туберкульоз шкіри

C. Первинний сифіліс

D. Підшкірна гранульома обличчя

E. Лімфаденіт

210. Хворий 47 років скаржиться на наявність виразки на спинці язика. З анамнезу стало відомо, що довгий час до появи виразки існував горбистий інфільтрат, який поступово збільшувався, потім утворилась виразка. Об'єктивно: на спинці язика є неглибока видовжена виразка, болюча, оточена горбиками, з підритими краями. Який найбільш вірогідний діагноз?

A.*Туберкульозна виразка

B. Первинний сифіліс

C. Актиномікоз язика

D. Абсцес язика

E. Декубітальна виразка

211. У чоловіка 30 років на шкірі крила носа з`явився набряк і гіперемія, які розповсюдилися до шкіри верхньої губи і щоки. Під час обстеження виявлена тріщина по нижньо-наружному краю лівого носового отвору. Шкіра напружена, щільна, яскраво-червоно кольору, малюнок згладжений, температура місцево підвищена. Ділянка ураження має чіткі межі, неправильної форми. Встановіть діагноз.

A.*Бешиха

B. Актиномікоз шкіри

C. Червоний вовчак

D. Стрептодермія

E. Лімфангоїт

212. Хворий К. 40 р. скаржиться на недомагання, слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,5оС. При огляді на шкірі обличчя в ділянці носа та щік симетричний осередок почервоніння у вигляді крил метелика, чітко обмежений, болючий при пальпації, не зникає після натискання. Шкіра припіднята, лискуча. Піднижньощелепні та поверхневі привушні лімфатичні вузли збільшені. болючі при пальпації. Який діагноз Ви поставите у хворого?

A.*Бешиха обличчя

B. Системний червоний вовчак

C. Фурункул обличчя

D. Мікробна екзема

E. Нейродерміт


Захворювання слинних залоз

213. У хворої встановлено попереднiй дiагноз: слино-кам’яна хвороба з локалiзацiєю каменя в слиннiй залозi. Оберiть метод дослiдження для виявлення рентгеннегативних каменiв слинних залоз?

A.*УЗ-дiагностика

B. Реографiя

C. Комп’ютерна рентгенографiя

D. Прицiльна рентгенографiя

E. Термометрiя

214. Хворий 43-х рокiв скаржиться на вiдчуття важкостi у правiй навколовушнiй залозi, солонуватий присмак у ротi, частi загострення. Об’єктивно: залоза щiльна, пружно-еластичної консистенцiї, безболiсна. З вустя протоки видiляється слина з домiшкою комочкiв слизу. На сiалограмi у паренхiмi залози велика кiлькiсть дрiбних порожнин. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Хронiчний паренхiматозний паротит

B. Паротит Гернценберга

C. Хронiчний iнтерстицiальний паротит

D. Синдром Шегрена

E. Аденома правої навколовушної залози

215. Хвора 45-ти рокiв скаржиться на пухлиноподiбне слабкоболiсне новоутворення в правiй привушнiй дiлянцi, яке виникло 2 мiсяцi тому без жодної причини. Вiдзначає слабкiсть, деколи пiдвищення температури до 37,2-37,6o C. Пiвмiсяця тому проведена протизапальна терапiя, яка не дала позитивних результатiв. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок незначної припухлостi в правiй привушнiй дiлянцi. Пальпаторно визначається округле новоутворення щiльно-еластичної консистенцiї з рiвними контурами, слабкоболiсне, не спаяне зi шкiрою. Iз стенонової протоки видiляється прозора слина в невеликiй кiлькостi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Псевдопаротит Герценберга

B. Атерома привушної дiлянки

C. Гострий iнфекцiйний паротит

D. Сiалопатiя Шегрена

E. –


216. Хворий скаржиться на безболiсне новоутворення на нижнiй губi, що з’явилося 2 тижнi тому пiсля травми. Об’єктивно: безболiсне, пружне новоутворення. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Ретенцiйна кiста малої слинної залози

B. Декубiтальна виразка

C. Полiп


D. Трофiчна виразка

E. Епулiс


217. Хворий 28-ми рокiв звернувся зi скаргами на припухлiсть в правiй пiд’язиковiй дiлянцi, яка обмежує рухомiсть язика, ускладнює мову. Помiтив її тиждень тому. Об’єктивно: в правiй пiд’язиковiй дiлянцi кулеподiбне вибухання розмiром 2,0х2,5 см, з чiткими межами, в центрi прозора, розтягнута слизова оболонка. Пальпаторно визначається флюктуацiя. Язик дещо пiднятий догори. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Ретенцiйна кiста пiд’язикової слинної залози

B. Слинокам’яна хвороба пiд’язикової слинної залози

C. Хронiчний сiаладенiт пiд’язикової слинної залози

D. Гострий сiаладенiт пiд’язикової слинної залози

E. Ретенцiйна кiста пiдщелепної слинної залози

218. Хворий скаржиться на наявнiсть м’якого безболiсного утворення на слизовiй оболонцi лiвої щiчної дiлянки, яке з’явилося близько 3-х мiсяцiв пiсля неодноразового прикушування щоки при зубному протезуваннi. На межi слизової оболонки нижньої губи i щоки злiва визначається новоутворення 1х1 см, округлої форми, безболiсне, з чiткими контурами, обмежено-рухливе. Слизова оболонка над ними витончена, напiвпрозора. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Ретенцiйна кiста слизової оболонки щоки

B. Дермоїдна кiста

C. Фiброма

D. Кавернозна гемангiома

E. Папiлома

219. Хворий 43-х рокiв, скаржиться на нездужання, головний бiль, асиметрiю обличчя, пiдвищену температуру тiла. Хворiє впродовж 5-ти днiв. Об’єктивно: температура тiла 38,2oC. Обличчя асиметричне за рахунок припухлостi м’яких тканин лiвої білявушної дiлянки. Бiлявушна слинна залоза щiльна, рiзко болiсна, без чiтких меж. Набряк розповсюджується на скроневу, позаду щелепну дiлянки. Шкiра над залозою гiперемована, набрякла. При масажi з устя протоки слина не видiляється. Встановiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A.*Гострий гнiйний паротит

B. Епiдемiчний паротит

C. Синдром Шегрена

D. Калькульозний сiалоаденiт

E. Паротит Герценберга

220. Чоловiк 37-ми рокiв звернувся зi скаргами на бiль та припухлiсть, виникаючі пiд час їжi в лiвiй пiдщелепнiй дiлянцi. Об’єктивно: в лiвiй пiдщелепнiй дiлянцi пальпується трохи болюче еластичне ущiльнення довгастої форми. Вiдкривання рота вiльне. При бiмануальнiй пальпацiї в дiлянцi щелепно-язикового жолоба вiдзначається щiльне, рухоме затвердiння. Слизова оболонка не змiнена. З протоки лiвої пiдщелепної слинної залози слина не видiляється. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Слинокам’яна хвороба

B. Хронiчний лiмфаденiт

C. Плеоморфна аденома

D. Ретенцiйна кiста

E. Лiпома пiдщелепної дiлянки

221. Жiнка 50-ти рокiв скаржиться на наявнiсть новоутворення на нижнiй губi з боку порожнини рота, яке з’явилося мiсяць тому назад, та збiльшується в розмiрах. Об’єктивно: в товщi нижньої губи утворення округлої форми, еластичне, безболiсне. Слизова оболонка в кольорi не змiнена. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Ретенцiйна кiста нижньої губи

B. Абсцес губи

C. Папiлома губи

D. Фiброма губи

E. Лiпома губи

222. Хворий 42-х рокiв скаржиться на бiль у пiдщелепнiй дiлянцi та пiд язиком, який посилюється пiд час приймання їжi, пiдвищення температури тiла до 37,6oC. Хворiє два мiсяцi. Об’єктивно: по ходу правого пiд’язикового валика iнфiльтрацiя, гiперемiя, набряк м’яких тканин, рiзкий бiль пiд час пальпацiї. З протоки правої пiднижньощелепної слинної залози видiляється каламутна слина з домiшками гною. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Загострення слинокам’яної хвороби

B. Гострий гнiйний лiмфаденiт пiдщелепної дiлянки

C. Аденофлегмона пiдщелепної дiлянки

D. Абсцес щелепно-язикового жолобка

E. Ретенцiйна кiста пiд’язикової слинної залози

223. Хвора 57-ми рокiв скаржиться на наявнiсть припухлостi у пiд’язиковiй дiлянцi, яку помiтила 3 мiсяцi тому. Вiдзначає її повiльне збiльшення. Об’єктивно: у пiд’язиковiй дiлянцi має мiсце утворення еластичної консистенцiї, безболiсне, слизова оболонка над ним блакитним вiдтiнком. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Ранула

B. Слинокам’яна хвороба

C. Дермоїдна кiста дна порожнини рота

D. Лiпома пiд’язикової дiлянки

E. Гемангiома пiд’язикової дiлянки

224. У хворого 30-ти рокiв на 7-й день пiсля операцiї на черевнiй порожнинi виникли бiль i припухлiсть в дiлянцi лiвої привушної слинної залози. Об’єктивно: температура тiла 39oC, обмеження вiдкривання рота, сухiсть у ротi; при масажi залози виділяється гнiйний ексудат з її протоки. Яке захворювання можна дiагностувати у даного хворого?

A.*Гострий неепiдемiчний паротит

B. Гострий епiдемiчний паротит

C. Флегмона субжувального простору

D. Паренхiматозний паротит

E. Флегмона привушно-жувальної дiлянки

225. Хвора 39-ти років госпіталізована у відділення щелепно-лицевої хірургії з приводу припухлості та розпираючого болю у лівій підщелеповій ділянці. Припухлість з'явилася після прийому гострої їжі. Після клінічного огляду, пальпації та рентгенологічного обстеження діагностовано калькульозний сіалоаденіт підщелепової залози з локалізацією каменя в передньому відділі протоки. Якою є правильна тактика хірурга-стоматолога після видалення каменя з протоки?

A.*Рану і протоку не ушивати і не дренувати

B. Ушити вивідну протоку і рану

C. Провести пластику вивідної протоки

D. Рану по ходу розтину ушити та задренувати

E. Ушити рану по ходу розтину

226. Хвора скаржиться на новоутворення в правій нижньощелепній ділянці, яке виникає під час їжі і супроводжується нападами гострого болю, біль при ковтанні. Через 2-3 години новоутворення поступово зменшується і зникає. На рентгенограмі дна порожнини рота є рентгенконтрастна тінь подовженої форми розміром 0,5х0,2 см, що розташована паралельно тілу нижньої щелепи в проекції 45 та 44 зубів. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Слинокам'яна хвороба

B. Лімфаденіт піднижньощелепної ділянки

C. Сіалоаденіт

D. Набряк Квінке

E. Аденома слинної залози

227. Хвора 39-ти рокiв госпiталiзована у вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї з приводу припухлостi та розпираючого болю у лiвiй пiдщелеповiй дiлянцi. Припухлiсть з’явилася пiсля прийому гострої їжi. Пiсля клiнiчного огляду, пальпацiї та рентгенологiчного обстеження дiагностовано калькульозний сiалоаденiт пiдщелепової залози з локалiзацiєю каменя в передньому вiддiлi протоки. Якою є правильна тактика хiрурга-стоматолога пiсля видалення каменя з протоки?

A.*Рану i протоку не ушивати i не дренувати

B. Ушити рану по ходу розтину

C. Рану по ходу розтину ушити та задренувати

D. Провести пластику вивiдної протоки

E. Ушити вивiдну протоку i рану

228. Чоловік 37-ми років звернувся зі скаргами на біль та припухлість, виникаючу під час їжі в лівій підщелепній ділянці. Об`єктивно: при пальпації лівої підщелепної ділянки визначається трохи болюче еластичне ущільнення продовгуватої форми. Відкривання рота вільне. При бімануальній пальпації в ділянці щелепно-язикового жолобка відмічається щільне, рухоме затвердіння. Слизова оболонка не змінена. З протоки лівої підщелепної слинної залози слина не виділяється. Поставте діагноз.

A.*Слинокам'яна хвороба

B. Хронічний лімфаденіт

C. Плеоморфна аденома

D. Ретенційна кіста

E. Ліпома підщелепної ділянки

229. Хворий 24 років звернувся зі скаргами на гострий біль та припухлість в піднижньощелепному трикутнику, який посилюється при прийомі гострої їжі. Був встановлений діагноз: загострення хронічного калькульозного сіаладеніту з локалізацією конкремента в середній частині слинного протоку. Який метод лікування найбільш раціональний в даному випадку?

A.*Розтин протоку та видалення каменя

B. Екстирпація залози

C. Бужування протоку

D. Слиногінна дієта

E. Фізіотерапевтичні засоби

230. У хворого К. 12 років два дні тому підвищилася температура тіла до 38,0оС, на другу добу з’явилась припухлість в привушній ділянці з обох боків. Шкіра над припухлістю напружена, має нормальний колір. При пальпації виявляється збільшення та болючість привушних слинних залоз. Порушення слиновиділення з протоків привушних залоз, гирло протоків гіперемоване. Болючість при пальпації в ділянці кута нижньої щелепи, у верхівки сосцеподібного відростку, спереду від козелка вушної раковини. Ваш діагноз?

A.*Вірусний епідемічний паротит

B. Псевдопаротит Герценберга

C. Гострий бактеріальний паротит

D. Гнійно-некротичний паротит

E. Синдром Шегрена

231. Хворий 56 років звернувся до лікаря-стоматолога із скаргами на наявність припухлості в правій привушно–жувальній ділянці, відчуття важкості в ділянці залози, солонуваті виділення з протоків. Об’єктивно: пружноеластична припухлість, в деяких ділянках наявні безболючі ущільнення. Рот відкривається вільно, слизова щік рожева, волога. З протоків виділяється слина з домішками слизу і гною. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Паренхіматозний сіалоденіт

B. Епідемічний паротит

C. Хвороба Мікуліча

D. Синдром Гутнера – Шегрена

E. Гострий сіалодохіт

232. У хворого 35 років під час їжі з'явилася болюча припухлість в правій підщелепній ділянці. На рентгенограмі в передній третині піднижньощелепного протоку визначався конкремент овоїдної форми розміром 3х7 мм. Яка подальша тактика лікаря в лікуванні хворого?

A.*Видалення конкремента з протока правої піднижньощелепної слинної залози

B. Екстирпація піднижньощелепної слинної залози

C. Масаж піднижньощелепної слинної залози з метою відходження конкремента через гирло протока

D. Масаж піднижньощелепної слинної залози в комплексі з курсом протизапальної терапії

E. Після ліквідації запального процесу в залозі провести її екстірпацію

233. У чоловіка 50-ти років після травми 3 місяці тому на нижній губі з’явилось утворення округлої форми в діаметрі до 1 см з чіткими краями. Слизова оболонка над утворенням слабо синюшна, пальпація безболісна, утворення м’якої консистенції, трохи здіймається над рівнем слизової оболонки нижньої губи. Реґіонарні лімфовузли не пальпуються. Поставте діагноз:

A.*Ретенційна кіста нижньої губи

B. Папілома нижньої губи

C. Гемангіома нижньої губи

D. Фіброма нижньої губи

E. Лімфангіома нижньої губи

234. Чоловік 59-ти років скаржиться на болісну припухлість в правій привушній ділянці, яка з’явилася 5 днів назад. Температура тіла 37,5 –38,0оС; загальна слабкість. Обличчя асиметричне за рахунок припухлості в правій привушній ділянці. Пальпація болісна, шкіра слабо гіперемована. Із вивідного протоку слинної залози виділяється густа слина з гноєм в малій кількості. Який діагноз?

A.*Гострий гнійний паротит

B. Епідемічний паротит

C. Псевдопаротит Герценберга

D. Хронічний інтерстиціальний паротит

E. Абсцес правої привушної ділянки

235. Жінка 37 років скаржиться на наявність пухлини в ділянці нижньої губи з боку порожнини рота, яка з’явилась біля 2-х тижнів тому, збільшувалась, заважала рухам губи. Об’єктивно: в товщі нижньої губи ущільнення, обмежене, еластичне, безболісне, округлої форми, спаяне зі слизовою оболонкою, яка над ним прозора. Слизова навколо не змінена. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Ретенційна кіста губи

B. Фіброма губи

C. Абсцес губи

D. Ліпома губи

E. Папілома губи

236. Хвора 53-х років звернулася до стоматолога зі скаргами на асиметрію обличчя, сухість в ротовій порожнині, сухість в очах і відчуття попадання піску в очі, болі в суглобах. Об'єктивно: привушні слинні залози збільшені у розмірах, щільні, горбисті, незначно болючі під час пальпації. Відкривання рота вільне. Слизова ротової порожнини суха. При масуванні залоз - виділення слини майже відсутнє. Множинний карієс. Виражені явища кератокон'юнктивіту. Який попередній діагноз?

A.*Синдром Шегрена

B. Вірусний паротит

C. Актиномікоз привушних слинних залоз

D. Саркоїдоз слинних залоз

E. Хвороба Мікуліча


Травми ЩЛД

237. Хворий iз рваною раною щiчної областi звернувся до лiкаря за медичною допомогою. Травма побутова. Лiкар, оглянувши хворого, вирiшує провести ранню хiрургiчну обробку рани. Протягом якого часу пiсля поранення проводиться цей вид обробки?

A.*Перша доба

B. Тиждень

C. Мiсяць

D. Два тижнi

E. Три доби

238. Хворий 30-ти рокiв звернувся зi скаргами на болi в дiлянцi переднiх зубiв нижньої щелепи, якi пов’язує iз травмою пiдборiддя. Об’єктивно: спiввiдношення зубних рядiв ортогнатичне. Рентгенологiчно - серединний перелом нижньої щелепи. Яка шина найбiльш рацiональна?

A.*Гладка шина-скоба

B. Гардашнiкова

C. Паяна на кiльцях

D. Вебера

E. Васильєва

239. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на бiль та рухомiсть верхньої щелепи при спробi закрити рот. Травма сталась внаслiдок побиття невiдомим. Об’єктивно: при пальпацiї альвеолярний відросток верхньої щелепи рухомий з обох бокiв, позитивний симптом Малевича та симптом ”навантаження”, на рентгенограмi лiнiя перелому визначається у дiлянцi нижньої стiнки грушеподiбного отвору, вилично-альвеолярних гребенiв, зниження прозоростi верхньощелепних пазух. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Перелом верхньої щелепи за Le Fort I (нижнiй тип)

B. Перелом кiсток носа

C. Перелом альвеолярного вiдростка верхньої щелепи злiва

D. Перелом верхньої щелепи за Le Fort II (середнiй тип)

E. Перелом верхньої щелепи за Le Fort III (верхнiй тип)

240. У хворого 75-ти рокiв дiагностовано перелом нижньої щелепи справа в дiлянцi ментального отвору. Об’єктивно: на нижнiй i верхнiй щелепах вiдсутнi всi зуби. Змiщення уламкiв немає. Вiдкривання рота вiльне до 3,5 см. Яку шину потрiбно виготовити?

A.*Шину Порта

B. Апарат Збаржа

C. Шина Ванкевич

D. Шина Васильєва

E. Апарат Рудько

241. Хвора iз рiзаною раною щiчної областi звернулась до лiкаря. Отримала побутову

травму 4 доби тому, по медичну допомогу не зверталася. Об’єктивно: загоєння проходить шляхом поступового заповнення ранової порожнини, що мiстить гнiй, грануляцiйною тканиною з подальшими епiталiзацiєю й утворенням рубця. Який вид загоєння має мiсце?

A.*Вторинне натягнення

B. Первинне i вторинне натягнення

C. Комбiнований

D. Третинне натягнення

E. Первинне i третинне натягнення

242. Постраждалий доставлений у приймальне вiддiлення пiсля ДТП у непритомному станi у положеннi на спинi. Вiдмiчається синюшнiсть шкiрних покривiв, утруднене дихання, блiдiсть слизових оболонок, у порожнинi рота згустки кровi. Встановлено дiагноз: двобiчний перелом тiла нижньої щелепи зi змiщенням фрагментiв. Яка асфiксiя виникла у постраждалого?

A.*Дислокацiйна

B. Аспiрацiйна

C. Стенотична

D. Клапанна

E. Обтурацiйна

243. Хворий 43-х рокiв звернувся зi скаргами на поступове болюче ”почервонiння” обличчя, збiльшення набряку в дiлянках вилицевих кiсток та вiй, що з’явилось 10 годин тому. Опiки пов’язанi з гасiнням пожежi. Об’єктивно: вiдкривання рота болюче, колiр слизової оболонки не змiнений, шкiра обличчя на дотик дуже болюча, глибина ураження не досягає пiдшкiрної клiтковини, вкрита пухирями. Яка у хворого ступiнь опiкової хвороби?

A.*II

B. I


C. IIIа

D. IIIб


E. IV

244. Пацiєнт 44-х рокiв пiсля травми скаржиться на бiль у нижнiй щелепi, що посилюється пiд час ковтання, особливо при вiдкриваннi рота. Об’єктивно: конфiгурацiя обличчя порушена, обширна гематома у дiлянцi кута нижньої щелепи злiва. Пальпацiя цiєї дiлянки болiсна. Слизова оболонка блiдо-рожева, вуздечка нижньої губи змiщена влiво вiд центральної лiнiї. При натисканнi на пiдборiддя виникає бiль у дiлянцi кута нижньої щелепи злiва. Який попереднiй дiагноз?

A.*Перелом кута нижньої щелепи злiва

B. Двобiчний перелом гiлки нижньої щелепи

C. Заднiй вивих нижньої щелепи злiва

D. Переднiй двобiчний вивих нижньої щелепи

E. –

245. Хворий 67-ми рокiв скаржився на біль у дiлянцi СНЩС, кровотечу з порожнини рота, порушення акту жування. В анамнезi побутова травма нижньої щелепи. Об’єктивно: зубний ряд на верхнiй шелепi збережений. Нижня щелепа беззуба, визначається серединний перелом. Яка конструкцiя найбiльш рацiональна у даному випадку?A.*Зубонад’ясенна шина Ванкевича

B. Над’ясенна шина Порта

C. Над’ясенна шина Гунiнга

D. Зубоясенна шина Вебера

E. Стандартний комплект Збаржа

246. До лiкарнi доставлений хворий після ДТП. Об’єктивно: обличчя асиметричне, забiй, гематома ментальної дiлянки, вiдсутнiй 33 зуб. Прикус порушений незначно. На Ro-грамi - лiнiя зламу по осi комiрки 33 зуба. Який метод iммобiлiзацiї слiд застосувати для лiкування хворого?

A.*Шини iз зачiпними гачками на мiжщелепових еластичних тягах

B. Мiжщелепова лiгатурна фiксацiя за Айвi

C. Внутрiшньоротовий остеосинтез

D. Фiксацiя гладкою шиною-скобою

E. Фiксацiя шиною з розпiркою

247. Хворий 38-ми рокiв звернувся зi скаргами на болi у дiлянцi верхньої щелепи, порушення прикусу, що виникли пiсля удару. Об’єктивно: середня зона обличчя сплощена. Прикус вiдкритий. При зміщенні альвеолярного вiдростка верхньої щелепи визначається рухливiсть середньої зони обличчя. Пiд час пальпацiї визначається симптом ”сходинки” по нижньоочному краю, виличноальвеолярному гребеню з обох бокiв. Вкажiть найбiльш імовірний дiагноз:

A.*Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II

B. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III (нижнiй тип)

C. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I (верхнiй тип)

D. Перелом альвеолярного вiдростка верхньої щелепи

E. Перелом кiсток носа

248. У хворого вiком 18 рокiв пiсля сеансу внутрiшньоканального електрофорезу 46 зуба 5% розчином йоду на слизовiй оболонцi твердого пiднебiння справа з’явилася дiлянка ураження у виглядi штрихiв з бiло-сiрою поверхнею. Що з перелiченого могло б бути причиною такого ураження?

A.*Електротравма

B. Механiчна травма

C. Гальванiзм

D. Хiмiчна травма

E. Термiчна травма

249. Хворий 22-х рокiв звернувся до щелепно-лицевого вiддiлення з попереднiм дiагнозом: перелом виросткового вiдростка нижньої щелепи злiва. Яке найбiльш iнформативне дослiдження треба провести хворому у першу чергу?

A.*Вивчити тримiрне зображеннi вiдламкiв

B. Визначити кровотiк у щiлинi перелому

C. Визначити ступiнь змiщення вiдламкiв

D. Визначити вiзуалiзацiю щiлини перелому

E. Визначити рiвень лiнiї перелому по зовнiшнiй i внутрiшнiй кiсткових пластинках

250. У хворого 59-ти рокiв двостороннiй перелом нижньої щелепи в дiлянцi 44, 34 зубiв, решта жувальних зубiв вiдсутня, беззубi фрагменти не змiщенi, але рухомi. Який ортопедичний апарат доцiльно застосувати для iммобiлiзацiї вiдламкiв?

A.*Шина Ванкевич з пєлотами

B. Апарат Рудько

C. Шина Лiмберга

D. Апарат Петросова

E. Апарат Збаржа

251. У хворого 30-ти рокiв свiжий серединний перелом нижньої щелепи без видимого змiщення вiдламкiв. Який ортопедичний апарат за призначенням показаний у даному випадку?

A.*Фiксуючий

B. Направляючий

C. Замiщуючий

D. Вправляючий

E. Формуючий

252. У хворого травматичний серединний перелом нижньої щелепи без змiщення фрагментiв. Всi зуби iнтактнi. Яку назубну шину необхiдно застосувати для фiксацiї вiдламкiв?

A.*Гладка шина-скоба

B. З зачiпними гачками

C. Вебера

D. Стандартна Васильєва

E. З похилою площиною

253. Хворий 25-ти рокiв має двобiчний перелом нижньої щелепи. Фрагмент у дiлянцi 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 змiщений донизу i назад. Який апарат необхiдно застосувати для репозицiї вiдламку?

A.*Поста

B. Однощелепна капова шина

C. З важелями за Курляндським

D. Вебера

E. Шура

254. У хворого 41-го року встановлений дiагноз: перелом альвеолярного вiдростка нижньої щелепи. Об’єктивно: зубнi ряди iнтактнi. При змиканнi верхньої та нижньої щелеп вiдзначається множинний контакт. Необхiдне транспортування у спеціалізований лiкувальний заклад. Яка долiкарська допомога показана у даному випадку?

A.*Пiдборiдна праща Ентiна

B. Гладенька шина-скоба

C. Стандартна шина за Васильєвим

D. Шина iз зачiпними петлями за Тiгерштедтом

E. Лiгатурне зв’язування за Айвi

255. Хворого 57-ми рокiв iз шизофренiєю в стадiї загострення, направлено до щелепно-лицьового стацiонару з дiагнозом: перелом нижньої щелепи в дiлянцi 34-35 зубiв зi змiщенням вiдламкiв. Який метод лiкування йому показаний?

A.*Остеосинтез

B. Однощелепна гладенька шина-скоба

C. Двощелепна назубна шина

D. Шина Вебера

E. Шина Ванкевич

256. Постраждалий 27-ми рокiв доставлений до вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї з дiагнозом: рiзана рана правої щоки. Травма побутова, нанесена пiд час бiйки. У постраждалого крайнiй термiн проведення ранньої ПХО рани без попередньої iн’єкцiї антибiотикiв складає не бiльше:

A.*24 годин

B. 48 годин

C. 72 годин

D. 12 годин

E. 1 години

257. Хворий 34-х рокiв потрапив в автотранспортну аварiю. Свiдомiсть не втрачав. Скарги на головний бiль, запаморочення, загальну слабкiсть, нудоту. Через 12 годин пiсля травми з’явився "симптом окулярiв", який не виходить за межi колового м’яза ока. Даний симптом характерний для перелому:

A.*Кiсток основи черепа

B. Верхньої щелепи за Ле Фор II

C. Кiсток носа

D. Виличних кiсток

E. Лобних кісток

258. Хворий 19-ти рокiв звернувся зi скаргами на бiль у дiлянцi верхньої щелепи, кровотечу з носа, неможливiсть жування. Двi години тому отримав травму у дiлянку верхньої губи. Свiдомiсть не втрачав. Об’єктивно: виражений набряк i гематома верхньої губи, що наростає. Весь верхнiй зубний ряд разом з твердим пiднебiнням змiщений дозаду. Пальпаторно визначається патологічна рухливiсть i бiль у дiлянцi грушоподiбного отвору, вилично-альвеолярних гребенiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I (нижнiй)

B. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II

C. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III (верхнiй)

D. Перелом виличних кiсток

E. Перелом кiсток носа

259. Постраждалий отримав травму обличчя та скроневої дiлянки. Встановлено дiагноз: перелом виличної дуги. Вiдростки яких кiсток черепа пошкодженi?

A.*Скроневий вiдросток виличної кiстки i виличний вiдросток скроневої кiстки

B. Виличний вiдросток лобної кiстки i виличний вiдросток скроневої кiстки

C. Скроневий вiдросток виличної кiстки i виличний вiдросток лобної кiстки

D. Виличний вiдросток верхньої щелепи i виличний вiдросток скроневої кiстки

E. Виличний вiдросток верхньої щелепи i виличний вiдросток лобної кістки

260. Хворий 33-х рокiв висловлює скарги на бiль i набряк лiвої половини обличчя. З анамнезу: травму отримав добу тому при падiннi на сходи. Свiдомiсть не втрачав, нудоти, блювання не було. Об’єктивно: гематома i набряк м’яких тканин виличної ділянки злiва, пiд час пальпацiї визначається деяке западання м’яких тканин i порушення цiлiсностi виличної дуги злiва. Рот вiдкриває на 1,0 см. Який попереднiй дiагноз?

A.*Перелом виличної дуги злiва

B. Перелом нижньої щелепи у дiлянцi суглобового вiдростка злiва

C. Перелом нижньої щелепи у дiлянцi кута злiва

D. Переднiй лiвобiчний вивих нижньої щелепи

E. Перелом верхньої щелепи Ле Фор II

261. Хвора 38-ми рокiв звернулася до лiкарнi зi скаргами на наявнiсть рани у дiлянцi лiвої щоки. Травму отримала 16-18 годин тому, не непритомнiла. Об’єктивно: у дiлянцi щоки з лiвого боку визначається порушення цiлiсностi шкiри, пiдшкiрно-жирової клiтковини та м’яза довжиною близько 3 см. Кровотеча з рани. Яка ПХО рани буде проведена хворiй?

A.*Рання ПХО рани

B. Вiдстрочена ПХО рани

C. Вторинна хiрургiчна обробка рани

D. ПХО з пластикою

E. -

262. У хворого 38-ми рокiв внаслідок удару виник перелом верхньої щелепи. Об’єктивно: сплющення та вдавлення обличчя, рухомiсть i звисання вiдламаної щелепи з хрящовою частиною носа i очних яблук, носова кровотеча, набряк тканин, симптом "окулярiв". Пальпаторно: крепiтацiя, пiдшкiрна емфiзема, лiкворея, втрата чутливостi в дiлянцi половини верхньої щелепи, крила носа i переднiх зубiв. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?A.*Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III

B. Остемiя верхньої щелепи

C. Одонтома верхньої щелепи

D. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I

E. Рак верхньої щелепи з правого боку

263. Хворий 19-ти рокiв звернувся до травмпункту зi скаргами на асиметрiю обличчя, парестезiю верхньої губи з правого боку, кровотечу з носа. Об’єктивно: виражена асиметрiя обличчя за рахунок набряку та гематоми правої нижньої повiки та пiдочної дiлянки. Вiдкривання рота декiлька обмежене, прикус не порушений. Пальпаторно визначається симптом сходинки в дiлянцi правого вилично-верхньощелепного шва, деформацiя в дiлянцi зовнiшнього краю правої орбiти та вилично-альвеолярного гребеня, газова крепiтацiя в правiй пiдочнiй дiлянцi; перкуторно – симптом "горiха, що трiснув". Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Перелом правої виличної кiстки

B. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I (нижнiй)

C. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II

D. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III (верхнiй)

E. Перелом кiсток носа

264. У бiйця, пораненого уламком снаряду, дiагностовано вогнепальний перелом нижньої щелепи iз дефектом кiс-тки в дiлянцi пiдборiддя бiльше 3 см. Який метод фiксацiї фрагментiв ни-жньої щелепи показаний у цьому випадку?

A.*Апаратний остеосинтез (Рудько, Бернадський)

B. Назубнi шини Тiгерштедта

C. Прямий остеосинтез

D. Шина Гунiнга-Порта

E. Мiжщелепне лiгатурне зв’язування за Айвi

265. Хворий 20-ти рокiв отримав травму в дiлянцi верхньої щелепи. Звернувся до стоматолога зi скаргами на рухливiсть переднiх верхнiх зубiв, бiль пiд час накушування та змикання зубiв. Об’єктивно: 11, 21 рухливi II-III ступеня. Коронки зубiв iнтактнi, але розташованi орально. Повне змикання зубiв неможливе через розташування зубiв поза дугою. На рентгенограмi вiдзначається розширення перiодонтальної щiлини у 11 до 0,5-2 мм. Коренi не ушкодженi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Травматичний неповний вивих 11, 21

B. Травматичний перiодонтит 11, 21

C. Травматичний повний вивих 11, 21

D. Перелом альвеолярного вiдростка у дiлянцi 11, 21

E. Травматична екстракцiя 11, 21

266. У пораненого травматичний перелом нижньої щелепи в дiлянцi вiдсутнiх 34, 35 зубiв з незначним змiщенням та дефектом альвеолярної частини в дi-лянцi 34, 35. Iншi зуби на нижнiй та верхнiй щелепах iнтактнi. Яка з шин в даному випадку оптимальна?

A.*Шина Тигерштедта з розпiрковим вигином

B. Гладка шина-скоба

C. Шина Порта

D. Стрiчкова шина Васильєва

E. Шина Ванкевич

267. Хворий 45-ти рокiв у результатi ДТП отримав травму верхньої щелепи. Об’єктивно: подовжене i сплощене обличчя, рясна носова кровотеча, лiкворея з носа i вух. Для якого перелому верхньої щелепи характернi зазначенi клiнiчнi ознаки?

A.*Суббазальний (Ле Фор III)

B. Субназальний (Ле Фор I)

C. Суборбiтальний (Ле Фор II)

D. Двобiчний перелом виличних кiсток

E. -

268. До приймального вiддiлення доставлено хворого пiсля ДТП. Пiд час огляду потерпiлого у дiлянцi порожнини рота виявлена значних розмiрiв гематома з поширенням на дiлянку шиї i значний набряк м’яких тканин дна порожнини рота та шиї. Мають мiсце ознаки асфiксiї. Який вид невiдкладної допомоги показаний даному хворому?A.*Проведення трахеотомiї

B. Введення лобелiну

C. Фiксацiя язика

D. Розтин i випорожнення гематоми

E. Проведення медикаментозного симптоматичного лiкування

269. Чоловiк 20-ти рокiв отримав удар у дiлянку пiдборiддя. Не непритомнiв. Об’єктивно: загальний стан задовiльний. Набряк i гематома в дiлянцi нижньої щелепи з обох бокiв. Щелепа пiд час пальпацiї рiзко болiсна. Вiдкривання рота обмежене. Розрив слизової оболонки порожнини рота в дiлянцi 44, 43 та 34, 35 зубiв. Прикус порушений. Який тип асфiксiї може розвинутися в цього хворого?

A.*Дислокацiйна

B. Обтурацiйна

C. Стенотична

D. Клапанна

E. Аспiрацiйна

270. До щелепно-лицевого вiддiлення доставлено хворого з однобiчним вивихом правого скронево-нижньощелепного суглобу. Який вид мiсцевої анестезiї показаний для релаксацiї жувальних м’язiв при вправленнi суглоба?

A.*За Берше-Дубовим, пiдвиличним шляхом

B. Внутрiшньоротова мандибулярна анестезiя

C. Позаротова мандибулярна анестезiя, пiднижньощелепний шлях

D. Позаротова мандибулярна анестезiя, позадущелепний шлях

E. Торусальна анестезiя

271. Хворий пiсля отримання травми скаржиться на обмежене вiдкривання рота, кровотечу з носа, онiмiння шкiри пiдочної дiлянки i нижньої повiки. Об’єктивно: спостерiгається деформацiя обличчя за рахунок западiння м’яких тканин виличної дiлянки злiва, наявнiсть симптому "сходинки"у середнiй частинi лiвого нижнього краю очницi та в дiлянцi вилично-альвеолярного гребеня. Який метод дослiдження найбiльш доцiльний для дiагностики захворювання?

A.*Рентгенографiя лицьового черепа в аксiальнiй проекцiї

B. Рентгенографiя лицьового черепа в прямiй проекцiї

C. Рентгенографiя лицьового черепа в боковiй проекцiї

D. Рентгенографiя лицьового черепа та придаткових пазух носа

E. Ортопантомограма
272. У хворого 25-ти рокiв свiжий серединний перелом нижньої щелепи без видимого змiщення вiдламкiв. Усi зуби на щелепi збереженi. Яку iз зазначених дротяних шин доцiльно застосувати у даному випадку?

A.*Гладку шину-скобу

B. Гладеньку шину з розпiркою

C. Шину з крючками

D. Шину з похилою площиною

E. Шину за Померанцевою-Урбанською

273. Хворий 19-ти рокiв скаржиться на бiль у пiдборiдному вiддiлi нижньої щелепи. Напередоднi отримав травму. Об’єктивно: незначна припухлiсть тканин у дiлянцi пiдборiддя. Рот вiдкривається достатньо. Зуби iнтактнi. Слизова оболонка у дiлянцi центральних рiзцiв набрякла, злегка кровить. Тут визначається рухомiсть фрагментiв нижньої щелепи. Прикус не порушений. Яким чином слiд надати допомогу хворому?

A.*Гладенькою шиною-скобою

B. Шиною iз розпiрковим вигином

C. Шиною iз похилою площиною

D. Шинами iз зачiпними петлями та мiжщелепною фiксацiєю

E. Лiгатурним зв’язуванням 31, 32, 42, 41 за Айвi

274. Хворий звернувся до щелепно-лицевого вiддiлення зi скаргами на бiль, набрякання у правiй пiдочнiй дiлянцi та правiй виличнiй дiлянцi, онiмiння шкiри в дiлянцi правої половини верхньої губи, кровотечi з носа. Данi симптоми з’явились пiсля травми. Яке захворювання слiд запiдозрити?

A.*Перелом виличної кiстки

B. Перелом верхньої щелепи за Le For I

C. Перелом верхньої щелепи за Le For II

D. Перелом верхньої щелепи за Le For III

E. Перелом кiсток носа

275. У хворого 34-х рокiв внаслiдок травми (падiння) з’явилася рухомiсть альвеолярного вiдростка з зубами всiєї верхньої щелепи, прикус змiнений. На рентгенограмi визначається щiлина перелому, що проходить вiд грушоподiбного отвору по дну гайморової пазухи по обидва боки. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I

B. Частковий перелом альвеолярного вiдростка

C. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II

D. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III

E. Однобiчний перелом верхньої щелепи


276. Хворий 25-ти рокiв звернувся до травмпункту зi скаргами на бiль у правiй половинi обличчя, обмежене вiдкривання рота. Об’єктивно: помiрно виражений набряк i гематома у дiлянцi правої виличної дуги. Пальпаторно у дiлянцi правої виличної дуги визначається западiння кiсткової тканини, помiрна болiснiсть. Прикус не порушений. Вiдкривання рота – 1,5 см. Пiд час намагання подальшого вiдкривання рота вiдчуває механiчну перепону i посилення болю. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Перелом правої виличної дуги

B. Перелом правої виличної кiстки

C. Травматичний артрит скронево-нижньощелепного суглоба

D. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III (верхнiй)

E. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II

277. Чоловiк 25-ти рокiв звернувся до полiклiнiки з приводу видалення 18, коронка якого зруйнована на 1/2. Зуб ранiше неодноразово лiкований. Пiд час видалення зуба вiдбувся вiдрив горба верхньої щелепи. Якi найбiльш правильнi дiї в данiй ситуацiї?

A.*Видалити вiдламок i ушити рану

B. Спробувати ввести вiдламок на мiсце

C. Встановити вiдламок на старе мiсце i зафiксувати

D. Видалити вiдламок

E. Видалити вiдламок i затампонувати рану

278. Хворий 40-ка рокiв госпiталiзований з переломом верхньої щелепи за Ле-Фор II. Зубнi ряди iнтактнi. Оберiть апарат для лiкування цього хворого:

A.*Стандартний комплект Збаржа

B. Апарат Ядрової

C. Апарат Рудько

E. Апарат Єрмолаєва-Кулагова

F. Шина Порта

279. До клiнiки щелепно-лицевої хiрургiї надiйшов поранений з розривом м’яких тканин пiднебiння та глотки. Звисаючий клапоть з рани пiд час дихання частково, а iнколи i повнiстю закриває вхiд до гортанi. Який вид асфiксiї може статися у хворого?

A.*Клапанна

B. Аспiрацiйна

C. Обтурацiйна

D. Дислокацiйна

E. Стенотична

280. У доставленого з поля бою офiцера 33-х рокiв вiдстрiл пiдборiдного вiддiлу нижньої щелепи, слинотеча, незначна кровотеча з порожнини рота, асфiксiя що виникає перiодично пiд час змiни положення голови. Якi дiї спрямованi на боротьбу с розвитком асфiксiї у пораненого?

A.*Фiксацiя язика, транспортування в положеннi обличчям донизу

B. Накладання трахеостоми

C. Фiксацiя щелеп пiдборiдною пращею

D. ПХО ран, накладання трахеостоми

E. Транспортування в положеннi обличчям донизу

281. Постраждалий 24-х рокiв звернувся до клiнiки з опiком обличчя. Травму отримав внаслiдок дiї вiдкритого полум’я. Скаржиться на бiль та печiння шкiри обличчя. Об’єктивно: гiперемiя шкiри обличчя, на дiлянках пiдборiддя, носа, брiв, лоба, вилиць мають мiсце пухирi з прозорою рiдиною. Який ступiнь опiку встановить лiкар хворому?

A.*I-II ступiнь

B. II-III A ступiнь

C. II-III B ступiнь

D. III B-IV ступiнь

E. II-IV ступiнь


282. Хворий 32-х рокiв доставлений до травмпункту зi скаргами на кровотечу з носа, сильний головний бiль, запаморочення, деформацiю обличчя, утруднене дихання, неможливiсть жування. Травму отримав близько трьох годин тому в шахтi. Не непритомнiв. Об’єктивно: подовження середньої третини обличчя, значнi гематоми i набряк у дiлянцi кореня носа, повiк обох очей. Верхня щелепа змiщена донизу, рухлива разом з кiстьми носа, виличними кiстками i очними яблуками. Пальпаторно визначається деформацiя, бiль i патологiчна рухливiсть у дiлянцi перенiсся, зовнiшнiх країв орбiт, крилоподiбних вiдросткiв основної кiстки. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III (верхнiй)

B. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I (нижнiй)

C. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II

D. Перелом виличних кiсток

E. Перелом кiсток носа

283. Хлопчик 6-ти рокiв 1 добу тому вдарився лобом. Через кiлька годин пiсля травми з’явилася пухлина у правiй надбрiвнiй дiлянцi. Об’єктивно: значний набряк тканин лоба, який розповсюджується на повiки правого ока, шкiра над пухлиною цiанотична, консистенцiя пухлини м’яка, наявний симптом флуктуацiї. Загальний стан хлопчика не порушений. Встановiть попереднiй дiагноз:

A.*Гематома правої надбрiвної ділянки

B. Посттравматичний набряк тканин правої надбрiвної ділянки

C. Перелом лобної кiстки

D. Нагноєна гематома правої надбрiвної дiлянки

E. Запальний iнфiльтрат тканин правої надбрiвної дiлянки

284. У хворого вогнепальний перелом нижньої щелепи. До поранення користувався знiмними протезами (частковим пластинковим для верхньої щелепи i повним для нижньої щелепи). Якi засоби транспортної iммобiлiзацiї можна використовувати у даному випадку?

A.*Зубнi протези пацiєнта

B. Апарат Збаржа

C. Шина Ентiна

D. Шина Васильєва

E. Шина Тiгерштедта

285. Чоловiк 28-ми рокiв звернувся до клiнiки на 2-й день пiсля травми обличчя зi скаргами на бiль у нижнiй щелепi з обох бокiв, утрудненi ковтання i дихання. Об’єктивно: незначна припухлiсть в дiлянцi молярiв з двох бокiв, зубнi ряди цiлi, але щелепний фрагмент 43, 42, 41, 31, 32, 33 змiщений вниз i назад. Ручна репозицiя не дає бажаного результату. Який апарат необхiдно застосувати для лiкування?

A.*Поста


B. Однощелепний Катца

C. Однощелепний Курляндського

D. Бруна

E. Бетельмана

286. Хворий 25-ти рокiв отримав травму обличчя. Об’єктивно: значний набряк м’яких тканин лiвої половини обличчя, крововилив в склеру лiвого ока, крепiтацiя в дiлянцi кiсток носа. Пальпаторно: рухомiсть верхньої щелепи, при її перкусiї – тимпаніт. На Ro-грамi: вiдмiчається лiнiя зламу через нижнiй край орбiти з обох бокiв по виличнокриловому шву, який проходить за горб верхньої щелепи. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Перелом верхньої щелепи за Le Fort II

B. Перелом верхньої щелепи за Le Fort I

C. Перелом верхньої щелепи за Le Fort III

D. Перелом лiвої суглобової кістки

E. Перелом кiсток носа

287. Постраждалий 38-ми рокiв доставлений у вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї з дiагнозом: iнфiкована рiзана рана правої щiчної дiлянки. Травму отримав 10 годин тому. Який вид хiрургiчної обробки рани застосує лiкар?

A.*Первинна рання хiрургiчна обробка

B. Первинна вiдстрочена хiрургiчна обробка

C. Вторинна рання хiрургiчна обробка

D. Вторинна пiзня хiрургiчна обробка

E. Первинна пiзня хiрургiчна обробка


288. До ОМедБ доставлено пораненого з вогнепальною раною нижньої третини обличчя, переломом нижньої щелепи у дiлянцi пiдборiддя та тiла щелепи, значним порушенням дихання. Яка асфiксiя, як ускладнення вогнепального поранення, виникла у пораненого?

A.*Дислокацiйна

B. Обтурацiйна

C. Стенотична

D. Клапанна

E. Аспiрацiйна

289. На медичний пункт полку надійшов постраждалий з вогнепальним пораненням навколовушно-жувальної ділянки справа. У ході обстеження виявлено, що у пацієнта не закривається праве око, опущений кут рота справа. Дана симптоматика обумовлена пошкодженням:

A.*Лицевого нерва

B. Капсули навколовушної слинної залози

C. Мімічних м'язів

D. Паренхіми навколовушної слинної залози

E. Вивідної протоки навколовушної слинної залози

290. До стоматолога-хірурга звернувся хворий з забитою раною верхньої губи, що сталася 12 годин потому. Якою буде хірургічна обробка рани в цьому випадку?

A.*Первинна хірургічна обробка

B. Хірургічна обробка у даному випадку не проводиться

C. Пізня хірургічна обробка

D. Вторинна хірургічна обробка

E. Відкладена хірургічна обробка

291. Чоловік поранений осколком снаряду. Велика рана з нерівними рваними краями розташовується у межах всієї лівої половини щоки на протязі 9 см, без ознак пошкодження лицевого нерва. Слизова оболонка порожнини рота, зуби і альвеолярний відросток верхньої щелепи не пошкоджені. Після поранення пройшло 13 годин. Яка хірургічна обробка рани показана?

A.*Рання первинна хірургічна обробка

B. Відстрочена первинна хірургічна обробка

C. Пізня первинна хірургічна обробка

D. Хірургічна обробка рани не показана

E. Вторинна хірургічна обробка

292. До відділення щелепно-лицевої хірургії звернувся чоловік 29-ти років зі скаргами на біль у середньому відділі обличчя, що виник після травми. Об'єктивно: визначається припухлість м'яких тканин у ділянці верхньої щелепи справа і зліва, гематоми у ділянці повік, рухливість верхньої щелепи і кісток носа, кісткові сходинки по нижньоочному краю з обох боків та у ділянці перенісся. Який попередній діагноз?

A.*Перелом верхньої щелепи за Ле Фор ІІ

B. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор ІІІ

C. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор І

D. Перелом виличної кістки

E. Перелом кісток носа

293. Хворий 24-х років надійшов до клініки з діагнозом: перелом альвеолярного відростка лівої верхньої щелепи на ділянці 25, 26, 27 зубів без зміщення. Яку шину слід застосувати для постійної іммобілізації?

A.*Гладка шина-скоба

B. Шина з зачіпними петлями

C. Шина Васильєва

D. Шина з розпорочним вигином

E. Шина з похилою площиною

294. В результаті автодорожньої травми постраждалий отримав закриту черепно-мозкову травму та двобічний перелом нижньої щелепи у ділянці ментальних отворів. Який вид асфіксії загрожує хворому?

A.*Дислокаційна

B. Стенотична

C. Обтураційна

D. Аспіраційна

E. Клапанна

295. У хворого 62-х років діагностовано відкритий травматичний перелом нижньої щелепи зліва на рівні 37, 38 зубів з різким зміщенням фрагментів. Об'єктивно: повна відсутність зубів, хворий користується знімними протезами, на рівні 37, 38 зубів - розрив слизової ясен. Короткий кістковий фрагмент оголений, зміщений вверх, назовні. Який вид лікування необхідно провести даному хворому?

A.*Остеосинтез відламків нижньої щелепи

B. Апарат Рудька

C. Шина Гунінга Порта і підпідборідна праща

D. Апарат Панчохи, Бернацького

E. Шина Вебера

296. Хвора 48-ми рокiв була доставлена в лiкарню зi скаргами на наявнiсть рани щоки, а також сильний головний бiль, нудоту, запаморочення. З анамнезу: травма при падiннi. Пiсля обстеження був встановлений дiагноз: забiйно-рвана рана щоки. Закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку. До яких пошкоджень можна вiднести дану травму?

A.*Поєднане

B. Iзольоване

C. Комбiноване

D. Множинне

E. Поодиноке

297. Хворий 30-ти рокiв отримав травму в дiлянцi середньої третини обличчя. Звернувся зi скаргами на бiль, припухлiсть м’яких тканин у дiлянцi верхньої щелепи, бiль при закриваннi рота. При обстеженнi дiагностовано перелом верхньої щелепи Ле-Фор III. Яку шину необхiдно використовувати при лiкуваннi?

A.*Апарат Збаржа

B. Шина Лiмберга

C. Шина Гунiнга-Порта

D. Шина Ванкевича

E. Шина Степанова

298. Хворий 46-ти рокiв звернувся до клiнiки з пiслятравматичними скаргами на порушення змикання зубiв. При обстеженнi виявлений двобiчний перелом верхньої щелепи з обмеженою рухливiстю вiдламкiв. Зуби збереженi. Який апарат показаний при лiкуваннi?

A.*Апарат Шура iз зустрiчними позаротовими стрижнями

B. Стандартна шина Збаржа у модифiкацiї Мiргазизова

C. Шина Тiгерштедта з мiжщелепним витягненням

D. Фiксуючий накiсний апарат Рудька

E. Штампована пластмасова капа за Варесом

299. Хвора 30-ти рокiв скаржиться на обмеження вiдкривання рота. З анамнезу: вдарилася пiдборiддям об твердий предмет. Об’єктивно: обличчя асиметричне, вiдкривання рота обмежено до 1,5 см, прикус порушений. Пальпаторно визначається бiль по передньому краю гiлки нижньої щелепи злiва, симптом "навантаження"позитивний в дiлянцi гiлки нижньої щелепи злiва. Визначте обов’язкове додаткове обстеження хворої:

A.*Рентгенологiчне дослiдження нижньої щелепи в двох проекцiях

B. УЗД скронево-нижньощелепного суглоба

C. Електромiографiя, ультразвукове дослiдження

D. Загальне клiнiчно-лабораторне дослiдження стану хворої

E. Морфологiчне дослiдження пунктату хворобливого мiсця

300. У хворого 29-ти рокiв, який отримав травму 3 години тому, вiдмiчається западання лiвої виличної кiстки, симптом "сходинки"в середнiй третинi пiдочноямкового краю, порушення чутливостi у дiлянцi розгалуження пiдочноямкового нерва злiва, крововилив у клiтковину лiвого ока. Вiдкривання рота вiльне. Найбiльш iмовiрно у хворого перелом:

A.*Лiвої виличної кiстки

B. Верхньої щелепи Ле-Фор II

C. Лiвої виличної дуги

D. Лiвої виличної кiстки та дуги

E. Верхньої щелепи Ле-Фор III

301. Хворому 25-ти рокiв пiд час госпiталiзацiї до щелепно-лицевого вiддiлення був встановлений дiагноз: лiвобiчний перелом нижньої щелепи у дiлянцi тiла зi змiщенням. Хворому було проведено двощелепне шинування. Який вид шин доцiльно застосувати у даному випадку?

A.*Шина Тiгерштедта iз зачiпними петлями

B. Гладенька шина-скоба

C. Шина з розпiрковим вигином

D. Шина з похилою площиною

E. Шина Вебера

302. До щелепно-лицевого вiддiлення звернувся хворий 38-ми рокiв у станi алкогольного сп’янiння, зi скаргами на наявнiсть рани у дiлянцi щоки i пiдборiддя злiва, набряк та бiль у цiй дiлянцi. Три години тому був вкушений бродячим собакою. Об’єктивно: у дiлянцi лiвої щоки i пiдборiддя вiдзначається рана з нерiвними краями, розмiром 5,0 см, заповнена кров’яним згустком, яка не проникає у порожнину рота. Якою буде тактика лiкування пiсля проведення первинної хiрургiчної обробки рани?

A.*Курс антирабiчних щеплень, антибактерiальне медикаментозне лiкування

B. Медикаментозне лiкування, десенсибiлiзуючi, знеболюючi, антибактерiальнi препарати

C. Санацiя порожнини рота, антибактерiальнi препарати

D. Фiзiотерапевтичне лiкування - електрофорез iз лiдазою

E. Термiнове виведення iз стану алкогольного сп’янiння

303. Хвора 27-ми рокiв звернулася до стоматолога зi скаргами на незначну рухливiсть 11, 21 зубiв, бiль у цих зубах при вiдкушуваннi їжi. 3 днi тому хвора отримала травму 11, 21 зубiв. При обстеженнi встановлено, що електрозбудливiсть пульпи вищевказаних зубiв бiльше 100 мкА. Яке з нижче зазначених ускладнень у хворої?

A.*Травматичний перiодонтит

B. Пародонтит

C. Остеомiєлiт верхньої щелепи

D. Перiостит

E. Радикулярна кiста

304. Під час препарування 37 зуба під штучну коронку лікар випадково сепараційним диском пошкодив язик пацієнта. За кілька хвилин хворий з кровотечею потрапив до хірургічного кабінету поліклініки. Об'єктивно: в порожнині рота спостерігається значна кровотеча. На правій боковій поверхні язика - глибока різана рана близько 3 см завдовжки з рівними краями, з глибини якої - кровотеча яскраво-червоною кров'ю. Якою має бути тактика лікаря в цьому клінічному випадку?

A.*Глибоке глухе прошивання рани

B. Антисептична обробка порожнини рота

C. Зупинка кровотечі шляхом накладання затискача в рані

D. Перев'язка зовнішньої сонної артерії

E. Перев'язка язикової артерії у трикутнику М.І. Пирогова

305. Пацієнт Ж., 29 років, поступив в стаціонар з діагнозом: відкритий перелом нижньої щелепи між 41, 31 зубами без зміщення уламків. Об'єктивно: рот відкриває в повному об'ємі, зубні ряди інтактні, прикус ортогнатичний. Між 41, 31 зубами відмічається щілина до 2 мм. Симптом непрямого навантаження болісний. Який метод іммобілізації показаний для цього пацієнта?

A.*Назубна гладка шина-скоба

B. Назубна шина С.С. Тігерштедта з зацепними гачками

C. Назубна шина С.С. Тігерштедта з наклоною площиною

D. Назубна шина С.С. Тігерштедта з розпірчатим вигином

E. Назубна шина В.С. Васильєва

306. Чоловік 20 років отримав удар в підборіддя. Свідомість не втрачав. Загальний стан – задовільний. Під час огляду – набряк та гематома в ділянці нижньої щелепи з обох боків. Щелепа під час пальпації різко болісна. Відкриття рота обмежене. Розрив слизової оболонки порожнини рота в ділянці 44, 43 і 34,35 зубів. Прикус – порушений. Який тип асфіксії може виникнути у цього хворого?

A.*Дислокаційна

B. Обтураційна

C. Стенотична

D. Клапана

E. Аспіраційна

307. При транспортуванні хворого 32 р. з діагнозом: травматичний однобічний перелом тіла нижньої щелепи, у відділення, хірургом-стоматологом застосовано міжщелепову фіксацію щелеп по Айві. На який термін найдоцільніше проводити фіксацію щелеп по Айві?

A.*Не більше 2 днів

B. До 3-4 днів

C. Немає значення

D. До 8 днів

E. На весь термін лікування

308. Хвора 23 років отримала травму в ділянці середньої зони обличчя. Звернулась зі скаргами на біль, припухлість м'яких тканин в ділянці верхньої щелепи, біль при закриванні рота. Об'єктивно: рухомість кісток носа, значна припухлість м'яких тканин лівої виличної ділянки, крововилив в склеру лівого ока, симптом "сходинки" по інфраорбітальному краю з двох сторін і в ділянці вилично-щелепних швів, носова кровотеча, відкритий прикус. Видовження середньої частини обличчя. Поставте діагноз.

A.*Перелом верхньої щелепи Ле-фор ІІ

B. Перелом верхньої щелепи Ле-фор І

C. Перелом лівої виличної кістки

D. Перелом кісток носа

E. Перелом верхньої щелепи Ле-фор ІІІ

309. У бійця, пораненого осколком снаряду, діагностовано вогнепальний перелом нижньої щелепи із дефектом кістки в ділянці підборіддя більше 3см. Який метод фіксації фрагментів нижньої щелепи показаний?

A.*Апаратний остеосинтез (Рудько, Бернадський)

B. Назубні шини Тігерштедта

C. Прямий остеосинтез

D. Шина Гунінга-Порта

E. Міжщелепове лігатурне зв'язування за Айві

310. У солдата, обпеченого полум’ям вогню, на фоні гіперемованої та набряклої шкіри обличчя виявлено різної величини пухирі, заповнені прозорою рідиною. Який ступінь опіку шкіри обличчя?

A.*ІІ ступінь

B. І ступінь

C. ІІІ-А ступінь

D. III-Б ступінь

E. ІV ступінь

311. Хворий К., 25 р. одержав травму в ділянці підборіддя. Рентгенологічно діагностовано двобічний ментальний перелом нижньої щелепи. Вкажіть напрямок зміщення малого відломка?

A.*Донизу і назад

B. Догори і вперед

C. Догори і назад

D. Донизу і вперед

E. Не зміщується

312. Хворий 42 років госпіталізовано з переломом верхньої щелепи по типу Ле-Фор II. Виберіть апарат для лікування цього хворого.

A.*Збаржа

B. Кулагіна

C. Рудько

D. Пенна-Брауна

E. Ядрової

313. У хворого в наслідок травми відмічаються рухомість кісток носа, припухлість м’яких тканин лівої виличної ділянки, крововилив у склеру лівого ока, симптом сходинки по інфраорбітальному краю з двох сторін і в ділянці вилично–щелепних швів, носова кровотеча, відкритий прикус. Який попередній діагноз?

A.*Перелом верхньої щелепи за Лефор II

B. Перелом верхньої щелепи за Лефор III

C. Перелом кісток носа

D. Перелом виличних кісток

E. Перелом верхньої щелепи за Лефор I

314. У хворого 24 років з переломом нижньої щелепи по середній лінії без зміщення відламків, усі зуби збережені. Яку назубну шину слід використати для фіксації відламків?

A.*Гладка шина-скоба

B. Шина із зачіпними петлями

C. Шина з розпірковим згином

D. Шина Васильєва Г.А.

E. Стандартну пластмасову шину

315. Хворий 20 років доставлений у відділення через 6 годин після травми. Об'єктивно: порушення прикусу за рахунок зміщення відламків. Зуби на верхній і нижній щелепі, за винятком 35, збережені. На рентгенограмі: перелом нижньої щелепи. Відламки зміщені. Якому методу лікування ви віддасте перевагу?

A.*Шини із зачіпними петлями і міжщелепною гумовою тягою

B. Вутрішьоротовий остеосинтез з використанням мініпластин

C. Гладка шина-скоба

D. Міжщелепне лігатурне скріплення

E. Підборідкова праща

316. Хворий 28-ми рокiв пiсля падiння звернувся до клiнiки щелепно-лицевої хiрургiї зi скаргами на обмеження вiдкривання рота, вiдчуття онiмiння шкiри у пiдочнiй дiлянцi злiва, верхньої губи, крила носа, бiль у лiвiй виличнiй дiлянцi, що посилюється при спробi вiдкрити рот. Пальпаторно визначається симптом ”сходинки”. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Перелом виличної кiстки зi змiщенням

B. Перелом виличної кiстки без змiщення

C. Перелом верхньої щелепи за середнiм типом

D. Перелом верхньої щелепи за верхнiм типом

E. Перелом виличної дуги злiва

317. Чоловiк 25-ти рокiв скаржиться на бiль у дiлянцi нижньої щелепи, патологiчну рухливiсть, кровотечу з порожнини рота, порушення прикусу, неможливiсть пережовування їжi. 10 годин тому отримав травму. При обстеженнi встановлений поодинокий перелом нижньої щелепи мiж першим i другим премолярами. Змiщення вiдламкiв незначне. Зуби усi в наявностi, стiйкi, правильної анатомiчної форми. Який оптимальний метод лiкування хворого?

A.*Двощелепнi назубнi шини

B. Остеосинтез iз використанням мiнiпластинки

C. Однощелепна назубна шина

D. Капова шина

E. Накiсний аппарат

318. Хворий 50-ти рокiв iз вогнепальним пораненням нижньої щелепи та дефектом кiсткової тканини в дiлянцi пiдборiддя. Який метод iммобiлiзацiї йому показаний?

A.*Позаротовий апарат типу Рудько

B. Двощелепна шина iз зачiпними петлями та мiжщелепним еластичним витягуванням

C. Кiстковий шов

D. Однощелепна шина-скоба

E. Фiксацiя за допомогою спиць i стрижнiв

319. Хворий 22-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на біль під час прийому їжі і відкривання рота. 2 доби тому отримав травму в ділянці обличчя. Після обстеження і встановлення діагнозу лікар вирішив застосувати шину Ванкевича, яку виготовляють з пластмаси на верхню щелепу і застосовують при переломах:

A.*Нижньої щелепи

B. Верхньої щелепи

C. Вогнепальних переломах

D. Верхньої і нижньої щелеп

E. Множинних переломах верхньої щелепи

320. Жiнка 25-ти рокiв надiйшла до вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї через 2 години пiсля дорожньо-транспортної пригоди. Об’єктивно: шкiрнi покрови блiдi, на обличчi краплi поту. Дихання переривчасте, утруднене. Ps-120/хв, ниткоподiбний, АТ-70/60 мм рт.ст. На обличчi у дiлянцi щоки злiва – рана, що проникає до порожнини рота. Пiд час транспортування жiнка знаходилася в положеннi на спинi з закинутою головою. Який тип асфiксiї розвивається у даної хворої?

A.*Аспiрацiйна

B. Клапанна

C. Стенотична

D. Обтурацiйна

E. Дислокацiйна


Захворювання СНЩС

321. Пацiєнтка 55-ти рокiв скаржиться на болi та лускiт у лiвому скронево-нижньощелепному суглобi. Об’єктивно: обличчя симетричне, пальпацiя латеральних крилоподiбних м’язiв болiсна злiва. Вiдкривання рота обмежене. На томограмах кiстковi контури суглобових поверхонь гладенькi. Якому з вказаних захворювань вiдповiдає даний клiнiчний статус?

A.*Дисфункцiя скронево-нижньощелепного суглоба

B. Ревматичний артрит

C. Деформуючий артроз

D. Гострий пiслятравматичний артрит

E. Анкiлоз суглоба

322. Пацiєнт 48-ми рокiв скаржиться на порушення рухливостi нижньої щелепи. Захворювання розпочалось поступово з погiршення рухливостi, скутостi рухiв нижньої щелепи. На рентгенограмi СНЩС справа та злiва з вiдкритим та закритим ротом виявленi екзофiти на суглобових поверхнях. Це характерно для такого захворювання:

A.*Артроз

B. Гострий артрит

C. Хронiчний артрит

D. Невралгiя II гiлки трiйчастого нерву

E. Внутрiшньосуглобовий вивих

323. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на бiль та хрускiт в дiлянцi СНЩС пiдчас рухiв нижньої щелепи. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот вiдкривається з невеликим змiщенням влiво. Зубнi ряди збереженi. Для уточнення дiагнозу було проведене рентгенологiчне дослiдження СНЩС. Який вид рентгенологiчного обстеження буде найбiльш iнформативний?

A.*Комп’ютерна томографiя СНЩС

B. Ортопантомографiя

C. Рентгенографiя по Парма

D. Рентгенографiя по Шуллеру

E. Рентгенографiя по Шульцу

324. Хворий 45-ти рокiв звернувся у клiнiку ортопедичної стоматологiї у зв’язку з неможливiстю закрити рот. Пiд час проведення комп’ютерної томографiї не виявлено контакту мiж суглобовими поверхнями СНЩС. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A.*Повний вивих суглобової головки

B. Пiдвивих суглобової головки

C. Деформуючий артроз

D. Хронiчний артрит

E. Анкiлоз

325. У хворої 48-ми рокiв дiагностований ревматоїдний артрит СНЩС. Що є характерною ознакою ревматоїдного артриту СНЩС?

A.*Двобiчнiсть ураження

B. Зниження гостроти слуху

C. Наявнiсть у анамнезi хронiчної травми

D. Поєднання з артрогенною контрактурою

E. ”Тугорухомiсть” нижньої щелепи зранку

326. Хворий 46-ти рокiв скаржиться на болiсне i утруднене закривання рота, неможливiсть приймати їжу i рiзкi болi в скроневонижньощелепному суглобi. Об’єктивно: рот напiввiдкритий, нижня щелепа змiщена дистально, гiлки її змiщенi догори, тризм жувальних м’язiв, припухлiсть у ділянці скронево-нижньощелепних суглобiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Дистальний вивих нижньої щелепи

B. Двобiчний перелом нижньої щелепи в дiлянцi кутiв

C. Гострий артрит скронево-нижньощелепних суглобiв

D. Двобiчний анкiлоз скронево-нижньощелепного суглоба

E. Двобiчнi переломи суглобових відростків гiлки нижньої щелепи

327. Хвора скаржиться на болiсне i обмежене вiдкривання рота, болi у ділянці скронево-нижньощелепного суглоба. Три тижнi тому перенесла ангiну, пiсля чого i виник зазначений бiль, а через 5 мiсяцiв з’явився бiль i у лiвiй кистi, скутiсть у вказаних суглобах вранцi. Об’єктивно: деяка блiдiсть шкiрних покривiв, пiтливiсть, температура тiла 37,5o C. Наявна припухлiсть тканин у дiлянцi СНЩС. Помiрна гіперемія шкiри. Пальпацiя суглобiв болiсна. Звуженi зовнiшнi слуховi проходи. Обмежене відкривання рота. Визначається припухлiсть тканин лiвої кистi. Рентгенологiчно: суглобовi щiлини розширенi, контури суглобових головок нечiткi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Ревматоїдний артрит

B. Травматичний артрит

C. Отит

D. Артроз

E. Гострий iнфекцiйний артрит

328. Чоловiк 36-ти рокiв звернувся зi скаргами на ниючi болi у дiлянцi лівого скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС), що посилюються пiд час прийому твердої їжi, якi з’явилися близько 2 рокiв тому. Об’єктивно: вiдкривання рота обмежене незначно, при вiдкриваннi щелепа змiщується у бiк, наявний хрускiт у СНЩС. У порожнинi рота - вiдсутнi моляри на нижнiй i верхнiй щелепах. На рентгенограмi визначається склероз кортикальної пластинки i деформацiя суглобової голiвки, звуження суглобової щiлини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Артрозо-артрит СНЩС

B. Хронiчний артрит СНЩС

C. Гострий артрит СНЩС

D. Больова дисфункцiя СНЩС

E. Загострення хронiчного артриту СНЩС

329. Хворий 28-ми рокiв скаржиться на гострий постiйний бiль у правiй привушнiй дiлянцi, припухлiсть тканин; бiль при вiдкриваннi рота посилюється. Об’єктивно: асиметрiя обличчя за рахунок набряку попереду козелка вуха. Шкiра над СНЩС гiперемована. При вiдкриваннi рота нижня щелепа змiщується в правий бiк. При надавлюваннi на пiдборiддя бiль у правому

суглобi посилюється. Для якого захворювання СНЩС дана клiнiчна картина характерна?

A.*Гострий артрит

B. Хронiчний артрит

C. Больова дисфункцiя

D. Анкiлоз

E. Артроз

330. Хворий 50-ти рокiв звернувся зi скаргами на бiль у дiлянцi лiвого скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) при вiдкриваннi рота. Зубна формула: 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44. При вiдкриваннi рота нижня щелепа змiщується зигзагоподiбно в бiк хворого суглоба. Для якого патологiчного стану ці симптоми найбiльш характернi?

A.*М’язово-суглобова дисфункцiя

B. Звичний вивих СНЩС

C. Склерозуючий артроз СНЩС

D. Хронiчний артрит СНЩС

E. Деформуючий артроз СНЩС

331. Хлопець 15-ти рокiв скаржиться на неможливiсть закрити рот, порушення мови, слинотечу. Об’єктивно: рот напiввiдкритий, нижня щелепа висунута допереду. Суглобовi голiвки СНЩС пальпуються під виличними дугами. Який найбiльш ймовiрний дiагноз?

A.*Двобiчний переднiй вивих нижньої щелепи

B. Двобiчний перелом нижньої щелепи

C. Однобiчний переднiй вивих нижньої щелепи

D. Двобiчний заднiй вивих нижньої щелепи

E. Перелом суглобового вiдростка нижньої щелепи злiва

332. Пацiєнт 43-х рокiв скаржиться на скутiсть рухiв у скронево-нижньощелепному суглобi, яка особливо вiдчутна зранку, лускiт, хрускiт при вiдкриваннi рота. Рентгенологiчно: деформацiя суглобової головки, суглобового горбика, звуження i деформацiя суглобової щiлини. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A.*Артроз СНЩС

B. Несправжнiй суглоб

C. Звичний вивих СНЩС

D. Артрит СНЩС

E. Дисфункцiя СНЩС

334. Пiд час операцiї видалення 46 зуба лiкар не фiксував нижню щелепу лiвою рукою. Вивихування зуба проводив з великим зусиллям. Пiд час видалення хворий вiдчув бiль у дiлянцi лiвого слухового проходу, щелепа змiстилася влiво. Намагання закрити рот стало неможливим. Яке ускладнення виникло у хворого?

A.*Однобiчний вивих СНЩС

B. Перелом гiлки нижньої щелепи

C. Перелом суглубового вiдростка верхньої щелепи

D. Перелом кута нижньої щелепи

E. Двобiчний вивих СНЩС

335. Хвора 30-ти рокiв скаржиться на обмежене вiдкривання рота. В анамнезi травма, яка була отримана при стиснутих щелепах. Вiдкривання рота обмежено до 1,5 см, прикус не порушений, при вiдкриваннi рота нижня щелепа змiщується влiво. Пальпаторно визначається бiль у дiлянцi лiвого скронево-нижньощелепного суглоба. Рентгенологiчно цiлiснiсть кiстки збережена. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Гострий травматичний артрит лівого СНЩС

B. Перелом суглобового вiдростку нижньої щелепи злiва

C. Гострий однобiчний вивих СНЩС

D. Забiй лiвого СНЩС

E. Перелом дуги виличної кiстки злiва зi змiщенням відламків

336. Хвора скаржиться на обмежене вiдкривання рота. З анамнезу вiдомо про наявнiсть внутрiшньосуглобових розладiв у лiвому скронево-нижньощелепному суглобi. Рентгенологiчне дослiдження: сплощення передньоверхньої поверхнi лiвої суглобової голiвки, наявнiсть екзофiта в її передньому вiддiлi та змiна форми даної дiлянки. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A.*Деформуючий артроз

B. Склерозуючий артроз

C. Гострий артрит

D. Кiстковий анкiлоз

E. Фiброзний анкілоз

337. Хвора 54-х рокiв звернулася до лiкаря-стоматолога зi скаргами на помiрно вираженi болi у дiлянцi козелка вуха злiва, якi виникають пiсля переохолодження або тривалої розмови, хрускiт у скронево-нижньощелепному суглобi (СНЩС). Хворiє близько 10 мiсяцiв. Об’єктивно: обличчя симетричне. Шкiрнi покриви у кольорi не змiненi. Вiдкривання рота не обмежене. На рентгенограмi лiвого СНЩС визначаються дiлянки звуження суглобової щiлини, вогнища остеопорозу i деструкцiї суглобової голiвки i суглобової ямки. Встановiть дiагноз:

A.*Хронiчний артрит лiвого СНЩС

B. Гострий пiслятравматичний артрит лівого СНЩС

C. Артроз СНЩС злiва

D. Невралгiя трiйчастого нерва злiва

E. Больова дисфункцiя СНЩС

338. Хвора звернулася до лiкаря-стоматолога зi скаргами на неможливiсть закрити рот, утруднену мову. Об’єктивно: порожнина рота напiввiдкрита, з неї тече слина, центральна лiнiя змiщена в правий бiк. Перед козелком вуха - западина, а пiд виличною дугою - вип’ячування за рахунок голiвки нижньої щелепи в пiдскроневу ямку. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Однобiчний переднiй вивих нижньої щелепи з лiвого боку

B. Однобiчний переднiй вивих нижньої щелепи з правого боку

C. Однобiчний заднiй вивих нижньої щелепи з лiвого боку

D. Однобiчний заднiй вивих нижньої щелепи з правого боку

E.Двобiчний переднiй вивих

339. До клiнiки ортопедичної стоматологiї звернувся хворий 57-ми рокiв зi скаргами на тупий бiль у дiлянцi правого скронево-нижньощелепного суглоба, що посилюється пiд час їжi. Захворювання почалося поступово зi скутостi рухiв нижньої щелепою зранку, мало хвилеподiбний перебiг. Об’єктивно: обличчя симетричне, рот вiдкривається на 3 см. При вiдкриваннi рота - суглобовий шум та клацання (сходинкоподiбне змiщення нижньої щелепи). Шкiра над суглобом не змiнена. Пальпаторно тонус м’язiв не змiнений. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Артроз правого скронево-нижньощелепного суглоба

B. Гострий артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба

C. Нейромускулярний синдром

D. Оклюзiйно-артикуляцiйний синдром

E. Пiдвивих нижньої щелепи

340. Хвора 36-ти рокiв скаржиться на рiзкий бiль, "клацання"в правому скронево-нижньощелепному суглобi (СНЩС), печiння в дiлянцi правого зовнiшнього слухового проходу. Рухи нижньої щелепи схiдцеподiбнi, з короткочасними блокуючими моментами в суглобi та гострим болем. Об’єктивно: обличчя симетричне. Прикус ортогнатичний, при внутрiшньоротовiй пальпацiї латеральних крилоподiбних м’язiв вiдчувається бiль з правого боку. На томограмах контури кiсткових структур суглобових поверхонь рiвнi, гладенькi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Дисфункцiя СНЩС

B. Ревматичний артрит СНЩС

C. Гострий посттравматичний артрит СНЩС

D. Деформуючий артроз СНЩС

E. Анкiлоз СНЩС

341. Хвора 46-ти рокiв скаржиться на утруднене вiдкривання рота, пiдвищення температури тiла, набряк тканин довкола обох скронево-нижньощелепних суглобiв (СНЩС). З анамнезу встановлено: 2-3 мiсяцi тому протягом декiлькох днiв був нетривалий, неiнтенсивний, двобiчний бiль у привушно-жувальних дiлянках, обме-ження вiдкривання рота, вiдчуття напруження та дискомфорту в дiлянках лiвого i правого СНЩС. Який дiагноз найбiльш вiрогiдний?

A.*Ревматичний артрит

B. Iнфекцiйний артрит

C. Артроз

D. Фiброзний анкiлоз

E. Деформуючий артроз

342. У хворого 37-ми рокiв дiагностовано артроз скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС). При аускультацiї лiкар почув патологiчний шум в дiлянцi суглобу, а саме «клацання», що виникає при навантаженнi. Який механiзм виникнення даного патологiчного шуму?

A.*Асинхронний рух диска та суглобової головки

B. Тертя кiсткових поверхонь в суглобi

C. Ослаблення зв’язок СНЩС

D. Кальцифiкацiя диску СНЩС

E. Запалення хрящової тканини диску

343. Хворий 42-х рокiв скаржиться на рiзкий бiль у дiлянцi лiвого СНЩС з iррадiацiєю у вухо, головний бiль, погiршення загального стану, неможливiсть жування i обмежене вiдкривання рота. Обличчя асиметричне за рахунок набряку в дiлянцi лiвого СНЩС. Шкiра в цiй дiлянцi гiперемована. Бiль посилюється при мiнiмальних рухах нижньої щелепи. Пальпацiя суглоба викликає сильний бiль. Вiдкривання рота обмежене до 15-20 мм. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A.*Гострий артрит лiвого СНЩС

B. Гострий гнiйний паротит

C. Пiдвивих нижньої щелепи

D. Деформуючий артроз лiвого СНЩС

E. Мiогенний остеоартроз

344. Жiнка 35-ти рокiв на другу добу пiсля видалення зубу звернулася до щелепно-лицевого вiддiлення зi скаргами на бiль у бiлявушно-жувальнiй дiлянцi, вiдчуття, що немає контакту мiж зубами верхньої та нижньої щелеп праворуч. Пiд час огляду: пiдборiддя зсунуте лiворуч, рот напiввiдкритий, губи зiмкнутi, прикус порушений. Обмеження бiчних рухiв нижньої щелепи. Попереду вiд козелка правого вуха западання м’яких тканин. Яке дослiдження найбiльш iнформативне при даному порушеннi?

A.*Рентгенографiя СНЩС

B. Ультразвукове дослiдження СНЩС

C. Рентгенографiя нижньої щелепи

D. Бiмануальне дослiдження СНЩС

E. Симптом навантаження

345. Пацiєнтка 47-ми рокiв скаржиться на обмежену рухливiсть нижньої щелепи вранцi, перiодичний тупий бiль в правому скронево-нижньощелепному суглобi (СНЩС) i скутiсть у суглобах. Зi слiв пацiєнтки, скутiсть зникає впродовж дня пiсля "розробки" суглобiв. Об’єктивно: обличчя симетричне, вiдкривання рота обмежене до 2,5 см, вiдзначається хрускiт у суглобах. Середня лiнiя змiщується праворуч на 3-4 мм, пальпацiя правої суглобової голiвки болiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Артроз правого СНЩС

B. Гострий серозний артрит правого СНЩС

C. Хронiчний артрит правого СНЩС

D. Перелом правого виростка нижньої щелепи

E. Правобiчний переднiй вивих нижньої щелепи

346. Хвора 46-ти рокiв звернулася зi скаргами на бiль у привушно-жувальнiй дiлянцi злiва, порушення рухiв нижньої щелепи. Об’єктивно: почервонiння шкiри над лiвим скронево-нижньощелепним суглобом i набряк тканин довкола. Порушення функцiї лiвого СНЩС. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A.*Гострий гнiйний лiвобiчний артрит СНЩС

B. Гострий серозний лiвобiчний артрит СНЩС

C. Артроз лiвого СНЩС

D. Деформуючий артроз лiвого СНЩС

E. Анкiлоз лiвого СНЩС

347. Хвора скаржиться на обмежене вiдкривання рота. З анамнезу встановлено наявнiсть внутрiшньосуглобових розладiв у лiвому скронево-нижньощелепному суглобi (СНЩС). Рентгенологiчне дослiдження: субхондральний склероз суглобових площадок, рiвномiрне звуження суглобової щiлини, обмеження екскурсiї виросткового вiдростка лiвого СНЩС. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A.*Артроз лiвого СНЩС

B. Деформуючий артроз лiвого СНЩС

C. Анкiлоз лiвого СНЩС

D. Гострий гнiйний лiвобiчний артрит СНЩС

E. Гострий серозний лiвобiчний артрит СНЩС

348. Хвора 38-ми рокiв скаржиться на бiль попереду проекцiї зовнiшнього слухового проходу, клацання при вiдкриваннi рота, "закладання"у вухах. Об’єктивно: обличчя симетричне, вiдкривання рота за рiвною траєкторiєю. Дефект зубного ряду I кл. за Кеннедi, вiдсутнi 18, 17, 16, 26, 27, 28. Яке з анатомiчних утворень сприймає найбiльше навантаження?

A.*Суглобовий диск (менiск)

B. Суглобова голiвка

C. Дистальний скат медiального суглобового горбика

D. Дно суглобової ямки скроневої кiстки

E. Капсула суглоба

349. Хворому 40-ка рокiв провели вибiркове пришлiфовування зубiв з приводу захворювання СНЩС, зумовлене порушенням функцiональної оклюзiї. Через 3 днi вiн звернувся до лiкаря-ортопеда зi скаргами на попадання мiж зубними ряди справа слизової оболонки щоки та її травматизацiю. Яка помилка допущена при зiшлiфовуваннi зубiв?

A.*Зiшлiфовування вершин опорних пiднебiнних горбикiв верхнiх зубiв

B. Зiшлiфовування вершин опорних щiчних горбикiв нижнiх зубiв

C. Зiшлiфовування язикових горбикiв нижнiх зубiв

D. Зiшлiфовування щiчних горбикiв верхнiх зубiв

E. Зiшлiфовування горбикiв верхнiх зубiв

350. Хворий 20-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на неможливiсть рухiв нижньої щелепи, утруднення мови та прийому їжi. Стан пов’язує з травмою, що виникла пiд час вiдкушування яблука. При оглядi вiдмiчається напiввiдкритий рот, прикус вiдкритий за рахунок одиноких контактiв дистальних горбiв останнiх молярiв щелеп, слинотеча, мова нерозбiрлива, пальпуються суглобовi голiвки нижньої щелепи попереду козелкiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Гострий переднiй двобiчний вивих нижньої щелепи

B. Фiброзний анкiлоз скронево-нижньощелепного суглоба

C. Загострення артрозо-артриту скронево-нижньощелепного суглоба

D. Травматичний двобiчний перелом суглобових вiдросткiв нижньої щелепи

E. Перелом суглобових вiдросткiв нижньої щелепи

351. Жiнка 48-ми рокiв звернулася зi скаргами на тупий ниючий бiль у дiлянцi лiвого СНЩС, що посилюється пiд час прийому твердої їжi, який з’явився близько 2,5 рокiв тому. Об’єктивно: вiдкривання рота дещо обмежене, пiд час вiдкривання щелепа змiщується вбiк, чути хрускiт у СНЩС. У порожнинi рота – вторинна часткова адентiя. На рентгенограмi визначається склероз кортикальної пластинки та звуження суглобової щiлини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Артроз СНЩС

B. Хронiчний артрит СНЩС

C. Гострий артрит СНЩС

D. Больова дисфункцiя СНЩС

E. Загострення хронiчного артриту СНЩС

352. Хворий 65-ти рокiв висловлює скарги на хрускiт, лускання в обох СНЩС, бiль пiд час змiщення нижньої щелепи вправо, шум у вухах, сухiсть у ротi, глосалгiю. 6 мiсяцiв користується повним знiмним протезом на нижню щелепу. Ревматичнi захворювання пацiєнт заперечує. Об’єктивно: нижня третина обличчя укорочена, пiдборiдна складка рiзко виражена, кути рота опущенi, заїди, трiщини. Пальпаторно: хрускiт пiд час рухiв у СНЩС. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Синдром Костена

B. Артрит СНЩС

C. Артроз СНЩС

D. Вивих СНЩС

E. Артрозо-артрит СНЩС

353. Хвора 40-ка рокiв скаржиться на ляскiт в дiлянцi проекцiї СНЩС справа, який виникає в кiнцевiй фазi вiдкривання рота. Суглобовi звуки з’явились пiсля протезування. Вiдкривання рота вiльне, за прямою траєкторiєю, амплiтуда вiдкривання 5 см. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A.*Пiдвивих нижньої щелепи

B. Вививих нижньої щелепи

C. Переднiй вивих суглобового диска

D. Заднiй вивих суглобового диска

E. Перфорацiя менiска

354. Хворий 30-ти рокiв скаржиться на частi вивихи нижньої щелепи. Об’єктивно: зубнi ряди збереженi, ортогнатичний прикус. Визначається клацання в скронево-нижньощелепному суглобi при вiдкриваннi рота. Застосування якого з зазначених апаратiв дозволить попередити вивих?

A.*Апарат Петросова

B. Апарат Лiмберга

C. Апарат Збаржа

D. Апарат Шура

E. Апарат Оксмана

355. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на бiль, хрускiт в скронево-нижньощелепному суглобi, надмiрне вiдкривання рота. Об’єктивно: пальпацiя суглобових голiвок крiзь слуховий прохiд болiсна, вiдкривання рота понад 7 см. На профiлактику якого ускладнення в скронево-нижньощелепному суглобi слiд направити ортопедичне лiкування?

A.*Вивих


B. Артрит

C. Артроз

D. Анкiлоз

E. Артрозоартрит

356. Хворий 53-х рокiв скаржиться на бiль, хрускiт, клацання при прийомi їжi в дiлянцi суглоба нижньої щелепи злiва. При рентгенологiчному обстеженнi виявлено крайовi кiстковi розростання суглобових поверхонь. Зуби iнтактнi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Деформуючий артроз

B. Гострий артрит

C. Пiдвивих нижньої щелепи

D. Невралгiя трiйчастого нерва

E. Запалення жувального м’яза

357. Жiнка 35-ти рокiв на другий день пiсля операцiї видалення 38 зуба звернулася до хiрурга-стоматолога зi скаргами на бiль у привушно-жувальнiй дiлянцi справа, вiдчуття, що зуби не змикаються на цьому боцi, порушення мови, жування. Об’єктивно: пiдборiддя змiщене влiво, рот напiввiдкритий, прикус порушений, бiчнi рухи нижньої щелепи обмеженi, справа вiд козелка вуха западання м’яких тканин. Який дiагноз можна припустити?

A.*Правобiчний переднiй вивих нижньої щелепи

B. Перелом гiлки нижньої щелепи справа

C. Лiвобiчний переднiй вивих нижньої щелепи

D. Гострий артрит СНЩС

E. Двобiчний вивих нижньої щелепи

358. Хворий 56-ти років скаржиться на шум та клацання в ділянці лівого СНЩС, обмежене відкривання рота (особливо зранку), зміщення нижньої щелепи в сторону при відкриванні рота. На панорамній зонограмі лівого СНЩС в боковій проекції відмічено зменшення висоти головки та її сплющення, остеофіт на її передній суглобовій поверхні. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Артроз лівого СНЩС

B. Анкілоз лівого СНЩС

C. Передній вивих лівого СНЩС

D. Синдром больової дисфункції СНЩС

E. Артрит лівого СНЩС

359. До клініки звернувся пацієнт 62-х років з діагнозом: артроз СНЩС. Проведено рентгенологічне обстеження. Назвіть правильно рентгенологічну картину при артрозах СНЩС:

A.*Зміна форми кісткових елементів суглоба

B. Відсутність суглобової щілини

C. Ущільнення кортикального шару суглобової головки

D. Розширення суглобової щілини

E. Звуження суглобової щілини

360. Хворий 32-х рокiв скаржиться на бiль у дiлянцi лiвого СНЩС, що iррадiює у вухо, головний бiль, погiршення загального стану, неможливiсть жування, обмежене вiдкривання рота. Обличчя симетричне. Шкiра в цiй дiлянцi в кольорi не змiнена. Бiль посилюється при мiнiмальних рухах нижньої щелепи. Пальпацiя суглоба викликає незначний бiль. Вiдкриття рота трохи обмежене. Подiбнi симптоми вiдзначав i ранiше впродовж 3-х рокiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Загострення хронiчного артриту лiвого СНЩС

B. Гострий артрит лiвого СНЩС

C. Гострий гнiйний паротит злiва

D. Деформуючий артроз лiвого СНЩС

E. Мiогенний остеоартроз лiвого СНЩС

361. До клiнiки звернувся пацiєнт 62-х рокiв з дiагнозом: артроз СНЩС. Проведено рентгенологiчне обстеження. Назвiть правильно рентгенологiчну картину при артрозах СНЩС:

A.*Змiна форми кiсткових елементiв суглоба

B. Звуження суглобової щiлини

C. Розширення суглобової щiлини

D. Вiдсутнiсть суглобової щiлини

E. Ущiльнення кортикального шару суглобової головки

362. Хвора М. 42 р. скаржиться на біль правої половини голови, обмеження рухів нижньої щелепи, клацання, періодичний спазм жувальної мускулатури. Об’єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота обмежене. При пальпації в правому скронево-нижньощелепному суглобі відмічаються крепітація та хруст при рухах нижньої щелепи. При огляді порожнини рота виявлено дефект зубного ряду справа ІІ класу за Кенеді. Який діагноз Ви поставите у пацієнтки?

A.*Больова дисфункція правого скронево-нижньощелепного суглоба

B. Гострий артрит

C. Склерозуючий остеоартроз правого скронево-нижньощелепного суглоба

D. Контрактура правого скронево-нижньощелепного суглоба

E. Оссифікуючий міозит

363. Пацієнтка 48 років звернулася до лікаря зі скаргами на неможливість закрити рот, на виділення та неможливість проковтнути слину. Об’єктивно: рот відкритий, підборіддя висунуто вперед і опущено донизу, спроба закрити рот викликає або посилює біль в ділянці скронево-нижньощелепних суглобів. Обличчя подовжено, щічні ділянки напружені, ущільнені. Мова незрозуміла, жування неможливе, попереду козелків вушних раковин м’які тканини западають. При пальпації під вилицевою дугою (правою, лівою) відчувається кісткове потовщення. Якому стану відповідає описана клінічна картина?

A.*Двосторонній передній вивих нижньої щелепи

B. Односторонній передній вивих нижньої щелепи

C. Двосторонній задній вивих нижньої щелепи

D. Переломовивих суглобних головок нижньої щелепи

E. Двосторонній перелом нижньої щелепи в ділянці кутів

364. Пацієнт 42 років скаржиться на біль в ділянці лівого СНЩС, який посилюється при невеликих рухах нижньої щелепи з іррадіацією болі у ліву скроневу ділянку. Біль з’явився 3 дні тому після переохолодження. температура тіла 37,4оС. Об’єктивно: відмічається асиметрія обличчя за рахунок набряку м’яких тканин лівої привушної ділянки. Шкіра в кольорі не змінена, пальпація різко болісна. Відкривання рота обмежене, виникає біль в лівому СНЩС, відмічається зміщення нижньої щелепи вліво при відкриванні рота.

A.*Гострий серозний артрит лівого СНЩС

B. Гострий гнійний артрит лівого СНЩС

C. Артроз лівого СНЩС

D. Гострий серозний лімфаденіт лівої привушної ділянки

E. Гострий серозний паротит

365. Хворий Л. скаржиться на затруднення відкривання рота і обмеження рухів нижньої щелепи. Рот хворого відкривається на 0,5 см. Хворий страждає протягом 10 років. Після проведення клінічних методів обстеження встановлено діагноз: кістковий анкілоз лівого скронево-нижньощелепного суглобу. Планується реконструктивна операція на нижній щелепі. Який метод знеболення доцільно застосувати?

A.*Ендотрахеальний наркоз через трахеостому

B. Масковий наркоз

C. Місцева анестезія

D. Місцеве потенційоване знеболення

E. Внутрішньовенний наркоз

367. Хворому 19-ти рокiв встановлений дiагноз: двобiчний кiстковий анкiлоз скронево-нижньощелепних суглобiв. Об’єктивно: визначається характерний вид ”пташиного обличчя”, рот вiдкриває на 0,5 см, пiдборiддя скошене. Хворому планується хiрургiчне видалення анкiлозу шляхом остеотомiї (створення несправжнiх суглобiв). Який метод знеболення слiд обрати?

A.*Ендотрахеальний наркоз

B. Двобiчна центральна анестезiя

C. Масковий наркоз

D. Двобiчна торусальна анестезiя

E. Внутрiшньовенний наркоз

368. Хвора 58-ми рокiв скаржиться на клацання в скронево-нижньощелепному суглобi при прийомi їжi. Перiодично, при бiльш широкому розкриваннi рота, нижня щелепа займає таке положення, при якому закривання рота неможливе. Шляхом натиснення пальцями на вiнцевi вiдростки нижньої щелепи остання легко стає на мiсце. Який дiагноз можна припустити?

A.*Звичний вивих нижньої щелепи

B. Гострий вивих нижньої щелепи

C. Пiдвивих нижньої щелепи

D. Переднiй вивих

E. Заднiй вивих

369. Пацiєнту 41-го року з дисфункцiєю скронево-нижньощелепного суглоба призначена центруюча лiкувально-дiагностична капа, що роз’єднує прикус на 3 мм. Зникнення патологiчних симптомiв розпочалося на 3 добу лiкування. Користування тимчасовим протезом пацiєнту необхiдно призначити на термiн, не менший:

A.*3 мiсяцiв

B. 6 днiв

C. 12 днiв

D. 2-3 тижнiв

E. 3 рокiв

370. В клiнiку ортопедичної стоматології звернувся хворий 34-х рокiв зi скаргами на бiль, хрускiт в кiнцевiй фазi вiдкривання рота. В анамнезi "вивих ". Амплiтуда максимального вiдкривання рота - 58 мм. До якої величини слiд обмежити вiдкривання рота?

A.*До 40-50 мм

B. До 25-30 мм

C. До 50-60 мм

D. До 10-15 мм

E. До 90-100 мм


Доброякісні пухлини та пухлиноподібні новоутворення м’яких тканин ЩЛД

371. У хворого 46-ти рокiв при оглядi порожнини рота на слизовiй оболонцi щічної дiлянки справа визначається новоутворення розмiром 1,0х1,0 см, м’якої консистенцiї, безболiсне пiд час пальпацiї, кольору слизової оболонки ротової порожнини. Новоутворення з’явилося декiлька рокiв тому. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Фiброма слизової оболонки щiчної дiлянки

B. Ерозивна лейкоплакiя слизової оболонки щiчної дiлянки

C. Пухирчатка слизової оболонки щічної дiлянки

D. Плоска лейкоплакiя слизової оболонки щiчної дiлянки

E. Ретенцiйна кiста слизової оболонки щiчної дiлянки

372. Хворий 20-ти рокiв скаржиться на пухлиноподiбне утворення на бiчнiй поверхнi шиї справа. Пухлину виявив рiк тому. Об’єктивно: на бiчнiй поверхнi шиї справа пухлина напiвовальної форми з чiткими межами, 3х2 см. Пухлина зi шкiрою не спаяна, безболiсна, щiльно-еластичної консистенцiї, рухлива у вертикальному i горизонтальному напрямках. Регiонарнi лiмфатичнi вузли не збiльшенi. Пiд час пункцiї пухлини отримана свiтло-жовта рiдина, що бiохiмiчно складається зi злущеного епiтелiю, кристалiв холестерину, лiмфоцитiв, еритроцитiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Бiчна кiста шиї справа

B. Серединна кiста шиї справа

C. Дермоїдна кiста шиї справа

D. Хемодектома шиї справа

E. Хронiчний лiмфаденiт шиї справа

373. До хiрурга звернувся хворий 20-ти років з пухлиною на лiвiй щоцi. Наявнiсть утворення вiдзначає з народження. Об’єктивно: на шкiрi лiвої щоки наявне плоска округлої форми пляма до 1,5 см у дiаметрi, рожево-червоного кольору. При натисканнi на пухлину пальцем або iнструментом утворення блiднiшає. Який попереднiй дiагноз?

A.*Гемангiома

B. Лiмфангiома

C. Невус


D. Нейрофiброматоз

E. Пiгментна родима пляма

374. Хворий 39-ти рокiв скаржиться на вiдчуття шорсткостi слизової оболонки у правого кута рота, яке з’явилось 4 мiсяцi тому. Об’єктивно: коронки 14, 13 та 44 зубiв зруйнованi, з гострими краями. На слизовiй оболонцi правого кута рота по лiнiї змикання зубiв на тлi суцiльної бiлої бляшки, яка не знiмається при зiшкрiбаннi, виявляється щiльне горбисте утворення, висотою 3 мм молочного кольору, яке щiльно спаяне з пiдлеглими тканинами. Регiонарнi лiмфовузли без змiн. Яка лiкувальна тактика пiсля усунення травмуючих факторiв i протезування?

A.*Крiодеструкцiя

B. Вiтамiн А мiсцево

C. Спостереження i цитологiчний контроль через кожнi 6 мiсяцiв

D. Лiкування в онкодиспансерi

E. Некролiтичнi засоби

375. У хворого 55-ти рокiв у дiлянцi видаленого 46 виникло не болюче, горбисте, синюшного кольору новоутворення на нiжцi розмiром 2х1х1,5 см. Вiдкривання рота в повному обсязi. На внутрiшньоротовiй рентгенограмi альвеолярного вiдростка в дiлянцi видаленого 46 вiдмiчається вогнище деструкцiї кiсткової тканини. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Гiгантоклiтинний епулiс

B. Тверда одонтома нижньої щелепи

C. Гiпертрофiчний гiнгiвiт

D. Папiлома слизової оболонки в дiлянцi видаленого 46

E. Амелобластома нижньої щелепи

376. У хворого пiд час обстеження виявлено новоутворення округлої форми у пiдпiдборiднiй дiлянцi. Шкiра над новоутворенням у кольорi не змiнена, збирається у складку. В пунктатi – рідина солом’яно-жовтого кольору з домiшкою холестерину. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Природжена серединна кiста

B. Лiпома

C. Лiмфаденiт

D. Ретенцiйна кiста пiд’язикової слинної залози

E. Дермоїдна кiста

377. Хвора 35-ти рокiв звернулася до стоматолога з приводу новоутворення в дiлянцi 11, 12 зубiв, яке безболiсне, росте повiльно. Пiд час обстеження: пухлина сплощеної форми, прилягає до зубiв, має нiжку, забарвлення блiдо-рожеве, розмiр до 1,5 см, поверхня гладенька, консистенцiя щiльна. Дiагноз: епулiд у дiлянцi 11, 12 зубiв. Для якої форми епулiда характерна вказана картина?

A.*Фiброзний

B. Ангiоматозний

C. Гiгантоклiтинний

D. Епулiд вагiтних

E. -


378. Жiнка 56-ти рокiв звернулася зi скаргами на безболiсне новоутворення на альвеолярному гребнi верхньої щелепи злiва. Пiд час огляду: на яснi в дiлянцi премолярiв яскраво-червона пухлина, що розташована по обидва боки альвеолярного гребня. Пухлина на широкiй основi, щiльно-еластичної консистенцiї, безболiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Периферiйна форма остеобластокластоми

B. Центральна форма остеобластокластоми

C. Фiброматоз ясен

D. Фiброзний епулiд

E. Папiлома

379. У хворого 76-ти рокiв на шкiрi у дiлянцi правої носогубної борозни визначається виразка круглої форми. Дно виразки щiльне, нерiвне, вкрите жовтувато-сiрими кiрками i має вигляд воронки. Краї виразки щiльнi, кратероподiбнi. Виразка росте як по периферiї, так i вглиб. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Базалiома

B. Туберкульозна виразка

C. Актиномiкотична виразка

D. Сифiлiтична виразка

E. Плоскоклiтинний рак шкiри


380. До хірурга звернувся хворий 25-ти років з пухлиноподібним утворенням у навколовушній ділянці зліва. Наявність пухлини відзначає з народження. Розміри пухлини не змінюються. Об'єктивно: у навколовушній ділянці зліва визначається утворення округлої форми до 2,0 см у діаметрі, що підвищується над шкірою; поверхня утворення горбиста, коричневого кольору. При натисканні колір не змінюється. Встановіть попередній діагноз:

A.*Бородавчастий невус

B. Нейрофіброма

C. Меланома

D. Гемангіома

E. Лімфангіома

381. Хвора 57-ми років звернулася зі скаргами на наявність новоутворення у підщелепній ділянці справа, що повільно росте. Помітила його випадково 3 роки тому. Об'єктивно: обличчя незначно асиметричне за рахунок припухлості у правій підщелепній ділянці. Колір шкіри не змінений. Під час пальпації визначається утворення тістуватої консистенції розміром 4х5 см, не спаяне зі шкірою, рухливе, безболісне. Встановіть попередній діагноз:

A.*Ліпома підщелепної ділянки

B. Лімфангіома

C. Слинокам'яна хвороба

D. Злоякісна пухлина підщелепної ділянки

E. Атерома підщелепної ділянки

382. Хворий 35-ти рокiв звернувся зi скаргами на наявнiсть новоутворення в дiлянцi кiнчика язика, яке вiн травмує зубами i яке то збiльшується, то зменшується в розмiрi. На кiнчику язика має мiсце округле новоутворення дiаметром 0,5 см, межi чiткi, на широкiй основi, колiр не вiдрiзняється вiд кольору слизової язика. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Папiлома язика

B. Абсцес язика

C. Лiпома язика

D. Гемангiофiброма язика

E. Фiброма язика

383. У пацiєнта 43-х рокiв на слизовiй оболонцi м’якого пiднебiння локалiзується новоутворення кулястої форми на нiжцi, еластичне, колiр слизової оболонки не змiнений. Який попереднiй дiагноз?

A.*Папiлома слизової оболонки

B. Фiброма слизової оболонки

C. Ретенцiйна кiста малої слинної залози

D. Плеоморфна аденома малої слинної залози

E. Нейрофiброма

384. У хворого 55 років в ділянці видаленого 46 зуба виникло не болюче, бугристе, синюшного кольору пухлиноподібне новоутворення на ніжці розміром 2,0х1,0х1,5см. Відкривання рота в повному обсязі. На внутрішньоротовій рентгенограмі альвеолярного відростка в ділянці видаленого 46 відмічається осередок деструкції кісткової тканини. Який найбільш вірогідний діагноз?

A.*Гігантоклітинний епуліс

B. Тверда одонтома нижньої щелепи

C. Гіпертрофічний гінгівіт

D. Папілома слизової оболонки в ділянці видаленого 46

E. Амелобластома нижньої щелепи

385. У хворого під час обстеження виявлено новоутворення округлої форми в підпідборідній ділянці. Шкіра над новоутворенням у кольорі не змінена, збирається в складку. Після пункції, в пунктаті виявляється рідина солом’яно-жовтого кольору. Встановіть попередній діагноз.

A.*Вроджена серединна кіста

B. Ліпома

C. Лімфаденіт

D. Ретенційна кіста під'язикової слинної залози

E. Дермоїдна кіста

386. Пацієнт 24 років скаржиться на наявність новоутворення в ділянці бокової поверхні шиї справа. Новоутворення вперше помітив 4 місяці тому, до лікаря не звертався. Об’єктивно: відмічається асиметрія шиї за рахунок новоутворення правої верхньої треті бокової поверхні шиї. При пальпації відмічається безболісне новоутворення округлої форми, розміром 3х3,5см, щільно-еластичної консистенції, шкіра над новоутворенням у кольорі не змінена, береться у складку. Новоутворення з оточуючими м’якими тканинами не спаяне, розташоване по ходу переднього краю груднинно-ключично-сосцеподібного м’язу. Пункція: рідина світло-жовтого кольору, тягуча.

A.*Бокова кіста шиї

B. Флегмона бокової поверхні шиї

C. Хронічний лімфаденіт бокової поверхні шиї

D. Ліпома бокової поверхні шиї

E. Гострий серозний лімфаденіт бокової поверхні шиї

387. Хворій 48 р. проведено паратидектомію з приводу доброякісної пухлини привушної слинної залози. В післяопераційному періоді спостерігається опущення кута роту, зміщення серединної лінії в здорову стороні, утруднення мови. Яка з гілок лицевого нерву уражена при оперативному втручанні?

A.*Крайова гілка

B. Щічна гілка

C. Вилична гілка

D. Шийна гілка

E. Скронева гілка


Доброякісні пухлини та пухлиноподібні новоутворення кісток ЩЛД

388. Хворий 32-х рокiв скаржиться на наявнiсть припухлостi у дiлянцi кута нижньої щелепи злiва. Об’єктивно: у дiлянцi нижньої щелепи на рiвнi вiдсутнього 38 зуба виявляється потовщення кiстки, слизова оболонка альвеолярного вiдростка не змiнена, пальпацiя безболiсна. Регiонарнi лiмфовузли не збiльшенi. На рентгенограмi визначається вогнище просвiтлення кiсткової тканини округлої форми до 3,5 см у дiаметрi з чiткими рiвними контурами, по периферiї ободок склерозованої тканини. У порожнину вогнища просвiтлення звернена коронкова частина ретинованого 38 зуба. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Фолiкулярна кiста

B. Радикулярна кiста

C. Адамантинома

D. Остеобластокластома

E. Одонтома

389. У хворої 29-ти рокiв пiсля клiнiчного i рентгенологiчного обстеження встановлений дiагноз: остеобластокластома нижньої щелепи (кiстозна форма). Дiагноз пiдтверджений характером пунктату (бура рiдина) пухлина не виходить на межi кортикальної пластинки, хоча остання витончена. Який метод лiкування доцiльно застосувати при цьому видi пухлини?

A.*Екскохлеацiя пухлини

B. Резекцiя нижньої щелепи з одномоментною кiстковою пластикою

C. Цистотомiя

D. Цистектомiя

E. Хiмiотерапiя

390. Хворий 43-х рокiв скаржиться на потовщення тiла нижньої щелепи. Об’єктивно: обличчя асиметричне за рахунок потовщення нижньої щелепи злiва. 35, 36, 37 зуби рухливi. У дiлянцi перехiдної складки з вестибулярного боку визначається безболiсне вибухання кiсткової тканини. На рентгенограмi нижньої щелепи злiва - дiлянки деструкцiї кiсткової тканини округлої форми з чiткими межами. Коренi 35, 36, 37 резорбованi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Остеобластокластома нижньої щелепи

B. Радикулярна кiста нижньої щелепи

C. Хронiчний остеомiєлiт нижньої щелепи

D. Фiброзна остеодисплазiя

E. Фолiкулярна кiста нижньої щелепи

391. Хворий 25-ти рокiв скаржиться на припухлiсть в дiлянцi правого кута нижньої щелепи. обличчя асиметричне за рахунок потовщення нижньої щелепи в дiлянцi правого кута. Пальпацiя безболiсна. Вiдкривання рота в повному обсязi, безболiсне. На рентгенограмi правої половини нижньої щелепи визначається ретинований 48 зуб, навколо нього просвiтлення кiсткової тканини з чiткими контурами, овальної форми 2х3 см. Який попереднiй дiагноз?

A.*Фолiкулярна кiста нижньої щелепи

B. Радикулярна кiста нижньої щелепи

C. Остеобластокластома нижньої щелепи

D. Одонтома

E. Адамантинома

393. У хворого 42-х рокiв протягом 10-ти рокiв у передньому вiддiлi пiднебiння виникало новоутворення. Слизова оболонка над ним в кольорi не змiнена. 13, 12, 11, 21, 22, 23 iнтактнi. На внутрiшньоротовiй рентгенограмi верхньої щелепи вiдмiчається поодинокий осередок деструкцiї кiсткової тканини з чiткими контурами розмiром 2,5х1,5 см. Перiодонтальна щiлина в дiлянцi 13, 12, 11, 21, 22, 23 визначається добре. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Кiста носопiднебiнного каналу

B. Радикулярна кiста

C. Глобуломаксилярна кiста

D. Резiдуальна кiста

E. Фолiкулярна кiста

394. Хвора 27-ми рокiв звернулася зi скаргами на наявнiсть припухлостi у дiлянцi нижньої щелепи з правого боку. Об’єктивно: обличчя дещо асиметричне за рахунок потовщення тiла нижньої щелепи справа. Прилеглi м’якi тканини у кольорi не змiненi, нормальної консистенцiї. Рот вiдкривається у повному об’ємi. Слизова оболонка порожнини рота без змiн. В зубному ряду нижньої щелепи справа вiдсутнiй 45. На рентгенограмi правої половини нижньої щелепи у боковiй проекцiї визначається вогнище просвiтлення кiстко вої тканини тiла овальної форми 2х3 см чiткими рiвними контурами. В порожнину вогнища просвiтлення звернена коронкова частина горизонтально розташованого ретенованого 45. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Фолiкулярна кiста нижньої щелепи

B. Адамантинома нижньої щелепи

C. Саркома нижньої щелепи

D. Одонтома нижньої щелепи

E. Остеобластокластома нижньої щелепи

395. Чоловiковi 48-ми рокiв пiд час санацiї ротової порожнини зроблено рентгенiвський знiмок нижньої щелепи. Виявлено деструкцiю кiсткової тканини з рiвними чiткими межами у дiлянцi кута нижньої щелепи, що не пов’язана з коренями зубiв. При дiагностичнiй пункцiї отримано ексудат коричневого кольору без кристалiв холестерину. Який попереднiй дiагноз?

A.*Остеобластокластома

B. Гемангiома щелепи

C. Адамантинома

D. Кiста щелепи

E. Холестеатома


396. На рентгенограмі у хворої виявлено вогнище деструкції кісткової тканини тіла нижньої щелепи розмірами 3х5 см у вигляді великої кількості малих порожнин різної величини та форми, що розділені перегородками. Під час пункції пухлини отримано буру рідину. Яке захворювання слід запідозрити в даної хворої?

A.*Остеобластокластома

B. Амелобластома

C. Радикулярна кіста нижньої щелепи

D. Одонтома м'яка

E. Рак нижньої щелепи

397. Хвора 35 років скаржиться на біль в зубах та стовщення тіла нижньої щелепи. Об’єктивно: лице хворої асиметричне за рахунок стовщення нижнього відділу лівої щоки. 36 зуб відсутній. Коронки 35 і 37 конвергують. Ліва половина тіла нижньої щелепи веретеноподібно вздута, пальпаторно - досить тверда, поверхня її гладка, безболісна. На рентгенограмі лівої половини нижньої щелепи в ділянці тіла – зона деструкції у вигляді багатьох дрібних колоподібних порожнин, відокремлених одна від одної кістковими перемичками. Малюнок має дрібноячеїстий характер. Корні 35, 36 зубів резорбовані на 1/3 своєї довжини. При пункції – рідина бурого кольору. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Остеобластокластома тіла нижньої щелепи

B. Адамантинома тіла нижньої щелепи

C. Остеома тіла нижньої шелепи

D. Резідуальна кіста нижньої щелепи

E. Фіброзна остеодісплазія

398. Хворому 25-ти рокiв, що знаходиться на лiкуваннi у клiнiцi щелепно-лицевої хірургії з приводу амелобластоми нижньої щелепи з локалiзацiєю у дiлянцi кута, призначена операцiя: часткова резекцiя нижньої щелепи з одночасною кiстковою аутопластикою. Звiдки краще взяти кiстковий трансплантат у хворого?

A.*Гребiнець клубової кiстки

B. Ключиця

C. Кiстки ступнi

D. Стегнова кiстка

E. VI ребро


Передракові захворювання ЩЛД


399. Хворий 37-ми рокiв скаржиться на наявнiсть на червонiй облямiвцi бiлястої плями. Об’єктивно: на тлi вiзуально незмiненої червоної облямiвки нижньої губи посерединi мiж кутом рота i серединною лiнiєю дiлянки ураження сiрувато-бiлого кольору, неправильної (полiгональної) форми, 7х4 мм, ледь западає вiдносно рiвня червоної облямiвки, поверхня вкрита дрiбними щiльно прикрiпленими лусочками. Пальпацiя не виявляє ущiльнення основи ураження, а при бiчнiй пальпацiї ураження вiдчувається поверхневе ущiльнення. Регiонарнi лiмфовузли - без змiн. Який попереднiй дiагноз?

A.*Обмежений передраковий гiперкератоз

B. Лейкоплакiя, плоска форма

C. Хейлiт Манганоттi

D. Червоний плоский лишай

E. Рак нижньої губи

400. Хворий 47-ми рокiв, будiвельник. Скарги на наявнiсть на нижнiй губi розростання, яке з’явилось 1 мiсяць тому. Крiм естетичного дискомфорту нiчим не турбує. Об’єктивно: на тлi вiзуально незмiненої червоної облямiвки нижньої губи – утворення (6 мм у дiаметрi, 3 мм - висота) з гладенькою поверхнею синюшно-червоного кольору. Пальпаторно - утворення безболiсне, помiрно-щiльної консистенцiї, без iнфiльтрату у основi i по периферiї утворення. Регiонарнi лiмфатичнi вузли не пальпуються. Який попереднiй дiагноз?

A.*Бородавчастий передрак червоної облямiвки

B. Вiрусна бородавка

C. Кератоакантома

D. Рак нижньої губи

E. Пiогенна гранульома

401. Хворий 63-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на неболюче утворення iз широкою основою до 2 см на шкiрi лiвої щоки. У центрi утворення - роговi маси. Зi слiв хворого, утворення виникло 4 мiсяцi тому. Регiонарнi лiмфовузли не збiльшенi. Який найiмовiрнiший дiагноз?

A.*Кератоакантома

B. Холестеатома

C. Меланома

D. Атерома

E. –


402. Хворий 63-х рокiв скаржиться на наявнiсть ерозiї на червонiй облямiвцi нижньої губи, яка iснує давно, iнколи спонтанно епiтелiзується, а потiм з’являється на тому самому мiсцi. Хворий страждає на хронiчний гiперацидний гастрит, палить. Об’єктивно: на червонiй облямiвцi нижньої губи збоку визначається ерозiя неправильної форми, з гладенькою, нiби полiрованою, поверхнею, насичено-червоного кольору. При пальпацiї безболiсна, ущiльнення тканин в основi вiдсутнє. Лiмфатичнi вузли не збiльшенi. Вкажiть найбiльш iмовiрний попереднiй дiагноз:

A.*Абразивний преканцерозний хейлiт Манганоттi

B. Ерозивна форма лейкоплатiї

C. Ерозивно-виразкова форма червоного вовчака

D. Ерозивно-виразкова форма червоного плескатого лишаю

E. Хронiчний рецидивуючий герпес

403. Хворий 55-ти рокiв звернувся до лiкаря-стоматолога зi скаргами на наявнiсть у дiлянцi червоної облямiвки нижньої губи пухлиноподiбного утворення округлої форми дiаметром близько 1 см. Об’єктивно: пухлиноподiбне утворення виступає над оточуючою червоною облямiвкою на 5 мм, щiльнуватої консистенцiї, сiрувато-червоного кольору, на поверхнi утворення наявнi тонкi лусочки, якi знiмаються з утрудненням. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Бородавчастий передрак червоної облямiвки губи

B. Абразивний прекарцинозний хейлiт Манганоттi

C. Обмежений передраковий гiперкератоз червоної облямiвки

D. Хвороба Боуена

E. Еритроплазiя Кейра

404. Хворий 63-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на наявнiсть пухлини на нижнiй губi. Пiд час огляду виявлено на нижнiй губi близько до лiвого кута рота пухлину конусоподiбної форми, до 1 см, сіруватого кольору, на широкої основi, тверду, безболiсну, нерухому. Який попереднiй діагноз можна встановити хворому?

A.*Шкiрний рiг

B. Бородавчастий передрак

C. Папiлома губи

D. Верукозна лейкоплакiя

E. Хвороба Боуена

405. Чоловiк 54-х рокiв скаржиться на появу близько мiсяця тому бiлої плями на слизовiй оболонцi нижньої губи, вiдчуття стягнутостi. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi нижньої губи по центру визначається пляма сiрувато-бiлого кольору полiгональної форми з чiткими контурами розмiром 1,0х0,7 см. Навколишня слизова видимо не змiнена. При поскоблюваннi пляма не знiмається, больових вiдчуттiв немає. При люмiнесцентному дослiдженнi виявлене блакитне свiтiння. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Лейкоплакiя, плоска форма

B. Обмежений передраковий гiперкератоз

C. Гострий псевдомембранозний кандидоз

D. Типова форма червоного плоского лишаю

E. Типова форма червоного вовчаку

406. Хворий 67-ми рокiв скаржиться на наявнiсть у дiлянцi червоної облямiвки нижньої губи часто рецидивуючої ерозiї. Ерозiя овальної форми, розмiром 0,8х1,3 см, вкрита тонкими кiрками, при зняттi яких на фонi блискучої поверхнi визначаються точковi крововиливи. Вiдзначаються дiлянки атрофiї червоної облямiвки. Елементiв iнфiльтрацiї немає. Пiднижньощелепнi лiмфовузли не збiльшенi. Який дiагноз можна припустити?

A.*Абразивний преканцерозний хейлiт Манганоттi

B. Ерозивно-виразкова форма лейко-плакiї

C. Кератоакантоз

D. Хвороба Боуена

E. Гландулярний хейлiт

407. У хворої 56-ти рокiв ерозiя червоної облямiвки нижньої губи овальної форми з гладенькою поверхнею, насиченого червоного кольору. На поверхнi ерозiї кров’янi кiрочки, якi знiмаються з утрудненням. Пiсля зняття кiрок виникає невелика кровотеча. Легке травмування ерозiї у мiсцях, де кiрки вiдсутнi, не викликає кровотечi. Визначте вид передраку нижньої губи:

A.*Абразивний прекарцинозний хейлiт Манганоттi

B. Бородавчастий передрак червоної облямiвки губи

C. Обмежений передраковий гiперкератоз

D. Хвороба Боуена

E. Еритроплазiя

408. Хворий 45-ти рокiв звернувся зi скаргами на утворення на нижнiй губi, яке швидко збiльшується у розмiрах. Пiд час обстеження на червонiй облямiвцi нижньої губи виявлений сiрувато-червоний вузлик з заглибленням у центрi, заповнений роговими масами, якi легко знiмаються. Вузлик безболiсний, рухливий. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Кератоакантома

B. Папiлома

C. Вузликовий бородавчастий передрак червоної облямiвки

D. Базалiома

E. Обмежений передраковий гiперкератоз червоної облямiвки


409. Чоловiк 62-х рокiв скаржиться на наявнiсть безболiсного утворення на язицi, яке з’явилося декiлька мiсяцiв тому. Об’єктивно: велика кiлькiсть карiозних i повнiстю зруйнованих зубiв, на бiчнiй поверхнi язика – безболiсне утворення, розмiром 10х5 мм, бiлуватого кольору, з нерiвною поверхнею у виглядi бородавок. Гiстологiчно: потовщення рогового шару епiтелiю з перемiжним типом зроговiння. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Верукозна форма лейкоплакiї

B. Бородавчастий передрак

C. Гiперпластична форма кандидозу

D. Гiперкератотична форма червоного плескатого лишаю

E. Кератоакантома

410. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на тривало iснуючу трiщину у центральному вiддiлi червоної облямiвки нижньої губи. Тютюнопалiння з 16-ти рокiв. Об’єктивно: по середнiй лiнiї червоної облямiвки нижньої губи має мiсце глибока трiщина довжиною 1,0 см, краї трiщини валикоподiбно потовщенi. Характерною ознакою її є спонтанне загоєння, але пiсля епiтелiзацiї рецидивує знову. Було встановлено дiагноз – хронiчна трiщина нижньої губи. Консервативнi методи лiкування неефективнi. Оберiть правильний метод лiкування у данiй ситуацiї:

A.*Висiчення у межах видимо здорових тканин

B. Крiодеструкцiя

C. Дiатермокоагуляцiя

D. Висiчення, вiдступивши на 0,5 см вiд меж утворення

E. Близькофокусна рентгенотерапiя


411. Хворий 43-х рокiв скаржиться на наявнiсть бiлих шорстких плям на слизовiй оболонцi кутiв рота. Цi змiни з’явились 7 мiсяцiв тому. Об’єктивно: на зубах – щільний коричневий налiт курця. Бiлого кольору дiлянки не знiмаються при поскоблюваннi. Слизова оболонка, що межує з ними, без змiн. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Лейкоплакiя

B. Червоний плескатий лишай

C. Кандидоз

D. Червоний вовчак

E. Сифiлiс

412. У хворого 56-ти років наявне утворення на нижній губі справа, що сягає розміру до 1 см і періодично відторгається. Об'єктивно: на червоній облямівці нижньої губи справа визначається утворення у вигляді конуса з вираженими ділянками гіперкератозу, що має брудно-сірий або коричнево-сірий колір, щільно спаяне з основою. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Шкірний ріг

B. Бородавчастий передрак

C. Обмежений гіперкератоз

D. Кератоакантома

E. Папілома

413. Хворий 58-ми років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність "бородавки" на губі, стан дискомфорту. Об'єктивно: на незміненій червоній облямівці нижньої губи визначається вузол напівкулястої форми з горбистою поверхнею, підвищений над рівнем епітелію на 4 мм. Зверху вузол вкритий щільно прикріпленими сірими лусочками. Пальпація безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Бородавчатий передрак червоної облямівки губи

B. Фіброкератома Унна

C. Верукозна лейкоплакія

D. Кератоакантома

E. Екзематозний хейліт

414. Хворий 52-х рокiв скаржиться на наявнiсть утворення на нижнiй губi. Об’єктивно: на червонiй облямiвцi нижньої губи патологiчне вогнище полiгональної форми розмiром 0,5х1,0 см, дещо западає, покрите щiльними лусочками, сiрувато-бiлого кольору, по периферiї – зона зроговiння. Регiонарнi лiмфатичнi вузли не збiльшенi. Який найбiльш iмоiрний дiагноз?

A.*Обмежений передраковий гiперкератоз

B. Лейкоплакiя плоска форма

C. Лейкоплакiя верукозна форма

D. Червоний вовчак

E. Червоний плескатий лишай

415. У пацiєнта 45-ти рокiв є утворення на нижнiй губi, що має форму пiвкулi дiаметром 1 см, щiльної консистенцiї. Утворення виступає над червоною облямiвкою на 0,5 см. Поверхня сiрувато-рожевого кольору з невеликою кiлькiстю щiльно розташованих бiлуватих лусочок. При пальпацiї безболiсне. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Бородавчастий (вузликовий) передрак червоної облямiвки губ

B. Звичайна бородавка

C. Папiлома

D. Пiогенна гранульома

E. Хейлiт Манганоттi

416. Пацiєнт звернувся зi скаргами на стягнутiсть та шорсткiсть слизової оболонки щiк. Об’єктивно: на слизовiй оболонцi щiк в дiлянцi кутiв рота обмеженi осередки помутнiння слизової бiлуватого кольору з втратою блиску, при спробi видалити - не знiмаються. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Лейкоплакiя

B. Кандидоз

C. Червоний плескатий лишай

D. Червоний вовчак

E. Папульозний сифiлiд

417. Чоловiк 50-ти рокiв скаржиться на наявнiсть "виразочки"на слизовiй оболонцi пiд’язикової дiлянки. При патоморфологiчному дослiдженнi бiоптату визначено: полiморфiзм клiтин шипоподiбного шару аж до атипiї, збiльшення кiлькостi мiтозiв, гiгантськi та багатоядернi клiтини, акантоз, гiпер- та паракератоз, збереження базальної мембрани та базального шару. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Хвороба Боуена

B. Лейкоплакiя, ерозивна форма

C. Червоний плескатий лишай, гiперкератотична форма

D. Червоний вовчак, ерозивно-виразкова форма

E. Декубiтальна виразка


Злоякісні пухлини ЩЛД

418. До лiкаря-онколога звернувся хворий 67-ми рокiв зi скаргою на болi в горлi при ковтаннi. Хворiє 2 мiсяцi, не лiкувався. Пiд час обстеження в дiлянцi кореня язика справа виявлена болюча кратероподiбна виразка. Регiонарнi лiмфатичнi вузли не пальпуються. Пiсля проведення цитологiчного обстеження встановлено дiагноз раку кореня язика справа I стадiї, II-а клiнiчна група, Т1N0M0. Який розмiр виразкової пухлини в найбiльшому вимiрi?

A.*Не бiльше 2 см

B. До 1 см

C. До 3 см

D. Вiд 1 до 3 см

E. Вiд 2 до 4 см

419. У пацiєнта 37-ми рокiв наявна асиметрiя обличчя за рахунок припухлостi привушно-жувальної дiлянки справа. При пальпацiї - утворення щiльної консистенцiї, без чiтких меж, болюче. Кути рота й ока опущенi. При намаганнi надути щоки права щока парусить. Який попереднiй дiагноз?

A.*Злоякiсна пухлина привушної слинної залози

B. Центральний парез лицьового нерва

C. Периферичний парез лицьового нерва

D. Невралгiя трiйчастого нерва

E. Флегмона привушно-жувальної дiлянки

420. Хворий 42-х рокiв, будiвельник, скаржиться на наявнiсть на нижнiй губi бородавчастого розростання, яке виникло 1,5 мiсяцi тому i за останнiй тиждень почало значно збiльшуватись у розмiрах. Об’єктивно: червона облямiвка нижньої губи синюшно-червоного кольору, iнфiльтрована, з поодинокими щiльно прикрiпленими лусочками. В центрi - чiтко обмежене напiвсферичної форми утворення, діаметром 8 мм, висотою 4 мм, сiрувато-синюшно-червоного кольору, з шорсткою поверхнею за рахунок тонких лусочок, що щільно прикрiпленi до його поверхнi та ущiльненi в основi. Регiонарнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, рухомi, безболiснi, щiльнi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Рак нижньої губи

B. Бородавчатий передрак

C. Пiогенна гранульома

D. Кератоакантома

E. Вiрусна бородавка

421. У хворого в дiлянцi нижньої губи є щiльна безболiсна пухлина розмiром 2,5х0,8 см, в центрi якої виразка, дно її вкрито активними грануляцiями. У пiдборiднiй дiлянцi під час пальпацiї виявлено збiльшений безболiсний лiмфовузол. Хворiє протягом 3 мiсяцiв. Який попереднiй дiагноз?

A.*Ракова виразка

B. Туберкульозна виразка

C. Кератоакантома

D. Актиномiкоз

E. Трофiчна виразка

422. Хворий 49-ти рокiв звернувся до хiрурга-стоматолога зi скаргами на збiльшення в розмiрах "родинної плями", її лущення, свербiж. Зi слiв хворого, змiнена у кольорi i розмiрах дiлянка шкiри з’явилася рiк тому, пiсля травми її пiд час голiння. Об’єктивно: у пiдочнiй дiлянцi злiва визначається iнтенсивно пiгментована пляма коричневого кольору, розмiром до 2 см, з дрiбними вузликами на поверхнi, овальної форми, виступає над шкiрою, з ознаками лущення, безболiсна пiд час пальпацiї. Регiонарнi лiмфовузли збiльшенi, спаянi iз шкiрою, безболiснi. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Меланома

B. Невус пiгментований

C. Невус бородавчастий

D. Плоскоклiтинний рак

E. Папiломатоз

423. У чоловiка 63-х рокiв скарги на бiль пiд час прийому їжi, обмеження рухомостi язика, наявнiсть виразки в задньому вiддiлi дна порожнини рота злiва, втрату ваги. Об’єктивно: хворий користується частковим знiмним протезом на нижню щелепу. В дiлянцi лiвого щелепно-язикового жолоба вiдмiчається виразка у виглядi щiлини до 1,6 см по довжинi з вивернутими краями, вкрита сiро-жовтим нальотом, iнтимно спаяна з iнфiльтратом, що виявляється при бiмануальнiй пальпацiї. В лiвiй пiднижньощелепнiй i верхньо-боковiй дiлянках шиї пальпуються декiлька збiльшених малорухомих лiмфовузлiв. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Рак слизової оболонки дна порожнини рота

B. Туберкульозна виразка дна порожнини рота

C. Декубiтальна виразка дна порожнини рота

D. Третинний сифiлiс (гумозна виразка)

E. Актиномiкоз дна порожнини рота

424. Чоловiк 56-ти рокiв скаржиться на бiль у лiвiй навколовушно-жувальнiй дiлянцi, прогресуючу асиметрiю обличчя, яку помiтив мiсяць тому. Об’єктивно: парез мiмiчних м’язiв злiва. Допереду вiд мочки вуха є iнфiльтрат без чiтких меж, шкiра над ним синюшна, натягнута; збiльшенi шийнi лiмфовузли злiва. Вiдкривання рота обмежене до 2,5 см. З протоку лiвої навколовушної залози слина не видiляється. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Аденокарцинома

B. Змiшана пухлина

C. Кiста залози

D.Туберкульоз залози

E. Хронiчний лiмфаденiт

425. Хворий 65-ти рокiв скаржиться на бiль у дiлянцi слизової оболонки твердого пiднебiння з лiвого боку, який посилюється при користуваннi повним знiмним протезом пiд час вживання їжi. Вважає себе хворим 1,5 мiсяця. Об’єктивно: гiперемiя та набряк слизової оболонки твердого пiднебiння лiворуч; на межi дистального краю протеза знаходиться виразка, краї та дно її щiльнi, оточуючi тканини iнфiльтрованi. Дно виразки горбисте, вкрите фiбринозним нальотом; пальпацiя виразки болiсна. Який з методiв обстеження найдоцiльнiше застосувати в першу чергу?

A.*Бiопсiя

B. Бактерiоскопiя

C. Цитологiя

D. Алергологiчна контактна проба на пластмасу

E. Серологiчнi реакцiї

426. Хворий 64-х рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на наявнiсть дещо болiсної виразки на бiчнiй поверхнi язика, яка з’явилася бiльше 2-х мiсяцiв тому. Об’єктивно: на бiчнiй поверхнi язика виразка з припiднятими краями, навколо неї тканини iнфiльтрованi. Визначаються збiльшенi, спаянi один з одним i з навколишнiми тканинами пiдщелепнi лiмфовузли. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Рак язика

B. Сифiлiс (твердий шанкр)

C. Туберкульозна виразка

D. Декубiтальна виразка

E. Виразково-некротичне ураження при захворюваннях кровi

427. Хворий 47-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на наявнiсть пухлини на шкiрi у правiй щiчнiй дiлянцi, яка свербить та значно збiльшилась за останнiй час. При оглядi виявлена пухлина неправильної форми, розмiром до 1,5 см, чорного кольору, блискуча. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Меланома шкiри

B. Пiгментний невус

C. Базалiома шкiри

D. Рак шкiри

E. Шкiрний рiг

428. Хворий 52-х рокiв звернувся зi скаргами на наявнiсть виразки на нижнiй губi, що тривало не загоюється. Палить. До лiкаря не звертався. У дiлянцi червоної облямiвки нижньої губи злiва виразка округлої форми дiаметром до 2 см. Краї виразки дещо припiднятi у виглядi валика бiлуватого кольору, ущiльненi. У лiвiй пiднижньощелепнiй дiлянцi пальпуються збiльшенi безболiснi щiльнi лiмфовузли обмеженої рухливостi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Рак нижньої губи

B. Лейкоплакiя, верукозно-виразкова форма

C. Кератоакантома

D. Фiброма нижньої губи

E. Сифiлiтична виразка

429. Хворий 43-х рокiв скаржиться на постiйний бiль у дiлянцi верхньої щелепи справа, що iррадiює у скроню. Бiль з’явився мiсяць тому. Об’єктивно: асиметрiя обличчя за рахунок припухлостi правої щоки. Слизова оболонка порожнини рота не змiнена. Утруднене дихання через правий носовий хiд, тут же кров’янисто-гнiйнi видiлення з неприємним запахом. На оглядовiй рентгенограмi лицевого скелету у напiваксiальнiй проекцiї визначається iнтенсивне затемнення правої гайморової пазухи, порушення цiлiсностi внутрiшньої i верхньої її стiнок. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Рак верхньої щелепи

B. Хронiчний одонтогенний гайморит

C. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт верхньої щелепи

D. Невралгiя II гiлки трiйчастого нерва

E. Остеома верхньої щелепи

430. Пiд час обстеження хворого встановлено, що пухлина на язицi займає бiльшу його частину, рухомiсть язика обмежена, виявляються поодинокi регiонарнi лiмфатичнi вузли на боцi ураження. Пiсля цитологiчного дослiдження встановлено дiагноз: рак язика T2N1M0. Яке лiкування необхiдно застосувати у цього хворого?

A.*Комбiнований метод

B. Променева терапiя

C. Хiрургiчне видалення новоутворення

D. Хiмiотерапiя

E. Видалення лiмфовузлiв


431. Хворий 35-ти рокiв звернувся зi скаргами на наявнiсть припухлостi у дiлянцi нижньої щелепи, рухливiсть зубiв, бiль, яка непокоїть переважно вночi. Пухлину помiтив 2 мiсяцi тому; тиждень тому з’явилося онiмiння нижньої губи. Об’єктивно: пухлина нерухома, щiльної консистенцiї, слизова оболонка над нею блiда. На Ro-грамi: видно дiлянки ущiльнення кiстки з нечiткими межами i наявнiсть кiсткових голок, розташованих перпендикулярно до поверхнi щелепи. Про яке захворювання можна думати?

A.*Саркома нижньої щелепи

B. Рак нижньої щелепи

C. Остеобластокластома нижньої щелепи

D. Амелобластома

E. Загострення хронiчного остеомiєлiту

432. У хворого дiагностований плоско клiтинний зроговiлий рак слизової оболонки переднього вiддiлу дна порожнини рота III ступеня. На Ro-грамi нижньої щелепи наявна резорбцiя альвеолярного вiдростка у фронтальному вiддiлi, розмiром 1,0х0,5 см. Яке лiкування показане хворому?

A.*Комбiноване

B. Хiрургiчне

C. Променева терапiя

D. Хiмiотерапiя

E. Палiативне хiмiо-променеве та симптоматичне

433. Хворий 56-ти рокiв тривалий час лiкується з приводу хронiчного риногенного гаймориту. В останнi три мiсяцi з’явилися видiлення з носа типу "м’ясних помиїв" з неприємним запахом, потовщення альвеолярного вiдростка у дiлянцi правих молярiв, рухливiсть цих iнтактних зубiв. На амбулаторному прийомi лiкар-стоматолог встановив дiагноз гострого гнiйного перiоститу, видалив 16 зуб, провiв перiостеотомiю. Гною при розрiзi отримано не було. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A.*Рак верхньої щелепи

B. Осифiкуючий перiостит верхньої щелепи

C. Хронiчний одонтогенний остеомiєлiт верхньої щелепи

D. Загострення хронiчного правобiчного гаймориту

E. Еозинофiльна гранулома

434. Хвора 48-ми рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на наявнiсть виразки на боковiй поверхнi язика, яка з’явилася близько 6 мiсяцiв тому. Появу виразки зв’язує з тим, що язик в цьому мiсцi часто травмується об зламану коронку 47 зуба. Об’єктивно: на бiчнiй поверхнi язика в середнiй третинi - виразка розмiром 1,5х2,0х0,5 см з пiдритими, кратероподiбними краями. Правi пiднижньощелепнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, малорухомi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Рак язика

B. Декубiтальна виразка язика

C. Ураження язика при лейкозi

D. Туберкульозна виразка язика

E. Сифiлiтична виразка язика

435. Чоловік 56 років скаржиться на біль в лівій привушно-жувальній ділянці, на прогресуючу асиметрію обличчя, котру помітив місяць тому. Під час огляду: парез мімічних м'язів зліва. Спереду від мочки вуха є інфільтрат без чітких кордонів. Шкіра над ним синюшна, натягнута. Збільшені шийні лімфатичні вузли зліва. Відкриття рота обмежене до 2,5 см. З протоку лівої привушної слинної залози слина не виділяється. Для якого захворювання найбільш характерний наведений клінічний стан?

A.*Аденокарцинома

B. Змішана пухлина

C. Кіста залози

D. Туберкульоз залози

E. Хронічний лімфаденіт

436. Пацієнт Р., 42 років, хворіє біля 1 року. Об'єктивно: асиметрія обличчя внаслідок деформації верхньої щелепи. Шкіра над деформацією не змінена. В підочній ділянці оніміння шкіри. З носу смердюче гнійно-геморагічне виділення. В порожнині рота 24, 25, 26, 27 зуби рухомі III ст. Реґіонарні лімфатичні вузли не збільшені, рухомі. На Rо-грамі придаткових пазух носа відмічається затемнення верхньощелепної пазухи зліва, та резорбція її зовнішньої стінки. Який діагноз ви поставите?

A.*Злоякісна пухлина верхньої щелепи зліва

B. Остеобластокластома верхньої щелепи зліва

C. Перелом верхньої щелепи зліва

D. Хронічний одонтогенний гайморит зліва

E. Актиномікоз верхньої щелепи зліва

437. У чоловіка 49 років через два року після променевої терапії діагностовано рецидив раку нижньої губи. Об’єктивно: в ділянці правої половини нижньої губи є новоутворення розміром 1х2 см з виразкою в центрі. В підщелепній ділянці праворуч виявляється один збільшений, щільний, безболісний лімфовузол округлої форми до 2 см. Вкажіть стадію захворювання.

A.*T1 N1 M0

B. T2 N0 M0

C. T2 N1 M0

D. T1 N2 M0

E. T1 N0 M0

438. Чоловік 56 років скаржиться на біль в лівій привушно-жувальній ділянці, на прогресуючу асиметрію обличчя, котру помітив місяць тому. У хворого діагностовано рак привушної залози T2N2. Який метод лікування найбільш оптимальний у даному випадку?

A.*Комбінований метод

B. Хірургічне видалення новоутворення

C. Променева терапія

D. Хіміотерапія

E. Видалення лімфовузлів

439. У чоловіка 49 років через два року після променевої терапії діагностовано рецидив раку нижньої губи. Об’єктивно: в ділянці правої половини нижньої губи є новоутворення розміром 1х2 см з виразкою в центрі. В правій підщелепній ділянці виявляються 2 збільшених, щільних, безболісних лімфовузли округлої форми. Який метод лікування у даному випадку найбільш оптимальний?

A.*Комбінований метод

B. Клиновидна резекція нижньої губи

C. Прямокутна резекція нижньої губи

D. Трапеційовидна резекція нижньої губи

E. Операція Ванаха

440. У хворого 50-ти років внаслідок постійного і тривалого куріння з'явилася виразка на нижній губі. Лікувався консервативно впродовж 2-х місяців, але покращення не настало. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?

A.*Цитологічне дослідження

B. Аспіраційна біопсія

C. Ro-графія

D. Пункція утворення

E. Зіскоб з виразки

441. У хворого внаслiдок курiння з’явилася виразка на нижнiй губi. Лiкувався консервативно впродовж 2-х мiсяцiв, покращення стану немає. Яке обстеження необхiдно провести для уточнення дiагнозу?

A.*Цитологiчне дослiдження

B. Висiчення

C. Пункцiя утворення

D. Аспiрацiйна бiопсiя

E. Зiскоб з поверхнi виразки

Пластична хірургія

442. У хворого 30-ти рокiв пiсля вогнепального поранення утворився тотальний дефект носа, рубцева деформацiя шкіри щiк i пiдочних дiлянок, що прилягають до дефекту. Оберiть оптимальний варiант вiдновлення носа:

A.*Радикальна ринопластика за Ф.Хiтровим

B. Трилопатевий стебельчастий клапоть

C. Клапоть на нiжцi з чола

D. Вiльний шкiрний трансплантат

E. Два клаптя на нiжцi зi щiк

443. У пацiєнта 40-ка рокiв виявлено пiсляопiковий дефект приротової ділянки злiва. Пiсля нанесення вiдповiдної розмiтки на тканинах йому пiд ендотрахеальним наркозом через нiс, проведено серединний розрiз, вiд кiнцiв якого додатково виконали ще 2 розрiзи, якi за довжиною рiвнi першому. Пiсля цього трикутнi клаптi мобiлiзували у шарi клiтковини гострим шляхом i помiняли мiсцями мiж собою. Потiм на рану наклали шви. Яку операцiю виконали цьому пацiєнтовi?

A.*Пластика зустрiчними трикутними клаптями за Лiмберґом

B. Пластика мiсцевими тканинами за Тiршем

C. Пластика клаптем на нiжцi

D. Пластика стеблом Фiлатова

E. ”Iндiйський спосiб” пластики

444. До вiддiлення щелепно-лицевої хiрургiї скеровано хворого для пластичного лiкування пiслятравматичного дефекту крила носа дiаметром до 3,0 см. Давнiсть травми - пiвроку. Який вид пластики показаний в даному клiнiчному випадку?

A.*Шкiрно-хрящовим трансплантатом вушної раковини

B. Мiсцевими тканинами носо-губної або щiчної дiлянок

C. Клаптем на нiжцi лобної та щiчної дiлянок

D. Фiлатовським стеблом

E. Вiльна пластика дермальним клаптем на всю товщину

445. Хворий В., 43 роки, звернувся у відділення щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на косметичний дефект в ділянці правої половини носа. З анамнезу відомо, що хворий отримав травму близько 7 місяців тому, вистрілом з вогнепальної зброї. Об'єктивно: в ділянці правої половини носа відмічається наскрізний дефект розміром 1,5 Х 2 см. Шкірні покриви навколо дефекту в кольорі не змінені. Прийнято рішення застосувати "індійський" метод рінопластики. Звідки взято тканини для усунення дефекту?

A.*Шкірний клапоть чола.

B. Шкірний клапоть щоки

C. Шкірний клапоть підочної ділянки

D. Шкірний клапоть плеча

E. Шкірний клапоть плечо-лопаткової ділянки

446. У чоловіка 40 років після вогнепального поранення залишився тотальний дефект носа. Який зі способів пластики має бути застосований для відновлення носа?

A.*Поетапна пластика за допомогою круглого стебла за Хитровим

B. Вільна пересадка хряща, шкіри та кістки

C. Переміщення розташованих поруч тканин за Шимановським

D. Пересадка кістки, шкіри, хряща на живлячій ніжці

E. Пластика тканинами вушної раковини за Сусловим

Невідкладні стани

447. Через 10 хвилин після проведення анестезії (15 мл 2% розчину лідокаїну) у хворого 26-ти років розвинулись тахікардія, екстрасистолія, задишка, сухий кашель, ціаноз, артеріальна гіпотензія, втрата свідомості. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

A.*Анафілактичний шок

B. Діабетична кома

C. Аспіраційна асфіксія

D. Гіпертонічний криз

E. -


448. У хворої 39-ти рокiв пiд час прийому у стоматолога розвинувся набряк Квiнке з наростанням явищ асфiксiї. Якi дiї лiкаря стоматолога необхiднi для попередження стенотичної асфiксiї?

A.*Проведення трахеостомiї

B. Введення десенсибiлiзуючих засобiв

C. Введення глюкокортикоїдiв

D. Введення адреномiметикiв

E. Проведення штучного дихання

449. Пацiєнт 59-ти рокiв звернувся до клiнiки ортопедичної стоматологiї з метою протезування. При наданнi стоматологiчної допомоги у пацiєнта виникли наступнi симптоми: свiдомiсть збережена, слабкiсть, прострацiя, шкiрнi покриви блiдi, цiанотичнi, липкий пiт, систолiчний тиск знизився до 80 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Колапс

B. Непритомнiсть

C. Шок


D. Дiабетична кома

E. Iнфаркт мiокарда

450. Хворий доставлений в приймальне вiддiлення пiсля ДТП у станi ступору. Визначається спотворення обличчя внаслiдок множинних зяючих ран, кровотечi, розлитого набряку. На рентгенограмi: перелом верхньої щелепи за верхнiм та середнiм типом, множиннi переломи коронок та коренiв зубiв на верхнiх та нижнiй щелепах. Шкiрнi покриви блiдi, зiницi слабо реагують на свiтло, АТ- 70/50 мм рт.ст., пульс слабкий, 120/хв. Який найбiльш імовірний дiагноз?

A.*Травматичний шок

B. Аспiрацiйна асфiксiя

C. Геморрагiчний шок

D. Обтурацiйна асфiксiя

E. Гостра дихальна недостатнiсть

451. Через 1 хвилину пiсля проведення торусальної анестезiї (4 мл 2% розчином новокаїну) з приводу видалення 17 зуба, хворий почав скаржитися на вiдчуття утруднення дихання. Пiд час огляду встановлено, що верхня та нижня губа набрякли, слизова оболонка гортанi i порожнини рота також набряклi, рiзко гiперемованi. Яке ускладнення виникло у цього хворого?

A.*Набряк Квiнке

B. Iнтоксикацiя анестетиком

C. Анафiлактичний шок

D. Колапс

E. Гостра легенева недостатнiсть

452. При зняття повного анатомiчного злiпку гiпсом з верхньої щелепи шматочки гiпсу потрапили у дихальнi шляхи. Який вид асфiксiї виник у даного пацiєнта?

A.*Обтурацiйна

B. Аспiрацiйна

C. Клапанна

D. Стенотична

E. Дислокацiйна

453. Хворий 55-ти рокiв пiсля проведення анестезiї вiдзначив появу рiзкої слабкостi, болю за грудниною, яка iррадiює в лiву руку i лопаткову дiлянку, почащене серцебиття. Об’єктивно: притомний, млявий, лоб вкритий холодним потом, вiдзначається блiдiсть шкiрних покривiв, АТ-90/60 мм рт.ст., тони серця глухi, пульс ниткоподiбний, аритмiчний. Який стан розвивається в хворого?

A.*Iнфаркт мiокарда

B. Кардiогенна форма анафiлактичного шоку

C. Напад стенокардiї

D. Колапс

E. -


454. Хвора 56-ти рокiв пiд час видалення зуба вiдзначила появу ниючого болю за грудниною, вiдчуття стиснення у грудях. Хiрург-стоматолог, що проводив видалення, дiагностував напад стенокардiї. Що необхiдно застосувати для купiрування даного стану?

A.*Нiтроглiцерин, валiдол

B. Анальгiн

C. Баралгiн

D. Димедрол

E. Кетанов

455. У пацiєнта 60-ти рокiв пiсля нескладного видалення 37 зуба спостерiгається рясна комiркова кровотеча. З анамнезу встановлено, що хворий страждає на гiпертонiчну хворобу протягом останнiх 6-ти рокiв. В даний час АТ-180/110 мм рт.ст. Яку невiдкладну допомогу має надати лiкар?

A.*Ввести гiпотензивнi препарати i провести тугу тампонаду комiрки

B. Провести тампонаду комiрки гемостатичною губкою

C. Провести тугу тампонаду комiрки йодоформним тампоном

D. Ушити комiрку видаленого зуба

E. Ввести гемостатичнi препарати

456. Пiд час препарування зуба у пацiєнта стався епiлептичний припадок. Визначте тактику лiкаря в данiй ситуацiї?

A.*Покласти пацiєнта, голову набiк, язик фiксувати

B. Не приймати нiяких заходiв

C. Посадити у крiсло у вертикальному положеннi

D. Посадити пацiєнта, голову наперед, фiксувати потилицю

E. Покласти пацiєнта на живiт, зафiксу-вати руки, голова вниз

457. На прийомi у стоматолога в пацiєнта 62-х рокiв раптово виникли задишка i сухий кашель, вiдчуття задухи, що наростає. Стан прогресивно погiршується; число дихальних рухiв досягло 30/хв, посилився акроцiаноз, з’явилося клекочуче дихання, з порожнини рота видiляється велика кiлькiсть пiнистого харкотиння, психомоторне збудження. Артерiальна гiпертензiя. Який патологiчний стан розвинувся в хворого?

A.*Набряк легень

B. Напад бронхiальної астми

C. Епiлептичний напад

D. Анафiлактичний шок

E. Спонтанний пневмоторакс

458. Хворий 42-х рокiв звернувся до хiрурга-стоматолога з метою санацiї порожнини рота. Пiсля проведення анестезiї хворий вiдзначив нудоту, що з’явилася раптово, рiзку слабкiсть, вiдчуття стиснення за грудниною, бiль у серцi, виникло блювання. Хворий знепритомнiв, з’явилися судоми. Об’єктивно: шкiра блiда, вкрита холодним липким потом, зiницi на свiтло не реагують. Пульс ниткоподiбний, артерiальний тиск не визначається. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A.*Анафiлактичний шок

B. Колапс

C. Зомлiння

D. Травматичний шок

E. Епiлептичний напад

459. До клiнiки ортопедичної стоматологiї звернувся хворий 43-х рокiв з метою протезування. В анамнезi: цукровий дiабет протягом 15-ти рокiв. Перед прийомом лiкаря дуже хвилювався. Раптово стан хворого погiршився, виникла слабкiсть у кiнцiвках. Хворий покрився холодним липким потом, втратив свiдомiсть. Який невiдкладний стан виник у хворого?

A.*Гiпоглiкемiчна кома

B. Зомлiння

C. Гiперглiкемiчна кома

D. Анафiлактичний шок

E. Iнфаркт мiокарда

460. Хвора 25-ти рокiв звернулася до клiнiки з метою санацiї порожнини рота. Пiд час препарування 45 зуба з приводу хронiчного середнього карiєсу хвора зблiдла, на лобi виступив холодний липкий пiт, з’явилася нудота, шум у вухах. Хвора знепритомнiла. Об’єктивно: Ps- 50/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, зiницi звуженi. Дiагностуйте даний стан:

A.*Зомлiння

B. Анафiлактичний шок

C. Стенокардiя

D. Колапс

E. Набряк Квiнке

461. В очiкуваннi своєї черги бiля кабiнету хiрурга-стоматолога сидiла хвора 64-х рокiв. Раптом вона впала, з’явилося хрипле дихання, судомнi посмикування рук та нiг. Обличчя та шия стали цiанотичними, зiницi розширилися, реакцiя на свiтло вiдсутня, артеріальний тиск та пульс не визначаються, тони серця не прослуховуються, вiдзначено мимовiльне сечовидiлення. Для якого стану характернi наведенi симптоми?

A.*Клiнiчна смерть

B. Втрата свiдомостi

C. Iнсульт

D. Iнфаркт мiокарда

E. Колапс

462. У пацiєнта, який знаходиться на лiкуваннi у стоматолога, виникли тахiкардiя, серцебиття, пiтливiсть, тремтiння, нудота, вiдчуття голоду. Свiдомiсть збережена. Пацiєнт страждає на iнсулiнозалежний цукровий дiабет. Яку допомогу повинен надати стоматолог пацiєнту?

A.*Припинити процедуру, дати цукор у будь-якiй формi per os

B. Вкласти пацiєнта на пласку поверхню i опустити головний кiнець, вiдчинити вiкна

C. Дати пацiєнту нiтроглiцерин у спреї або таблетку сублiнгвально

D. Ввести внутрiшньом’язево адреналiн у дозi 0,5-1,0 мг

E. Ввести внутрiшньовенно кортикостероїди

463. Хвора 23-х рокiв доставлена до травмпункту з забрудненою колото-рiзаною раною правої ступнi. Проведена первинна хiрургiчна обробка рани, введена протиправцева сироватка. Через деякий час стан хворої погiршився: з’явилися рiзка слабкiсть, запаморочення, серцебиття. Об’єктивно: вiдзначається блiдiсть шкiрних покривiв, холодний пiт, частий пульс слабкого наповнення до 100/хв, АТ-90/40 мм рт.ст. Що стало причиною рiзкого погiршення стану хворої?

A.*Анафiлактичний шок

B. Геморагiчний шок

C. Больовий шок

D. Iнфекцiйно-токсичний шок

E. Лiкарська (сироваткова) хвороба

464. Чоловiк пiдiбраний на вулицi у непритомному станi i доставлений до санпропускника. З невеликими iнтервалами у нього спостерiгаються повторнi напади тонiчних i клонiчних судом рук i нiг. Об’єктивно: без свiдомостi, зiницi широкi, не реагують на свiтло. На язицi – слiди прикушування. Було мимовiльне сечовидiлення. Ознак вогнищевого ураження головного мозку не виявлено. АТ-140/90 мм рт.ст. Голова хворого може бути вiльно приведена до грудей. Визначте найбiльш iмовiрну патологiю:

A.*Епiлепсiя, епiлептичний статус

B. Паренхiматозний крововилив

C. Iнфаркт мозку

D. Правець

E. Гострий менiнгоенцефалiт


465. Хвору було знайдено в непритомному станi в квартирi, яка опалювалась дровами, комин в печi був закритий, в кiмнатi вiдчувався запах диму. Об’єктивно: хвора непритомна, шкiра та слизовi вишневого кольору. Зiницi на свiтло не реагують, корнеальнi i сухожильнi рефлекси вiдсутнi, тонус м’язiв знижений. Ps-96/хв, слабкого наповнення. Тони серця глухi, поодинокi екстрасистоли, АТ-90/60 мм рт.ст. В нижнiх вiддiлах легенiв поодинокi дрiбнопухирчастi хрипи, ЧДР-28/хв. Який найвiрогiднiший дiагноз?

A.*Гостре отруєння оксидом вуглецю

B. Гостре отруєння хлором

C. Гостре отруєння сiрчистим газом

D. Гостре отруєння метаном

E. Гостре отруєння бензолом

466. Пiд час транспортування хворого 60-ти рокiв лiкар швидкої допомоги помiтив погiршення його загального стану, вiдсутнiсть пульсу, дихальних рухiв грудної клiтки, розширення зiниць. До приймального вiддiлення 5 хвилин їзди. Що є першочерговою дiєю по вiдношенню до даного хворого?

A.*Розпочати серцево-легеневу реанiмацiю

B. Якнайшвидше довезти хворого до лiкарнi

C. Внутрiшньосерцево ввести адреналiн

D. Налагодити iнгаляцiю кисню

E. Внутрiшньовенно ввести полiглюкiн


467. Жiнка 18-ти рокiв впродовж 5-ти рокiв хворiє на цукровий дiабет. Отримує 36 ОД iнсулiну на добу. Пiд час пневмонiї стан рiзко погiршився: значно посилилась спрага, з’явився бiль у животi, нудота, блювання, сонливiсть. Хвора вiдмовилась ввечерi вiд їжi, не отримала чергову вечiрню дозу iнсулiну, а вранцi знепритомнiла. Об’єктивно: без свiдомостi, шкiра суха, тургор знижений. Язик сухий. Дихання шумне та глибоке, рiзкий запах ацетону з рота. Температура тiла - 36,6oC, Ps-100/хв, малий, АТ-90/50 мм рт.ст. В сечi рiзко позитивна реакцiя на ацетон. Глюкоза кровi – 33 ммоль/л. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Кетоацидотична кома

B. Гiперосмолярна кома

C. Лактацидемiчна кома

D. Печiнкова кома

E. Церебральна кома

468. В оранжереї ботанiчного саду чоловiк 28-ми рокiв пiсля того, як понюхав орхiдею, зблiд, знепритомнiв. Об’єктивно: ЧСС- 115/хв, АТ- 50/0 мм рт.ст. Який препарат потрiбно ввести хворому в першу чергу?

A.*Преднiзолон

B. Кордiамiн

C. Строфантин

D. Мезатон

E. Димедрол

469. Хворий 68-ми рокiв близько року приймав диклофенак з приводу болю у колiнних суглобах. Напередоднi ввечерi пiсля ситної вечерi несподiвано з’явилися рiдкi випорожнення чорного кольору, рiзка слабкiсть, одноразове блювання, пiсля якої вiн знепритомнiв. Бригадою швидкої допомоги доставлений до клiнiки. Об’єктивно: хворий у свiдомостi, дещо загальмований, блiдий, дихання 20/хв, Ps-102/хв, АТ-110/70 мм рт.ст. Живiт м’який, чутливий в епiгастрiї. Вкажiть найбiльш iмовiрний дi-агноз:

A.*Шлунково-кишкова кровотеча

B. Харчове отруєння

C. Iнфаркт мiокарда

D. Гостре порушення мозкового кровообiгу

E. Тромбоз мезентерiальних артерiй

470. Рядовий з вогнепальним пораненням в дiлянцi пiдборiддя доставлений на МПП з дислокацiйною асфiксiєю. Якi заходи необхiдно виконати для усунення асфiксiї?

A.*Прошити i вивести язик

B. Провести iнтубацiю трахеї

C. Накласти трахеостому

D. Ввести повiтровiд

E. Штучна вентиляцiя легень

471. У хворого 30-ти рокiв пiд час лiкування пульпiту 25 у якостi знеболюючого засобу використали 2% розчин лiдокаїну. Через декiлька хвилин пiсля iн’єкцiї з’явилися "задерев’янiлiсть язика", задуха, важкiсть за грудниною, сухий кашель, цiаноз, загальне занепокоєння, судоми. АТ-90/60 мм рт.ст. Встановiть найбiльш iмовiрний дiагноз:

A.*Анафiлактичний шок

B. Гостра серцева недостатнiсть

C. Непритомнiсть

D. Набряк Квiнке

E. Епiлепсiя

472. У хворого 66-ти рокiв, що страждає на IХС та атеросклероз, пiд час стоматологiчного прийому з’явився сильний загруднинний бiль з iррадiацiєю в лiву лопатку, який супроводжувався онiмiнням лiвої руки. Об’єктивно: шкiра блiда, на лобi виступив пiт. АТ-140/90 мм рт.ст., Ps-75/хв, ритмiчний. Бiль не знiмається валiдолом, але став зменшуватись пiсля прийому нiтроглiцерину. Яка хвороба зумовила напад у хворого?

A.*Стенокардiя

B. Iнфаркт мiокарду

C. Гiпертонiчний криз

D. Тахiкардiя

E. Пароксизмальна тахiкардiя

473. Пацiєнтка 62-х рокiв звернулась до стоматолога з метою ортопедичного лiкування 12, 21, 22 зубiв. До протезування артерiальний тиск, за словами пацiєнтки, був 165/110 мм рт.ст. У зв’язку з емоцiйними переживаннями тиск пiдвищився до 220/130 мм рт.ст. Який дiагноз можна встановити?

A.*Гiпертонiчний криз

B. Гостра дихальна недостатнiсть

C. Гостра серцева недостатнiсть

D. Непритомнiсть

E. Колапс

474. Пiд час видалення 14 зуба у пацiєнта 64-х рокiв з’явились скарги на бiль у загрудниннiй дiлянцi з iррадiацiєю в спину. Вiдмiчається блiдiсть слизових та шкiрних покривiв, асиметрiя пульсу на сонних артерiях. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Гострий iнфаркт мiокарда

B. Гiпертонiчний криз

C. Гостра дихальна недостатнiсть

D. Набряк Квiнке

E. Колапс

475. Хворому 35-ти рокiв для лiкування 26 зуба було проведено провiдникову анестезiю. Через декiлька хвилин пiсля введення анестетика хворий почав хвилюватися, часто дихати, вкрився рясним потом, почервонiння шкiри змiнилося блiдiстю. Спостерiгається рiзке падiння артерiального тиску. Який з перелiчених препаратiв застосовується при цьому станi в першу чергу?

A.*Адреналiну гiдрохлорид

B. Преднiзолон

C. Кальцiй хлорид

D. Фенкарол

E. Димедрол

476. Хворий 48-ми рокiв на прийомi у лiкаря-стоматолога вiдчув голод. Вiдзначено почащення пульсу, звуження зiниць, менiнгеальнi симптоми, падiння температури. З анамнезу вiдомо, що хворий страждає на цукровий дiабет. Лiкарем-стоматологом встановлений дiагноз: гiпоглiкемiчний криз. Як усунути напад?

A.*Дати пацiєнту випити склянку солодкого чаю

B. Парентерально ввести iнсулiн

C. Перорально ввести iнсулiн

D. Парентерально ввести великi дози глюкози

E. Госпiталiзувати хворого

477. Пiд час гемотрансфузiї у пацiєнта виникли нудота, тремор, бiль у попереку, за грудиною. При оглядi шкiра гiперемована у подальшому стала блiдою, гiпергiдроз, дихання важке, Ps- 110/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Сеча чорного кольору. Яке ускладнення виникло у хворого?

A.*Гемотрансфузiйний шок

B. Гостра ниркова недостатнiсть

C. Тромбоемболiя легеневої артерiї

D. Анафiлактичний шок

E. Гiпотонiчний криз

478. Пацiєнту виготовляються металокерамiчнi коронки на 11, 12 зуби. Перед препаруванням було проведено провiдникову анестезiю. Через кiлька хвилин хворий вiдчув неспокiй, шум у вухах, бiль у черевнiй порожнинi, запаморочення. Дихання прискорене, пульс частий, АТ- 60/40 мм рт.ст. Яку допомогу необхiдно надати хворому в першу чергу?

A.*Ввести в/в 0,5 мл 0,1% р-ну адреналiну, преднiзолон

B. Промедол, супрастiн

C. Пiднести до носа ватку, змочену нашатирним спиртом

D. Надати хворому горизонтальне положення

E. Ввести еуфiлiн

479. Хвора 42-х рокiв скаржиться на набряк нижньої губи. Набряк з’явився добу назад, пiсля прийому таблетки аспiрину. Об’єктивно: нижня губа значно набрякла, колiр шкiри та слизової оболонки не змiнений, пiд час пальпацiї губа безболiсна, при натисканнi на неї ямки не залишається. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Ангiоневротичний набряк Квiнке

B. Гландулярний макрохейлiт

C. Синдром Мелькерсона-Розенталя

D. Синдром Ашера

E. Синдром Мiшера

480. У хворого 39-ти рокiв пiд час видалення 48 зуба виникли запаморочення, рiзка слабкiсть. Свiдомiсть збережена. Шкiра блiда, холодна на дотик, волога. Дихання поверхневе, тахiкардiя, пульс слабкого наповнення. Температура i артерiальний тиск низькi. Яке ускладнення можна запiдозрити у хворого?

A.*Колапс

B. Анафiлактичний шок

C. Непритомнiсть

D. Травматичний шок

E. Набряк Квiнке

481. Хворий 23-х рокiв пiд час препарування зубiв раптово знепритомнiв. Спостерiгалися рiзке зблiднення шкiрних покривiв, холодний пiт, похолодання кiнцiвок, значне уповiльнення пульсу, зниження артерiального тиску. Такий стан тривав близько 2-х хвилин. Який невiдкладний стан розвинувся у даному випадку?

A.*Непритомнiсть

B. Шок

C. КолапсD. Стенокардiя

E. Iнфаркт міокарда

482. Хворий 40-ка рокiв пiсля проведеної анестезiї вiдзначив появу рiзкої слабкостi, нудоти, болю за грудниною, який iррадiює в лопаткову дiлянку та в лiву руку, почастiшання серцебиття. Триразове застосування нiтроглiцерину не дало позитивного ефекту. Об’єктивно: хворий при свiдомостi, млявий, чоло вкрите холодним потом, вiдзначається блiдiсть шкiрних покривiв, АТ-100/60 мм рт.ст., тони серця глухi, пульс слабкого наповнення, ниткоподiбний, аритмiчний. Який стан розвивається у хворого?

A.*Iнфаркт мiокарда

B. Кардiогенна форма анафiлактичного шоку

C. Напад стенокардiї

D. Загострення виразкової хвороби шлунка

E. Гострий панкреатит

483. Хворий 43-х рокiв доставлений до щелепно-лицевого вiддiлення у тяжкому станi. Пiсля огляду дiагностована флегмона порожнини рота з розповсюдженням гнiйного процесу на шию. Температура тiла 39,5oC. АТ-100/60 мм рт.ст., Ps-120/хв. ЧДР- до 24/хв. У положеннi хворого лежачи на операцiйному столi з’явилися ознаки асфiксiї. Якi заходи необхiдно провести у першу чергу?

A.*Трахеотомiя

B. Надати хворому вертикального положення

C. Розтин флегмони пiд масковим наркозом

D. Проведення медикаментозного симптоматичного лiкування

E. Зафiксувати язик

484. Пiсля проведення торусальної анестезiї для препарування зубiв пiд металокерамiчнi коронки розчином лiдокаїну у пацiєнта наступила слабкiсть, що з часом посилювалася, вiдчуття стиснення за грудниною. Об’єктивно: АТ-60/20 мм рт.ст., шкiрнi покриви блiдi, пульс частий, ниткоподiбний. Почалися болi у животi, нудота, блювання. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Анафiлактичний шок

B. Колапс

C. Набряк Квiнке

D. Непритомнiсть

E. Гiпертонiчний криз

485. Хвора 56-ти рокiв знепритомнiла на прийомi у стоматолога, який проводив лiкування хронiчного генералiзованого пародонтиту. Об’єктивно: хвора блiда, шкiра i слизовi оболонки сухi, дихання глибоке, прискорене, запах ацетону, пульс частий, ниткоподiбний. Яка невiдкладна допомога?

A.*Негайне введення iнсулiну 60-100 ОД

B. Введення 0,5 мл 0,1% розчину адреналiну гiдрохлориду

C. Введення 1-2 мл 24% розчину еуфiлiну

D. Проведення штучного дихання з рота в рот

E. Промивання шлунку за допомогою зонда

486. Хвора 56-ти рокiв звернулася з метою санацiї порожнини рота. Дiагноз: хронiчний фiброзний пульпiт 36 зуба. Проведена торусальна анестезiя Sol. Ubistesini 4% - 1,8 ml. Через 10 хвилин хвора поскаржилася на онiмiння руки i ноги злiва, посмикування лiвого ока, бiль у головi. АТ-200/120 мм рт.ст. Якi препарати потрiбно ввести негайно?

A.*Гiпотензивнi

B. Антигiстамiннi

C. Гормональнi

D. Судинозвужуючi

E. Iнгiбiтори протеолiзу

487. Готуючись до препарування зуба пiд металокерамiчну коронку, стоматолог провiв хворому, який страждає на бронхiальну астму, провiдникову анестезiю 2% розчином новокаїну. Через декiлька хвилин хворий поскаржився на утруднене дихання (бiльш утруднений видих), з’явився акроцiаноз, вени шиї роздулись, Ps-100/хв, ритмiчний, АТ-180/110 мм рт.ст. Перкуторно над легенями визначається "коробочний"звук. Встановiть дiагноз:

A.*Напад бронхiальної астми

B. Напад стенокардiї

C. Тромбоз легеневої артерiї

D. Бронхоектатична хвороба

E. Колапс

488. Під час видалення 46 зуба у пацієнта 34-х років з'явились короткочасна непритомність, блідість слизових та шкірних покривів. Пульс слабкий, частий, АТ- 90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

A.*Зомління

B. Гостра дихальна недостатність

C. Гостра серцева недостатність

D. Кома

E. Колапс

489. На прийом до лікаря-стоматолога звернувся хворий 60-ти років. Діагноз: загострення хронічного періодонтиту 37 зуба. З анамнезу: гіпертонічна хвороба ІІІ ступеня важкості, ішемічна хвороба серця. Після проведення торусальної анестезії хворий раптово відчув себе погано, з'явилися скарги на головний біль, затерпання рук, відбулося блювання і хворий знепритомнів. АТ- 180/100 мм рт.ст., Ps- 95/хв., інспіраторна задишка. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Геморагічний інсульт

B. Інфаркт міокарда

C. Напад стенокардії напруги

D. Ішемічний інсульт

E. Епілептичний напад

490. На прийомі у лікаря-стоматолога у хворого з'явився різкий головний біль, запаморочення, шум і дзвін у вухах, підвищення артеріального тиску, носова кровотеча, нудота, блювання, "сітка перед очима". Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Гіпертонічний криз

B. Клінічна смерть

C. Анафілактичний шок

D. Непритомність

E. Колапс

491. Пацієнт 40-ка років на прийомі у стоматолога-ортопеда відчув нездужання. Через декілька хвилин з'явилося пригнічення свідомості, з рота - різкий запах ацетону, дихання часте, глибоке. Шкіра і слизові - сухі. З анамнезу: страждає на цукровий діабет. Встановлено діагноз: гіперглікемічна кома. Яку допомогу необхідно надати?

A.*Припинити маніпуляцію і ввести в/в інсулін

B. Викликати спеціалізовану бригаду швидкої допомоги

C. Ввести 1% розчин адреналіну в/м

D. Ввести 40% розчин глюкози в/в

E. Нічого не робити

492. У хворого 63-х років на черговому етапі ортопедичного лікування раптово різко погіршився загальний стан: блідість шкірних покривів, холодний піт, ціаноз губ, шкіра з мармуровим відтінком, свідомість загальмована, почащене дихання, тахікардія, гучні хлопаючи тони серця, загострені риси обличчя. Зниження артеріального тиску. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Колапс

B. Зомління

C. Алергічна реакція

D. Анафілактичний шок

E. Спазм судин головного мозку


493. Хворий 37-ми років страждає на хронічний пародонтит, абcцедування, стадія загострення. Під час накладання пародонтальних пов'язок з антибіотиками, пацієнт поскаржився на свербіж обличчя, став занепокоєним. Дихання набуло спазматичного відтінку, обличчя набрякло, особливо в ділянці щелепи, пульс прискорився. Який найбільш імовірний діагноз?

A.*Набряк Квінке

B. Інфаркт міокарда

C. Напад бронхіальної астми

D. Напад серцевої астми

E. Аспіраційна асфіксія

494. У хворого 65-ти років на прийомі у лікаря-стоматолога розвинувся напад стенокардії. Який препарат вибору для купірування нападу у даній ситуації?

A.*Валідол

B. Анаприлін

C. Фуросемід

D. Строфантин

E. Еуфілін

495. Пацієнт 35-ти років страждає на цукровий діабет 1 типу. Перед відвідуванням лікаря-стоматолога інсулін не вводив. Діагноз: гострий пульпіт 13 зуба. Через 5 хвилин після проведення інфраорбітальної анестезії лідокаїном з адреналіном хворий раптово зблід і знепритомнів. Об'єктивно: сухість шкіри, реакція на больові подразники відсутня, зіничний, рогівковий рефлекси різко знижені, дихання ледь помітне, тони серця приглушені. Яка патологія розвинулася у даного пацієнта?

A.*Гіперглікемічна кома

B. Інтоксикація анестетиком

C. Клінічна смерть

D. Анафілактичний шок

E. Гіпоглікемічна кома

496. Жiнка 25-ти рокiв була витягнута бригадою рятувальникiв iз ставка. Пiд водою постраждала пробула впродовж декiлькох хвилин. Завдяки проведенню реанiмацiйних заходiв свiдомiсть постраждалої вiдновилася, при цьому вода з дихальних шляхiв не виходила. Який механiзм утоплення найбiльш iмовiрний у даному випадку?

A.*Рефлекторний ларингоспазм

B. Аспiрацiя рiдини

C. Рефлекторна зупинка серця

D. Гемодилюцiя

E. Набряк легень

497. Пiд час проведення анестезiї розчином новокаїну хворий вiдчув утруднення дихання. Почервонiння шкiри змiнилося блiдiстю, почав падати артерiальний тиск. Який стан найiмовiрнiше виник у пацiєнта?

A.*Анафiлактичний шок

B. Клiнiчна смерть

C. Колапс

D. Непритомнiсть

E. Напад епiлепсiї

498. Пiд час операцiї кiстотомiї хлопчик 9-ти рокiв поскаржився на запаморочення, нудоту. Об’єктивно: шкiра блiда, вкрита холодним потом. Дихання часте, пульс слабкий, АТ- 80/45 мм рт.ст., руки холоднi. Визначте iмовiрний дiагноз:

A.*Непритомнiсть

B. Колапс

C. Анафiлактичний шок

D. Травматичний шок

E. Токсичний шок

499. Хворого 32-х рокiв скерували на видалення кореня 35 зуба з приводу загострення хронiчного перiодонтиту. Через 2–3 хвилини пiсля проведення мандибулярної анестезiї хворий почав скаржитися на вiдчуття здавлення в горлi, голос став сиплим, утруднилося дихання, з’явився набряк язика, нижньої губи, тканин дна порожнини рота. Про яке ускладнення може йти мова?

A.*Ангiоневротичний набряк Квiнке

B. Iстерiя

C. Постiн’єкцiйна гематома

D. Напад бронхiальної астми

E. Iнтоксикацiя анестетиком

500. Хворий 28-ми рокiв пiд час проведення анестезiї вiдзначив появу слабкостi, легкого запаморочення, потемнiння в очах. Об’єктивно: хворий блiдий, лоб вкритий холодним потом. АТ- 90/50 мм рт.ст. Передвiсниками якого стану є зазначенi симптоми?

A.*Непритомнiсть

B. Анафiлактичний шок

C. Напад стенокардiї

D. Кардiальнi болi

E. Колапс

501. Пацiєнтцi 47-ми рокiв пiд час ортопедичного лiкування було проведено знеболювання (Ultracain Forte). Через 20 хвилин пiсля введення препарату у пацiєнтки виникли: гiперемiя шкiрних покривiв, головний бiль, збiльшення частоти серцевих скорочень. Ранiше неодноразово їй проводилося лiкування зубiв з використанням даного анестетика. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

A.*Пiдвищення артерiального тиску

B. Анафiлактичний шок

C. Зомлiння

D. Колапс

E. Напад стенокардiї

502. У хворого пiсля контакту з хiмiчними речовинами на виробництвi раптово виникло стридорозне дихання, осиплiсть голосу, "гавкаючий"кашель, стала зростати задишка. Об’єктивно: акроцiаноз. Який попереднiй дiагноз?

A.*Набряк гортанi

B. Рак гортанi

C. ТЕЛА

D. Ателектаз легень

E. Пневмоторакс

503. У 50-рiчного ливарника пiд час плавки металу (у лiтню пору) з’явилися сильний головний бiль, загальна слабкiсть, блювання. Об’єктивно: температура тiла 39oC, АТ- 140/90 мм рт.ст. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Тепловий удар

B. Гiпертонiчний криз

C. Геморагiчний iнсульт

D. Гостре респiраторне захворювання

E. Загострення органiчного захворювання ЦНС

504. Відразу ж після проведення туберальної анестезії 2 % розчином новокаїну 4 мл з приводу видалення 16 зуба хворий почав скаржитися на нудоту, відчуття жару у верхній половині тулубу, різкі болі в епігастральній ділянці. Артеріальний тиск 60/40 мм.рт.ст. Яке ускладнення виникло у цього хворого?

A.*Анафілактичний шок

B. Інтоксикація анестетиком

C. Колапс

D. Кома


E. Набряк Квінке
Неврологія

505. Хвора 30-ти рокiв пiсля переохолодження скаржиться на перекошення обличчя вправо, пiдвищення температури тiла до 37,9o C. Об’єктивно: не може нахмурити лоба злiва та закрити лiве око. Згладжена лiва носогубна складка. Губи щiльно не стуляються. Вiдсутнiй лiвий надбрiвний рефлекс. Назвiть патологiю:

A.*Невропатiя лицевого нерва

B. Невралгiя трiйчастого нерва

C. Лицевий гемiспазм

D. Прогресуча гемiатрофiя обличчя

E. –

506. Жiнка 35-ти рокiв скаржиться на виражений бiль, появу вузлика пiд слизовою оболонкою вестибулярної поверхнi нижньої щелепи в дiлянцi 44, 45 зубiв, онiмiння шкiри половини нижньої губи. Першi скарги з’явились пiсля хiрургiчного втручання в данiй дiлянцi. Пальпаторно визначається обмежений болiсний вузлик щiльноеластичної консистенцiї iз гладкою поверхнею округлої форми, близько 1 см в дiаметрi, слизова оболонка над ним не змiнена. Який попереднiй дiагноз?A.*Травматична неврома

B. Лiпома

C. Папiлома

D. Фiброма

E. Епулiд

507. Хвора 42-х рокiв звернулася до стоматолога зi скаргами на iнтенсивний рiжучий нападоподiбний бiль з вiдчуттям проходження електроструму в дiлянцi верхньої губи справа. Больовi напади виникають спонтанно i тривають 3–5 хв. Кiлькiсть нападiв 2-3 рази на добу. Причини виникнення захворювання хвора визначити не може. При оглядi ротової порожнини патологiчних змiн не виявлено. Санована. На контрольнiй ортопантонограмi виявлено зверхкомплектний ретинований 13 зуб. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Периферична невралгiя II-ої гiлки трiйчастого нерва

B. Ганглiонiт крилопiднебiнного вузла

C. Неврит II-ої гiлки трiйчастого нерва

D. Невралгiя II-ої гiлки трiйчастого нерва центрального походження

E. Пульпiт зуба на верхнiй щелепi справа
508. Пiсля складного видалення 37 у хворого виникла анестезiя в дiлянцi лiвої половини нижньої губи та пiдборiддя. При обстеженi на ЕОД вiдзначено зниження електрозбудливостi зубiв нижньої щелепи злiва. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.*Неврит лiвого нижньоальвеолярного нерва

B. Невралгiя лiвого нижньоальвеолярного нерва

C. Альвеолiт у дiлянцi комiрки 37 зуба

D. Herpes Zoster n.Trigemini

E. Гострий остеомiєлiт тiла нижньої щелепи

509. Хвора 52-х рокiв скаржиться на сильний нападоподiбний бiль у ділянці 34 зуба. Протягом року через сильний бiль були послiдовно видаленi 35, 36, 37. Перкусiя 34 викликає рiзкий нападоподiбний бiль. Такий самий бiль виникає у дiлянцi проекцiї ментального отвору пiд час розмови та вмиваннi. Клiнiчне та рентгенологiчне обстеження ознак деструкцiї кiсткової тканини не виявило. Який дiагноз можна припустити?

A.*Невралгiя 3 гiлки трiйчастого нерва

B. Пульпiт 34

C. Неврит лицевого нерва

D. Ганглiонiт крило-пiднебiнного вузла

E. Неврит 3 гiлки трiйчастого нерва

510. До стоматолога-хірурга звернувся пацієнт зі скаргами на напади болю, схожого на дію струму, в половині нижньої щелепи, оніміння половини язика, що з'явилися місяць тому після атипового видалення 38 зуба. Слизова оболонка порожнини рота блідо-рожева, комірка 38 зуба епітелізована. Який попередній діагноз?

A.*Неврит язикового нерва

B. Глосит

C. Глосалгія

D. Невралгія трійчастого нерва

E. Неврит язикоглоткового нерва

511. Хвора 30-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на ниючий біль, відчуття оніміння у нижніх зубах, у ділянці нижньої губи і підборіддя справа. З анамнезу: скарги з'явилися тиждень тому після видалення ретинованого зуба мудрості нижньої щелепи справа. Яке захворювання розвинулось у хворої?

A.*Неврит нижньокоміркового нерва

B. Невралгія вушно-скроневого нерва

C. Невралгія третьої гілки трійчастого нерва

D. Неврит трійчастого нерва

E. Неврит лицевого нерва

512. Хвора 30-ти рокiв звернулася до стоматолога зi скаргами на ниючий бiль, вiдчуття онiмiння у нижнiх зубах, у дiлянцi нижньої губи i пiдборiддя справа. З анамнезу: скарги з’явилися тиждень тому пiсля видалення ретинованого зуба мудростi нижньої щелепи справа. Яке захворювання розвинулось у хворої?

A.*Неврит нижньокомiркового нерва

B. Невралгiя третьої гiлки трiйчастого нерва

C. Неврит лицевого нерва

D. Невралгiя вушно-скроневого нерва

E. Неврит трiйчастого нерва


Імплантологія

513. Хворому 58-ми рокiв проведена операцiя по заглибленню внутрiшньокiсткових частин гвинтоподiбних iмплантатiв на нижню щелепу за двофазною методикою. Через скiльки мiсяцiв йому необхiдно з’єднати кореневу частину iмплантату з голiвкою?

A.*3-4

B. 5-6


C. 9-10

D. 1-2


E. 7-8

514. Хворому 50-ти рокiв для замiщення дефекту нижнього зубного ряду планується виготовлення мостоподiбного протеза з опорою на iмплантати. На рентгенограмi: висота масиву кiсткової тканини вiд проекцiї нижньощелепного каналу до верхiвки альвеолярного гребеня дорiвнює 2 см. Який вид iмплантату найбiльш показаний?

A.*Гвинтовий

B. Ендодонто-ендоосальний

C. Листоподiбний

D. Пiдокiсний

E. Конусоподiбний

515. Пацiєнт 32-х рокiв внаслiдок спортивної травми втратив 41 та 31 зуби. Реплантацiя неможлива, тому що вказанi зуби мають трiщини й сколи як на поверхнi коронок, так i на поверхнi коренiв. Пiсля клiнiчного та рентгенологiчного обстеження визначена можливiсть безпосередньої iмплантацiї. Якi iмплантати за матерiалом мають перевагу?

A.*Титановi

B. Вуглецевi

C. Порцеляновi

D. Платиновi

E. Сапфiровi

516. Хворий 22-х рокiв звернувся в клiнiку ортопедичної стоматологiї з приводу вiдсутностi 21 зуба. 11 та 22 зуби iнтактнi. Яка конструкцiя найбiльш доцiльна в даному випадку, якщо з часу видалення 22 зуба минуло 2 мiсяцi?

A.*Двоетапна iмплантацiя

B. Одноетапна iмплантацiя з одночасним виготовленням металокерамiчної коронки

C. Частковий знiмний протез

D. Штамповано-паяний протез iз опорою на 11 та 22 зуби

E. Металопластмасовий протез iз опорою на 11 та 22 зуби

Щелепно-лицева ортопедія

517. У хворого 55-ти рокiв пiд час огляду порожнини рота виявленi сполученi дефекти твердого та м’якого пiднебiння. Який з перелiчених видiв щелепно-лицевих апаратiв показаний у даному випадку?

A.*Роз’єднуючi

B. Репонуючi

C. Фiксуючi

D. Спрямовуючi

E. Формуючi

518. У хворого 62-х рокiв серединний перелом нижньої щелепи з утворенням суглоба. Об’єктивно: зубна формула 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. Рухомiсть вiдламкiв незначна, змiщення немає. Застосування якого протеза є найбiльш доцiльним?

A.*Мостоподiбний без шарнiра

B. Пластинковий без шарнiра

C. Пластинковий з шарнiром Гаврилова

D. Пластинковий з шарнiром Оксмана

E. Пластинковий з шарнiром Вайнштейна

519. Хворiй 53-х рокiв планується резекція лiвої половини нижньої щелепи разом з її гiлкою. Показане виготовлення щелепного безпосереднього протезу за Оксманом. Який елемент протезу слугує для утримання фрагменту нижньої щелепи вiд змiщення у бiк дефекту?

A.*Знiмна або незнiмна похила площина

B. Фiксуюча частина у цiлому

C. Багатокламерна система

D. Резекцiйна частина

E. Штучнi зуби

520. Хворому 48-ми рокiв пiсля односторонньої резекцiї верхньої щелепи виготовляється резекцiйний протез. Об’єктивно: 21, 22, 23, 24, 25, 26 зуби стiйкi, тверде піднебіння широке, пласке. Яке з’єднання кламерiв з базисом зменшить перекидання резекцiйного протезу?

A.*Суглобове

B. Стабiльне

C. Пружне

D. Жорстке

E. Не має принципового значення

521. У хворого 58-ми рокiв діагностовано перелом нижньої щелепи з виникненням несправжнього суглоба. Об’єктивно: вiдсутнi 38, 36, 32, 41, 43, 48. Збереженi зуби iнтактнi, стiйкi. Змiщення вiдламкiв нижньої щелепи не спостерiгається. На рентгенограмi дефект кiсткової тканини до 2 см. Яка конструкцiя протезу показана в данiй ситуацiї?

A.*Шарнiрний протез незнiмної конструкції за Оксманом

B. Протез з шарнiром за Оксманом з односуглобним зчленуванням

C. Протез з шарнiром за Гавриловим

D. Протез з кульково-амортизацiйним кламером за Курляндським

E. Протез з шарнiром за Оксманом з двосуглобним зчленуванням

522. У хворого 68-ми рокiв дефект нижньої третини носа в результатi видалення злоякiсної пухлини. Об’єктивно: спинка носа до середньої третини i зовнiшнi обриси нiздрiв збереженi. Шкiра у основи носа витончена, ерозована. Вiд пластичної операцiї хворий категорично вiдмовився. Який спосiб фiксацiї ектопротезу прийнятний у даному випадку?

A.*На оправi окулярiв

B. За допомогою тасьми

C. Прозора липка стрiчка

D. Використання анатомiчної ретенцiї

E. Головна шапочка

523. Хворий 48-ми рокiв звернувся зi скаргами на пiслятравматичний бiль в дiлянцi пiдборiддя. При обстеженнi визначено: серединний перелом нижньої щелепи за наявностi дефекту зубного ряду I класу за Кенедi. Хворому показане виготовлення шини Ванкевич у модифiкацiї Степанова. Чим буде визначатися висота спрямовуючих площин даної шини?

A.*Ступiнь вiдкривання рота

B. Довiльно

C. Висота центрального спiввiдношення щелеп

D. Форма беззубих альвеолярних гребенiв на нижню щелепу

E. Висота молярiв на верхню щелепу

524. Хворий 40-ка рокiв скаржиться на утруднене пережовування внаслiдок змiщення нижньої щелепи. В анамнезi ментальний перелом 2 мiсяцi тому. Об’єктивно: вiдсутнiсть 35, 36, 38 ... 45, 46. Решта зубiв iнтактнi. 43, 44, 47, 48 поза контактом з антагонiстами з оральним вiдхиленням 1 см. Вiд хiрургiчного втручання вiдмовляється. Вкажiть оптимальний вид конструкцiї протезу нижньої щелепи:

A.*Протез з подвiйним зубним рядом

B. Металокерамiчний мостоподiбний протез

C. Паяна шина на кiльцях

D. Знiмний пластинковий протез

E. Адгезивний протез

525. Хворий 65-ти рокiв звернувся до клiнiки ортопедичної стоматологiї з приводу виготовлення ектопротезу орбiти, втраченої внаслiдок травми. За допомогою чого здiйснюється фiксацiя протезу орбiти?

A.*Окулярна оправа

B. Годинникова пружина

C. Шарнiрнi пристрої

D. Затискачi

E. Магнiти


526. У хворого 62-х рокiв серединний перелом нижньої щелепи з утворенням несправжнього суглоба. Об’єктивно: зубна формула: 33, 34, 35, 36, 37, 47, 46, 45, 44, 43. Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. Рухливiсть вiдламкiв незначна, змiщення немає. На рентгенограмi: дефект кiстки 0,8 см. Застосування якого протезу найбiльш показано?

A.*Мостоподiбний протез iз шарнiром

B. Пластинковий протез без шарнiра

C. Пластинковий протез iз шарнiром Гаврилова

D. Пластинковий протез iз шарнiром Оксмана

E. Пластинковий протез iз шарнiром Вайнштейна

527. У хворого 58-ми рокiв внаслiдок травми та опiку обличчя утворилося значне звуження ротового отвору. Хворому показане виготовлення часткового знiмного протеза. Яку конструкцiю протеза бажано використати у даному випадку?

A.*Протез, що складається

B. Бюгельний протез з фiксацiєю на кламерах

C. Бюгельний протез з фiксацiєю на атачменах

D. Шарнiрний знiмний протез

E. Звичайний частковий знiмний пластинковий протез

528. У хворого 60-ти рокiв внаслiдок поранення утворився великий дефект носа. Вiд хiрургiчного лiкування хворий тимчасово вiдмовився, йому було запропоновано виготовлення ектопротезу носа, який утримується за допомогою оправи окулярiв. Якою вiдбитковою масою необхiдно отримати вiдбиток у даного хворого?

A.*Гiпсовий з усього обличчя

B. Термопластичною з усього обличчя

C. Еластичною з дефекту

D. Термопластичною з дефекту

E. Еластичною з усього обличчя

529. Хворому 69-ти рокiв було проведено операцiю повного видалення нижньої щелепи. До операцiї знято вiдбитки з верхньої та нижньої щелеп i виготовлено замiсний протез нижньої щелепи. За допомогою чого забезпечується фiксацiя цього протезу в ротовiй порожнинi?

A.*Спiральнi пружини Фошара

B. Зачiпнi петлi

C. Кламери

D. Магнiти

E. Атачмени

530. У хворого 45-ти років серединний дефект твердого піднебіння розміром 2х3 см. Зубні ряди інтактні. Яку конструкцію обтуратора краще застосувати у даному випадку?

A.*Піднебінна пластинка

B. Пластинчастий протез із обтуруючою частиною

C. Обтуратор Померанцевої-Урбанської

D. Обтуратор Ільїної-Маркосян

E. Плаваючий обтуратор

531. Хворий 70-ти рокiв з повною втратою зубiв на верхнiй щелепi i дефектом твердого пiднебiння скаржиться на утруднене вживання їжi, виливання рiдкої їжi через нiс, частi хронiчнi захворювання слизової оболонки порожнини носа. Об’єктивно: альвеолярний вiдросток верхньої щелепи атрофований - I тип за Шредером, податливiсть слизової оболонки - I клас за Супле. На твердому пiднебiннi – рубцевозмiнений дефект розмiром 2х3 см. Яка конструкцiя протезу найбiльш доречна в даному випадку?

A.*Повний знiмний протез iз системою внутрiшнього i периферичного клапанiв

B. Повний знiмний протез iз постановкою зубiв на штучних яснах

C. М’який обтюратор i повний знiмний протез

D. Повний знiмний протез iз потовщенням у дiлянцi дефекту

E. Повний знiмний протез iз металевим базисом i м’яким обтуратором


Військова стоматологія

532. При медичному оглядi особового складу мотострiлецького полку, дислокованого в 110 км вiд вiйськового шпиталю, виявлено 19 вiйськовослужбовцiв, якi потребують протезування зубiв. Скiльки їх повинно бути для виїзду пересувного стоматологiчного кабiнету?

A.*25 i бiльше

B. До 10


C. До 15

D. До 20


E. До 24

533. Постраждалий на полi бою отримав наскрiзну рану лiвої щоки, забруднену радiоактивними речовинами. На рану накладена асептична пов’язка iз iндивiдуального перев’язувального пакету, застосована знеболююча i антибактерiальна терапiя. На якому етапi медичної евакуацiї слiд замiнити пов’язку?

A.*На кожному етапi евакуацiї

B. На медичному пунктi батальйону

C. На медичному пунктi полку

D. На окремому медичному батальйонi

E. Коли пов’язка в незадовiльному станi

534. Загальний стан пораненого середньої важкостi, свiдомiсть збережена, шкiра блiда iз синюшним вiдтiнком, губи цiанотичнi. Дихання часте, утруднене (28/хв.). Є пiдозра на дислокацiйну асфiксiю. На якому етапi медичної евакуацiї пораненого язик прошивається шовковою лiгатурою?

A.*На МПБ

B. На полi бою

C. На МПП

D. В ОМедБ

E. У спецiалiзованому шпиталi

535. У пораненого на полi бою виявлено рану правої скроневої дiлянки. На рану накладена асептична пов’язка iз iндивiдуального перев’язувального пакету, застосована знеболююча i антибактерiальна терапiя. На якому етапi медичної евакуацiї пораненому вводиться правцевий анатоксин?

A.*МПП

B. На полi боюC. МПБ

D. ОМедБ


E. ОМЗ

536. У перiод проведення бойових дiй вiйськ розпорядженням начальника ВМУ фронту розгорнутий стоматологiчний загiн у районi ГБФ, до якого надiйшов хворий з осколковим пораненням обличчя. Який вид допомоги може бути наданий у стоматологiчному загонi?

A.*Спецiалiзована допомога

B. Квалiфiкована допомога

C. Консультативна допомога

D. Стоматологiчна допомога

E. Зубопротезна допомога

537. Поранено солдата 20-ти рокiв. Об’єктивно: повнiстю вiдсутнi пiдборiддя i нижня щелепа до 34 i 45 зубiв. 45, 46, 47, 48, 34, 35, 36, 37 зуби стiйкi. На якому етапi медичної евакуацiї пораненому буде надана спецiалiзована медична допомога?

A.*СВПХШ

B. МПБ


C. МПП

D. ОМО


E. ОмедБ

538. На сортувальний пост медичного пункту полку (МПП) доставлено пораненого у щелепно-лицеву дiлянку, в якого пiд час дозиметричного контролю зафiксовано ураження радiоактивними речовинами. У який функцiональний пiдроздiл МПП необхiдно скерувати потерпiлого?

A.*Площадка спецiальної обробки

B. Перев’язочна палатка

C. Евакуацiйна палатка

D. Iзолятор

E. Приймально-сортувальна палатка

539. Вiйськовослужбовець 20-ти рокiв отримав вогнепальне поранення з дефектом тiла нижньої щелепи. На якому етапi евакуацiї йому буде надано спецiалiзовану стоматологiчну ортопедичну допомогу?

A.*Госпiтальна база

B. Поле бою

C. ОМедБ

D. ОМЗ


E. На всiх етапах евакуацiї

540. На якому етапi медичної евакуацiї постраждалому проводять остаточну зупинку кровотечi?

A.*ОМедБ

B. МПП


C. МПР

D. МПБ


E. -

541. Загальний стан пораненого середньої важкості, свідомість збережена, шкіра бліда, з синюшним відтінком, губи ціанотичні. Дихання часте, утруднене (28/хв). Є підозра на дислокаційну асфіксію. На якому етапі медичної евакуації пораненого язик прошивається шовковою лігатурою?

A.*На МПБ

B. На МПП

C. На полі бою

D. У спеціалізованому шпиталі

E. В ОМедБ
Інші тести

542. Хворий 30-ти рокiв звернувся у стоматологiчну полiклiнiку з приводу видалення 36. З анамнезу: пацiєнт страждає на гемофiлiю. Попереднє видалення супроводжувалось довготривалою кровотечею. Доцiльним є проведення видалення:

A.*В стацiонарi з проведенням перед- та пiсляоперацiйної пiдготовки

B. У полiклiнiцi з проведенням передоперацiйної пiдготовки

C. В стацiонарi з проведенням передоперацiйної пiдготовки

D. У полiклiнiцi з наданням подальших рекомендацiй

E. У стацiонарi пiд наглядом гематолога

543. Хвора 45-ти рокiв звернулась в ортопедичне вiддiлення з приводу часткової адентiї нижньої щелепи у боковiй дiлянцi. Пацiєнтка категорично вiдмовляється вiд препарування опорних зубiв. Який метод обстеження є найбiльш iнформативним для вибору хiрургiчної методики i подальшого протезування?

A.*Комп’ютерна томографiя

B. Одонтопародонтографiя

C. Прицiльна рентгенографiя

D. Цефалометрична рентгенографiя у бо-

ковiй проекцiї

E. Пальпацiя

544. У робочого алюмiнiєвого заводу 55-ти рокiв, що страждає на хронiчний холецистит, на слизовiй оболонцi щоки ближче до кута рота горбисте утворення бiлого кольору, що здiймається над оточуючою слизовою, з безболiсним ущiльненням в основi. Порожнина рота не санована. Що з перелiченого є першочерговим у тактицi стоматолога?

A.*Направлення на консультацiю в онкодиспансер

B. Призначення кератолiтичних засобiв

C. Проведення крiодеструкцiї вогнища

D. Направлення на консультацiю до гастроентеролога

E. Санацiя порожнини рота

545. Хiрург-стоматолог, закiнчивши амбулаторний прийом, приступив до заповнення стоматологiчної документацiї. Назвiть форму щоденної звiтностi на дитячому стоматологiчному прийомi:

A.*Форма 39

B. Форма 9

C. Форма 19

D. Форма 29

E. Форма 49

546. Батьки дитини 8-ми років з хворобою Дауна звернулися до лікаря з проханням санації порожнини рота. Після огляду зі значними складнощами, виявлено чотири зуба, зруйнованих хронічним періодонтитом. Який вид знеболювання слід обрати для проведення хірургічної санації порожнини рота в один сеанс?

A.*Внутрішньовенний наркоз

B. Масковий наркоз

C. Провідникова анестезія

D. Ендотрахеальний наркоз

E. Ендотрахеальний наркоз через трахеостому

547. Хворий 53-х років звернувся із скаргами на втрату зубів, неможливість відкушування і пережовування їжі. Об'єктивно: повна втрата зубів на нижній щелепі, в ділянці 54 - гострий кістковий виступ, болісний під час пальпації. Якою повинна бути тактика лікаря-ортопеда?

A.*Видалення екзостозу

B. Виготовлення традиційного знімного протезу

C. Віддалення терміну протезування на 6 місяців

D. Виготовлення протезу з розвантажувальним відбитком

E. Виготовлення протезу з вкрюченими краями

548. Жінка 46 років скаржиться на кровотечу з ясен, виділення гною, рухомість зубів. Хворіє 10 років. При огляді ясна на верхній та нижній щелепах гіперемовані, набряклі, при дотику – кровотеча. В ділянці 42, 41, 31, 32 - пародонтальні кишені до 8мм з гнійними виділеннями, рухомість II ступеня, інших – I ступеня. На рентгенограмі – резорбція міжальвеолярних перегородок в ділянці 42, 41, 31, 32 на 1/2 довжини кореня, явища остеопорозу. Який з перерахованих методів найбільш показаний для хірургічного лікування даної хворої?

A.*Остеопластика

B. Кюретаж

C. Гінгівотомія

D. Гінгівоектомія

E. Клаптева операція

549. Хірург перед оперативним втручанням помив руки протягом хвилини під проточною водою з милом. Потім по 3 хвилин мив руки серветками по черзі у двох тазах з 0,5% розчином нашатирного спирту, після чого висушив їх стерильною серветкою та обробив 96% розчином спирту протягом 3 хвилин. Який метод обробки рук застосував хірург?

A.*Спасокукоцького-Кочергіна

B. Фюрбрінгера

C. АльфельдаD. Заблудовського

E. Бруна
Каталог: attachments -> article
article -> Загальна патоморфологія Пошкодження
article -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
article -> Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Анатомія, фізіологія та гігієна дітей шкільного віку»
article -> Шостого скликання вісімдесят перша сесія рішення
article -> Оцінка продуктів харчування за їхнім хімічним складом
article -> Тема: Будова й функції шкіри
article -> Тема: Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин
article -> Поняття про переломи кісток та їх ознаки. Перша медична допомога при переломах кісток
article -> Тема 1 Предмет біотехнології, завдання, методи й перспективи розвитку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©medicua.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка